Simpele vraag ...

Als de beiaardier een concert geeft ... betaalt die dan ook S.A.B.A.M ?


(foto: Jan Smets)

Société Anonyme des Braves Animatrices Malinoises?;-)
9 minuten en 2 seconden vollen bak Jo Haazen in actie...

http://nl.youtube.com/watch...

Enjoy
Goeie vraag Peter! Nooit bij stilgestaan... Zou het écht niet weten...
Of hij het betaald, weet ik niet, maar hij moet normaal gezien auteursrechten betalen aan de rechthebbenden.
Hij zal dus voor elk openbaar concert een playlist moeten overmaken aan Sabam.
Klassieke muziek is, dacht ik, niet meer onderworpen aan auteursrechten.
@ jan: ik dacht dat Sabam geen rekening houdt met "openbaar" of "privé"; je moet ook betalen als je een privé feestje geeft en muziek draait. En op "oude" muziek moet normaal geen Sabam betaald worden, maar het is wel aan de organisator of de uitvoerder om te bewijzen dat de muziek ouder is dan ...? jaar; ook moet je als uitvoerder of organisator zelf bewijzen of de werken die je uitvoert of laat uitvoeren, en/of de uitvoerder, geregistreerd zijn bij Sabam of een internationale "zustervereniging" van Sabam.
SABAM...zwijg mij daarover.

Zij eisen, gewoon 10% van de bruto-opbrengsten.

Hun brekeningen zijn heel eenvoudig Hoe groot is de zaal? Hoeveel volk kan daar theoretisch binnen? Wat is de inkomprijs? en voila zoveel inkomgeld is er ontvangen.

Of de auteur geregistreerd is ( blijkbaar mag SABAM van elke artiest nationaal of internationaal de auteursrechten innen )of het lied ouder is dan.. daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden

Bij SABAM en Co geldt maar één zaak: betalen!

Voor de kleine amateurmuziekverenigingen is dit een ramp. De kleine winsten die gemaakt worden kunnen direct doorgestort worden aan SABAM, SEMU enz.
Het is in elk geval niet echt koosjer met sabam, want ze liggen onder vuur.
Het is, naar ik me heb laten vertellen, ook zo dat als je begint af te bieden op hun prijs, ze meestal akkoord gaan.
Op die manier betaalt de ene meer dan de andere.
De manier waarop nu geïnd wordt, zorgt ervoor dat er veel minder georganiseerd wordt.
Een dj mag ook niet met een computer draaien,of met gecopieerde cd's, tenzij hij de originele geluidsdragers ook bijheeft.
Sabam is gewoon niet meegegroeid met de nieuwe technieken en doet echt wel gekke dingen.
Tijd dat men deze privé-organisatie eens duchtig uitmest en aan banden legt.
Persoonlijk zou ik het veel logischer vinden dat men zich beperkt tot het innen van sabam bij de aankoop van een cd en dat de koper daarna vrij is van elke vorm van auteursrechten.
Het zou sabam overbodig maken en men kan dan veel efficienter gaan controleren op illegaal copiëren van cd's.
Het auteursrecht, op zich een valabel vertrekpunt ter bescherming van al wie artistieke creaties produceert, is meer en meer het slachtoffer van commerciële exploitatie. Bij ons zijn Sabam, en meer nog Semu, daar de extreemste exponenten van. "Het auteursrecht is het loon van de auteur", daar wordt mee geschermd: niets is minder waar; dat gaat enkel op voor enkele grote vissen in deze vijver, voor de rest is het huilen met de pet op. Enkele keren organiseerde ik gratis concerten met muziek van eigentijdse componisten van eigen bodem: wat is een betere promotie dan deze muziek vrij toegankelijk te maken? Welnu, systematisch word je afgestraft door de rigoureuze toepassing van de auteursrechten: voor sommige concerten moest ik meer betalen aan Sabam dan aan de muzikanten die op het podium stonden, en dat terwijl onze organisatie er geen cent aan verdiende (integendeel, het deficit moest telkens door sponsoring opgevuld worden). De ongebreidelde commerciële exploitatie van het auteursrecht zorgt ervoor dat de vrijheid van culturele uiting en uitwisseling in ernstige mate aan banden worden gelegd. Bij wijze van uitsmijter: toen voetbalploeg Waregem-Zulte in 2006 de beker won, speelde de burgemeester tijdens het feest spontaan een stukje saxofoon. De week daarop zat er een factuur van Sabam in zijn brievenbus.
Zong Verminnen niet : "Laat de deurwaarder maar komen, alles is al meegenomen" ?
Dank zij Sabam zijn de meeste lokale radio's al geplunderd door Sabam, terwijl ze eigenlijk een promotiemiddel zijn voor de platenverkoop.
Jaren geleden in zaal 'Volksbelang'
Een dansgezelschap uit Taiwan verzorgde er op vraag van onze vereniging een optreden. Het gezelschap had eigen musici bij die Chineese muziek speelden, misschien wel uit de tijd van Confucius (v.Chr).
Een 'inspecteur' van SABAM kwam op een nogal opvallende manier de zaal binnen en vroeg het betalingsbewijs aan SABAM.
Ik heb toen heel kort een paar vriendelijke woorden tot die meneer gesproken...nog nooit iemand zo snel en zo beschaamd een zaal zien verlaten.
Overigens vind ik wel dat auteurs recht hebben op vergoeding. Maar SABAM ???
Een vriendin heeft in Hombeek een kapperszaak. Gewoon omdat er IN DE LIVING DAN NOG! een radio aan stond en omdat die 3m verder in het salon hoorbaar was, zou ze van die Sabamgangsters auteursrechten hebben moeten ophoesten (en 't was wel de moeite) Het probleem was rap opgelost: radio uit.
SABAM zit duidelijk in de problemen. Kijk maar eens op http://www.vrtnieuws.net.
Rubriek 'cultuur en media'
Rudi zal het ook nog wel weten van ten tijde van de Beatstones en de Parkstones in de jaren 60. Telkens er een T-dansant werd gehouden (privé, want met lidkaart) diende er Sabam en nog een andere taks te worden betaald.)
Ik heb op VTM gisteren iets gezien over Sabam,ik verstaan dat het een tax is,TAX voor wat?Ik weet nog ,toen ik in Belgie woonde dat wij moeesten tx betalen voor elke radio dat wij hadden,zelfs autoradios,en kleine draagbare.Het ziet er naar uit dat dit nog altijd hetzelfde is.
In de jaren '90 had een van mijn maten z'n vader een antiek- en curiosawinkeltje in een zijstraat van de Nationalestraat in A'pen, daar is toen ook iemand van SABAM langsgeweest om vast te stellen dat er muziek in de winkel speelde... de new-age muziek die de man nota bene zelf maakte met behulp van een batterij computers en keyboards die hij boven staan had.
De zoon maakte met behulp van datzelfde materiaal vrij stevige techno, maar die weerklonk zo niet in de winkel (lacht).
Dat heeft daar toen een hele cinema geweest van welles-nietes, met advocaten erbij en heel de zever. Ik zie nog zo dat de kranteknipsels over die zaak in een kader in de vitrine hingen.
Hoe het juist afgelopen is weet ik niet, dat zal toen wel in de GVA gestaan hebben vermoed ik?
Nu zag ik net op het nieuws dat SABAM effectief onder vuur ligt.
Ik heb zo precies een bruin vermoeden dat de mannen van SABAM destijds de jonge Tommeleyn bij het organiseren van een fuif eens een goeie kloot afgetrokken hebben en dat het nu 'zijnen toer' is.
Mijn steun heeft hij in ieder geval.

Ik lees hier dat SABAM een privé-organisatie is, klopt dat? Zowiezo ben ik van mening dat het innen van eender welke belasting in de eerste plaats een taak van de overheid is.
@Sint: Van wat ik er van weet, is SABAM een vereniging die eigendom is van alle aangesloten artiesten.

Een soort cooperatief bedrijf dus.
@Louis: SABAM int geen tax, en de tax op een radio is verdwenen. Ze innen de rechten die cafes, kapsalons, winkels bijvoorbeeld moeten betalen om muziek te mogen spelen in hun zaak.

ps. Daarnaast betalen deze zaken ook nog de Billijke vergoeding, dat is een vergoeding voor de vertolkers en producenten van muziek
Ik kan over SABAM twee dingen vertellen:

op de vraag van de vereniging van toren en beiaard - nieuw en vooruitstrevend bestuur, werd er inderdaad door de beiaardschool gereageerd op onze vraag naar bijvoorbeeld Clouseau op de toren met een zekere reserve betreffende de acties van SABAM.

Ik heb ook weet van een "inval" van SABAM tijdens een optreden van Turnkring De Toekomst in sporthal de Nekker. De oefeningen zijn op hedendaagse muziek en dat kan belast worden. Hoe dat toen werd opgelost weet ik niet exact meer maar we moesten opletten voor SABAM tijdens turnfeesten, klubavonden e.d.

En inderdaad, Roger, ook tijdens de "tee-dansants" van de diverse jeugdclubs zat je in de tang.
Van problemen bij SABAM heb ik niks gelezen, ik wacht dus de kranten van morgen af...
Als je 't mij vraagt is er blijkbaar onvoldoende controle geweest op SABAM tot nu toe, want de klachten en onduidelijkheden waarvan sprake zijn typisch een gevolg daarvan.
Daar is zooveel onbekende zaken(voor mij) gaande in Belgie waar ik absoluut niks van verstaan,ik geloof niet dat ik daar ooit aan gewoon zou geraken,geef mij maar het simpel leven,wij betalen hier ook veel taxen, Maar wij hebben toch die andere bazaar (lijk Sabam whatever dat is)niet.
In augustus hield ons plaatselijk voetbalclubje een opdendeurdag voor alle leden ooit aangesloten. Blijkbaar is er bij SABAM iemand die via internet alle sites afschuimt want we kregen een telefoontje met de vraag of we ook muziek draaiden. In het chalet staat een radio, waarvoor we SABAM betalen, maar buiten zou geen muziek te horen zijn. De dame aan de telefoon wou dit niet geloven. Op de bewuste zondag kregen we haar op controlebezoek waar de 'dame' moest vaststellen dat er geen muziek te horen was. Terug naar huis, maar waarschijnlijk wel een goede vergoeding voor 'werken' op zondag.
Vroeger toen wij met de scouts of met de klas een fuif organiseerden, zetten we steevast als inkomprijs 49,5 Bfr op de affiches, want pas vanaf 50 Bfr moest je SABAM betalen, allez, dat werd toen toch zo gezegd.
Koen,
die truuk geldt niet meer. Ook als de inkom gratis is moet je betalen, heel wat minder uiteraard, maar de basis blijft het spelen van muziek, en de hoogte van de inkom heeft er niets mee te maken (tenzij dan dat je dan nog meer moet betalen).
Sabam werkt met geheime controleurs, alla SD zaliger! Ze hebben mensen in dienst die op hun vrije dag op toer gaan mét een recordertje in hun binnen zak! Ze worden er goed voor betaald, ze mogen zelfs gaan eten in befaamde restaurants om aldaar de achtergrondmuziek op band te zetten. ZE krijgen de adressen de week voor hun 'toer'. Die bandjes gaan naar het hoofdkwartier van Sabam, worden er beluisterd en aan de had van de melodietjes en liedje wordt een faktuur opgemaakt plus een boete omdat je niets had aangeven. Dit gebeurde in de jaren 80, achteraf zag ik die 'controleur' niet meer. Weet dus niet of dat nu nog gedaan wordt. Ik kreeg als raad, voor onze scoutsoptredens: Zet controle posten aan de deur die alle leden en ouders en sympatisanten kennen of toch heel veel ervan. Komt er een koppel binnen dat totaal onbekend is, zet onmiddellijk de muziek af! Krijgen dus geen kans om opnames te maken.
Wie weet daar meer van, ten huidigen dage?
Ho ja, voor diaklankmontage moest je een forfait betalen vermist meestal maar kleine fragmenten werden gebruikt.
Dat was toen 250 frank per vertoning.
Ik vraag me nu nog altijd af hoe men die vergoeding verdeelde onder de muziekmakers ?
Bij de verdeling wringt het schoentje. Wij organiseerden tot enkele jaren terug fuiven rond 1 bepaald onbekend genre. Buiten het feit dat een groot deel van de groepen niet eens vertegenwoordigd werden door Sabam, stroomde er ook geen cent van onze bijdrage naar dergelijke independent-groepen terug. En zo sponsoren het underground-circuit en de amateur-muzikanten de Belgische mainstream muziek.
Ik vraag mij, tot op heden, af, op welke wettelijke grond sabam die vergoedingen int. Voor zover ik weet is sabam een privé-onderneming ... dus waar halen zij het recht.
Artisten willen graag gehoord of gezien worden, en dat kunnen ze met hun optredens, en wat mij betreft verdienen ze daar hun boterham. Als je een cd koopt of een schilderij koopt is dat vanaf dan van jou en dan beluister je dat, volgens mij, waar en wanneer je wil.
Ik decoreer etalages, dus ook een creatief beroep. Moet ik nu aan iedereen die naar die etalages gaat kijken auteursrecht gaan vragen? Ik zie het verschil echt niet ... het is gewoon absurd wat sabam doet, al jaren.
@michael, volgens mij beroept Sabam zich op het auteursrecht. Volgens de wet mag je dergelijke 'kunstwerken' niet openbaar 'vertonen' (enkel in familiale kring of voor privégebruik). Sabam regelt het dus zo, dat je niet aangeklaagd wordt als je via hen betaalt.

Jouw voorbeeld van de etalage, tja...
De eigenaar van de etalage betaalt jou voor je werk, wordt er eigenaar van, en beslist dan zelf of hij al dan niet de rolluik optrekt of niet :-)

Maar het kan wel; kijk bijvoorbeeld naar de absurde toestand ivm het Atomium, waarvan je geen commerciële foto's mag verspreiden zonder extra te betalen aan een stichting van de ontwerper.
Uiteindelijk verbaast mij dat niet dat SABAM zo actief is, sinds de uitvinding van de MP3 zijn de inkomsten van de muzieksector naar 't schijnt een beetje gedaald (lacht)
@florisla ... zoals je zegt, de winkelier betaald voor het werk en wordt er eigenaar van, maar mag dan, volgens de redenering van sabam die enkel aan de klanten tonen als hij daar auteursrecht op betaald, want het is mijn creatie, waarvan ik dan weeral mijn deel zou moeten krijgen. Betaald hij geen auteursrecht, blijven de rolluiken naar beneden. Absurd hé.
Zo gaat het in de praktijk vandaag met sabam ... Je koopt een cd, die is dus van jou, je bouwt een feestje en gebruikt jouw cd om de boel op te vrolijken, maar dat mag niet, want dan moet je eerst auteursecht betalen.
Het is al jaren een absurde toestand, maar we moeten ons geen illusies maken, het zal nog jaren zo blijven.
En er zal inderdaad wel een wet bestaan dat sabam het recht geeft om deze taksen te innen, maar zoals die wet zijn er dan ook zoveel die dringend herzien zouden moeten worden, en eventueel afgeschaft.
@michael, volgens mij is er toch een verschil tussen een etalage en een CD.

Bij de etalage koopt de koper alle rechten van het werk, m.a.w. hij wordt 'auteursrechthebbende'. Bij een CD koop je een kopie, en blijven de rechten bij de artiest of (vaker) de platenmaatschappij.

De eigenaar van de etalage beslist dat hij deze 'gratis' zichtbaar gaat maken, de eigenaar van de CD-rechten wilt hiervoor een vergoeding.

Een platenmaatschappij kan perfect zeggen dat ze afstand doen van hun rechten, en dan mag je die cd's naar believen publiek afspelen.

Maar inderdaad, dat zijn situaties die SABAM duidelijk boven hun petje gaan.
Voor mij mag heel die organisatie ook een keer grondig doorgelicht worden, niet enkel op hun werking, maar vooral op hun doelstellingen en of die ook effectief en efficient behaald worden.
Heeft SABAM nog een bureau in Mechelen?
Neen Jokke, den bureau van Sabam is opgedoekt.
Die was op de Biest, in de buurt van die sanitairwinkel.
Er is nu gewoon een controleur aangesteld die alles in goeie banen moet leiden.
Die controleur is eigenlijk een stroper waar ze een boswachter van gemaakt hebben.
Ik ken hem persoonlijk en eigenlijk is het nen toffe pee.
Voor mij is het niet logisch dat wanneer je bvb 2500 euro betaalt voor een optreden van bvb Will Tura dat je dan ook nog eens 750 euro aan SABAM moet betalen.
@DJ, dan zou Will Tura wel zelf een deel van zijn opbrengsten moeten doorstorten naar zijn liedjesschrijvers. Ook niet simpel me dunkt.
Als een artist live komt optreden en uitsluitend zijn eigen nummers brengt zie ik geen enkele reden waarom er sabam zou betaald moeten worden. Hij/zij wordt betaald voor zijn optreden ... en daarmee is de vergoeding geregeld.