2 keer Rubens...

met categorie:  
Onze stad is twee Rubensen rijk!

In de OLV-over-de-Dijlekerk hangt de 'Wonderbare visvangst', en in de 'Sint-Janskerk' pronkt 'de Aanbidding de Wijzen'.
De grootmeester van de barok borstelde op magistrale wijze deze twee werken.
Mede-blogger Peter prefereert het schilderij van de Sint-Jan en ik zweer (lichtjes tegendraads) bij de 'Wonderbare visvangst'...

Wat er ook van zij:
We mogen trots zijn op de beide drieluiken en deze post is misschien een aanzet om de schilderijen te gaan (her)bekijken...(foto : Jan Smets - detail uit het schilderij 'de wonderbare visvangst' voorstellend - Let op de forse visser die de netten binnenhaalt én... het zweetdruppeltje op z'n voorhoofd...)
Tegen de oostmuur van de zuiderkruisbeuk in de OLV-kerk hangt het drieluik 'de Wonderbare Visvangst', geschilderd in 1618-1619 door Rubens.
Het werd door het Mechelse visverkopersambacht besteld voor hun altaar.
Alle taferelen hebben betrekking op de visvangst.

'Nadat Hij op het meer van Genezaret gepredikt had vanop de boten van zijn discipelen, beval Jezus hun
de netten uit te werpen en de apostelen gehoorzaamden aan de Heer, ofschoon zij de hele nacht niets gevangen hadden.
Ze deden het en vingen zoveel vis dat hun net ervan scheurde...'
(uit Lucas)


(foto: Jan Smets)

Rubens beklemtoonde vooral het menselijk en materieel aspect van dit evangelisch gebeuren.
Let vooral op de monumentaal geschilderde vissers, het net met de vissen als een fraai stilleven, en de diagonale beweging op het middenpaneel...

(op de zijpanelen zien we de taferelen: 'het vinden van de stater', 'de strijd van Tobias en de vis', en aan de buitenzijden 'Petrus en Andreas', de vissers die hun familie en bedrijf verlieten om Jezus te volgen).

Het drieluik werd in Rubens'atelier vervaardigd - en misschien kreeg de grootmeester de hulp van een aantal andere schilders.
Men twijfelt zelfs of de jonge Antoon Van Dijck de figuur van Tobias (in het gele kleed) schilderde!

Het schilderij werd door het ambacht besteld ter vervanging van de zestiende-eeuwse muurschildering, die als voorlopige versiering werden aangebracht na de verwoestingen van de Engelse Furie in 1580 - en die nog gedeeltelijk zichtbaar is achter het drieluik...


(foto: bijzonder sfeervolle foto gemaakt door Peter Meuris)

Op 9 oktober werd Rubens persoonlijk uitgenodigd door de visverkopers om de situatie ter plaatse te bestuderen.
Na het maken van een eerste ontwerp, reizen op 5 februari 1618 twee oversten van de gilde naar Antwerpen om het contract van aanbesteding met Rubens op te maken.
Het werk vergde 18 maanden schilderen en afwerken, en op 11 augustus 1619 werd het ingescheept in Antwerpen, om naar Mechelen te brengen.
Rubens ontving de som van 1600 gulden.

Het voetstuk (of predelia) is deels zoek geraakt - een ander stuk bevindt zich in Nancy.
In 1794 werd het hele werk door de Franse Republiek verbeurd verklaard en naar Parijs gezonden.
Pas in 1816 kwam het terug naar Mechelen.
Sinds die tijd gebeurden 3 restauraties - de laatste in 1965-1966.


(foto: Jan Smets - 'de Aanbidding der Wijzen' in Sint-Janskerk)

In de Sint-Janskerk bevindt zich de 'Aanbidding der Wijzen'.
De kerkfabriek bestelde het in 1616, en in 1617 werd het reeds opgehangen en door Rubens eigenhandig bijgewerkt.
De kostprijs beliep 1800 gulden, en werd in meerdere afbetalingen vervuld.
De laatste gebeurde in 1624, want Rubens gaf zeven jaar krediet!
Het kwijtschrift dat Rubens schreef en ondertekende, wordt bewaard in de sacristie.

Ook dit drieluik belandde in Parijs, maar keerde evenees in 1816 terug naar de Dijlestad.
Een restauratie gebeurde in 1954-1956.

Voor de afbeelding van OL-Vrouw, stond de eerste vrouw van Rubens, Isabella Brant, model!

Op de zijluiken zien we 'Sint-Jan op Patmos', 'Sint-Jan in de olie', en 'Christus doopsel door Sint-Jan-de Doper' en de onthoofding van die laatste...


(foto: Jan Smets - detail uit 'de aanbidding der wijzen')

Misschien zet deze post sommigen wel aan om de schilderijen eens te gaan (her)bekijken?
Ik stel hetvolgende voor :

-Peter wordt Stadsgids...
-Markec wordt Muziekgids...
-Jans wordt Foto-en Schilderkunstgids...

En Gimycko...

Die blijft graaien in de Ideeëntrommel !

:-D
Dankje Gimycko: hopelijk slaag ik binnenkort in de examens :-)

- Tussen haakjes in de Sint Jan hangt nog een schilderij met in koeien van Letters PP RUBENS op. Men dacht dat het een Rubens was, maar het bleek er dus geen te zijn.
- Verder hebben de Fransen nog enkele Mechelse Rubensen achtergehouden, als ik me niet vergis.
- De kindjes rechts beneden op de Aanbidding der Wijzen zouden die van PPRubens zijn, iemand die dat kan bevestigen ?
@peter : samen met jou prefereer ik de Rubens van Sint Jan. Of die kindjes die van Rubens zijn kan ik niet zo direct bewijzen, maar het wordt wel gezegd en we weten dat Rubens wel degelijk zijn vrouw (in dit geval de eerste Isabella Brandt) en eventueel ook zijn kindjes als model gebruikte. Trouwens, als je die koppen op het schilderij van Sint Jan bekijkt dan vind je die terug op diverse werken van de meester. O.a. de zwarte konong lijkt op één van die "negerkoppen" van PP.Rubens. Maar ook enkele figuren die op de wonderbare visvangst voorkomen vindt men elders terug.
Als weetje toch: "specialisten" menen dat er meer leerlingenwerk aan de "visvangst" te bemerken is dan in St Jan. Het rechterluik ( Tobias)wordt algemeen toegeschreven aan Van Dijck en je moet geen grote kunstkenner te zijn om te zien dat dit mogelijk door iemand anders geschilderd is.
Verder beschouwde Rubens himself zijn aanbidding der wijzen in de St Jan als één van zijn betere werken, signeerde hij een kwitatie in welke hij letterlijk schreef : "met myn handt ghemaeckt" en is het geweten dat hij diverse keren naar Mechelen kwam om eigenhandig retouches aan te brengen.
Kunnen we zo geen Tableau-Vivant maken met huidige Mechelaars ?
Ik dacht dat de Rudi al eens geportretteerd was als Keizer Karel !
En we laten dit alles fotograferen door Lukske Perdieus.
We kunnen het misschien noemen... het Grote Smoelenschilderij of zoiets !

LOL
...en welke rol had jij dan graag gespeeld Gimycko?
Opsinjoor? Filips de Schone? Karel de Stoute? Kardinaal Granvelle? ...
;-)
@ Jans :
Geef mij maar de rol van de Nar van Margaretha van Oostenrijk.
Een nar mag alles zeggen. Kijk maar naar de nar Fulco (Nand Buyl) uit het Zwaard van Ardoeaan.
Pret in het Stadhuis in de nabijheid van een Kunstliefhebbende Landvoogdes.
Wat wil een mens meer ?

En nog effe dit...
We hebben al een Stadsgids, een Muziekgids en een Foto-en Schilderkunstgids. Die vacatures zijn al bezet. Wie wil de rol op zich nemen van een Restaurantgids ? Wat houdt deze vacature in ?
Uitgebreid gaan dineren en daarna een leuk verslagje hier op de Blog...

LOL
De blik in de ogen van die ouwe bij 'kinnekejezus' herken ik van 's morgens in de spiegel!
Ik meen Rudi éven gezien te hebben als 'de paus' tijdens ene plezante wandeling ;-)
Hier staat hij als Keizer Karel...

http://blog.stadmechelen.be...
tof man!!
houallemaalje mondjke!
Jans ik stel mij kandidaat!
Waar moeten die verslagjes komen? lol
dan zal ik de rol van cafégids wel op me nemen! :-)))

Rubens zelf zou ooit gezegd hebben als men hem vroeg welk werk hij het mooiste vond: "Ga kijken in de Sint-Janskerk in Mechelen, en vertel me of ik ooit iets mooiers heb geschilderd"

(bron Lucas Van De Leur, die het heeft van boek van Godenne)

Dan ga ik op stap met Katrientje. Lijkt me sowieso wel leuk. :o) Ik ga trouwens mee in de keuze van Jan; de wonderbaarlijke visvangst.