stedelijke kinderopvang: terugkeer naar communisme?

met categorie:  
Er is een schrijnend tekort aan kinderopvangplaatsen in onze stad.
Daarom zou schepen van Rita Janssens van SP.a-Spirit, graag zien dat de stad middelen zou vrijmaken om de organisatie van bijkomende stedelijke opvanginitiatieven mogelijk te maken...


(foto: Jan Smets - Schepen R. Janssens)


Maar dit voorstel van haar collega, schiet Open-VLD-schepen Kristl Strubbe af...
'Dit is teruggaan naar het communisme' volgens haar...

(post gebaseerd op artikel van JVdPo in GVA)
Wie van de dames heeft het bij het rechte eind?
Is kinderopvang een kerntaak van de stad?
Draagt Mechelen de sociale verantwoordelijkheid om onze kleine ukjes op te vangen?
Moeten eerder privé-initiatieven (financieel) ondersteund worden?

Strubbe stribbelt tegen bij het plan van de stad om in Leest een gebouw te kopen om er een crèche in te richten.
Ze denkt dat het belastinggeld voor andere zaken moet worden aangewend...

Heeft ze gelijk hierin?
of schaar je je eerder achter het idee van Janssens?
Rita ! Rita ! Rita !
Trouwens, het stadhuis, is dat niet een ietwat veredelde vorm van een kindercreche (voor de grote kleine kinderen van onze stad) ?
Een kantje dat mij altijd gestoord heeft aan het liberale concept is hun onweerstaanbare drang om dingen te privatiseren en vervolgens te subsidiëren, het is altijd hetzelfde liedje: een activiteit valt plotseling 'buiten de kerntaken' vervolgens wordt ze in privéhanden gegeven waarna men diezelfde privéhanden gaat subsidiëren... oink??? Jaja, toch wel (lacht)

Ik zie dat Mevr. Strubbe zich bezighoudt met Financiën, Administratieve vereenvoudiging en Informatica? Tiens, zijn dat nu nog kerntaken voor een schepencollege? Dat riekt hier toch naar Stalinesque toestanden hoor! Ik stel voor dat we de Financiële kant door een boekhoudkantoor laten afhandelen en de informatica door een IT-firma, qua administratieve vereenvoudiging kan dat tellen dus zijn we daar ook vanaf. Zo is ook Mevr. Strubbe overbodig ( weeral een administratieve vereenvoudiging zie EN een besparing op personeelskosten ), aldus kan ze zich op haar beurt meer toeleggen op haar kerntaken zoals kuisen, strijken, koken, wassen en kinderen grootbrengen en ev. ontluizen (lacht)

Kortom: goed voorstel, Rita
wie de opvang moet doen weet ik niet. Maar
wel dat er een dringend tekort is.En de bestaande opvang een wachtlijst heeft.
Beste Sint, je pleegt het gewoonlijk nét iets anders te verwoorden dan ik...,
;-)
maar...er zit wel wat waarheid in jouw woorden.
Zonder partijpolitieke standpunten in te nemen, denk ik wel dat een stad dit toch grotendeels op zich dient te nemen, wat dan weer niet uitsluit om privé-intiatief aan te moedigen (integendeel).
Maar de zorg om een gemeenschap, houdt volgens mij ook in dat een aantal oplossingen voor maatschappelijke noden dienen ondersteund en uitgebouwd te worden door de overheid - hier de stedelijke dus.
Enfin, dit is mijn idee - en ik zie de Strubbe-link naar het communisme hélemaal niet - het lijkt me een zwart/wit-boutade.

(tja, wat zijn dé kerntaken van een stad?
waar stopt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid?
verkeersbeleid, parkeerprobleem, jeugdwerking, ouderlingenzorg, cultuur....
Wat kan of mag allemaal in privéhanden worden gegeven?)
Ik zie in stedelijke kinderopvang eerder het sociale aspect naar gezinnen met lage inkomens toe die dikwijls uit de boot vallen in het cirquit van de privé-opvang.
Zelf heb ik geen kinderen maar wat ik wel weet is dat er wachtlijsten bestaan voor créches (er staan misschien al kinderen op die nog moeten geboren worden, ik zou er niet van verschieten), dus van oneerlijke concurrentie kan er geen sprake zijn.

Een maatschappij wordt bij voorkeur beoordeeld op hoe ze haar minst-bedeelden behandelt, niet op hoe een fantastische kerel haar manager van het jaar wel is. Haal de sociale vangnetten weg en je vervalt in amerikaanse toestanden, en maak u geen illusies: de enigen die daar voordeel uithalen wonen voornamelijk rond het meer van Keerbergen en in Tervuren.
En dat er altijd wel iemand zal zijn die van stedelijke kinderopvang misbruik zal maken, daar twijfel ik niet aan, daar moeten we het niet voor laten dat komt voor in alle lagen van de bevolking, zie maar naar onze recentste ex-schepen (lacht). En die enorme sommen belastingsgeld dat kinderopvang kost, wat waren we daarmee van plan, Kristl 'Mc Carthy' Strubbe? Een Dijlepad aanleggen?
Ik denk zelfs dat een goed uitgebouwde kinderopvang de stad aantrekkelijk(er) kan maken voor ... wat was dat woord ook alweer, ik zou het duizend keer zeggen ...

Juist ja.. tweeverdieners.
...denk ik ook.
Een stad die een kindvriendelijk imago wil hebben (en dat heeft Mechelen toch op een aantal vlakken), dient zich ernstig te beraden om ook op dit terrein stappen in de goeie richting te zetten.
Dus: kinderopvang behoort alleszins tot de kerntaken.

(en dan juich ik ondertussen alle privé-initiatieven toe.
Een goeie vriendin van ons, Erika Uyttendaele heeft met haar compagnon, Chris Nees, een aantal jaren een kinderopvangdienst uitgebaat in de stad.
Eerst op de Brusselsesteenweg, en nadien op de Astridlaan - met de bijzonder leuke naam 'Kaas met gaatjes'.
Deze kribbe is nu overgelaten, en beiden zijn opnieuw, én groter begonnen in OLV-Waver-dorp met 'Boem-Patat'.
Daar was ook nog een heel onontgonnen terrein...
Maar ondertussen blijft in Mechelen de nood erg hoog...)

Dus...
Tijdens vakanties wordt er geïnvesteerd in zaken zoals de grabbelpas, jeugdanimatie, speelpleinen, ...
Mensen die tijdens de vakantie hun kinderen naar speelpleinen en dergelijke sturen, doen dit vaak met de hoofddoelstelling dat hun kinderen dan opgevangen worden hoor, en niet alleen omdat het zinvolle vrijetijdsbesteding zou zijn.
Wat mij betreft mag de stad gedurende het ganse jaar investeren in opvang!
Laat de stad hier gerust haar deel van de verantwoordelijkheid nemen zou ik zeggen. De verwijzing naar communisme vind ik klinklare nonsens. En hier spreekt een niet-socialist, iemand die meer liberaal denkt, maar ook nog een sociaal trekje heeft. Niet overdrijven hé Christl, een gezonde mix van privé en gemeenschap moet blijven.
Er zijn inderdaad lange wachtrijen bij de crèches, er staan zelfs kinderen op de wachtlijsten die nog niet verwekt zijn (dit is echt geen grap).

De stedelijke crèche daarentegen is niet direct de plaats waar ik mijn kinderen zou onderbrengen. Geloof me, ik weet waarover ik spreek, ik heb het even gedaan en nooit meer !

In een crèche verwacht ik o.a. een intellectuele stimulans voor de kinderen, d.w.z. er wordt met ze gepraat, liedjes gezongen, spelletjes gespeeld. Mijn dochtertje werd zolang als mogelijk in de weeg van haar koets gehouden. Als er tegen gesproken werd dan was het in het Arabisch. Bovendien werden alle richtlijnen van kind&gezin met voeten getreden. Zo hield men bv. vol dat de kinderen in buiklig moest slapen !
Niet zelden waren de kinderopvangsters drukker bezig met het keuvelen (in het Arabisch) of het ten toon spreiden van Marokaanse dansen dan het opvangen van kinderen.
Ik spreek hier over de crèche in CVO-crescendo welke een afdeling is van de stedelijke crèche.
Momenteel is mijn dochter in een privé-crèche, veel duurder en oneindig veel beter.
Dat is een vrij zware beschuldiging...
Maar ik wil je niet tegenspreken - ik ken de betreffende crèche niet.
Ik kan alleen zeggen dat de stedelijke kinderkribbe in de Dennenstraat absoluut géén slechte reputatie heeft, en de mensen die daar werken écht wel ernstig met hun job bezig zijn.
mijn kindjes gaan beiden naar de dennestraat, en wij hebben daar alvast geen klagen van. Goede dienstverlening, vriendelijke verpleging, betaling afhankelijk van loon, dus geen probleem. Het was wel verschieten toen we op 3 maanden zwangerschap ons eerste kindje inschreven en dat er toen nog maar twee plaatsjes waren, en dat we dus net op tijd waren.
"De verwijzing naar communisme vind ik klinklare nonsens", ach rudi, bij de communisten werden de kinderen ook gemeenschappelijk opgevoed om ze in de pas te kunnen laten lopen. De ouders moesten veel te veel en te hard werken in de kolchoze of de sovchoze.
Neen veeleer stimulans voor de ouders om hun kinderen zelf op te voeden en extra middelen om dat te verwezenlijken. "Moeder aan de haard"-premies die interessanter zijn dan de huidige "echtgenote ten laste"-vergoeding. Een creche is voor mij alleen interessant als noodoplossing. Die noodoplossing is vandaag van reservewiel gepromoveerd tot een essentieel onderdeel
Wat die kindvriendelijkheid betreft heb ik na het "Mechelen kinderstad"-jaar nog steeds mijn bedenkingen.
Nieuwe toegangswegen met verhoogde berm waar je bij de minste hindernis van de stoep moet sukkelen met je kinderkar, de Lamot waar je niet meer welkom bent op een limonaatje of pintje te drinken met je kleinsten tenzij je de trappen doet naar de kouwe kleine lelijke kelder en noem er nog een paar
@ Lieven :

Mechelen wordt een stad voor DINKs, of zoiets ?

(DINK = Double Income, No Kids)
De verwijzing naar het communisme vind ik persoonlijk inderdaad nonsens. Als plots alles wat centraal georganiseerd wordt communisme is en dus uit den boze, dan heeft de stad geen kerntaken meer.

Een stad kan er voor kiezen om zelf initiatieven te nemen of om impulsen te geven die leiden tot privé-initiatieven. Bottom-line is dat er een nood bestaat en de stad moet meehelpen om die nood weg te werken.

Wanneer zij er voor kiest om impulsen te geven aan privé-initiatieven (meestal financieel), dan , vind ik, moet daar ook een zekere kwaliteits-eis tegenover staan en moet er controle op die kwaliteit uitgevoerd worden.

Ik zie het probleem (buiten misschien financieel en prioritair op de politieke agenda) niet in voor een stad als Mechelen. Het zou zeker en vast jonge gezinnen aantrekken en het kindvriendelijk imago helpen versterken.

Want uiteindelijk is ook dat city-marketing...
@lieven: Een "Moeder aan de haard"-premie?, kan je dat even nader verklaren want bij mij roept dat spontaan een beeld op dat je kan vinden als je in de Google-afbeeldingen zoekmachine de term "mother's cross" invoert, dat was ook een beloning voor de moeder aan de haard.
Beroepsmatig kom ik wel eens vrouwen tegen met een mooie beroepscarriere ( ingenieur, architecte, ontwerpster,... ) die waarschijnlijk minder vlot verlopen was mocht de door u zo mooi als 'noodoplossing' bestempelde activiteit niet bestaan.

Zijn er nog beroepen die onder de categorie 'reservewielen & noodoplossingen' vallen? Misschien ben ikzelf als industrieel ontwerper ook maar een reservewiel en noodoplossing in afwachting dat de mensheid terugkeert naar een bestaan van nomade die leeft van jacht, visvangst en vruchtenpluk. Oefent uzelf ook een noodoplossingsberoep uit of trekt u er dagelijks op uit met boog en speer?
@Lieven:
het is volgens mij niet juist om een waarde-oordeel te vellen over de keuze van ouders om te kiezen voor een kinderkribbe.
Dit is een persoonlijke keuze (en soms géén keuze, maar een realiteit - een beslissing die men moet nemen om welke omstandigheden dan ook).
Ouders hierom schuldgevoelens geven is verkeerd.
(trouwens: ook vaders kunnen aan de 'haard' werken hoor...)
Wij werken ook al jaren met twee (sommige periodes één van ons twee deeltijds,...voor de kinderen).
En nu ze een pak ouder zijn, mag ik met een gerust geweten zeggen dat ze écht niet geleden hebben onder een tekort aan aandacht.
Jans en Netels,
Natuurlijk ligt het niet in mijn bedoeling om iedereens persoonlijke keuzes te veroordelen maar let er op dat de keuzes die vroeger deel uitmaakten van het gewoon leven, nu minder evident zijn en vrijwel onmogelijk gemaakt worden. De ouder mag niet meer zijn kroost zelf opvoeden, zijn waarden meegeven, kortom niet meer bestaan. Het onderricht, de opvoeding moet door de gemeenschap worden uitgevoerd en de ouders moeten als betaling maar presteren .

Je begrijpt wel wat ik bedoel met 'moeder aan de haard' het kan net zo goed 'vader aan de stoof' zijn alleen het is een luxe die alleen de zeer gegoeden zich nog kunnen veroorloven en nee Netels, ik had echt niet gedacht dat je weer de nazi-toer op zou gaan maar ja ik sta steeds weer verwonderd over je vindingrijkheid op dat gebied. Weet wel dat een moeder/vader die thuis voor de was en de plas zorgt inderdaad ook een medaille verdiend, met of zonder kruis zoals je zelf wil . Met die medaille kan je echter geen kleren kopen.

Ook reservewielen en noodoplossingen zijn nodig, als jij jezelf daaronder rekent sinte netels, is dat je volste recht, ik heb dat nooit gezegd, ik vind echter niet dat je met het klein wieleke moet rijen als het normaal wiel voorhanden is...
En wat de kwaliteit van de kinderopvang betreft daar heb ik ook niet over geoordeeld, het heeft zijn voor en nadelen, ik verkies alvast om NIET de nadelen ervan te ondergaan dan alleen en slechts alleen in geval van uiterste nood. En wanneer zo een geval zich voordoet weet ik dat de mensen van de crèche hun uiterste best doen om een degelijk en professionele opvang te verzekeren.

maar zoals ik al zei, alleen in nood en als dat weer algemener zo wordt ervaren dan zou er geen nood aan extra opvang zijn.
amen amen enzovoort
Ehrr.. 'weeral' de nazi-toer opgaan? Mag ik hieruit afleiden dat u in mij een nationaal-socialist herkent of ben ik daar wat voorbarig? Allez, 't is in ieder geval toch al voor de helft correct want ik ben in ieder geval daarwerkelijk lid van de sossen (lacht)
Hier kunnen alleen de mechelse coiffeurs wel bij varen:
"Schepenen zitten elkaar in de haren"
titelt het Nieuwsblad vandaag!
http://www.nieuwsblad.be/Ar...
Wij zijn ook 3 maanden zwanger, en kunnen nergens terecht voor kinderopvang vanaf november. Alles zit vol. Je moet blijkbaar vanaf de dag dat je weet dat je zwanger bent, gaan zoeken, en dan nog is het zeer moeilijk. Dus voor mij is het goed dat rita janssens kinderopvang op stedelijk niveau wil organiseren. Het is terug naar het communisme als vrouwen aan de haard moeten blijven omdat ze geen kinderopvang vinden. Dus Kristl Strubbe trekt hier wel even aan het verkeerde eind.
al geprobeerd bij peutertuin Patapoef op de Stuivenbergbaan.
Heel goed.

maak een eind aan dat gezever van wachtlijsten hier en daar, probeer een regeling  uit met mensen die ook kinderopvang zoeken, vang elkaars kinderen op, zo kan iedereen blijven werken ongeacht de werkuren en wachtlijsten.

zo is er een creche gestart door ouders, die hebben om beurt een dag om op de kinderen te letten zo heeft iedereen opvang terwijl men kan blijven werken!

het proberen waard zou ik zeggen!

Vind ik een interessant idee ! kinderverzorgersterke ...