Binnenkort Islamitische begraafplaats?

In de weekendeditie van Gazet van Antwerpen, bracht Sven Van Haezendonck er al een artikel over...
Er zou een voorstel op tafel liggen om een begraafplaats voor moslims aan te leggen in onze Dijlestad...
Dit zou moeten voldoen in een nood die scherp wordt aangevoeld bij een jongere generatie van moslims in Mechelen.
Deze generatie, die in België werd geboren, verlangt ernaar om hier ooit ook begraven te kunnen worden.


Schepen Rita Janssens laat nu deze mogelijkheid onderzoeken.
Het dossier wordt samen onderzocht met diensten die werken rond diversiteit - en zit nu nog in een embryonaal stadium.

Van de 79 000 inwoners in onze stad, zijn nu ongeveer een tienduizendtal moslim.
Jamel Ibrahimi, sectretaris van moskee El Buraq, ziet deze begraafplaats het best aansluiten bij het stedelijk kerkhof.

Tot nu toe laten moslims zich begraven in hun land van herkomst.
De repatriëring gebeurt meestal per vliegtuig.
Veel Islamitische gezinnen sluiten hiervoor een levensverzekering.
De jongere generatie ziet het dus nu anders, en zou dus graag ook hier een plekje krijgen om na hun overlijden begraven te worden...

Voor het zover is, moeten toch nog een aantal punten besproken worden, zoals het feit dat moslims verwachten dat ze op dezelfde plek begraven blijven tot 'het einde der tijden'.
Een graf wordt normaal gezein ook niet afgedekt met een zerk - Er is alleen de aanwezigheid van een naamplaatje.
Ook worden Islamieten nooit in een kist begraven.

Maar goed: er is dus duidelijk een begin van dialoog...

Dit gaat hier weer serieus voenke, met argumenten en verwijten heen en weer.
Net zoals het Frans in Mechelen is dit een heel gevoelig item.
Goed dat je dit op de Blog smijt, Jans, maar nu is er duidelijk weer vuurwerk te verwachten.
Dus, ik zou zeggen, haal ivm dit item, ook maar weer je geschiedenisboeken boven.
En denk eraan dat deze geschiedenis niet enkel Mechels of Belgisch, maar Europees is.
En het begon niet in de Jaren 60...
Gewoon een vraag ter info, niet ter discussie ...
Wat is eigenlijk de reden dat moslims een aparte begraafplaats wensen en niet bij op de stedelijke begraafplaats kunnen worden begraven? Op de huidige begraafplaats kan je toch ook terecht als niet-gelovige of als andersgelovige? Of heb ik dat fout?
Gewoon effe op het Internet googlen, Inge...
Bij moslims is er een hele traditie rond huwelijk, volwassen worden, geboorte, en dus ook overlijden.

Dit gaat gepaard met een heel ritueel. Het lijk van een moslim moet bv op de echterzijde begraven worden met het gezicht in de richting van Mekka. Diezelfde traditie vraagt dat moslims begraven worden op een begraafplaats voor moslims of op een voorbehouden gedeelte. Elk geloof heeft zo z'n riten zeker?

Veel info in een beknopt boekje vond ik in 'Moslims onder ons' van Emilio Platti.

Maar als je info over de islam wilt ben je altijd welkom in de moskee aan de Generaal De Ceuninckstraat. Die staan je graag te woord heb ik al ondervonden.
Beste Gimycko - mijn bedoeling is het allerminst om vuurwerk te ontketenen...
Verre van.
Dit is een Mechels maatschappelijk thema - dus...
Effe wachten, mijn beste Jans, uw artikel staat nog maar net op den Blog...

Sit down and wait...
Laten we eerder sereen afwachten en niet meteen vuurwerk verwachten.
Een uitwisseling van ideeën is alleen vruchtbaar als iedereen zich open stelt.
Dit is een ernstig onderwerp, iets dat bij iedereen respect afdwingt...
@ Leyander :
Er is nog leven buiten deze Blog en geregeld kijk ik ook daar eens rond.
Een onderwerp als deze wordt daar ook besproken. Nou ja, besproken is misschien een groot woord.
Ik vind het eigenlijk niet meer dan logisch dat er op de begraafplaats ruimte wordt voorzien voor alle erkende geloofsovertuigingen. Als niet-gelovige vind ik dat er respect moet zijn voor alle geloofsovertuigingen. Als zo'n begraafplaats vandaag in Antwerpen, Beringen, Heusden-Zolder, Kortrijk, Leuven, Maaseik, Mol, Oostende en Turnhout reeds mogelijk is, waarom dan niet in Mechelen. Een aparte afdeling, waarop moslims richting Mekka begraven kunnen worden en de concessie om de 50 jaar vernieuwd kan worden (en dus ook eeuwigdurend kan zijn) lijkt me geen al te grote moeite. Als we daar 1 op de 8 Mechelaars de nodige gemoedsrust mee geven is dat een kleine inspanning die zelfs niet veel hoeft te kosten.
@ fred:

ik ben het met je eens. Ik noem mezelf ongelovig en zou eerlijk gezegd niet gediend zijn met een kruis of christelijk ritueel (of eender ander religieus ritueel, ik discrimineer niet. ;) )nav m'n dood.
Alleen kan men zich afvragen of die moslims, die tussen ons leven en sterven nu niet tussen ons allemaal kunnen begraven worden, volgens hun eigen riten en gewoontes. Ook elders dan Mechelen dus.
Een sober graf met een simpel naamplaatje waaronder het lichaam ligt op de rechterzijde van een vrome moslim richting Mekka en dat met een concessie van 50 jaar kan nu toch niet zo'n groot probleem zijn? Multiculturele samenleving ja toch? Op ons kerkhof bemerk ik toch jodengraven en graven van vrijzinnigen?
En ook toch even een steentje in de kikkerpoel. Waarom moeten weer uitgerekend Moslims anders doen? Astamblieft jongens?
We zijn vertrokken...
@ Rudi:

een moslim-hoekje op het stedelijk kerkhof zou volstaan voor zover ik het begrijp. Daar kan niemand zich benadeeld over voelen. Maar ik begrijp sowieso niet veel van religies.

En wat je steentje betreft. Waarom reageren mensen altijd net iets heftiger op moslims dan op joden? 2 religies die enorm op elkaar lijken, in hun hedendaagse vorm behoorlijk conservatief zijn en er héél specifieke riten en gewoonten op nahouden?
@Rudi: Dit is echt een éénzijdige benadering. Moslims doen in deze niet moeilijker dan andere gelovigen én niet-gelovigen en vragen gewoon dat ook zij hun gewoonten/rituelen/... kunnen uitoefenen.

Je gaat een beetje kort door de bocht als je zegt dat daar ook jodengraven zijn. Dat klopt, maar deze worden wel volgens hun wil daar begraven. Je zal daar GEEN enkel orthodoxe jood vinden omdat zij op dit ogenblik ook niet volgens hun religie kunnen begraven worden in Mechelen. Deze worden begraven op de speciaal voorziene plaats op de begraafplaats van Antwerpen en voor sommigen (die nog strikter zijn) is zelfs dat niet voldoende en deze worden meestal begraven in Nederland.

Net zoals niet-gelovigen van arabische afkomst (ja, zo zijn er) wel willen begraven worden tussen 'de anderen' zoals jij het zegt. Maar daar liggen dus GEEN orthodoxe joden, net zomin als er praktiserende moslims liggen en er liggen trouwens ook niet veel overtuigde vrijzinnigen.

Beide groepen vragen een begraafplaats volgens hun wens of religie. Dat lijkt me zoals gezegd ook een eenvoudig te organiseren recht.

Trouwens, iedereen moest vroeger begraven worden op KERKhoven maar er werd (terecht) geeist dat vandaag we niet meer naar de kerk moeten.

Er is vandaag daarom enorme keuze en er bestaat geen 'standaard' zoals jij het beschrijft.

Op een bepaald ogenblik was er vraag naar crematie en dat kon maar moest niet. Vervolgens was er vraag om zowel te kunnen uitstrooien en dat kon maar moest niet. Er kwam een strooiweide, maar ook een columbarium was een andere optie. Vervolgens was er de vraag naar herinneringsplaatjes voor uitgestrooiden en dat kon maar moest niet. En wilden mensen dat de wet werd aangepast omdat er ook mensen wilden uitstrooien op niet-begraafplaatsen (de zee was voorheen niet mogelijk, vandaag heel populair. En ook dat kon maar moest niet. Zelfs de urnes bewaren op andere plaatsen is vandaag mogelijk.

Mensen die kiezen voor een begrafenis kunnen een bepaald oud graf kopen, kunnen kiezen voor een kelder, voor al dan niet balsemen,...

Kortom op bijna elke wens wordt ingegaan, waarom moet er weer anders gedaan worden als er een eenvoudige vraag komt van 12,5% van de Mechelaars?
@fred: je hebt me overtuigd, je redenering houdt steek. Dus mag dat Islamitische hoekje er komen.
@Wout : sta me toe wel wat korzeliger te reageren op de Islam in het algemeen. Dit gezien de vrij algemene nogal agressieve houding van deze godsdienst op deze aardkloot. (Let op de stelling "vrij algemene" )Dit zal me echter niet beletten op een gewone manier met Mohammed modaal om te gaan. Maar vooraleer nu iedereen over me valt even opmerken dat ik even korzelig reageer op orthodoxe Joden die in een Palestijnse stad als Hebron gewoon het centrum inpalmen en alle Islamieten buiten gooien ( vrijdagavond nog gezien in "de weg naar Mekka" ) als op Opus Dei of een aantal extreme Christelijke scheurgroepen in bijvoorbeeld de USA. Idem dito voor bepaalde hindoestrekkingen in India.En hiermee roep ik op de discussie nu niet te laten losbarsten. Dit is gewoon de mening van een vrij ruimdenkend iemand die dagelijks verbaasd staat over de bekrompenheid van de hierboven aangehaalde godsdienstige strekkingen.
Ik vraag me ook af waarom dat weer apart moet zijn. Er is toch niks tegen dat men iemand links, rechts, hoofd omhoog of naar mekka of met de eerbiedwaardige poep omhoog begraaft?
Welke steen en of je een steen wil is toch nergens geregeld toch? Ik denk alleen dat er een probleem is met A. de eeuwigdurende licentie voor de grond en B. de begrafenis in doeken.
Voor A is er een plaatsprobleem en voor B zullen de begrafenisondernemers niet content zijn, want wat voor moslims mag moet ook voor iedereen mogen. een lijkwade zal nog altijd goedkoper zijn dan een dennenhouten kist. Voor mij mag men steeds de goedkoopste versie nemen.
Ik las onlangs dat men oa in Nederland nog een aantal mogelijkheden heeft :
-Sierstukken : Een soort kaderementen, in glas met foto van de overledene, waarin de as kan bewaard worden. Of dat leuk is voor op de schoorsteen... nou ja, ieder zijn goesting.
-Sierjuwelen : Een ring, waarin een kleine hoeveelheid as van de overledenen wordt bewaard.

In sommige culturen wordt de asse van de overledene gemengd met brood om alzo 1 te worden met de overledene en de kracht van deze persoon op te nemen in het eigen lichaam.

En dan blijft ook de vraag ofdat er in de tijd dat bv de Vikingen in deze streken ronddwaalden, ze niet gewoon hun koningen in een snek in brand staken en deze via de Dijle afvoerden naar... de eeuwige jachtvelden ?

Als je sommige graven op het Kerkhof ziet verzakken (we zitten nu eenmaal in een moerasgebied), dan opteer ik voor een asverstrooiing in de Dijle...
Ik volg Fred ook in zijn redenering.
Wat mij betreft is de vraag van de Moslimgemeenschap in Mechelen verantwoord te noemen.
Ik sta er alleszins 'open' voor.
Ik begrijp dat mensen zich willen laten begraven zoals zij geleefd hebben ...
Katholiek, burgerlijk, joods, of...Islamitisch.
Merci Rudi, niet omdat je me gelijk geeft, maar omdat je redelijke argumenten overweegt en daarmee bewijst dat ook over zogenaamde delicate onderwerpen op de blog een kwaliteitsvolle gedachtenwisseling mogelijk is.

Ik ben het overigens met hem eens, ook ik heb heel wat vragen bij religie in het algemeen en zeker bij de extreme uitwassen die ongeveer élke religie wel kent en waar zelfs sommige vrijzinnigen zich aan bezondigen.
Ok Jans en fred, maar waarom moet dat op een apart lapje grond, en waarom mogen de ab-originale belgen geen eeuwige plaats kopen voor hun ontbindingsrestanten?
Op jouw vraag, Lieven, waarom dat apart moet zijn, las ik onlangs een quote, die in deze discussie misschien wel past of van toepassing is :

"Wat God heeft gescheiden, laat geen mens dat proberen te verenigen..."

Even om over na te denken...
En fred ook de oppervlakte is in onze beperkte leefruimte een beperking. Stel eens jouw 12% die een eeuwigdurende plaats nodig hebben tegenover de ruim 89% resterende anderen die een rotatie van 5 - tot 25 jaar hebben. De oppervlakte van de overige 89% 'localen' is constant bij een constante bevolkingsgrootte, die van de allochtone moslims moet wel uitbreiden al begraaf je ze in 3 niveaus.
Blijft dan dit ene punt overeind:
los van alle discussies over de minder fraaie aspecten van élke godsdienst en élke andere levensovertuiging (maar daar gaat het hier niet over): Mensen mogen hun wens uiten over hun eigen begrafenisritueel.
En de maatschappij dient hiervoor de mogelijkheden te scheppen als het binnen de grenzen blijft.
Dit lijkt me een mooi standpunt.
Ik hoop dat onze Islamitische mede-Mechelaars hun vraag ingewilligd zien worden binnen afzienbare tijd.
OK jans als er geen praktische bezwaren zijn. Maar dan moet iedereen dezelfde mogelijkheden krijgen. En niet zoals (even terloops) bij de rituele slachtingen waar pakken subsidies naartoe gaan terwijl een ander aan heel wat wetten en paperassen (en daarbij ook kassas) moet passeren om zijn schaapje geslacht te krijgen
Welke taal zal op de graven staan ?
Mechels, Nederlands of Arabisch ?
En wat met Koerdisch, Turks, Marokkaans of Tunesisch ?
En mag een Flickr-fotograaf er foto's nemen ?

We zijn nog niet aan ons nief patatjes, zenne...
Wie weet hoe het er aan toe gaat op andere Islamitische begraafplaatsen hier in ons land, of onze Europese buurlanden?
Zijn er compromissen mogelijk?
Zijn er bloggende Islamitische Mechelaars die kunnen duiden waarom een aparte begraafplaats wenselijk is voor hen?
Omar?
@gimycko: Om de discussie sereen te houden, zou ik niet te veel elementen er bij sleuren. :-|

- Al deze zaken zijn momenteel reeds wettelijk bepaald. Iedereen mag momenteel een eigen taal gebruiken, en een kerkhof is openbaar.
Ik zie ook geen probleem in de wensen van Moslims over de manier waarop ze begraven wensen te worden. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die hun eigen manier van "begraven" wensen en de mogelijkheden hiervoor zijn toch al wel behoorlijk uitgebreid. Dit moet dus ook wel kunnen.
Ik vraag me alleen af waarom dit op een aparte begraafplaats moet? Als ik alle voorwaarden lees, dan zie ik geen enkel argument dat niet toepasbaar is op de gewone begraafplaats in Mechelen, mits goed uitkiezen van het stuk grond.
We leven toch allemaal samen? Waarom moeten we dan na onze dood weer netjes gescheiden worden?
Dat ze op hun graven schrijven in de taal dat ze willen, dat interesseert toch alleen de nabestaanden. Het moet alleen controleerbaar zijn op eerbiedwaardigheid
controleerbaar op eerbiedwaardigheid?

Ik begrijp uw stelling Inge.
Ik ben ook benieuwd naar de motivatie voor een aparte plek...
Alleen om het 'waarom' te proberen begrijpen.
Wie weet meer?
Ja Jans, ik bedoel maar dat de door gewone burger onleesbare tekens, een vloek of wat dan ook kunnen zijn voor 'de ongelovige westerse honden' . Kan paranoia lijken maar uit respect voor de niet-begrijpende medemens moet er toch wel ergens een instantie die teksten kunnen nagaan ( of een vertaling bij de teksten worden geplaatst).
...dit lijkt me vergezocht - maar goed...
inderdaad, vergezocht is het wel maar niet volkomen uit de lucht gegrepen, misschien wel enigzinds deels gebaseerd op vooroordelen
@lieven: Kan jij alle Latijnse teksten verstaan die her en der gebruikt worden ?

Volgens mij is het duidelijk en zelfs wettelijk geregeld dat iedereen mag kiezen welke taal hij gebruikt op een begraafplaats.

Wat het interessant maakt is dat een begraafplaats voornamelijk een priveaangelegenheid is, met een openbaar karakter.
ja ik wel, dat zijn meestal geijkte teksten gebruikelijk in hun tijd, iedereen uit die tijd wist wat ze betekenden.
Ik vindt ook dat dit een prive aangelegenheid is vaandaar dat ik schreef dat het alleen de nabestaanden interesseert. Toch moet dit mi gecontroleerd (controleerbaar) zijn omdat die vreemde talen niet eigen zijn aan de bevolking en ook niet algemeen gangbaar zijn.
In de tijd van de romeinen was het normaal dat men latijn gebruikte, dit bleef tot de kerk besliste af te stappen van zijn latijnse roots.
Als er geen zerk is, en alleen een naamkaartje, is dat probleem al meteen opgelostdenk ik :-)
indeed Peter
Mijn toevoeging over de taal was om eigenlijk aan te duiden ofdat bv Koerden en bv Turken op 1 begraafplaats willen liggen...
Géén Mechels probleem me dunkt... ;-)
Enne, Koerden en Turken zijn (grotendeels) beiden Islamitische volkeren. Dus...
Hun conflict situeert zich op een ander terrein.
Maar da's héél andere 'koek' dan deze post.
Laat ons het maar houden op déze stad.
(de andere werelproblematieken wil ik elders wel bespreken)
Waarom moet men daar toch zo moeilijk over doen.
Alsof wij extreem-katholieken zijn ??
Wie gaat er zondags nog naar de kerk ?
We zijn allemaal mensen die geloven in iets, of in niets en ieder heeft daar een eigen idee over.
Respecteer dat toch gewoon van mekaar.
Ik begrijp het standpunt van de Moslim-jongeren.
Ze zijn in Belgie geboren en ze brengen er hun leven door.
Geloof heeft geen nationaliteit, dus moet de islam in ons land kunnen, net als zoveel andere religie's.
Waarom zouden de moslims moeten gerepatrieerd worden naar het land van hun voorvaderen, als ze hier geboren zijn en als ze dat zelf niet willen?
Hoe kunnen we elkaar respecteren bij leven als we nu ook al de doden zouden discrimineren ?
"In de dood is iedereen gelijk". Zoek dat maar eens op met live search, search msn of met goegel.
Iedereen is even dood.
@ Jans :
Wereldproblemen strekken zich uit tot Mechelen en die problemen zie ik ook opduiken op een kerkhof. Niet bij de overledene, maar bij de nabestaanden.
In de dood zijn we allemaal gelijk, maar de familie doet moeilijk...
Met wat respect voor ieders eigenheid, en een portie goeie wil, moet een oplossing voor deze vraag te vinden zijn.
Alleen zou ik van Mechelse Moslims zélf eens graag horen waarom en hoe ze deze aparte begraafplaats zien.
Kennis van zake help om beter te begrijpen.

@Gimycko: heb jij dan misschien weet van 'kleine burgeroorlogen' tussen bevolkingsgroepen op 't Mechels kerkhof?
;-)
@ Jans :
Het speelt allemaal door en ik denk zelfs tot op een kerkhof. Ik zie (en daar ben ik weer) een Koerd niet begraven worden naast een Turk.
Ik zie ze nog niet dansen op elkaars graf maar er zouden wel eens, ik zeg maar wat... lettertjes kunnen verdwijnen van een zerk of zo.

Ik zie er alleen maar ambras van komen...

Zo verenigd zijn ze, volgens mij, ook weer niet.

(Volgens het artikel wordt er niet direct een zerk geplaatst, maar het is maar om het idee te schetsen)
Ik zie het probleem écht niet hoor Gimycko, en het lijkt me allemaal een beetje naast de kwestie.
...enne 'lettertjes die van zerken verdwijnen...' - laat ons maar even bij de 'les' blijven:
Islamitische begraafplaats in Mechelen.

(en wat het Koerdisch/Turks probleem betreft: ik hoop dat er een vreedzame oplossing kan gevonden worden...
evenals voor het Turks/Assyrisch probleem - Maar wéérom: hier gaat het over Mechelen)
Ik vrees dat Gimycko zo veel mogelijk potentiele problemen probeert aan te kaarten, om ten minste wat 'voenken' te krijgen. :-)

Enfin ... zonder verdere kennis van zaken over waarom er een aparte begraafplaats wordt voorgesteld, lijkt het me moeilijk discussieren.
Op zoek naar de reden voor aparte begraafplaats heb ik even gekeken naar de site van het Centrum voor Islam in Europa. Het CIE is een academisch-wetenschappelijk, en dus levensbeschouwelijk pluralistisch onderzoeks- en dialoogcentrum, werkzaam binnen de Universiteit Gent.

'... De wens, anderzijds, om sàmen te liggen met andere moslims, vloeit voort uit de islamitische visie op de dood, namelijk als een intermediaire staat tussen het leven en de finale heropstanding, bij het Eindgericht (Koran, s. 23:100).(10) Vanuit het oogpunt, nochtans, van de (neutrale) gemeentelijke overheid, stelt zich dat laatste gegeven louter als een kwestie van praktische of technische organisatie: namelijk het groeperen, in een apart perceel, van alle (toekomstige) graven met eenzelfde, oostelijke oriëntatie. Dat perceel valt onder hetzelfde juridische statuut als alle andere percelen, met inbegrip van strooiweides, enz. De keuze voor een graf met Mekka-oriëntatie, op het betreffende perceel, behoort dan tot de gewetensvrijheid van de afgestorvene of zijn nabestaanden; d.w.z. ze valt onder de ook door de Raad van State in 1975 erkende vrijheid van alle burgers inzake "het eren en herdenken van de doden". Voor de gemeentelijke overheid volstaan daartoe gelijkaardige procedures als bijvoorbeeld voor bijzetting in een columbarium, of verstrooiing op een strooiweide...'
Volledige tekst: http://www.flwi.rug.ac.be/c...
Met alle respect aan de huidige ( 43 ) waardevolle reacties, maar zouden we niet beter zeveren over wat meer verdraagzaamheid tussen de levende overtuigingen dan tussen de dode zerken. Het zijn weer niet de doden die reclameren maar de overlevenden.
Waar ze ook liggen, je brengt ze niet terug.
Om dan toch maar iets positiefs te zeggen: maak een huisaltaar ergens in uw woonst en gedenk uw voorvaderen thuis. Al de rest is .... ( zuidnederlands voor shit )
Bedankt voor dit opzoekingswerk Fred.
Inderdaad: dit verklaart al héél wat: de oriëntatie van een graf naar Mekka lijkt me een aanvaardbaar motief om een apart perceel voor te stellen.
Daar kan ik inkomen.
Enne...de eeuwigdurende vergunning... da's misschien nog een moeilijker probleem?
Dat vrees ik ook Jan.
@Luc:
Natuurlijk pleit ik ook voor méér verdraagzaamheid tussen de 'levende' Mechelaars; maar verdraagzaamheid voor mekaars overtuiging betekent ook respect voor mekaars visie op omgaan met sterven, en de rituelen hierrond.
Dood...
het hoort nu eenmaal... bij het leven.
;-)
Ach,waar maakt men zich zorgen over? Gelet op de gang van zaken bestaat er binnen honderd jaar nog alleen een Islamitisch kerkhof.
@jans 1000% gelijk, alleen hoop ik meer resultaten te zien groeien via bijv. de contacten van de dienst diversiteit van onze stad. Mijn persoonlijke prioriteit ( heel betwistbaar natuurlijk!) ligt bij de levenden.
.... en vermits ik nu toch op dreef geraak, heb je een overleden ouder, hou dan de asse thuis bij en laat niks verstrooien. Schaf de 'onnutte*'** kerkhoven af en maak er een stadsbos van, voor de levenden.
* Vooraleer ik Patrick De Greef op mijn dak krijg wil ik hier natuurlijk reserves maken voor de prachtige beeldhouwwerken die onze kerkhoven sieren. Maar wederom daar gaat het kunstwerk mijlen voorbij de louter herdenking aan de overledene.
** goede verstaanders weten dat ik het hier heb over onze keizer-koster, ondertussen ook dood!
Toen ik in de loop van 2005 het graf van mijn vader (overleden in 1985) wou bezoeken, bleek dat de ganse plek ontgraven was. Een briefje terzake heb ik van het stadsbestuur nooit gekregen. De administratie bleek nochtans heel goed mijn adres te kennen toen het de erfenisrechten betrof...
@roger: Eigenlijk vind ik het ongepast om hierop te reageren, maar toen ik vanmiddag In Heppen, Limburg, op het kerkhof rondtoerde dan waren er vele grafzerken ' versierd' met een vraag van het gemeentebestuur omtrent de toekomst van het desbetreffende graf. Het graf van mijn moeder heb ik in 20 jaren slechts tweemaal bezocht omdat ik meer belang hecht aan herinneringen dan aan een stuk steen met bijhorende beenderen, maar ik kan mij dapper voorstellen dat een bepaald graf gewoon weg is op een bepaald ogenblik. Zoals je zegt, een briefje vanwege de overheid zou dan toch helpen.
@ Luc, Ja, het zou tenminste blijk gegeven hebben van een minimum aan beleefdheid vanwege het stadsbestuur indien ze mij hadden verwittigd.
Voor de 'verdwijning' van mijn grootvaders graf hebben ze de familie verwittigd, de mogelijkheid gegeven om al dan niet te verlengen en eventueel bij opruiming de zerken te kunnen recupereren, maar dat was in Sint-Niklaas. Hier in Mechelen hebben ze qua communicatie nog heel wat te leren, ze staan hier nog in hun kinderschoenen, er wordt aan gewerkt ik weet het maar er zijn nog vele jeugdzonden
Als ik me niet vergis, plaatsten de diensten van de Mechelse begraafplaats vroeger in de periode van Allerheiligen waarschuwingsbordjes op oude graven. Daarin kondigde men aan dat het graf een jaar later zou geruimd worden, tenzij er bezwaar kwam en een verlenging van de concessie werd aangevraagd. Als er na een jaar geen reactie kwam van de nabestaanden, werd het graf geruimd. Ik weet niet of men dat nu nog zo doet.
De vraag voor een apart stukje begraafplaats voor moslims is voor mij enkel positief:
1. De jongere moslims voelen zich meer verbonden met hun geboorteland dan met dat van hun voorouders.
2. Kerkhof-bezoekers zien allemaal verschillende types van graven; christelijke, joodse, atheïstische, islamtische en misschien nog andere graven, als teken van de multiculturele Mechelse samenleving.
@Kazamel:
Chapeau! Een positieve noot in het geheel! Dit was trouwens ook mijn eerste reactie: de huidige generatie voelt zich meer verbonden met België dan met het thuisland. Het moet gewoon kunnen, vind ik. En een apart stuk lijkt mij naast de godsdienstige achtergrond ook gewoon praktisch, want ja: hoe ga je dat anders doen met percelen die eens om de zoveel jaar worden vervangen door andere graven en de eeuwigdurende percelen? Ik heb er alvast geen probleem mee. Waar ik wél een probleem mee heb, is inderdaad wat Roger Kokken al aanhaalde. Mijn grootouders zijn in 1990 gestorven. En nu, ineens, zonder het minste woordje van de Stad Mechelen, zijn hun graven weg! Ik zeg niet dat men dit niet had mogen doen, maar een kleine verwittiging was toch wel welkom geweest. Dan was het misschien iets minder als een kleine "schok" aangekomen. Dit was het enige tastbare wat er van deze mensen nog restte. Het hoeft voor mij zeker allemaal niet eeuwig te blijven en mijn herinneringen aan hen zijn mij oneindig veel dierbaarder, maar op deze manier vind ik het toch niet te doen!
voor mij mag iedere geloofsgroep zijn eigen plekje krijgen op het Mechels kerkhof.
Misschien een kleine nuance wat het zonder te verwittigen verwijderen van graven betreft:twee jaar geleden kreeg ik een telefoontje van mijn nicht ( met wie ik slechts zeer sporadisch contact heb) . Die had een schrijven van de stad gekregen wat te doen met het graf van mijn grootouders. Zij heeft de concessie voor een habbekrats laten verlengen. Alleen heb ik geen brief gehad, wel mijn nicht. Misschien zoekt men niet hard genoeg naar erfgenamen?
Vorige donderdag was ik op de begraafplaats van Mechelen. Ik heb vele graven gezien met een bericht van ontgraving. Als ik mij niet vergis waren het de graven van 1992 die vanaf 1-1-2008 gingen verdwijnen.
Aan alle soldaten die reeds begraven liggen op het Mechelse kerkhof zijn ze ook niet gaan vragen (aan hun nabestaanden) welk geloof ze hadden en of ze een voorkeur hadden ivm een windstreek. Ik vind iedereen gelijk, laat ze dan ook als gelijken begraven worden!
@ Pieter: dat is de iedereen gelijk zoals in China of USSR. Zelfde kledij, zelfde inkomen, zelfde huisje, zelfde school, zelfde werk, zelfde begrafenis. Iedereen gelijkwaardig is net iets beter en iedereen een waardige begrafenis/crematie/vertrooiing/... zoals hij/zij en/of nabestaanden dat wensen.
Want kan je me even uitleggen wie dan moet beslissen hoe deze voor iedereen gelijke begrafenis er zou moeten uitzien? (en liefst niet zoals de soldaten, ik wil helemaal niet begraven worden en als niet-gelovige zeker geen kruis boven mijn hoofd krijgen)
Ik moet jullie teleurstellen, maar ik ben nog nooit naar een islamitisch begrafenis geweest (juist omdat de meeste in het land van oorsprong begraven worden) laat staan na te denken over mijn eigen begrafenis.

Sterker nog, ik heb meer kennis opgedaan over dit onderwerp door de reacties te lezen en vooral de link van Fred.

Ik heb in elk geval geen probleem om tussen te Mechelaars te liggen of ze nu Jood, Atheist, Roger heten of Turk zijn :-)

Prima initiatief van Mechelen.

mechelen.blogt, de plaats waar moslims nog iets kunnen leren over hun eigen godsdienst
Bedankt voor jouw reactie Omar!
Blijkbaar wordt het idee voor de aparte begraafplaats niet gedeeld door alle Islamitische Mechelaars.
Zo las ik vandaag onder de kop 'Integratie is ook nodig op de begraafplaats', de mening van Anissa Temsamani in Gazet van Antwerpen.
Het Vlaams parlementslid en fractieleidster voor de sp.a in de Mechelse gemeenteraad, stelt dat een afzonderlijke begraafplaats apartheid dreigt te creëren.
In Gent liggen moslims, Christenen en vrijzinnigen kriskras door elkaar.
En zelfs in Senegal waar 90 % van de bevolking Islamiet is, is dat het geval.'
(uittreksel: artikel van Sven Van Haezendonck)
2 moslims, 3 meningen Jans. Ik ben voorstander van een apart hoekje omdat het me praktisch lijkt zoals eerder in de reacties naar boven is gekomen.

Belangrijkste is dat Mechelaars SAMEN op het Mechelse kerkhof komen te liggen (op, onder, naast, tussen of iets verder van elkaar tot daar toe - in elk geval veel dichter dan de huidige 2500km).
In het artikel lees ik ook dat er in Mechelen geen probleem blijkt te zijn met de richting van begraven. Dat is dus al 1 obstakel minder. Nu de andere nog.
Het belangrijkste voor de integratie is dat jonge moslims (2de, 3de,... generatie) weten dat ze hier kunnen begraven worden. Het argument van Temsamani (betreffende integratie) houdt geen steek. Je moet ervoor zorgen dat mensen zich thuisvoelen hier!

Je hoort trouwens binnen de katholieke en zelfs binnen de vrijzinnige gemeenschap meer en meer stemmen opgaan voor aparte! begraafplaatsen. Hier vraagt men een klein hoekje!

Trouwens wat doe je met Vlaamse moslims.

Als laatste opmerking nog dit: Zolang moslims in hun land van herkomst worden begraven, zorgt dit voor een moeilijk rouwproces voor de nabestaanden. Trouwens de 2 dagen die je krijgt bij een overlijden zijn niet voldoende om een familielid naar het buitenland te begeleiden, te begraven, ... Ons systeem is niet voorzien ervoor.
Zorg dat iedereen een rustplaats heeft!
Awel! Ik ben fier om Mechelaar te zijn. De sereniteit en waardigheid van de vele, vooral anonieme reacties bewijst dat de overgrote meerderheid van de Mechelaars wel degelijk tolerant is.

Zelf heb ik er een klein artikel aan besteed, ik moet er wel bij vertellen dat ik niet mals ben geweest voor ons Temsamani.

http://abdelhays.blogspot.c...
Bedankt voor deze bijdrage Abdelhay!
(Ik ben trouwens ook erg blij met het serene 'debat' dat volgde op mijn post...).
Ik ben even snel gaan kijken op jouw blog - enne...
iets zegt me dat jij aan Mechelenblogt ook wel een serieuze meerwaarde zou kunnen geven.
Denk er maar eens over na...

dit is een mooi suggestie

we leven allemaal samen

maar ivm de zegening 1 november

dan worden alle graven gezegend

en dit mag niet, moest het andersom zijn

dan mocht dat ook niet

denk aan ons eerste gebod

bovenal bemin 1 god, snappie

zo telt dat ook bij hun

ik ben een christen en mijn man is moslim

en dat onze relatie gaat zeer goed

Wil men er ook even aan denken dat de begraafplaatsen beperkt zijn in onze stad en dat een uitbreiding met aparte plekjes niet zo simpel is wegens het RUP. Verder ook even herinnerd aan het "trou noire" dat vroeger (tot einde 19de eeuw) op onze kerkhoven gold en waar de nietgelovigen gedumpt werden. Men wil dus terug zo een scheiding inbrengen. Begrijpe wie kan, want op deze blog wordt toch steeds gepleit voor "wij" en "iedereen"....En wat doet ge met de discriminatiewetgeving....die stelt dat iedereen gelijk is, ook in de dood, en dus zeker wat de manier en plek van begraven betreft. Het is wel eigenaardig dat noch chinezen, noch japanners, noch assyriërs enz. aparte begraafplaatsen opeisen....En nu een dooddoenertje voor de amateurs: ik denk niet dat ik in bijv.Saoudi-Arabië een apart plekje zou bekomen om daar mijn geloof posthuum te manifesteren.

Er is een apart christelijke kerkhof in Jeddah (Saudi Arabië) - niet dat ik dat land als lichtend voorbeeld zou nemen maar dit voor de amateurs.

Er zijn plaatsen Vlaanderen waar moslims naast christenen liggen. In Ieper bijvoorbeeld, als slachtoffers van de waanzin van de Grootte Oorlog:

Of nog straffer, een sihk naast een moslim naast een christen:

of een joodse kapitein uit Marokko...

 

De islamitische schriftgeleerden moeten maar eens goed hun Koran lezen; misschien vinden zij daar een regeltje dat zodanig geinterpreteerd kan worden dat een begrafenis op een begraafpklaats mogelijk wordt zonder dat er aparte plekken moeten gereseveerd worden en men er at aeternum moet kunnen blijven liggen.

En interpreteren is in de islam blijkbaar gebruikelijk ( zie hoofdoekenvoorschrift, dat is naar het schijnt ook eerder een interpretatie dan dat het met zoveel woorden in de Koran staat )

Is er werkelijk vraag naar dergelijke begraafplaats? Is daar studie naar verricht of is dit eerder een aanvoelen ?   

De reden waarom moslims weer anders moeten doen is met name omdat Het Graf onze laatste rustplaats is voordat we naar het hiernamaals gaan.

We behoren nadat we in het graf zijn gelegd ook niet meer verplaatst te worden zoals het veel gebeurd in de westerse wereld omdat er plaats gemaakt moet worden voor andere personen. Het is maar een kleine wens die de moslims hebben in het land waar ze wonen. En dus ook liever hier begraven willen worden, inderdaad vooral de generatie van nu.

Geef mij maar een Viking-begrafenis : In een Snek op de Dijle en dan de fik erin !

Dat geeft een pak minder gedoe...

Waa den just , in de gebure van de vismêt ? Goe gezien, den kunne z ' m kiere na wa da ze wille.

@Gimycko, en wat dan met de CO2-uitstoot, het fijne stof en de opwarming van de aarde:-)

@ Eddy :

Tsja...

:-D

En ge moet dan ook nog opletten met de gensters !  Want met al die houten huizen in Mechelen !

BTW : Hoe begraafden de Oude Belgen (Nerviërs, Menapiërs, Eburonen, enz) hun doden ?

@ G.L. : Keren gebeurt in de Keerdok, zeunne !

Ik begrijp neit waarom zij een speciale begraafplaats moeten hebben,zoovaar als ik weet worden op her stedelijk kerkhof toch iedereen begraven,Katholieken,Protestanten Christian en Non -Christian Ik kan verstaan dat er een speciale plaats is voor gesneuvelde soldaten,maar dat is ook alles,

Dat is nu al van de 4.11.2007 dat daar hier over geleuterd wordt en nu eindelijk iemand die de nagel op de kop slaat en dan moet het nog van over het water komen. Stijf goe Lowie.