Manenblussers

met categorie:  
Tot nu toe is onze spotnaam nog altijd ... Manenblussers, en zolang dit nog geldt, vermelden we graag het gedichtje dat vroeger op Scheppers werd aangeleerd ...


(foto: Jan Smets)
De Manenblussers,


Er stond een boerke s'avonds laat
Gans alleen op straat,
De toren van Sint -Romboutskerk,
Die stond daar groot, stoer en sterk.
En door de galmgaten heen,
Zag 't boerke dat er licht in scheen.
Hij schrok en riep ten alle kant: "op burgers op, de toren brand".
En toen ontwaakte gans de stee,
en ieder bracht een emmer mee.
En blussen deden zij met spoed,
en goten water in de gloed.
Tot plots een man in 't licht ging staan,
en riep: "houd op, het is de maan".
En toen ging gans de stede weer terust,
en Mechelen had de maan geblust!

(ingezonden door Isidorius)
Ik geloof dat ik dit gedichtje ook heb moeten leren in het Lager Onderwijs van het Sint-Romboutscollege...
Ik ook, in de Ursulinen dan vermoed ik!
...en ik in de jongensschool in de Vredestraat...
verplicht cultureel-erfgoed in de Mechelse school indertijd, naar mijn vermoeden.
Ja, 't gedichtje ook nog op school geleerd ;-)

Leuk dit nog eens ter herinnering te brengen, en weerom geillustreerd met een schone foto
Het was wel even schrikken toen de kerk echt in brand stond...
He,Jan waar hebt ge dat standbeeltje aangetroffen? Dat is echt leuk.
Een leuk Mechels gedichtje dat ik ook nog geleerd heb, in de St.-Jozefschool, maar dat ik ondertussen allang vergeten was.
Bestaan er nog zulke oude Mechelse gedichtjen ?
@ jan G : zie hier...

http://mapt.stadmechelen.be...
@ Shashi3:
dit is een tafereeltje op de oude, toeristische wegwijzer, aan het Schepenhuis, op de Schoenmarkt..

Wat grappig!

Ik heb op de lagere school van de SInt Jozefschool gezeten en woon nu al weer 20 jaar in Nederland! Ik las dit gedichtje en met ene glimlach op mijn mond herinnerde ik mij de tijd dat ook ik dit heb moeten leren!  Erg leuk om op deze manier een jeugdherinnering op te halen.