Klokje...

met categorie:  Mechelse Klok
Dit is een vol koperen klok van de Stad Mechelen
uitgereikt tijdens het traditionele klokkenwerpen
op de Grote Markt te Mechelen.

Enig exemplaar want er werd elk jaar zo maar 1 koperen klok gemaakt.

Er staat ingegraveerd :

Comité Toren en Beiaard
Mechelen
Klokkenwerpen
Jubeljaar 1952

===

Just to let you know...

Als ik gravure kan plaatsen in de tijd en je leest de topic ' van wie is deze kaart ' van 15/11 dan komt dat wonderwel overeen wat onderwerp van feestvieren betreft!
@ Luc : Inderdaad !
Die connectie had ik ook al gemaakt...
@ gimycko.

"Dag van de BEIAARD"
Mechelen - Zondag 1 juni 1952.

KLOKKENWERPEN

A. SPELWIJZER
1. Kanonsalvo.
2. De Koninklijke Fanfare van het Ste Heilwich's gesticht, onder leiding van de Heer J. Van Horenbeeck, brengt de eerste uitvoering van de gelegenheids-marsch, getoonzet door haar dirigent :

"Werpt de Klokken"

opgedragen aan het "Comité voor Toren en Beiaard"

3. Vertrek der Ballons met Feestwimpels.
4. Daar is de Klok - Aangepast verwittigingsmotief der trompetters.
5. De Klok valt...
6. Mechels Dagvuurwerk.
7. Inbrengen van het genummerd klokje - Huldewijsje aan de winnaar....
8. Na de twintigste klok :
a) De groet van Op-Sinjoorken
b) Marsch "Werpt de Klokken" met slotmelodie.
9. Uitreiking der feestklokjes.
10. Salvatorgelui en Beiaardspel.

B. SPELREGELS

1. Langs twee draden gljden twintig kartonnen klokken naar de halle toe. Boven de Grote Markt ontspringen,uit elke deze klokken, een aantal kleine klokjes, welke zich over het plein verspreiden.
2. Twintig deze kleine klokjes, te weten één per reeks, die elke grote klok bevat, dragen een nummer.
3. Wie zulk een klokje met nummer opvangt heeft bij de inlevering recht op één der twintig koperen sierklokjes die voor deze gelegenheid werden gegoten en als opschrift dragen :

Comité voor Toren en Beiaard
Klokkenwerpen
Jubeljaar 1952
Mechelen

4. De uitreiking van de sierklokjes geschiedt omstreeks 19 u. door de Heren Stadsmagistraten bijgestaan door de leden van het inrichtend Comité, aan het verhoog op de Grote Markt.
5. Wie op het gestelde uur het opgevangen klokje met nummer niet heeft binnengebracht verbeurt alle recht op een sierklokje.
6. Het Comité is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
7. Het Comité houdt zich afzijdig van alle betwistingen inzake bemachtiging van een winnend klokje.

Tot zover een greep uit het programmaboekje van het "Klokkenwerpen" anno 1952, Jubbeljaar.

Er werd dus niet 1 klok maar 20 klokjes gemaakt.

Toevallig bezit ik er een van het jaar 1948.
Geweldig, Jos !
In 1948 was ik er nog niet en
waren sommigen hier nog schoon en jong...

LOL

:-D

awel,

ik heb ook zo'n klokje. Dat van mij is van 1966 is is te koop aan een degelijke bieder.

mvg,

dirk

 

 

klok 1966 Mechelen

Begin jaren 50 trachtte de toen ongeveer 62-jarige schoonzus van mijn grootmoeder tijdens het "klokkenwerpen" ook zo'n klokje te bemachtigen.  De meute gegadigden liep haar echter gewoon omver en i.p.v een eventueel klokje had ze een gebroken arm... :-)

Ondertussen bezit ik al 4 bronzen klokjes > 1948 - 1955 - 1959 en 1994.