Een beroemde Mechelaar ...

met categorie:  
Jodoco


Joos de Rijcke, ooit van gehoord?

En toch is hij onmiskenbaar een belangrijk Mechelaar!

Is hij geen bekende bij u?
Geen nood, lees gewoon verder!
Joos de Rijcke, ook wel Jodoco Rique of Jodoco Ricci, (Mechelen 1498-1578) is een missionaris en geschiedschrijver uit de 16e eeuw. Hij schreef het eerste en oudste bewaarde Nederlandse reisverslag over het Incarijk.

 

 

paus

Hij zou geboren zijn in de Milsenstraat op 29 oktober 1498 als Joos De Rijcke van Marsselaer, zoon van Mejuffer Jonkvrouwe Joanna van Marsseler. En de familie was niet van de minste ! Adriaen Floriszoon Boeyens (de latere paus Adrianus en leraar van Karel V aan het hof van Margaretha van Oostenrijk, zie afbeelding) was een vriend van de familie. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Karel V en Joos de Rijcke (bijna even oud) speelkameraadjes waren.

Op 17 jarige leeftijd legde Joos de gelofte af bij de Minderbroeders in Gent, maar zijn openbaar leven begint pas vanaf 1532. We hebben nog geschriften van zijn eigenste hand. Er zijn nog reisverslagen overgebleven, die een schat aan informatie opleveren over hoe men in die tijd reisde.

Op vraag van de Spaanse troon naar missionarissen voor de nieuwe overzeese gebieden, besluit hij om de oversteek te wagen. Hij arriveerde als Franciscaans missionaris in Quito (hoofdstad van Ecuador), als een der eerste Europses zendelingen in het pas veroverde Incarijk. Tijdens de verovering door de Spanjaarden in 1534 werd de stad tot de grond toe afgebrand, en opnieuw gesticht onder de naam Muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito (Zeer hoogstaande en zeer loyale stad van Sint Franciscus van Quito).

Een jaar na de verovering van de stad door de Spaanse conquistadores, schreef hij in 1536 het reisverslag over Tawantinsuyu, het Incarijk, naar zijn familie.
(vrij vertaald)
... ook weten ze niet of er een God is. Want alle kracht en macht schrijven ze toe aan de zon (...) Zij hebben huizen en zeer grote timmerwerken opgericht ter ere van de zon. Ze hebben geen afgoden. Maar tijdens hun brasserijen, maaltijden en dronkenschappen, werpen ze een drank, gelijk ons bier, in het vuur dat ter ere van de zon is gestookt (...)

Hij vindt de inca's moedig, maar ze bleken wel schrik te hebben, niet van de Spanjaarden, maar van hun paarden. Hij vergelijkt de lokale Incabevolking zelfs met de keizers van Rome. Joos is ook en vooral onder de indruk van de wegen, de paleizen en de hangbruggen die door de Inca's zijn aangelegd. Hij veroordeelt ook de gouddorst van de Spanjaarden:
(vrij vertaald)
De begeerlijkheid naar het goud is zo groot dat diegenen die herwaarts reizen, noch de arbeid, noch de ziekten, noch de dood vrezen. Ik geloof dat als men goud zou vinden bij de Hellemond, dat de Castilianen naar daar zouden reizen!.
Toch zag hij ook de goede kant van de zoektocht naar goud
Terwille van het goud wordt er veel land ontdekt dat anders onbekend zou blijven, en ook veel zielen die zalig werden, en die anders niet zalig zouden zijn: De redding van de zielen ziet hij als de ultieme rechtvaardiging voor Spaanse zucht naar het goud.

Het door hem gestichte klooster in Quito groeide uit tot een centrum op gebied van onderwijs, cultuur en religieus leven. Hij leerde de Indianen ploegen met ossen en hoe ze jukken, ploegen en karren moesten maken, en hoewel men het nooit heeft kunnen bewijzen, wordt er ook gezegd dat hij het graan heeft ingevoerd in Zuid-Amerika.

In 1538 had hij reeds 28 kloosters (missieposten) gesticht ! In zijn brief van 1564 schrijft Joos dat er al meer dan 40 kloosters zijn van zijn orde. De meeste daarvan zullen, zoals elders in de Nieuwe Wereld, waarschijnlijk nog steeds zeer klein zijn geweest.

Binnen het missioneringswerk van Joos de Rijcke bekleedde het onderwijs aan de inheemsen een voorname plaats. In het franciscaner klooster van Quito stichtte Joos omstreeks 1550 een school (het college van San Andres) die tot op de dag van vandaag bestaat. Naast het leren lezen en schrijven van de Spaanse taal kregen de leerlingen er les in zang en muziek (voor de religieuze eredienst) en werden ook allerhande beroepen aangeleerd zoals hout- en metaalbewerking.

 

 

 

 

IncarijkNa de dood van Atahualpa, de laatste Inca, ontfermde Joos de Rijcke zich over diens kinderen die door hun vader bij de aankomst van de Spanjaarden naar Quito waren gestuurd. Daar was wellicht een zekere berekening mee gemoeid, want met name de zoon van de Inca werd door de inheemsen als een god vereerd en kon dus uitstekend dienst doen om de bevolking te helpen pacificeren en christianiseren. Deze zoon, die Francisco werd gedoopt, kreeg een katholieke opvoeding en diende als lichtend voorbeeld voor de rest van de inheemsen.

 

 

 

 

Athualpa
De gevangenneming van Athualpa, de laatste Incaleider.Joos de Rijcke is tientallen jaren lang een van de leidende figuren geweest van de franciscaanse missie in het voormalige Incarijk. Blijkbaar krijgt Joos omstreeks 1546 af te rekenen met opposanten in eigen rangen, die zijn gezag als hoofd van de plaatselijke franciscaanse missie niet langer aanvaarden.

De laatste brief van Joos uit Quito naar Vlaanderen dateert van 1564. Het is een korte brief waarin hij de gardiaan van het klooster van Gent verzoekt hem in te schrijven in het boek van de overledenen, alsof hij reeds gestorven zou zijn. Hij voorvoelt immers, zo zegt hij, zijn naderende dood. Voor een man van 66 jaar was een dergelijke gedachte in die tijd niet ongewoon.

Zowaar een schitterend levensverhaal van een Mechelaar in Quito !

Bronnen:
- 'Joos De Rijcke, Jodoco Rique, 1498-1578, Eerste Vlaamse zendeling in Zuid-Amerika.' Jos Martens, Jos Van Doren, Henck van Dycke, Vzw Emeraldus, Ecuadorcentrum
- http://users.telenet.be/joosdr/

 

 

Geweldig verhaal, Peter, en ook een geweldige geschiedenis !

Geen rare jongens, die Mechelaren !

:-D
@peter:

ik heb er van genoten jong...;-)
boeiend!
Nogmaals bedankt Peter !!!!
Danzij jou samenvatting moeten wij niet heel de boek lezen en géén samenvatting maken!!!Het is goed dat de lezers van deze site kunnen zien dat studeren voor gids Mechelen niet zo eenvoudig is.
Driewielerke ; je ziet dat ik niet overdreef!!.
Dit is een schitterend historisch verhaal Peter!
Ik heb het met belangstelling en plezier gelezen.
Ik kende de man wel - maar het héle verhaal tot in deze finesse was me minder bekend.
Peter@ ik denk niet dat Jonkvrouw van
Marselaere echtgenote de Rijcke, nog "Mejuffer" was als zoon Joos op de wereld werd gezet. Dat is dus achterklap
en werd toen (gelukkig voor U niet meer)
met de schandpaal bestraft...HHH.
Aan dat verhaal van Peter, daar kunnen de jongens en meisjes van de Wikipedia nog een puntje aan zuigen...

LOL

http://nl.wikipedia.org/wik...

:-D
Bedankt, maar jullie hadden misschien geraden dat dit verplichte leerstof was ... :-)

Verder is Mejuffer van Marseller, dochter van Gillis van Marsseler des heeren van Opdorpe, dus allicht van adel ?!
Peter@ een jonkvrouw is dus inderdaad van adel, maar daarom nog niet een "jongedochter"....
@ Peter :
Aan je laatste reactie maak ik uit dat je, om het tot Stadsgids te maken, je terug naar school moet.

Correct me if I'm wrong...

Terug naar de schoolbanken en een kus van de juffrouw, als je braaf bent geweest of zoiets ?
@gimycko: Naar school en met examens, uiteraard.
@Eddie: Ik citeerde gewoon uit het dossier dat een halve neef aan moederskant van Joos De Rijcke heeft aangelegd over hem. Die neef, de Antwerpse humanist Adriaan van Marselaer stierf in 1617.
<quote>
Joos de Rijcke van Marsselaer gheboren inde stadt van Mechelen den XXIX. van october int Jaer ons Heeren 1498, van M(ejuf)her Joncvr(ouwe) Joanna van Marsseler dochter van Gillis van Marsseler des heeren van Opdorpe
</quote>
@ Peter : En waar is dat (Stadsgidsen)schooltje ?

En wat moet ik er me erbij voorstellen ?
Allemaal netjes in een schoolbank, armen gekruist, kijkend naar het zwarte schoolbord en een tik van de regel als er wordt gepraat ?

Of is het daar gewoon een gekke, gezellige bende die na klastijd nog ene gaan pakken op de Vismet of in d'Hanekeef ?

Gekke jongens (en meisjes), die Mechelse Stadsgidsen...

LOL

:-D
Dag Peter,

Bedankt voor het werk. Het is fijn goed samen te werken

Groetjes Monique
@Gymicko: De lessen gaan door boven 'In en Uit', maar zijn vaak op lokatie ... We zijn momenteel met een kleine 30 cursisten. Van 23 jaar tot boven de 65, je kan ze zo gek niet bedenken, of ze zitten er tussen.

Geen zware repressie door de leerkrachten, gimycko. :-) Maar wel serieuse examens hoor !

Maar zeker wel tijd voor recepties, Vismet, Hanekeef *na* de les :-)
Ik moet mij duidelijk eens gaan inschrijven.
Lijkt me gesellig, leuk, knus...

:-D

En als liefhebber van het vak Geschiedenis
vermoed ik dat ik daar wel op mijn plaats zou zijn.

Misschien later...

Eerst de Interactieve Stadsgids nog wat bijwerken.
Ik denk dat je enkele jaren zal moeten wachten, de Finaliteit Mechelen wordt zo om de 10 jaar een keer ingericht.

Verder is het een studie van twee jaar. Eerst een algemeen jaar, dan een finaliteit in casu Mechelen.

Meer info:
http://www.toerismevlaander...
Ik heb de website effe bekeken.
Ziet er allemaal heel serieus uit...

En moet ge dat ook allemaal kennen
voor die "Plezante Wandelingen" ?

http://blog.stadmechelen.be...
Tja ... Eenmaal gids, kan je natuurlijk zelf dingen doen, en de plezante wandelingen zijn nu eenmaal schitterend !

Maar vergeet niet dat naast het plezant zijn van deze wandelingen dat Rudi en Ferre, ook gewoon heel veel weten van onze schone stede ... en Gids zijn voor Mechelen.
Ik weet wie Joos De Rijcke is maar daar ken ik hem niet van. Als je in Gent van het station naar de Korenmarkt wandelt, vlak voor de Veldstraat (de grote winkelstraat). Daar hangt op je linkerkant een grote gedenkplaat voor die man.
Zou kunnen Wout, als ik er nog eens kom, dan zal ik eens gaan kijken.

Maar ben je zeker van de naam op de gedenkplaat ? Het zou natuurlijk ook zijn tijdgenoot kunnen gaan Peter van Gent, die zat in Mexico.

http://nl.wikipedia.org/wik...
Beste Gymicko en andere lezers. De "plezante wandeling" is een uniek project van de Ferre en mezelf. Het is gegroeid uit een goede kennis van de geschiedenis en de cultuur van deze stad, een dialectwandeling met liedjes en anekdotes, dus eigenlijk een beetje een stukje straattheater. Hoe onnozel we soms ook doen, onze achtergrond is puur sang Mechels en we kennen de geschiedenis en alles wat er rond hangt van de stad. We houden er dus nogal sterk aan te benadrukken dat er maar één "plezante wandeling" is en die wordt gedaan door ons beiden alleen. Waarmee we niet willen zeggen dat er geen andere plezante gidsen zijn en er andere plezante dingen kunnen en mogen verteld worden. Dergelijke initiatieven van andere collega's zijn uiteraard welkom. We vragen niet liever.
Haha, Pieter van Gent zou dus een bastaardzoon van Maximiliaan I van Oostenrijk kunnen zijn, geboren in hetzelfde jaar als ons Margriet. Mogelijk dus nog wel familie van elkaar
Ik denk dat de Gentse plaat die Wout aanhaalt wel degelijk die van een ander is, die Pieter van Gent. Zie tekst onder : het Gerechtshof van Gent bevindt zich wel degelijk tussen station en veldstraat... lees even de tekstb die ik via wat googlen vond.

Bij het aanbrengen in 1972 van een gedenkplaat aan het Gerechtshof in Gent (straatkant), waar het voormalige klooster van de Minderbroeders stond, werd in herinnering geroepen dat ons volk naast zoveel anderen ook deze waardevolle zoon heeft uitgezonden. Wij Vlamingen kennen onze herauten niet. Van wie hier de herinnering onder het stof van oude archieven ligt, wordt door andere volkeren beschouwd als een genie. Het is aan Mexico te danken dat wij Pedro de Gante hebben teruggevonden en Midden-Amerika dankt ons dat wij hun Pieter van Gent hebben geschonken.
@ Rudi :
Kweet datter tusse die stadsgidsen lilleke venten zitten.
Maar zitten der oek schoen vraoven bao ?

Ik moet dringend is ne kie gegidst weurre !

LOL

:-D
Ik kan jullie verzekeren dat er bij de nieuwe lichting gidsen zowel plezante gasten, als schoen vroaven boa zén.

(En er is maar één plezante wandeling, maar er zijn al heel wat ideekes te revue gepasseerd voor nieuwe wandelingen ...)
@ Peter : Vertel !...
@gimycko: vraagt bij "in en UIt" eens een gids aan in het Japans of in het Chinees! Tzal a deugd doen!
Hahaha...

Goeie, Jokke
Er is inderdaad een chinese gids in onze stad. japans, daar heb ik geen weet van ...
Lee Ju Lin is de naam van onze Chinese collega. Ik heb haar nog niet mogen ontmoeten. Maar zij heeft wel de vertaling gemaakt van de chinese tekst over Mechlen die hier enkele maanden geleden circuleerde. Maar een Japanse gids?
@ Rudi : Ik heb erover gelezen in de Gazet...

http://www.nieuwsblad.be/Ar...

Ziet er goed uit...
@ Peter en Rudi,

Als ik nog eens in Gent ben pak ik m'n camera mee. Ik ben (vrij) zeker dat die gedenkplaat over Joos De Rycke gaat. Maar indien niet zal ik niet te beroerd zijn dat toe te geven. ;)
Ik ben benieuwd. Ik ken die plek, en ik woonde jaren in Gent, maar ik weet niet wat er op die steen staat.
Waarschijnlijk heeft Wout het hier over JoosT De Rycke Geboren te Gent op 06/05/1587 en overleden te Bologna op 10/12/1627.

DE JOOS De Rycke waarover men het hier heeft is geboren te Mechelen in 1498 en overleden in 1578.

Zeker twee verschillende De Rycke's.
@ Jos Nys :
Dat heb ik effe opgezocht en dit is dus JoosT De Rycke...

http://www.literair.gent.be...
Deze twee gedenkstenen zijn in Gent inderdaad te zien ,
één voor Pedro, al sinds lang, en één voor Jodoco van recentere datum.

Foto en extra uitleg vind u op :
http://users.telenet.be/joo...

De plaats: op de zijmuur van het Gentse justitiegebouw, ter hoogte van
hoek koophandelsplein en schouwburgstraat,
daar vlak in de buurt begint de meer bekende veldstraat.
Omdat Joos de Rijcke zich zowat tot dé verdediger van de inlanders heeft opgeworpen tijdens de Spaanse conquista van Zuid-Amerika, was hij volgens mij belangrijker dan onze grootste Belg, Pater Damiaan. Zonder Joos de Rijcke waren de Zuidamerikaanse inlanders door de Spanjaarden wellicht allemààl om zeep geholpen ('t heeft nu al niet veel gescheeld).

Die Spanjaarden waren toendertijd immers enkel en alleen uit op goud en zilver, en een paar dode indianen meer of minder bezorgde hen absoluut geen gewetenswroeging. Wat wil je immers? Voor één kilo zilver kocht je toen een complete villa, want zilver was toen zowat 600 x meer waard dan nu.

Joos De Rijcke zal de vriendschap en de brieven van Isabella van Portugal en haar echtgenoot keizer Karel V hard nodig hebben gehad, al was het maar om zich de Spanjaarden van het eigen lijf te houden.

In heel Zuid-Amerika is Jodoco Rique wereldberoemd, en in Ecuador is hij "vader des vaderlands". Wij hebben hier zelfs geen vader des vaderlands!

In Quito is de Koloniale site, inclusief het standbeeld van Joos De Rijcke en het Franciscanerklooster, door de Unesco uitgeroepen tot Unesco-Monument en werelderfgoed.
Dat betekent dat Mechelen geen vier, maar VIJF Unesco-monumenten telt! En wat doet Mechelen voor Joos De Rijcke? Mechelen is hem vergeten....

Daarom: net zoals voor Pater Damiaan (zie achteraan in de Kathedraal) moet er in Mechelen moet zéér dringend een straat naar hem worden genoemd, èn moet er een standbeeld komen!!!
@ Andre :
Pater Damiaan, aka Jozef de Veuster, afkomstig van Tremelo kwam ik onlangs tegen op eBay.
Hier werd een officieel document verkocht. Bij de gegevens stond dat dit officieel document authentiek was en afkomstig van Pater Damiaan en dat hij dit had ondertekend als "Damiaan van Mechelen".

Weet iemand hier meer over ?

Mijn dochter woont in Quito. Tijdens ons verblijf hebben we het klooster van Jodoco Rique bezocht in het enig mooie koloniaal centrum van de stad. Er  staat voor het klooster een standbeeld van onze Mechelaar.  Ik heb het verhaal met heel veel aandacht gelezen. Vraag: Weet men juist waar in de Milsenstraat het geboortehuis gesitueerd was? ER is naar het schijnt ook een themawandeling gemaakt?

Beste Marc, ik heb als stadsgids geen weet van het juiste adres, en ook geen weet van een bestaande themawandeling hierover, maar met al het materiaal dat ik ondertussen heb, denk ik wel dat ik een themawandeling kan samenstellen. Indien geinteresseerd, mag je me gerust contacteren.

Very interesting!

One of my ancestors is Pieter de Rycke.  There seems to be some connection or relationship between Joost de Rycke and Pieter de Rycke.  Perhaps brothers?

Pieter de Rycke was a signatory in the treaty of the Union of Utrecht, which ousted the Spanish house of Habsburg and allowed William of Orange to ascend the throne of the united State of the Netherlands.

Very proud to be related to both.

Hans

Dit klopt.

JW

 

Dit is juist

Gisteren nog de Mechelse stadswandeling Joos de Rijcke gemaakt. Een aanrader.

Gisteren hebben we de Mechelse stadswandeling Joost de Rijcke gemaakt. Jammer dat het standbeeld, zoals dat in Quito, ontbreekt. Een aanrader.

 

 

@Peter: In de presentatie staat: "Terwille van het goud wordt er veel land ontdekt dat anders onbekend zou blijven, en ook veel zielen die zalig werden, en die anders niet zalig zouden zijn: De redding van de Spaanse zielen ziet hij als de ultieme rechtvaardiging voor Spaanse zucht naar het goud." Allicht bedoelde Joos de Rijcke geen Spaanse maar wel lokale Indiaanse zielen.

De avonturen van Joos de Rijcke werden herinnerd in de Cavalcade van 1988, zie http://home.scarlet.be/olvvilvoorde.basisschool1/zendelingen.htm - waarin de tekst Quito vermeldt maar volgens het bijschrift bij de foto werd een Peruaans dorp uitgebeeld. ('Externe links' in het artikel Cavalcade op Mechelen Mapt opent fotoreeksen 1988 waarvan stadshistorische uitbeeldingen ook de voormelde webpagina linkt.)

@andré Gysemans: Dus in 1988 bij Mechelens meest belangwekkende evenement herdacht. Dan is niet zozeer Mechelen "hem vergeten" maar hebben Mechelaars ofwel weinig opmerkingsvermogen ofwel een nogal kort geheugen. ;-)

Overigens verwijst niet alleen de historische zeer lange naam van Quito naar Sint-Franciscus, ook heden is de officiële naam San Francisco de Quito.

Het valt me op dat Joos de Rijcke verwachtte dat Castilianen goud desnoods aan de hellemond zouden zoeken. Gewoonlijk spreekt men van de Spaanse conquistadores en in 1536 was Castilië reeds onder dezelfde kroon. Zouden de veroveraars in die periode ook elders in Latijns Amerika (buiten Brazilië) overwegend uit die ene landstreek gekomen zijn?

Klopt, ik pas het aan.