Gedicht van een mechels meisje...

met categorie:  

Onlangs las ik een liefdesgedicht van een mechels meisje...


"Mijn hert heeft altijd verlanghen..."

Liefdesgedicht van een mechels meisje
 


Leest u even met mij mee?

Mijn hert heeft altijd verlanghen
Naar U de allerliefste mijn,
Uw liefde heeft mij ontfanghen
U eighen will ick zijn.

Vooral de werelt ghemeene
So wie dat hoort oft ziet
Hebdy mijn hert alleene
Daerom lief en begheeft mij niet.(*)


(*) laat me niet in de steek.

jawel, dat mechelse meisje is ons aller Margareta van Oostenrijk
('magrit' voor de intimi)

Margareta van Oostenrijk

Ondanks haar franse opvoeding bleek ze het nederdiets toch machtig te zijn.
Dit gedicht heeft ze geschreven naar aanleiding van de dood van haar echtgenoot hertog Filibert II van Savoye.

Als u goed kijkt, dan ziet u dat ze weemoedig glimlacht bij het horen van deze mooie woorden...
Margereta was een sterke vrouw, stérk genoeg om haar gevoelens te durven uiten.

Laten we Margareta 's voorbeeld volgen, in poezie of proza.
Laat de gevoelens van de mechelaars, de gevoelens van Mechelen worden.
Beschrijf je liefde. Liefde voor je medemens, liefde voor je stad....
Toon dat kloppend mechels hart !

(Effe snel uit de losse pols)

Een Dichter uit Mechelen Stad
Riep allen : "Zeg, weet je wat ?
Ik wil hier rijmen en dichten
Zonder mijn gat op te lichten.
Rijm mee, al zit je in bad !"

:-D
Het Mechels hof reuzentof
Aanpassing was groot.
maar geen nood.
leerde kennen " de Mechelen blog"!
cliché misschien?
verblind verlangen -
contouren scherp
en zilvervlekkende kasseien -
schoonheidsfoutjes weggegomd:
Mechelen in tegenlicht -
kantkantelen
scherp gelijnd
gekleefd op wolkige achtergrond...
barokke krullen,
gek van zinnen -
koortsig klopt dit warme hart...
verstilde stad,
uitgehijgd -
koestert wat te koesteren was...
schoonheid zit van binnen
van buiten
en daartussen:
ik -
die alles tracht te vatten...
cliché misschien?
té lange sluitertijd?
liefde ontwikkelt zich
in donkere kamers,
treedt naar buiten -
ingelijst;
- Mechelen -
een plaatje
negatief
werd
positief -
de toon is gezet...pràchtig :-))))
ja Leyander...
jouw oproep werkte aanstekelijk.
Daarom heb ik me impulsief gestort op dit klavier om m'n verliefdheid voor Mechelen in gedachten en zinnen te gieten...
En nu:
de volgenden...
Rijmen en Dichten
Dichten en Rijmen
Wie probeert Leyander
Hier op den Blog te lijmen ?

:-D
ach Guy, lijmen ?
Ik zoek mensen
met gevoel,
met wensen.
Ik hoop alleen
dat menigeen
zich uit:
mooie zinnen
zijn dan m'n buit :-p
Neen, beste mensen.
De oproep is gemeend.
Als 'ons margrit' het deed,
laten we dan haar voorbeeld volgen.
Schrijf gewoon wat je voelt.
Het hoeft niet te rijmen,
de schoonheid van de inhoud maakt het sowieso een gedicht :-)
tussen de plooien -
de mufheid van gesloten kamers -
van dood,
verdriet
abrupt verbroken minnelied
- Habsburg roept -
de plicht
- versteend gedicht -
trekken verstrakken
herinneringen vervagen...
in dienst van Staat
een staat van dienst
- regeren, verdragen...
weduwenzwart
liefde in de mottebollen...
tante
gouvernante
landvoogdes
- tristesse -
waar is de warme vrouw gebleven?
Dichten en Rijmen
Rijmen en Dichten
Gelukkig is er de Blog
om ons te verlichten...

:-)
"Ik wil deze nacht in Mechelen verdwalen
De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus,
Al heb ik geen geld om plezier te betalen,
Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus..."

(Naar Wannes van de Velde)
Als ik me niet vergis is het gedichtje van Margareta ook de tekst van een liedje gemaakt door Pierre de La Rue. Deze Piet van der Straeten was een zeer bekend Vlaams polyfonist en kwam aan haar hof. Er wordt verondersteld dat die twee een verhouding hadden (Margareta was dus een "groupie" :-).
Er wordt ook getwijfeld of zij ofwel Pietje de tekst heeft geschreven.
Laat ons een bloem
En wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom
En het zicht op een VLIET
Vergeet voor een keer
Hoeveel LOFTS een miljoen is
MECHELEN moet nog een eeuwigheid mee...

(Naar Louis Neefs)
Over een dichtende Margareta schrijft Kanunnik Van Caster:
(grappig ouderwets...)

'Ondanks de groote en menigvuldige kommernissen die haar als landvoogdes ten laste vielen, wist zij bijtijds eenige ontspanningsuren te vinden, om zich door muziek, dicht-of letterkunde den geest te vermaken en op te beuren.
In hare eigene dichtstukjes, allen vol zachte treurigheid, jammert zij op alle voozen; doch hare buitengewone zielskracht schijnt er immer door, hare geliefde zinspreuk zweeft altoos voor haren geest, zij erkent en bestatigt dat alles in het leven haar was tegengeslagen.
Maar dit belet haar niet somtijds vermaak te vinden in spuiterijen en schertsen die aan sommige freulen onze dagn wellicht, voor het minste, ongepast schijnen zouden.'

;-)
Leyander, de toekomst is verzekerd !

http://nieuwsblad.typepad.c...

Enjoy...