Mechelse mijmeringen (3)

met categorie:  

(Foto : Google earth)

Soms denk ik wel eens terug aan mijn jeugdjaren, die ik sleet aan de Tervuursesteenweg en in den Hanswijkenhoek.
In 1966 verhuisden wij van de Geerdegemstraat naar de Tervuursesteenweg, waar mijn ouders een zaak openden.
Eigenlijk waren we net iets te vroeg, want de huizen van de toekomstige klanten moesten nog gebouwd worden.
We gingen wonen op wat nu de hoek is van de steenweg met de Jozef Verbertstraat, maar die straat was er nog niet.
Van aan de Abeelstraat tot waar wij gingen wonen was er alleen maar een wei en dan ons huis en een rijtje anderen en daarna weer weiland tot aan de fietsenwinkel ‘Van Boxem’.
Waar nu de Jozef Verbertstraat is, was er een veldwegje en een goeie 100 meter in dat weggetje stond een electriciteitscabine.
Ik vermoed dat de huidige Ivo Cornelisstraat ook een zandweg was, waar toch al een paar huizen instonden, maar als zesjarige mocht ik zo ver niet op ontdekkingsreis.
De Lindestraat kon je toen inwandelen van in de Geerdegemstraat en je kwam dan uit aan het Esdoornplein, als ik me nog goed kan herinneren.
Later werd die nostalgische wandelweg zonder pardon doorgeknipt voor de aanleg van de Jubellaan en nog later verder versnipperd, totdat hij zo goed als elke wandelwaarde verloren was.
Met de aanleg van de eerste woonwijk tussen de Abeelstraat en de Verbertstraat, kwam er meer leven in de brouwerij.
Ieder gezinnetje dat in de ‘blokken’ kwam wonen moest minimum drie kinderen hebben, dus aan nieuwe vrienden geen gebrek.
Merkwaardig was dat toen nog lang niet ieder gezin over een auto beschikte.
Er waren nog geen suggestiefietspaden, want de Tervuursesteenweg zelf was een smalle kasseibaan met een écht fietspad aan de overkant van de wijk en een voetpad langs weerszijden.
We kunnen ons dat nu niet meer inbeelden, maar toch was het zo.
De meesten hadden geen auto en deden alles te voet of met de fiets.
Erg ver moesten de meesten niet, want een grootwarenhuis was een zeldzaamheid en rond de wijk waren maar liefst drie kruidenierszaken.
Je had schuin over de Muizenstraat het winkeltje van Roza en Marcel, waar ik het in een van de vorige mijmeringen over had, je had in de Ivo Cornelisstraat het Fort-winkeltje, een mini-grootwarenhuisje waar Jeanine de plak zwaaide en je had, naast het benzinestation van De Boeck de kruidenierszaak van Rudolf en Agnes.
Voor de ouders waren het kruidenierswinkels, maar voor ons, de kinderen, waren het snoepwinkeltjes.
Waar nu de bejaardenwoningen zijn in de Ivo Cornelisstraat, waren ‘de bergen’, een restant van de bouwwerken aan de wijk.
Die bergen waren uiteraard een fantastisch speelterrein voor de kinderen.
Je kon er een heuse oorlog uitvechten, je kon er crossen met de fiets en je kon er verstoppertje en zelfs moederke en vaderke in spelen.
Verder had je in het midden van de wijk een grasveld waar de jeugd op voetbalde en in het midden van het grasveld stond een mastodont van een televisieantenne die de hele wijk van televisiebeelden voorzag.
Brussel Vlaams, Brussel Frans en met een beetje goed weer had je ook den Holland zonder sneeuw.
Later raakte de woonwijk een beetje zijn charme kwijt, maar of dat was omdat wij groot werden, of om een andere reden, weet ik niet meer.
Ook hier moeten we het doen met herinneringen, want aan foto’s ontbreekt het mij helaas.
En zeg nu nog dat de 'buitenwijken' géén aandacht krijgen... ;-)
De Colomawijk krijgt ruim forum op den blog.
En slecht kan ik dat niet vinden.
Ik ben een bijna-leeftijdsgenoot van Jan, en heb ook altijd gewoond in de zogenoemde Hanswijkenhoek (nu de wijk met de meeste inwoners van de ganse stad...)- tenminste als ik m'n eerste drie levensjaren niet meetel, want toen was ik een 'Battelaar'.
Ik woonde in de Acaciastraat, dus m'n ervaringen met de latere Gandhiwijk heb ik niet.
Sinds m'n huwelijk woon ik in de Stenenmolenstraat.
De familie van moederskant woont al enkele generaties in de wijk.
Dus: Coloma zit wel zo'n beetje in hart en nieren...
Mee-mijmeren kan ik nog zo goed niet, want ik woon "nog maar" zeven jaar in deze Coloma-wijk....

Maar ik lees met plezier de mijmeringen ;-)
Jaja, Coloma staat in de belangstelling. :-)
Het is een toffe wijk waar de laatste jaren veel veranderd is door plaatselijke initiatieven.
Ik woon al iets meer dan een kwarteeuw op Coloma. :-p
Deze wijk heeft al sinds z'n bestaan een heel aparte sfeer gehad...
Dicht bij de stad en toch een heel eigen identiteit - al was het alleen al maar door de geografische ligging tussen Leuvense Vaart en spoorweg, en daardoor zowat afgesneden van de andere stadswijken.
Vroeger erg agrarisch - met als belangrijkste ijkpunt: het domein van de Graaf van Coloma.
In 1898 werd Coloma een zelfstandige parochie, na voordien een stukje van OLV-over-de-Dijle geweest te zijn.
In de 'ouwe' Hanswijkenhoek woonden ook veel arbeidersgezinnen, waarvan de man werkte in het arsenaal of de spoorwegen.
Later in het begin van de twintigste eeuw werd een begin gemaakt van de tuinwijken, en een recenter gegeven zijn de sociale woningen en appartementen van de Gandhiwijk.
Nu is Coloma een wijk met een héél gemengde bevolking wat woonvormen en achtergrond betreft - nieuwbouw, oude straten met gerenoveerde arbeidershuizen, sociale woningen...
Deze wijk heeft altijd al een uitgesproken vereningingsleven gehad.
Ik herinner me nog dat ik, achter op de fiets van mijn vader, meereed (samen met ons moeder en mijn twee zussen) naar de Plage in Hofstade.
De huizen tussen Abeelstraat en Jozef Verbertstraat waren net gezet, maar we hadden pech dat alles al verhuurt was.
Bij de volgende wijk (Jozef Verbertstraat-Mahatma Gandistraat) hadden we wel prijs en kregen we een woning vlak tegenover Frituur Paula.
Het was 1974 en heb er 17 jaar gewoond (nu al 16 jaar in de Binnenstad). En ik zeg nog steeds aan ons moeder : "Als ik ooit de Binnenstad terug verlaat, dan zal het richting Coloma zijn". De Noordrand van Mechelen is ook mooi en leuk, maar ik heb er weinig voeling mee.
Waar blijven de mijmeringen over bv den Antwerpse Steenweg, de Liersesteenweg of de Leuvensesteenweg ?
Het zou leuk zijn als we nu enkele foto's zouden kunnen losweken van de buurt daar, de bouw van de wijk, de winkels errond enz.
Vicky, neem en plaats eens een foto van Rosa en Marcel en doe ze in ieder geval mijn groeten.
Ik ben benieuwd of ik deze mensen nog herken en of het beeld uit mijn herinnering overeenstemt met de werkelijkheid.

Goed idee van Gimyco : Wie schrijft ook eens enkele mijmeringen uit andere Mechelse buurten ?
... ik voel een nieuw concept/ thema voor een volgende Mechelen Geflikt tentoonstelling opborrelen ;-)
Foto's/beeldmateriaal van de Brusselsesteenweg gezocht !!!

Heeft er iemand nog oude foto's van de Brusselsesteenweg Mechelen op:

17 mei 1940: Invasie Duitsers richting Westhoek en Vluchtende Mechelaars.

19 april, 2 mei 1944: Schade op de Brusselsesteenweg door geallieerde bombardementen.

4 sept 1944: Bevrijding van Mechelen door de geallieerden passerend op de Brusselsesteenweg.

30 juni 1978: de passage van de "Tour de France" op de Brusselsesteenweg. Hinault, Zoetemelk, Van Impe, Thevenet en Maertens streden toen om de zege.
Dit is de Tour waarin later Pollentier met de peer, betrapt werd?

22 mei 2004: de val van Jean-Patrick Nazon op de Brusselsesteenweg in de "Ronde van België".

Ook alle beeldmateriaal van "kleine evenementen" op de Brusselsesteenweg is uitermate welkom.
Werk mee aan een boek over de Europese mobiliteitgeschiedenis met als cases oa. de Brussselsesteenweg in Mechelen !!!
Als ik me niet vergis, is hier nog nooit verteld waarom de Hanswijkenhoek zo genoemd wordt. Vergis ik me, dan is het een opfrissing van ons geheugen. Die wijknaam is veel ouder dan Coloma. Helaas meer en meer vergeet men de oorspronkelijke benamingen en hun ontstaan.
Stap in je tijdmachine en land in 1753. Het kanaal Leuven - Dijle wordt gegraven. Daardoor snijdt men een stuk grondgebied af van de Hanswijkparochie. In die tijden lag de grens der parochies O.L.V. o/d Dijle en O.L.V. Hanswijk in het midden van de Oude Baene naar Brussel, de huidige Tervuursesteenweg. Die baan vertrok aan de huidige Oude Brusselsestraat(Oude Brusselpoort) en via de huidige Van Kerkhovenstraat naar Elewijt, Perk, Diegem en Brussel.
Door de vaart bleef er maar een klein hoekse Hanswijkparochie op de linkeroever over. Vandaar naar de volksbenaming “ den hanswijkenhoek” , voor dat spieke grond, was maar een klein stapje. Stilaan werd heel dat gebied zo genoemd
De benaming Coloma is maar eerst ontstaan eind 19de eeuw, misschien begin 20ste eeuw. De Dames van Maria met hun domein, aangekocht van de erven van graaf Coloma, gaven die naam aan hun instelling omwille van de standing die uitging van die adellijke naam. Zij schonken grond en geld voor de kerk der nieuwe parochie. Uit dankbaarheid en met toestemming van het bisdom werd de parochienaam Sint Jozef vervolledigd met Coloma.
En voor mij en nog vele ouderen blijft dat DEN HANSWIJKENHOEK.