ORAL HISTORY by KTA-Wollemarkt

met categorie:  
Het KTA-Wollemarkt, voor de Mechelaars den oude STIM, heeft een schitterend project uitgewerkt. Hun leerlingen gaan ouders, grootouders en andere senioren interviewen. Zo hoopt men te komen tot een soort geschreven geschiedenis van de mondelinge overlevering van de gewone mens. Er wordt een boek gemaakt van de interviews en dit boek wordt in mei gepresenteerd. Voor de luttele som van 10€ kan je inschrijven op dit schitterende project. Lees maar even verder....

KTA Wollemarkt publiceert niet te missen boek... op www.kta-wollemarkt.be vind je een inschrijvingsstrook en wat meer uitleg die hieronder volgt...

Oral History 2007-2008

KTA Wollemarkt streeft ernaar leerlingen op een actief pluralistische wijze te leren omgaan met de diversiteit in de samenleving. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om tolerantie en nieuwsgierigheid tegenover anderen en andersdenkenden te bevorderen. Tolereren dat ‘zij’ naast ons leven is niet genoeg… géén grijze neutraliteit, maar wel écht(e) interesse opbrengen voor ‘de ander’ en contact zoeken. Een effectieve dialoog aangaan, wederzijds begrip (leren) opbrengen, overgaan tot ontmoeting en concrete samenwerking.
Het Oral History project biedt ons hiertoe een unieke kans!
Onze leerlingen worden onderzoekers en schrijven geschiedenis door hun ouders, grootouders en andere senioren te interviewen. Oral History is een methode om door middel van interviews vast te leggen, hoe mensen de geschiedenis van hun eigen tijd beleefden. En dat dit, gezien de rijke diversiteit in onze school een schat aan informatie en stof tot nadenken en dialoog zal opleveren, ligt voor de hand.
Oral History is méér dan interviewen, het is een dynamisch proces van intensieve communicatie tussen generaties waarbij empathie voorop staat. Oral History op school situeert ‘het kritisch zelf’ van de jongeren tussen drie grote bewegingen: de velden van empathie, communicatie en toegepast onderzoekend leren in de geschiedenis.
Wij beschouwen het actief omgaan met onze diversiteit als een grote meerwaarde. Uit de verhalen zal duidelijk worden dat, ondanks alle verschillen, wij verbonden zijn door gemeenschappelijke waarden en doelen. Verschillende levensbeschouwingen zijn een bron van culturele rijkdom eerder dan een basis voor wederzijds wantrouwen en onbegrip.
Onze leerlingen van 6 TSO (+ 5 TSO Toerisme) en 6 en 7 BSO werken het project uit in het kader van de lessen Geschiedenis, Nederlands en PAV.
Onder toezicht van het wetenschappelijke team van vzw Expeditions, Research in Applied Anthropology, zal een boek met de verhalen gepubliceerd worden.

Het boek wordt voorgesteld op een academische zitting op vrijdag 23 mei 2008.
Hierbij zouden we om uw steun willen vragen voor dit waardevolle project. Dit kan door middel van voorintekening op het boek. Mits betaling van 10 EUR kan u nu reeds een exemplaar reserveren en wordt uw naam opgenomen in de lijst van voorintekenaars.

Mag ik u in naam van onze leerlingen alvast hartelijk bedanken!

A. Cobbaert - directeur KTA Wollemarkt
Mooi initiatief!
Zo was er een soortgelijk initiatief in het jaar van 'Stad in vrouwenhanden', van het Ursulinen-Instituut in de Hoogstraat.
Leerlingen maakten toen intervieuws met hun 'voormoeders' over vrouwelijkheid, macht... verhalen van vrouwen van vroeger...
De website is niet meer beschikbaar, maar de verhalen zijn gebundeld in Pro Memorie nr.6.
Amai, zeg... dat is een zeer lovenswaardig initiatief van het KTA en haar leerlingen..... Met goede uitgangspunten ook!

Ben benieuwd naar het resultaat ...