Regeert Brussel de Dijlestad?

met categorie:  
(Bron Nieuwblad)
Gemeenteraadsverkiezingen, een jaar later: de analyse

MECHELEN - Exact één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen drijft het bootje van de nieuwe bestuursmeerderheid nog vrij vlotjes over de Dijle. Maar blijft het bestuur werkbaar nu burgemeester Bart Somers (Open VLD) wordt opgeëist bij de formatiegesprekken van een nieuwe regering en eerste schepen Caroline Gennez (SP.A) na 21 oktober wellicht ook de voorzittershamer van haar partij moet overnemen?
Na Gent telt Mechelen de meeste politici die een dragende functie bekleden in hun partij of in de regering. Bart Somers, nationaal voorzitter, Caroline Gennez naar alle waarschijnlijkheid binnenkort voorzitter en Inge Vervotte (CD&V) gedoodverfd minister in de nieuwe federale regering. Tel daarbij nog de parlementsleden Anissa Temsamani (SP.A) en Frank Creyelman (Vlaams Belang) en het wordt duidelijk dat een provinciestad als Mechelen sterk vertegenwoordigd is in Brussel.

Vraag is, in de eerste plaats voor de bestuursmeerderheid (Stadslijst/SP.A), of door de combinatie van taken, de dagelijkse werking van de stad niet in het gedrang komt. En hoe moet het verder als beide politieke zwaargewichten in Mechelen samen de dienst uitmaken maar elkaar op nationaal niveau bekampen?

'Onze nationale aanwezigheid is een kracht die we moeten aanwenden', is een van de vaste uitspraken van Bart Somers. 'Dankzij onze sterke aanwezigheid daar kunnen we belangrijke dossiers voor Mechelen in beweging brengen of eisen doordrukken.'

Karel Van Butsel, fractieleider voor CD&V, voorspelt problemen. De voorbije twee gemeenteraden stelde hij openlijk de vraag naar de dagindeling van Caroline Gennez. 'Het wordt allemaal te veel', meent hij. 'Je niet alle dingen tegelijk goed doen, onmogelijk.' Gennez zelf is er gerust in, zij is er van overtuigd dat het allemaal vlotjes zal lopen.
Er is nog altijd ons Koentje Anciaux, niet ?
Je zou je natuurlijk ook de vraag kunnen stellen of het niet voordelig is dat Mechelen zo goed is vertegenewoordigd in Brussel ! Wat denken de bloggers hiervan. Ik kijk al uit naar de reacties !!
Was het niet dankzij ons Lukske (Van den Brande) dat we nu Technopolis en Telenet hebben ?
Behalve het belang van de eigen zak door de verschillende cumuls, denk ik wel dat een locale politicus die ook in Brussel vertegenwoordigd is voordelen oplevert voor zijn stad.
Peter, ik denk dat de tweede vraag relevanter is, de lopende zaken zijn lopend die gaan wel door, er zijn trouwens nog andere leden in de gemeenteraad.
Ik denk dat Mechelen er alleen maar baat bij heeft zo veel vertegenwoordigers - van alle strekkingen - in Brussel te hebben.
Gennez zelf is er gerust in, zij is er van overtuigd dat het allemaal vlotjes zal lopen...

Ook ik ben er heilig van overtuigd dat het allemaal vlotjes zal lopen. Voor Gennez.

Immers, voor iemand die aan touwtjes hangt loopt het -schijnbaar- altijd nogal erg vlotjes. T.t.z. iemand die aan touwtjes hangt vliegt als het ware en het loopt pas echt vlotjes indien diegene die vliegt niet eens zichzelf (of en stad) moet of wilt besturen.

Sinds juni hangt jammer genoeg de volledige sp.a in de touwtjes en dus loopt ook het besturen van Gennez dan iets minder vlotjes. Laat ons hopen dat dit in haar afgelopen vrije tijd ondertussen toch weer vlotjes werd opgelost.

Hoe het de stad Mechelen in haar vrije tijd ondertussen verloopt is uiteraard niet de zorg van de spa-voorzitter in spe! Hoe het Mechelen verloopt is heden vrijwel uitsluitend de zorg van het oppositie-gemeenteraadslid Karel van Butsel.

Jammer genoeg kan gemeenteraadslid Karel Van Butsel zich uitsluitend in zijn vrije hierover bekommeren. Karel Van Butsel doet immers niet alleen aan lokale politiek, Karel Van Butsel, die werkt !!!

Iets wat Somers of Gennez bij mijn weten nog nooit gedaan hebben. Zij zaten bij mijn weten nog maar alleen wat in de politiek!

Karel Van Butsel -die elke dag werkt- heeft, mijn inziens, dus alle recht van spreken. Laat daar geen twijfel over bestaan !

'Onze nationale aanwezigheid is een kracht die we moeten aanwenden. Dankzij onze sterke aanwezigheid daar kunnen we belangrijke dossiers voor Mechelen in beweging brengen of eisen doordrukken.' is een van de vaste uitspraken van Bart Somers.

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van de woorden van Somers maar voeg er graag aan toe dat een kracht altijd een welbepaalde richting (zin) heeft.
Gezien de ambities van de stad Mechelen om tot "Culturele hoofdstad 2015" uitgeroepen te worden en een redelijk complex "Masterplan Arsenaal 2015" uit te voeren is de verdere aanwezigheid van Somers en Gennez in het college van de stad Mechelen dan ook een beetje hemeltergend en hallucinant, mijn inziens!

Tenzij het college een tweede keer zou wegkomen met "we wisten niet hoe we dit moesten communiceren", uiteraard.

Gezien de individuele bevoegdheden van Somers en Gennez en deze ook in perspectief tot hun persoonlijke ambities is het, mijn inziens, dan ook zeer spijtig dat noch Gennez noch Somers de eer aan zichzelf laten en ontslag nemen uit het schepencollege van de stad Mechelen.

Caroline Gennez -die nog nooit gewerkt heft- is immers bevoegd voor:
- Economie!!!! (Sjamajee!)
- Middenstand!!!! (Oesje!)
- Werk !!!! (Dooh!)
- Energie !!!! (Toppie!)
- Onderwijs ?
- Jeugd ?
- Vzw De Nekkerhal ?

Bart Somers -die nooit in Mechelen aanwezig is- is bevoegd voor:
- Algemeen beleid!!!! (Sjamajee!)
- Politie (we hebben er genoeg, denk ik)
- Veiligheid (te veel blauw op straat, denk ik)
- Brandweer!!!! (Sjamajee!)
- Informatie!!!! (Oesje!)
- City Marketing Beleid ???????????
(ttz 'Somers Marketing Beleid')

Exit Somers en Gennez, vervolgens:
Economie, Middenstand en Werk gaan best naar Ali Salmi.
Energie moet naar Greet Geypen.
Onderwijs en Jeugd misschien naar burgemeester Nobels.
Informatie + City Marketing Beleid naar de zeer noest werkende adjunct-secretaris, dhr. Johan Verhulst !

Mechelen zou, mijn inziens, op termijn terug leefbaar kunnen worden voor oa. de werkmens, de dopper, de intellectueel, de kunstenaar, de sportman, de eenverdiener ... mochten Somers en/of Gennez een beetje meer eergevoel hebben.

Jammer genoeg hebben ze beiden nog nooit gewerkt; enig eergevoel kunnen ze dan ook niet kennen, vrees ik.
Hahaha, geweldige uitleg, Grietje !
Ik heb ervan genoten.
Maar 1 bedenking :
"Economie, Middenstand en Werk gaan best naar Ali Salmi..."
Heeft die, net als de anderen, ook al 1 dag gewerkt ?
Niet om denigrerend te doen, maar wat doet die eigenlijk in het Stadhuis ? Ja, blijkbaar iets met "integratie", maar daar zien we weinig of niks van.
Zat die onlangs niet in Marokko om... alweer een zusterstad te omhelzen of zo ?
Ali Salmi doet oa zijn best voor de zwakkeren en dat siert hem!

Wees ook maar zeker dat Ali Salmi al veel gewerkt heeft en dat hij dus niet alleen maar wat in de politiek zit.

Acht jij iemand anders beter geschikt voor de bevoegdheden Economie, Middenstand en Werk?

Verbeteringen aan de gesuggereerde bevoegheidsherverdeling zijn uiteraard steeds welkom !

De definitieve versie zal ik uiteraard e-mailen naar:
-de burgemeester
-de ombudsman

;-)
@ Grietje :
Politiek is niet echt mijn ding, alhoewel ik het wel volg.
En blijkbaar bezit ook jij het eMailadres van
-de burgemeester
-de ombudsman

LOL
Ali Salmi OOK al !
(bron Nieuwsblad)

Schepen Ali Salmi heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van nationaal ondervoorzitter bij zijn partij Spirit. 'De komende twee jaar zijn cruciaal voor onze partij met de Vlaamse verkiezingen als ultieme proef', zegt hij. 'Ik wil meewerken aan het vernieuwingsproject.'

Wordt dit de leegloop van de Mechelse gemeenteraad ?
Ik stel voor...

Peter for President ! Oops, foutje...

Peter Burgemeester !

LOL
Maak hem maar eerst maar Schepen van de Melaan, voordat hogere politieke ambten worden nagestreefd... ;-)
Eerst Stadsgids, Jans...
Dan Schepen van de Melaan
en uiteindelijk Burgemeester !

Het wordt nog leuk in Mechelen...

LOL