...en nog stééds geen Pekton...

Tja...
het blijft daar maar érg leeg in de Beethovenstraat...
Een mooi hoekje kan ik het bezwaarlijk noemen, dat lege 'gat' naast Lamot.
Waar blijft de Pekton?
Had men al niet lang aan de heropbouw moeten beginnen? of?
Is van uitstel afstel gekomen?


(foto: Jan Smets - 'het lege gat' gezien vanuit de Lamot, tijdens de expo over het werk van J.P.Laenen...)

En wat moeten we nu geloven?

- is de noodtrap van Lamot te breed?
- zijn er planken van de houten gevel zoek geraakt?
- ...

Wat er ook van is:
het wordt zo zoetjesaan tijd dat er een oplossing komt.
Het 'lege, en niet bepaald frisse hoekje' naast ons prestigieuze congrescentrum én over een hotel is niet écht aantrekkelijk te noemen.
Mechelen verdient beter!
Dit stukje Maneblussersstad is de laatste paar jaar mooi getransformeerd - en we zijn er blij om - Maar met het wegblijven van de Pekton, ontbreekt de spreekwoordelijke kers op de taart...

Er wordt idd in alle talen gezwegen over de Pekton - het zou nochtans een gezellig hoekje kunnen worden daar aan de Lamot - met die oude postkaart in de hand kan de architect met opdracht alvast niet beweren dat hij niet weet hoe ze eruit zag :-)
'afvoeren naar Bokrijk' en laat den schieven architect daar iets neerpoten met verspringende ramen dan worden ze in den lamot zat zonder zuipen.
Het is natuurlijk wel een krap hoekje om zo'n imposante gevel neer te poten. De Lepelaar is nog zo'n gebouw waarvan de heropstanding beloofd werd, maar waar ik nog minder in geloof. Dus als we een kruis maken over de Lepelaar en op die plek de Pekton (of wat ervan overblijft) heropbouwen? Voor de puristen natuurlijk niet correct, maar historisch gezien verdedigbaar gezien de houten gevels op de Zoutwerf. En met de Pekton is inmiddels al zoveel gezeuld dat zo'n verhuis nu ook niet meer uitmaakt.
Héél autenthiek zal de heropgebouwde (?) Pekton niet meer zijn (maar dat is de Keldermansvleugel van ons stadhuis ook niet, of het 'historischer' gemaakte huis 'den Beyaert', of..., ook niet...).
Feit is wel dat we in Mechelen fier mogen zijn over onze houten gevels (we hebben er nog de meeste in Vlaanderen) - Alleen al voor dat feit is de terugkeer van de Pekton wenselijk...
De Pekton is al verscheidene malen van vorm veranderd ( spiegelbeeld, scheve hoek ) dat een volgende variatie er nog wel zal bijkunnen. De bouwplaatsen waren ook niet identiek. De brandtrap is gekrompen en staat dus niet meer in de weg. Nu is het wachten op de brouwerij Palm die als eigenaar/gerant/uitbater zou dienen. Zoals jullie weten was de financiële toestand van deze laatste niet zo rooskleurig zodat we misschien nog effe moeten wachten op investeringen inzake her(?)opbouw.
Dat de Pekton er gaat komen, daar ben ik vrij gerust in; dat de Beethovenkelder eronder, terug boven water zou komen zal een droompje blijven, vrees ik.
@ Luc :
Ook in den Beethovenkelder rondgehangen ?
@gimycko: ... toevallig .... soms ...., en trapaf was altijd makkelijker dan trapop!
Ik vraag me af of we per force de Pekton moeten heropbouwen, ik weet niet wat er nog van over blijft, maar ik vrees dat het maar enkele planken zullen zijn.

Op de zelfde manier is me verteld dat er van de Lepelaer (waarover onze politici met veel bravure hadden aangekondigd om hem herop te bouwen) slechts 3 (drie) stenen zijn teruggevonden.

En houten gevels ? Zeker weten, Mechelen is uniek wat betreft het aantal nog bewaarde houten gevels !
Ga terug naar Blog van 17/09/2005, tekst van Nele op 02/09/2005
"" Met Lamot keert Mechelen terug naar het water""
En de tijd vloog heen...
Als contrastvorming met de Puro, Novotel, Lamot, mag voor mij als eyecatcher de houten wand van de / een Pektonversie er wel zijn. Het zal waarschijnlijk méér opvallen dan een moderne gevel op die specifieke plaats.
Hopelijk kan er dan ook nog een terrasje bij voorzien worden.:-)
29/11 Pech achtervolgt Palm bij heropbouw Pekton
Bedankt Sven ;-)
Het wil maar niet lukken met de heropbouw van de Pekton in Mechelen. Al vijf jaar doet brouwerij Palm verwoede pogingen om het historische pand op de Lamotsite in ere te herstellen. Maar elke keer loopt er iets mis. Begin 2009 is nu de nieuwe streefdatum om er een café te openen.

http://www.gva.be/Antwerpen...{44518928-8FC8-432B-8EC9-FBDCFD946505}
maar zo te lezen kunnen we on binnen een paar jaar toch verheugen over de her (nieuw) bouw van dit blijkbaar mooi ogend mechels juweel.
Zie ook : http://demechelaar.skynetbl...
En ik lust wel een Palmke op tijd en stond.
Hey die 'demechelaar' is ook een interessante bron van Mechelse info !
Peter, je weet over de Pekton en men vertelde je over de Lepelaer en twee maal is het foute info. Van beide gebouwen is heel wat meer opgeslagen dan enkele planken en drie stenen.
Ha ... vertel !

Van de pekton schreef ik dat ik vreesde dat er maar enkele planken waren overgebleven, maar naar het schijnt heeft PALM de gevel mooi opgeborgen ! Hoeveel er nog authentiek is, dat weet ik niet ... De gevel is al zo veel verbouwd ...

Van de Lepelaer weet ik zeker dat men in een Brussels Archief niet verder is gekomen dan drie stenen. Ondertussen is er misschien al meer gevonden ?

Graag meer info !
@Peter: wat de lepelaer betreft werd er enkele maanden geleden opzoekwerk verricht door historica Linda Van Langendock. Dat wijst op een opdracht naar de historie van een pand dat gerestaureeerd (herbouwd? wordt.

Wat de Pekton betreft: dat men maar snel dat geval optrekt. VAnavond een blitzbezoek aan "het Brouwershuis" van Palm in Steenhuffel gebracht; Wat ze daar aan bieren schenken van 't vat!! Schitterend, o.a. ongefilterde Palm, Royal, Tripel met gruuten enz... Laat maar komen.
Akkoord Rudi, maar wat heeft Linda terug gevonden ? Zijn de stenen van het monument teruggevonden ? Ik hoop het van ganser harte, maar sta me toe een beetje sceptisch te zijn ... :-)
Vandaag stond in Gazet van Antwerpen dat hét grote struikelblok voor de wederopbouw van de Pekton, een aldaar gegoten betonplaat is, die diende voor een torenkraan.
De stad heeft de aannemer aangemaand om die voor 1 december te verwijderen.
Zo niet zal de stad zelf het intiatief nemen.
De wederopbouw zou begin 2008 starten.
De genummerde onderdelen liggen opgeslagen in de magazijnen van de brouwerij in Londerzeel.
De ruwbouw zou klaar zijn in het najaar.
Begin 2009, tegen de start van het cultuurevenenment Stadsvisioenen zou het nieuwe themacafé worden geopend.
Ondertussen zal ik toch maar al iets ergens anders gaan drinken.:-)
In de buurt daar kan ik de Puro aanbevelen.
Helaas heeft Linda, die ik net belde, slechts drie stenen teruggevonden zoals hierboven gesteld. Eén daarvan bevindt zich in het Schepenhuis ( nu tijdelijk dicht).
Meer info heeft ze niet, de opdracht was van stedebouw, er broeit dus entwat en ik ga eens proberen meer te weten te komen
Men is ook bezig de hoekgevel naast de twee houten façades op de zoutwerf te bezetten. We krijgen dus nu al en zicht op een geslaagde face lift van een mooi oud pand. Nu nog een kleurtje en de zoutwerf krijgt er weer wat moois bij. Voor wanneer een opfrissing van de Zalm en dan de Lepelaer?
@rudi: Het huis heet als ik me niet vergis: "De zeehond"...

@JT: Misschien was mijn informatie dan toch nog niet zo slecht he ... :-P
Hmmm, die DeMechelaar-blog wie zit daar achter? Het is pas recent gestart, het bevat foto's die ik nog niet ergens anders online heb gezien, én afbeeldingen van onze eigen MechBlog. Verdacht ;-)
@kazamel:
Ik zie het. Blijkbaar haalt die foto's van de flickr-site, want er staat er van mij ook eentje tussen. Een kleine bronvermelding zou ik toch wel beleefd vinden.
mogelijk is die blog van Jan Somers, iemand die bij Mechelen 2000+ was en zorgde voor foto's en sommige artikels. De man heeft een zeer uitgebreid archief van oude foto's en dagelijkse foto's. Maar ik weet niet of mijn interpretatie de juiste is maar echt zeker ben ik niet hoor. Wat is de website?
Jan Somers was de voormalige ' oude foto's bron ' van Mechelen 2000+. Voor zijn website moet je naar http://www.malines.be en dan nog wat geduld hebben.
Ik verheug me al op de site van Jan Somers.
De site van Jan is nog in opbouw. De grootste inbreng bij "De Mecheleir" waren foto's uit het zeer uitgebreide archief van mijn goede kennis en ex-overbuur Jan Somers. Die man heeft werkelijk een unieke fotocollectie over oud-Mechelen die je nergens zult tegenkomen en hij stelde die gratis beschikbaar voor dat boekje. Driemaandelijks werden er aldus foto's afgedrukt die je normaal nergens zult kunnen vinden.
Twijfels koesterend over de werking van één en ander, is hij de statuten van de "VZW" die "De Mecheleir" uitgaf op de griffie gaan opvragen en in feite bleek die zelfs niet meer te bestaan want er werden geen proces-verbalen van een Algemene Vergadering (die er bij mijn weten trouwens nooit geweest is) meer neergelegd. Waar men normaliter mag verwachten dat er jaarlijks een ledenvergadering is, waarop de leden kennis nemen van de financiële toestand en commissarissen tekenen ter ontlasting van de boekhouding, was dit bij deze "VZW" geenszins het geval. Via goed ingelichte bron (en (da's geen zever) vernam ik dat de lucratieve opbrengsten van "De Mecheleir" door één van de oprichters aangewend werden voor persoonlijke uitgaven. M.a.w., die "VZW" bestaat blijkbaar alleen opdat sommigen zichzelf zouden kunnen verrijken.

Jan Somers heeft derhalve zijn medewerking aan "De Mecheleir" gestaakt en zal binnenkort via een ECHTE VZW "De Kerjeuze Mecheleir" uitgeven waarin we zullen kunnen genieten van de zeldzame foto's uit zijn persoonlijk uitgebreid archief.
Diegenen die zich wensen te abonneren, kunnen met hem contact nemen:
somers_jan@scarlet.be

De vroegere abonnees van de schimmige VZW die "De Mecheleir" uitbracht, werden hiervan inmiddels via een flyer in kennis gesteld.
Voilà, Roger heeft dat klaar en duidelijk uitgelegd. Ik neem direct een abonnement van de 'Kerjeuze Mecheleir' via somers_jan@scarlet.be.
Ik vraag alvast zo'n abonnement aan de Kerstman.
Voor de Sint is het te laat, want mijn brief is al weg en de goeie man loopt gevaar dat hij van het dak waait met zo'n stormwind :-)
@Roger, ben abonnee van de mecheleir, maar heb nog niks gezien zenne, van flyer ... Wilt dat zeggen dat "de mecheleir" niet meer bestaat?

Wat de Pekton betreft ... van 't weekend stond op RTV te lezen dat volgens brouwerij Palm in 2009 iedereen weer een pintje kan drinken in de Pekton, aan de Van Beethovenstraat.
Katrientje,
Jan Somers heeft een flyer naar de adressenlijst van de vroegere abonnees van de Mecheleir gestuurd. Misschien was hij niet in het bezit van de volledige lijst want HIJ deed de verzending van "De Mecheleir" niet.
Stuur me een mailtje en ik stuur je die fameuze flyer door.
"De Mecheleir" zal wellicht nog proberen te bestaan maar dan zonder die unieke foto's van Jan Somers en ik denk bijgevolg niet dat die uitgave nog een lang leven zal beschoren zijn. Bij het laatste boekje heb ik al kunnen vaststellen dat er van armoe moest gegrepen worden naar fotokopies of gewone foto's.
Maar de Kerjeuze (en wat belangrijk is: serieuze) Mecheleir is op komst en Jan Somers liet me weten dat het voor heel kortelings is.
Mijn e-mail adres: erkaa@telenet.be
Katrientje en de anderen:
de flyer van "De kerjeuze Mecheleir" kun je lezen op http://www.demecheleir.be/
voor een abonnement:
contacteer Jan Somers: somers_jan@scarlet.be
Ik kan alleen maar betreuren dat omwille van één of andere administratieve onvolmaaktheid of vermeend gesjoemel er klaarblijkelijk niet meer gesproken wordt, maar direct "gescheiden" wordt. Eerlijk gezegd denk ik dat ook bij de Mecheleir er niet veel geld te verdienen is met de opbrengsten van een kleine VZW. Ik vind het dus nogal gewaagd van direct te stellen dat er gesjoemeld werd, dat kan wel geschreven worden, kan dat ook bewezen worden, dit is slechts een VERMOEDEN. Ik betreur een dergelijke situatie, klein land, kleine mensen. Begrijp me nu niet verkeerd, ik heb, buiten een abonnement en een occasioneel bijwonen van een dialectles, niets te zien met Mechelen 2000+. Ik ken een beetje alle betrokkenen van beide zijden en ik heb daar zo mijn mening over. Ik zie het eerder als een botsing van (grote) ego's - van zowel Jan Somers als van bijvoorbeeld een Warre Coremans of weet ik wie anders van de Mecheleir. Betreurenswaardig en geen van beide partijen kan op mijn sympathie rekenen in deze zaak.
Katrientje, ik heb een tjdje geleden een soort omslag in het wit gekregen van de "kurieuze Mechelaar" , zelfde lay-ot en formaat van de " Mecheleir". Daarin kondigt Jan Somers inderdaad de komst van de Kerjeuze Mecheleir aan. Waarom ik die wel kreeg en jij niet is me een raadsel.
Merci Roger, voor de info!
Ik heb de flyer uitgeprint, dus opsturen is niet meer nodig.
De strijd barst los rond Mechelse berichtgeving. Naast de pas opgestarte DeMechelaar nieuwsblog, heeft ook Het Nieuwsblad haar MechelenBlogt (tiens, waar hebben ze die naam gehaald?) gestart, met continue nieuwtjes over Mechelen. Who's next?

> http://nieuwsblad.typepad.c...
Er is maar 1 mechelenblogt ! :-)
Leuk dat er meerdere initiatievn zijn.
idd.Peter,maar ik steun tochwel "De Kerjeuze Mécheleir" da verschit toch ni van? :-D
Proficiat Nieuwsblad met de originele (?) naam!
Succes gewenst met het initiatief -
maar: er is inderdaad maar 1 Mechelenblogt.
jaja... ;-)
Heeft http://demechelaar.skynetbl... het al opgegeven? Ik kan de site niet meer bereiken.
idd kazamel,ik kan ze ook niet meer vinden.Nog in bewerking?? De (oude) Mecheler) is al verschenen
Klopt de Mecheleir van VZW Mechelen 2000+ stak in de bus vandaag.
Ik vind hetb anderzijds straf dat het Nieuwsblad zomaar klakkeloos Mechelen blogt als naam overneemt Kan dat wel???
Rudi, als de naam Mechelen blogt niet beschermd is, mag dat.
@Rudi & Katrientje: het is inderdaad niet verboden zolang de naam niet "beschermd" is...

Of het daarom zo proper en origineel, alsook wenselijk is, dat is weer wat anders !!!
... en ondertussen is er nog stééds geen Pekton ;-)
vandemorgen stond er een vrachtwagen van 't stad aan de pekton, maar blijkbaar zagen die gasten het niet echt zitten om die betonplaat daar weg te halen (hoorde ik één van die gasten vertellen door zijn gsm), even later reden ze ook daadwerkelijk weg
... bedankt voor de "update", Bert
Geachte heer,

Is het mogelijk om een abonnement op de mecheleir te bekomen.
In afwachting van een seintje op men e-mail bedank ik U hiervoor

Er is eindelijk beweging op de bouwput aan de Van Beethovenstraat. Daar moet het historische café 'de Pekton' herrijzen. De voorbereidingen zijn gestart, eind deze maand beginnen de werkzaamheden.

Volledig artikel op http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DI2GS3GL