Bruegel was ook stukje Mechelaar

met categorie:  


(bron GVA)
De Bruegelkenner haalt in zijn nieuwe catalogus aan dat een eerste teken van leven van de schilder is terug te vinden in de registers van de Antwerpse schildersgilde van 1551.

Maar volgens Jan Op de Beeck was Bruegel de Oude al een jaar voordien in Mechelen voor het retabel van de Handschoenmakersgilde voor de Mechelse Sint-Romboutskathedraal.

"Dat schilderij moest worden opgeleverd in oktober 1551, precies het moment dat ook de nieuwe registers van de gildes moesten worden neergelegd. Het kan niet anders dan dat de opdracht in 1550 werd gegeven", meent de conservator.

"Bovendien was de Mechelse kunstenares Mayken Verhulst niet alleen Bruegels schoonmoeder, maar ook zijn mentor. Het is wetenschappelijk bewezen dat Pieter Bruegel de Oude heel vaak in de Katelijnestraat in Mechelen vertoefde. Daarover kan je meer lezen in de publicatie Mayke Verhulst. In het Louvre bijvoorbeeld wordt een tekening van Bruegel bewaard die als een soort postomslag diende. Het adres dat daarop vermeld staat, is 't Vliegend Peert in de Katelijnestraat in Mechelen. Ik gun het de Antwerpenaars, maar wij mogen toch ook fier zijn op de relatie van Bruegel met Mechelen", knipoogt Jan Op de Beeck.
Ik heb het artikel gelezen...

Weeral iets dat we die Antwerpenaren onder hun neus kunnen wrijven...

LOL

Zalig toch, te mogen wonen in die Heerlijkheid !...
... in dat graafschap !!!
@ Eddy en allemaal :

Als je meer wil weten over de Heerlijkheid Mechelen :

http://nl.wikipedia.org/wik...
Frederik III keizer van Duitsland en vader van Maximilliaan, schonk aan de stad Mechelen, uit erkentelijkheid voor de opvang van zijn kleinkinderen, twee dingskens:
1) het recht op de (eenhoofdige) adelaar in ons wapenschild
2) de titel van “graafschap’
’t Is niet omdat niet véél mensen dit feit niet weten dat ik mijn stad géén graafschap zou mogen noemen nietwaar?
Dat is de reden "eddy" waarom ons mooie stadswapen (dus niet die gele bol) gekroond wordt met een gravenkroon.
Tiens, Eddies, een graafschap ... ? Interessant !! Hadden we ooit een graaf aan het hoofd dan ?
Over kunst in Mechelen gesproken:
In Mechelen loopt een unieke tentoonstelling van etsen van Rik Wouters. De Mechelse kunstenaar is vooral bekend van zijn schilderijen maar hij maakte ook 80 etsen die nu allemaal samen zijn gebracht in het Hof van Busleyden. Ook zijn nog 2 nieuwe schilderijen van Wouters ontdekt in een privé-collectie.
(bron: rtv.be)
Is graafschap hoger in rang dan heerlijkheid? Of werkt het zo niet? Ik had begrepen dat Mechelen 1 van de 17 provintiën was (weliswaar de kleinste?) vanwege z'n titel als heerlijkheid, dus die titel moet al zwaar hebben gewogen.
Een ‘Heerlijkheid’ verwijst naar de rechten die de ‘Heer’ over het gebied (dat niet noodzakelijk zijn eigendom was) had. Hij kon ook de magistratuur aanduidend en had zich slechts aan het gewoonterecht ondergeschikt te maken. Enkele voorbeelden van rechten zijn (waren):
Belasting- en huurgelden innen, erfrechten, tolrechten, visrechten enz …

De titel ‘Graafschap Mechelen’ is ons gegeven door Keizer Frederik III van Duitsland (omdat wij de kinderen van Maximilliaan van Oostenrijk, nl. Margareta en Filip, de Keizers kleinkinderen dus, te gast hielden na hun vlucht uit Brugge, waar ze gegijzeld werden) Tevens kregen wij het voorrecht om de éénhoofdige adelaar in ons wapenschild te dragen.

Nu kan het wel zijn dat later, Keizer Karel V ook de titel van ‘Graaf’ voerde, maar dat weet ik niet zeker uit mijn parate kennis en ik ben te lui om dat op te zoeken. Als ge dat perse wil weten, vraag het eens aan de rudi, die weet het misschien wel van buiten of die is tenminste niet zo lui als ik!
Ik had begrepen dat Mechelen 1 van de 17 provinciën was
dixit kazamel

Ja dus!
;-)
Toch heerlijk om dit te lezen...

Bedankt, Eddy Anoniem

LOL