Een raadseltje

met categorie:  

Soms kunnen foto's zo een vervormd beeld geven dat het moeilijk wordt om te zien wat er eigenlijk opstaat.
Kunnen jullie, op deze foto, herkennen, welk kruispunt hierop afgebeeld staat?

Dat lijkt me vanuit de Rosierstraat genomen te zijn, richting de louizalaan.
Just?
louizastraat dus (ik werk in brussel, vandaar) :)
Het is het kruispunt aan de Leopoldstraat met de Willem Rosierssraat.
Idd, met rechts het vroegere huis met balkon van Bafcop. Wel een serieus vertekend beeld.
@Roger: was dat huis daarvoor niet van Wijnants?

Dat kan Jokke, want er heeft ooit een Francis Wijnants op mijn klas gezeten en die woonde daar ergens.
 

Het huis van Wijnants was eigendom van de stad Mechelen! Het heeft ook lang dienstgedaan als PMScentrum. Het is dan
openbaar verkocht en verworven door AZ-
Sint-Maarten.
Eddy, maar de dochter van Spinoy, echtgenote Bafcop, heeft daar toch ook een ganse poos gewoond.
Dat klopt Roger van die dochter van Spinoy.
@Roger: de Cisse Wijnants had die ook geen oudere broer: Pierre?
Jokke, ik geloof dat die Cisse idd een oudere broer had, maar ik ken hem in elk geval niet.

Francis heeft inderdaad een oudere broer die Pierre heet, hij is gynecoloog geworden en is of was gevestigd in Hasselt. Cisse zou apotheker zijn in Neder over Heembeek. Maar, in geen eeuwen meer gezien.

 

Ik heb in dat huis gewoon van mijn eerste levendagen tot mijn 4 jaar!

 

I. Bafcop

Francis Wijnants toen hij nog een Ciske was in het 1e studiejaar van Desideer Bellon (schooljaar 1949-1950).

Hier het huis in kwestie al efkes geleden :-)

(foto regionale beeldbank Mechelen)