sublieme kerkinterieur-foto...

met categorie:  
Dit is één van de mooiste interieur-foto's van een Mechelse kerk, die ik al zag...
Tommy Gevaert maakte dit kunstwerkje - en écht: het mag gezien worden...
Daarom post ik hem graag als foto-van-de-dag!

Ziehier: OLV-over-de-Dijle!


(foto: TommyGT)
Inderdaad! Die foto mag er zijn!
Klopt, en de kerk ook !
Met de Rubens en de Madonna met de scheve lee.
ja een prachtige kerk
Dank voor de foto. Tot 1944 (15 jaar) was het mijn parochieEerst in 1965 de eerste maal dat ik terug in Vlaanderen was heb ik haar opnieuw kunnen bezoeken.
Jozef Baeck.
Indrukwekkend en mooi beeld.
tis kalmpkes op den blog dezen avond...
thanx guys, begin er bijna van te blozen! :-)
Knappe foto, mooi licht
Baeck Jozef reageerde ook op deze foto,hij is ook een ECHTE Mecheleir in het buitenland,namelijk Argentiniê ! Hij verjaard vandaag: 79 jaar jong.Hij is onze LOuis aan het inhalen.Proficiat Jozef en nog veel plezier met Mechelen blogt.
@"echte mechelaar", het doet me plezier dat er nog mechelaars zijn die de Jozef uit Argentinië kennen. Hij is de zoon van onze gewezen burgemeester Baeck.
Ik correspondeer reglmatig met hem. En ik zal hem persoonlijk ook nog eens een
gelukkige jaardag wensen...
pro memorie: herlees volendede post:
20/05/2006: Het mysterie van de buitendijle, waarin alle burgemeesters van Mechelen met naam en toenaam vermeld worden!
@Eddy Luyten,ik zoek zoveel mogelijk Mecheleirs in het buitenland op. En dat zijn er wel wat.Ik hoop dat ik er nog veel mag vinden.Blijkbaar op een zekere ouderdom zoeken die wel contact met HUN Mechelen (de roets?) Ik hoop daar bij te helpen.
Om in te pikken op de tussenkomst van "Jokke oep zeun blokken" Burgemeesters van Mechelen (Van 1794 tot heden)

Onder Napoleon

DE BROUX
JOSEPH DE PLAINE
PIERRE PIERETS
GHISLAIN DE BORS

Onder Willem I

GHISLAIN DE BORS
XAVIER ESTRIX
JAN BAPTIST OLIVIER

Koninkrijk België

Onder Leopold I

VERMIJLEN-NEEFS Jean
dE PERCEVAL Armand
Baron dE STEENHAULT dE WAERBEEK Jean François
DE PAUW Philippe
BROERS Eduard

Onder Leopold II

VERHAEGHEN Philibert
dE KERCKHOVE Eugeen
BROERS Frans
DENIS Florimond
DE COCK Edward
DESSAIN Charles

Onder Albert I & Leopold III

Ridder DESSAIN Charles

Door de Duitsers aangestelde oorlogsburgemeester

BAECK Kamiel

Onder Leopold III, Karel I (Regent)en Boudewijn I

SPINOY Antoon

Onder Boudewijn I

VAN DAELE Désideer
VANROY Joseph
RAMAEKERS Jozef
JORIS Georges
VANROY Joseph

Onder Albert II
VANROY Joseph
BERVOETS Geert
SOMERS Bart

door Jos Nys op 28/05/2006 08:18:39
@Jos Nys: merci, toch iemand die bij de les blijft!
Hoe een datum (1945) een belletje deed rinkelen!
En burgemeester Demarré telt niet meer mee zeker. Hij kwam in dienst na Ridder Dessain. En Baeck werd aangesteld "onder" de Duitsers door de secretarissen-generaal!Het wettig gezag destijds. Just is just.
Zijn bronzen beeld missen we nog in het rijtje op de eikenhouten sokkels.
Hoger vernoemde lijst heeft betrekking op de effectieve burgemeesters en niet op de waarnemende.

Even het geheugen opfrissen i.v.m. de burgemeesters van Mechelen.

De plotse dood van burgemeester Ridder Dessain schokte de stad.
Het schepencollege kwam in de namiddag van 5 september 1944 bijeen in haar samenstelling van vlak voor de bezetting, maar zonder vertegenwoordigers van VNV en Rex.
Eerste schepen en ouderdomsdeken de katholiek Jan Schaepherders, gewezen volksvertegenwoordiger, weigerde als 69-jarige om gezondheidsredenen de post van waarnemend burgemeester, al wou hij wel eerste schepen blijven. Daarop besliste het college, bestaande uit de katholieken Schaepherders, Neefs en Van de Werf en de liberaal Frans Boon, schepen Cyriel Neefs voor te dragen als waarnemend burgemeester. Maar deze was op 4 september – zoals alle oorlogsschepenen – door de provinciegouverneur geschorst in afwachting van de resultaten van een onderzoek dat door de arrondissementscommissaris gevraagd was. Daarom zat de liberale schepen Boon de door Dessain geplande gemeenteraadszitting nog dezelfde dag voor, waaraan ook de socialisten deelnamen, en waarbij enkel kennis genomen werd van de gebeurtenissen. Boon slaagde er de volgende dagen in een drieledige coalitie op de been te brengen, met de 67-jarige katholieke notaris Jozef De Marré en de socialisten Désiré Bouchery en Jef Verbert als waarnemend schepenen. Voor de geschorste schepen Van de Werf was zijn politieke loopbaan voorgoed voorbij; hij nam op 19 februari 1945 ook ontslag als gemeenteraadslid. Het hete hangijzer van het burgemeesterschap werd door De Marré ontweken. Op 14 september trok provinciegouverneur Georges Holvoet de schorsing van Neefs in, waarop deze onmiddellijk de functie van waarnemend burgemeester opnam. De socialistische waarnemende schepenen zegden hun medewerking aan het drieledig voorlopige college prompt op, gaven hun ontslag als schepenen en verzochten de gouverneur opnieuw om de schorsing van Neefs.
Als oudste lid van de gemeenteraad kwam de sinds de bevrijding waarnemend schepen van Financiën en Betwistbare Zaken Jozef De Marré op de burgemeesterszetel, alhoewel de katholieken thans numeriek in de minderheid waren, en dit in afwachting van de nieuwe definitieve benoeming van een burgemeester.

Uit de Handelingen Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen.
2006 - Deel CX - Aflevering 1 “Cyriel Neefs” door Herwig De Lannoy.
Bizar is het toch hoe de kronkels van de menselijke geest zich kunnen slingeren langs een foto van een kerkinterieur over een in Argentinië wonende Mechelaar naar een oorlogsburgemeester die sommige Mechelse families nog niet uit hun geheugen hebben kunnen bannen. Zeker zij niet die in de brokken - veroorzaakt door Nazi Duitsland - hebben gedeeld. Of moet ik nog iets duidelijker worden?
@ Jef :
De Gedachten op deze Blog zijn inderdaad ondoorgrondelijk en kronkelen als Vlietjes door het Digitale Mechelse Landschap.
Net zoals de patronen van Mechelse Kant gaan ze allerlei wegen uit.

Zo gek kunnen ze het nog niet bedenken op de Blogs van Antwerpen, Gent of Brussel...

:-D
Argentinië en 1944 - mij ging al een lichtje op en dat werd verder bewezen...
De maskers vallen weer eens. Heel toevallig is het een Vl.Belang-gemeenteraadslid (Eddy Luyten) die met de toevallig in Argentinië wonende zoon van een nazi-burgemeester correspondeert en blijkbaar deze burgemeester als een volwaardig democratisch burgemeester aanziet en daarom vraagt dat er, zoals van de 'gewone' burgemeesters, een standbeeld in 't stadhuis komt van deze collaborateur. Voor wie nog twijfelde komt de ware aard dus weer eens boven...
Voor diegenen die na al die jaren (64 om precies te zijn) nog altijd maar een zijde van de medaille kennen: burgemeester-ridder Dessain had bij de laatste verkiezingen voor de tweede wereldoorlog een karellijst gemaakt met katholieken, VNV en Rex! Om zeker te zijn dat hij terug burgemeester zou zijn! (Bart Somers deed hem na in 2006!).Bij het terugtreden (gedwongen?) van Ridder Dessain kwam de sjerp terug toe aan zijn lijst.En het werd dan Camille Baeck. En met nazi heeft/had dat niets te maken. Het waren de secretarissen-generaal die het land bestuurden en volledig wettelijk benoemden. De ministers als grote helden hadden immers de vlucht genomen en ons land en bevolking in de steek gelaten. Het is best van eens verder te kijken dan de eigen neuslengte...En gezien Dhr. Baeck dus wettelijk benoemd werd als burgemeester, mis ik zijn beeltenis in het Mechelse rijtje van bronzen.

hoe komt het dat je pas in 1965 weer in Mechelen kwam?

Groeten.

Willy Van Hoof

Vroeger was waarschijnlijk niet mogelijk bij gebrek aan voldoende pesos... en natuurlijk de universitaire studies in Buenos Aeres.

Voor de geînteresseerden een uittreksel uit een artikel van Gazet van Mechelen dd. 1 juni 1948 naar aanleiding van de eerste herdenking aan Dossin: "Denk even na: de Joden dankten schepen Neefs die door Spinoy en zijn bende uit het stadhuis werd gezet; de Joden dankten HET GEMEENTEBESTUUR VAN 1942-1943, de Joden dankten WINTERHULP waarvan de voorzitter nog gevangen zit, de Joden dankten het gemeentepersoneel, het geheel openbaar Belgisch apparaat enz.

A bon entendeur salut!