Gerechtshof palmt Gasthuis in...

met categorie:  

De kogel is door de kerk.
Anderhalf jaar na het akkoord tussen het OCMW en de Regie der Gebouwen, is de verkoop van de oude vleugel van het vroegere OLV-ziekenhuis een feit.
In 2009 starten de uitbreidingswerken van het Gerechtshof.
Momenteel loopt een studie over de toekomstige invulling van het vroegere 'Gasthuis'...


(foto: Jan Smets)
Dit gebouw ken ik vrij goed omdat ik er in lang vervlogen dagen nog stage liep als verpleegkundige, en onlangs ben ik er nog eens binnengesprongen omdat het Gasthuis één van de locaties was voor Contour (videokunst).
Van de authentieke vleugels achter de voorgevel rest nog weinig...
Maar ik ben wél blij dat dit bekende stadsgezicht toekomst heeft!


(foto: Jan Smets - ...niet alleen het oude uurwerk is aan herstelling toe...)

Het OLV-ziekenhuis werd opgetrokken in 1854 op de gronden van het voormalige Keizershof.
De eerste steen voor het in zijn tijd erg moderne ziekenhuis, werd op 3 juli 1854 gelegd door Koning Leopold I.
Deze steen werd op 'n diepte van ongeveer 130 cm onder de voorgevel van de kapel geplaatst.
In een uitgekapt gedeelte van deze steen had de koning vooral een loden kistje met 12 muntstukken geplaatst.
Boven in de gevel van de kapel staat de inscriptie:
'Cssie Openbaren Onderstand
OLV-Gasthuis'
Links van de deur tot de kapel is een bronzen gedenkplaat met een Latijnse tekst die betrekking heeft op de ingebruikneming en inwijding van kapel en gasthuis in 1858 door Kardinaal Sterckx.


(foto: Jan Smets - kapel...)

Links boven herinnert het opschrift 'Adelaïde T.A. Annez 1863' aan de naam van een weldoenster.
Rechts is er nog een open plaats voor een andere naam...
Architect van het ziekenhuis was K.Drossaert uit Tienen.
Veel Mechelaars waren niet gelukkig met het gebouw, zoals blijkt uit een publicatie uit die tijd:

'Was het wel noodig elders eenen meester te halen om zoo iets voort te brengen?
Een zoo eenvoudigen bouwtrant kon een leerling der klas van lijnteekening ook uitvinden...'

Het is inderdaad een eenvoudige maar voor zijn tijd zeer functionele bouwwijze.

In 1857 was het gebouw voltooid en had het (aankoop van de terreinen inbegrepen) de som van 522.186,62 fr. gekost...

Het eerste Mechelse OLV-gasthuis stond sinds het einde van de 12de eeuw in de OLV-<b>straat, vlak tegenover de kerk, tegen de Dijle aan.
Het is vanuit dit gasthuis dat de kanselier van Bourgondië, Nicolas Rolin, zes nonnen naar Beaune ontbood om aldaar het 'Hôtel Dieu' op te richten.

Aan merkwaardige kunsstukken is het OLV-gasthuis nog steeds rijk.
Tegen de buitenmuur aan de Keizerstraat zien we in een nis het prachtige barokke OLV-beeld dat Theodoor Verhaegen in 1753 sculpteerde.
Links daarvan staat de geschilderde tekst:

'Langs dezen weg stelt geenen voet
of zeg Maria wees gegroet'


(foto: Jan Smets)

Centraal in de voortuin stond het bronzen beeld 'Job op de mesthoop' (Jef Willems 1845-1910)- maar deze staat nu plompverloren in een groene wildernis op de Zwartzustersvest...
Ik wéét het: het is mijn stokpaardje - maar ik hoop dat dit beeld zijn historische plaats snel zal terugkrijgen!


(foto: Jan Smets)

De kapel zelf bezit een mooi houten barokaltaar en een zeer merkwaardig 17de eeuws orgel, overgebracht uit het oude gasthuis.


(foto: Jan Smets)

Het vroegere klooster van de gashuiszusters (waarvan de resterende nonnen sinds enkele jaren in OLV-Waver wonen, na eeuwenlange aanwezigheid in onze stad...), was een waar antiquiteitenkabinet.
Dat heb ik indertijd met eigen ogen vaak gezien...
De beroemde 'Besloten Hofjes' bevinden zich nu in museum Schepenhuis - en deze merkwaardige reliekschrijnen vol huisvlijt van vroegere generaties gasthuisnonnen zijn het bekijken méér dan waard!
(info gehaald in Gids voor Oud-Mechelen van Marcel Kocken)


(foto: Jan Smets)

Ik ben benieuwd naar de renovatie van het gebouw...
héél benieuwd zelfs...

Ik ben erg blij dat dit tweede gedeelte van de Keizerstraat nu wat levendiger zal worden. Leegstand van grote gebouwen breidt meestal uit als een kanker.

En toch weer hoop voor JOB !
Ik hoop dat het complex in zijn waarde wordt hersteld, ook en vooral het interieur van de kapel.
Het schilderij op het altaar is een knappe copie van "Bewening van Christus" van Antoon Van Dyck.
Ben ook tevreden!Heb het gasthuis bezocht met contour en was aangenaam verrast en het was de moeilijke klim leer dan waard!
Ik suggereer het nog maar eens: als het achterliggende ziekenhuis leeg zou komen ( verhuis naar nieuwbouw aan de R6 in het jaar ??) dan kunnen ze op die plaats ineens de politiekantoren tegen het gerechtshof plakken. Misschien gaat de juridische volmolen dan iets rapper?;-)
Allez allez, een chronogram om het af te leren:
MatrI DeI sIne Labe ConCeptae

MDCCLIII=1000+500+100+100+50+1+1+1

Onder het prachtige barokke OLV-beeld dat Theodoor Verhaegen in 1753 sculpteerde.

Maar misschien kan de stad hier nog enkele schoonheidfoutjes herstellen ?
- 'Langs dezen weg stelt geenen voet
of zeg Maria wees gegroet' herschilderen ?
- Het standbeeld van Sint-Job op de mesthoop terug op het huidige Margarethaplein zetten ?
en de vertaling van "MatrI DeI sIne Labe ConCeptae" : "Ter ere van de Moeder Gods, zonder smet ontvangen"
Waarom wordt GvA niet meer vermeld als bron bij de artikels en Het Nieuwsblad wel? Het hardst tegen de schenen schoppen (rel rond blog van Het Nieuwsblad) en dan het beste behandeld worden? Da's niet serieus...
@Wout C: ik denk dat dit gewoon een toeval is, maw per ongeluk gebeurd is... denk je ook niet? Ik zou niet meteen er een complot in gaan zoeken hoor ;-)
Wout, ik vermeld steeds als ik een topic baseer op een krantenartikel de bron.
Dat kan je me absoluut niet verwijten. Kijk maar na.
Maar deze topic heeft buiten het feit dat dit nieuwsje inderdaad in Gazet van Antwerpen stond, helemaal niks met het artikel te maken.
De beschrijving van het interieur en exterieur van het 'gasthuis' stond toch niet in betreffende krant... of wel?
Dus: géén spijkers op laag water zoeken aub; en in àl mijn blogbijdragen zoeken waar ik in de fout ga bij het niet vermelden van de bron...
Ik daag je uit - je zal van een kale reis terugkomen.
En overigens: met alle sympathie voor de Gazet van Antwerpen die ik al vele jaren dagelijks in m'n bus krijg...
Heb jij aandelen in GVA Wout ? :-)

Ik meen te weten dat jij altijd krantengerelateerde reacties plaatst.

MBlogt huldigt altijd referenties ! Naar wie dan ook. Eerlijk duurt het langst.
"Job op de mesthoop" zal wel vroeger voor het oude gasthuis gestaan hebben maar ik denk niet dat deze van Justitie blij zullen zijn om dit beeld voor hun deur te hebben. De verwijzing naar hun boetiek zou nogal voor de hand liggen.
Men heeft al een ander beeld op het oog om hier op het pleintje te zetten.
Dat kan ik me voorstellen. Maar toch ... misschien het beeld dan ergens anders plaatsen ?

Vreemd hoe dat beeldje stiefmoederlijk behandeld wordt, door het te verzwijgen ...
Je neemt me de woorden uit de mond Peter.
Waarom een ander beeld plaatsen als er al een méér dan geschikt voorhanden is??
Job-op-de-mesthoop dient terug op het pleintje te komen.
Het beeld - van een Mechelse kunstenaar notabene - verwijst naar het ziekenhuis-verleden van het gebouw...
(Job, de man die met allerlei ziektes en armoe te kampen had, maar tegen beter weten in, bleef geloven, past als beeld mooi in de visie van dit gasthuisverleden...).
Nu merkt niemand dat beeld op voor de moderne ziekenhuisvleugel op de Zwartzustersvest.
En dan te weten dat hij eigelijk 'tijdelijk' verdween voor de bouw van de prefab in de jaren tachtig, op dit Margaretaplein....
'Tijdelijk' mag zéker niet 'Definitief' worden.
Job verdient zijn historisch kader terug.
Lezen de beleidsmakers en andere verantwoordelijken mee?
;-)
Je hebt een punt Jans, maar aangezien men het pleintje al Margeretaplein heeft genoemd denk ik dat men zal kiezen om hier een "madam" op ne piede-stal te zetten.
Misschien best aankloppen bij de stadsdienst Monumentenzorg of ne politieker om je klok te laten horen.
Inspraak van de Mechelaar ?
@Job: "Inspraak van de Mechelaar"? Ha ha ha,nogniet van een wijkcomité.

Na vier jaren is er nog steeds geen beweging te bespeuren aan het Gasthuis in de Keizerstraat. Alleen werd in de gevel, rechts van de kapelingeng een gat gekapt in de (geklasseerde ) muur. En tegen de (kapotte) glasramen in de voorgevel werden wat planken aangebracht.

Ter inlichting : deze ramen bevinden zich vlak bij het historische orgel (uit de 17de eeuw -  overgebracht uit het oude gasthuis aan de OLV-straat). Benieuwd wat er van dit onschatbaar waardevolle instrument nog overblijft !  Het doet mij persoonlijk pijn omdat ik er vele uitvaarten en missen op heb gespeeld.

De kapel zelf zal ondertussen wel helemaal vervallen zijn. Jammer toch? Wacht men misschien tot de restauratie te duur is geworden om dan de hele boel af te breken?

Tenslotte nog deze bemerking: Mechelen heeft een schrijnend gebrek aan repetitieruimte voor koren (o.a.) De kapel van het Gasthuis is daar de ideale ruimte voor.  Kan men naast de vele miljoenen voor een sporthal en voor een fuifzaal misschien ook eens aan deze vorm van cultuur denken? 

Met weinig middelen zou men twee vliegen in een klap slaan: het erfgoed bewaren en valoriseren en een oplossing bieden voor het gebrek aan repetitieruimte.  De voorbeelden waarbij een kloosterkapel zinvol wordt opgenomen in het cultuuraanbod, zijn legio. (o.a. Aarschot en Oudenaarde).

Ik vraag mij trouwens af wat justitie met die kapel van plan is, Vergaderruimte misschien?

Ik hoop dat deze reactie gehoord wordt en op zijn beurt een reactie uitlokt.

Jammer dat men de kapel (waar ooit nog de uitvaartdienst voor mijn moeder plaats had) blijkbaar moedwillig heeft laten verkrotten.  Het doet me terugdenken aan de Mechelse verkrottingspolitiek van 30 jaar geleden..

Vóór de toekomstige nieuwe "vleugel" van het gerechtshof kan men ipv van het beeld van Job er terug te plaatsen er misschien beter een zetten van Turtelboom op de mesthoop :-)

Roger for president.

Alweer gemiste kansen, tja, het stadsbestuur zal misschien niet kunnen zingen en ze luisteren misschien liever niet naar orgelmuziek. alles bewaren kan niet, maar een klein beetje eerbied voor waardevolle stukken zou toch mogen.

Bon, ik ga de arme Job eens zoeken als ik weer eens in de kliniek moet zijn, want het lijkt me dat hij daar ergens geplaceerd is. Ne mens is als sculptuur in Mechelen nu nooit eens op zijn gemak, ge moet niet doen dan verhuizen om de haverklap. 

@Roger Kokken en G.L.: Moet dat persé een beeld zijn?