Aanleg fietssuggestiestrook Tervuursesteenweg: Maar, is suggereren wel genoeg?

met categorie:  
Aanleg fietssuggestiestrook

Met enige vertraging is men dan toch gestart met de aanleg van de fietssuggestiestrook op de Tervuursesteenweg. Als u het mij vraagt géén overbodige luxe op deze toch wel drukke verkeersas, waar niet bepaald traag gereden wordt, maar veel mensen wonen, en ook tweewielers zich op de rijbaan begeven. De werken zijn deze week gestart, en vandaag blijkt dat men vrij snel vordert.

Als fietser en bewoner van de Colomawijk en Tervuursesteenweg, interesseert deze nieuwe ontwikkeling me natuurlijk. Een fietssuggestiestrook dus, géén fietspad. En dat is niet hetzelfde:
Een fietssuggestiestrook is een strook op de rijbaan die niet wordt afgebakend door strepen. Er mogen dus ook voertuigen op rijden. Die moeten dat zelfs, want voertuigen moeten altijd rechts op de rijbaan rijden. De suggestiestrook ziet er uit als een strook doordat kleur (meestal rood) of materiaal anders zijn dan van de rest van de rijbaan.

Op een fietssuggestiestrook is er eigenlijk altijd ' gemengd verkeer '. De strook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kùnnen rijden. Een goede fietssuggestiestrook heeft het volgende effect: de auto zal vertragen omdat hij niet tegelijk de fietser kan inhalen en de tegenligger kan kruisen. De strook is daarom vooral nuttig in straten van 6,5 à 7 meter breed waar elke rijstrook maximum 2 meter breed is, zodat auto's niet kunnen kruisen zonder op de fietssuggestiestrook te moeten rijden. Door de strook lijkt de weg ook nog smaller en gaan voertuigen trager rijden.

Fietssuggestiestroken worden ook vaak gebruikt om een overgang te maken tussen een fietspad en ' gemengd verkeer ' (dus zonder fietspad).

Tervuursesteenweg krijg 'kleur'


Tot zover de theorie, of, het doel van een fietsstrook...

Wat ik me echter afvraag, en bij deze stel ik ook de vraag aan de blogger: is dat voldoende? Ware een fietspad niet béter en veiliger?

Het heeft nu een verkeersremmende werking: of zou dat moeten hebben, maar de vraag is: worden fietsers zo geen "kanonnenvlees"?

Fietssuggestiestroken ter hoogte van casa Markec

[ foto: stand van zaken op 290807 - foto (c) markec]

Voor dit type wegen ben ik voorstander van de suggestiestrook.
http://nl.wikipedia.org/wik...
ja, de werken zijn inderdaad goed gevorderd, sinds gisteren.
Ik denk dat een echt fietspad zeker veiliger zou zijn.
Dergelijke fietssuggestiestrook werd ook aangelegd op de Caputsteenstraat, maar nu na drie jaar zijn er serieuze werken aan de gang, voor de aanleg van een echt fietspad!
Hey Marc,

Een echt fietspad aanleggen zou op dit moment een weinig zinvolle investering zijn. De stad heeft namelijk beloofd om de Tervuursesteenweg volledig te vernieuwen. Dat lijkt me het geschikte moment
Het wordt smal op de Steenweg...
Even afwachten zeker, het wordt alleszins aanpassen, maar ik meen te begrijpen dat de automobilist eventueel wel op dat fietspad mag rijden, indien er geen fietser is natuurlijk en om vlotter verkeer toe te laten, want met die stroken is de rijbaan zo smal dat ik vrees voor ongelukken in de beginperiode. Wedden dat de fietsers weer gaan foeteren en vuisten schudden als je met de wagen op die rode streep komt, zelf al is er mijlenver geen fietser te bespeuren, want ja, autobestuurders zijn nu éénmaal moordenaars, allemaal....Ik vind het weer zo'n vis noch vlees oplossing à la Belgique, maar wil toch even de praktijk afwachten....
Wayt doet de stad dan echter met de Tervurensteenweg op grondgebied Hofstade? Is datgeen rijksweg of van de provincie Sven gva?
Volgens mij zijn de suggestieve fietsstroken een maat voor niks en dus gewoon verloren geld.
Men vergeet dat er op de tervuursesteenweg veel verkeer is vanuit de woonwijk J.Verbertstraat-Ghandistraat.
Daar wonen veel jongeren die met de fiets rijden en evenveel zeer jonge, onervaren chauffeurs.
Het is algemeen geweten en ook vrij normaal dat jonge chauffeurs wel eens hoogmoedig durven zijn en roekeloos rijden. (Hoe waren we zelf ?)
Ook de jonge fietsers lappen meestal de verkeersregels aan hun laars en rijden lustig met vier of vijf naast elkaar.
Op die manier wordt er uiteraard een gevaarlijke situatie gecreëerd.
Het zou veel efficiënter zijn dat men veel meer controles voert op de steenweg, zowel op automobilisten, als op fietsers, en dat men ook gaat straffen.
De fietsers kunnen bij wijze van straf verplicht worden een aantal weken in het vrijbroekpark de verkeerstuin te gaan onderhouden.
Tuintje gratis proper, kindjes gestraft en hopelijk geleerd.
Op de Hombeeksesteenweg heeft men ook zulke stroken aangelegd en ook daar wordt naast elkaar gereden.
Gelukkig doen ze het daar maar met twee naast elkaar.
Een van de rijbaan afgesloten fietspad is de enige veilige oplossing.
Daardoor wordt de steenweg ook smaller, waardoor de snelrijder een voorkeur zal krijgen voor het gebruik van de jubellaan, wat het verkeer op de tervuursesteenweg en ook het risico op ongevallen zal doen dalen.
Misschien zijn de winkeliers daar niet zo blij mee, maar ik denk niet dat zij het zozeer van passanten moeten hebben.
De enige deftige oplossing voor de Tervuursestwg is de aanleg van een van de rijbaan gescheiden fietspad. Als we spreken over het aantal fietsers op de steenweg moeten we ook een groot aantal fietsers vanuit Hofstade meetellen. De meeste jonge mensen uit Hofstade gaan in Mechelen naar school. De steenweg zou eigenlijk bij wijze van spreken één groot fietspad moeten worden en de Jubellaan een autoweg. Waarom ligt die er anders? Het verkeer uit de wijk Verbert-Ghandi zou eigenlijk onmiddellijk de Jubellaan moeten nemen om richting stad te rijden, en niet de steenweg. Als we kijken naar de andere steenwegen in Mechelen zijn wij maar slecht voorzien wat betreft fietspaden. Ze hebben allemaal één; de leuvense, de battelse, de antwerpse, de brusselse... Maar er is hoop. De heraanleg zal lang duren maar het zal het waard zijn...
Bij mijn weten heeft een gekleurd vlak op de grond dat een evocatie van een fietspad moet voorstellen niet echt veel nut, ik kan mij voorstellen dat destijds in de concentratiekampen lijnen en vlakken op de grond nog een betekenis hadden, maar zonder de bijhorende attributen... neen, het beste fietspad is nog steeds een echt fietspad.

Liefst met een duidelijke afscheiding van de rijbaan ( paatjes, varkensruggen,... ).

Sinds ik elke dag de fiets op moet kan ik bevestigen dat zulks absoluut nuttig is, een zijspiegel van een wagen doet namelijk pijn, want hij klapt pas weg NA dat je er een klap van gekregen hebt.
Momenteel vrees ik ook dat er ongelukken van kunnen komen. Ik werd de laatste tijd al verscheidene malen voorbijgestoken NAAST de vluchtheuvels of berm, hoe noem je dat, dus op het andere rijvak, gewoon omdat ik aan de juiste snelheid reed!
Dat zal nu zeker nog meer gebeuren.
Tja, dit is erg gevaarlijk. Misschien een tussenoplossing van een heraanleg ?
Liever gewoon geen fietspad, dan zo'n halfslachtige oplossing. Als er een fietspad wordt aangelegd dient het ook voldoende breed te zijn en geen nepoplossingkje.
Als fietser kan je door een aangepast fietsgedrag veel onheil voorkomen. M.a.w. rijdt niet als het ware op de boord van de weg maar claim je plaats.

Als nepoplossing beschouw ik bv. de meeste fietspaden in de gemeente Haacht en deelgemeentes. M.a.w. een fietspad is meer dan een bordje 'verplicht fietspad'.

Een fietssuggestiestrook is een onding, vooral omdat er geen aangepaste wetgeving rond is. Het scheppen van rechtsonzekerheid blijkt echter de specialiteit geweest te zijn van de laatste ministers die bevoegd waren voor deze materie.
Het lijkt allemaal een beetje op die wegen zonder trottoirs, zoals in de OLV-straat. Als er wat gebeurt, waar was je dan op dat ogenblik : Op de rijweg of op het voetpad ? Oops, geen idee !

Dat idee van Wim R. vind ik prima gevonden. Bewoners van de Steenweg en de zijstraten die uitwijken naar de Jubellaan of de Leuvense Vaart en de Steenweg 1 groot fietspad.

Maar is het ook effectief mogelijk ? En zijn hiermee problemen, bezwaren of onoverkomelijke ongemakken voor de autobestuurders ?
iedereen bedankt voor de reacties tot dusver....

Ben zelf, maar dat bleek al uit mijn post, niet echt een voorstander van een fietssuggestiestrook. Enerzijds heb je de onduidelijkheid: het is 'maar' een suggestie, wat zowel naar fietsers als automobilisten nonchalant gedrag teweeg kan brengen. De verschillen tussen een fietssuggestiestrook en fietspad, haalde ik al uitvoerig aan in mijn post: en precies daarom ben ook ik van mening: of een FIETSPAD of helemaal niets...

Maar het nieuws van Sven GVA, doet me enerzijds veel plezier: namelijk: er KOMT (op termijn) een volwaardig fietspad ... maar anderzijds:
Waarom dan nu niet ?

Waarom de centjes niet even opsparen en meteen dan het goed doen: namelijk een veilig - goed van de weg afgescheiden fietspad: dat lijkt me voor alle weggebruikers de béste oplossing....

Maar goed nogmaals, de wetenschap dat we op termijn een fietspad zullen krijgen stemt me dan toch hoopvol...
Ik volg de werkzaamheden natuurlijk ook met aandacht op, daar ik ook een inwoner van de Colomawijk ben, én fietser...
Die fietssuggestiestrook lijkt me ook niet het beste idee - en 't was me ook al opgevallen dat de rijbaan enorm zal versmald worden hierdoor...
Of dit grotere veiligheid zal teweeg brengen?
Maar ik meen ook te weten dat de Tervuursesteenweg, ooit (?) zal heraangelegd worden.
Ik vraag me dan wel af hoe lang dit nog zal duren, nu men deze tussenoplossing voorziet. Voorspelt dit een snelle oplossing voor een grondigere aanpak?
Afwachten.
Maar ik volg het met argusogen.
Zéker nu 1 september nadert, en de grote drommen fietsers weer de Tervuursesteenweg zullen 'bevolken'...
Op de laatse wijkbewonersvergadering heeft de bevoegde schepen Greet Geypen gezegd dat Mechelen samen met Hofstade de Tervuursesteenweg zal heraanleggen die nog niet gedaan is.
Dit is natuurlijk een werk waar ze niet direct kunnen aanbeginnen want de stad is verplicht om een studie te laten uitvoeren door een bureau wat betreft verkeer (aantal auto's/vrachtwagens/bussen/fietsers/bromfietsers/voetgangers). Van zodra dat die studie gebeurd is, zullen zij aan de stad een aantal voorstellen voorleggen. Dan is het aan Mechelen en Hofstade om de beste te kiezen en beginnen de werken.
Helaas is dit dus niet voor volgend jaar gepland.
Omdat je hier over een vrij lang stuk spreekt met redelijk wat handelszaken weten ze nu nog niet wat ze gaan doen. Het ganse stuk in een keer of in een aantal keren. Er zal dus ook nog overleg moeten komen met de zelfstandigen gevestigd aan de Tervuursesteenweg.
i weet niet of er al iemand ervaring heeft met die fietssuggestiestroken, want jullie zijn precies allemaal zo ... negatief.
In de Dessainlaan liggen ze ook. En ik moet zeggen, het is misschien niet optimaal, maar wel al veiliger!Daar wordt ook behoorlijk hard gereden, maar sinds die stroken er zijn wordt er toch meer rekening gehouden met de fietsers. En volgens mij is dát toch de hoofdbedoeling van die fietsstroken.... of ben ik mis? ;-)
Het voorstel van Wim R. vind ik ook niet zo slecht en erg logisch. En Katrientje heeft het ook bij het rechte eind, mogelijk is een suggestiestrook niet optimaal, maar het is misschien wel een verbetering. In elk geval doen die rode stroken je toch wel wat nadenken...
@Katrientje: wel, als het inderdaad zorgt voor meer veilighied in de Ridder Desainlaan, dan blijkt het daar i.d. te werken, en wordt idd. aan de hoofdbedoeling beantwoord...

Maar onderzoek (maar jammer genoeg ook eigen onvervinding) wees uit dat niet alle weggebruikers het zo nauw nemen met fietssuggestiestroken, en uieindelijk blijft het naar ik vrees toch - zoals Rudi ook al stelde dacht ik - de vis noch vlees benadering. Daarbij herhalende dat ik natuurlijk in 'blijde verwachting' ben van dat "ECHTE" fietspad dat er zou komen...

Ondertussen zijn hier duchtig met de werken aan 't voordoen, maar écht hard vooruit gaat het toch niet, einddatum op de bordjes is 18.08... dat zie ik ze eerlijk gezegd toch niet halen...
... en ook ik kan me vinden in het voorstel van Wim R.
Fietssuggestiestroken is beter dan niets!
Maar met mijn driewieler blijf ik vooral plaats opeisen in het verkeer.En me niet in de kant laten rijden.
Op het eerste deel van de steenweg: van aan de colomabrug tot aan de wilgenstraat is het -denk ik- te smal voor een echt fietspad. Wat daarna komt is een landingsbaan voor vliegtuigen en zijn fietspaden noodzakelijk.
1. om de fietsers van de auto's te beschermen.
2. om tijdens piekuren de schoolgaande jeugd binnen de lijnen te laten fietsen, want het is daar schandalig.
Björn, die trekken zich van lijnen niks aan hoor ;-)
Een werk dat volgens de brief die wij kregen een week zou duren, is nu nog altijd niet gedaan.
Er stond wel in dat als het zou regenen het een week opgeschoven werd maar dit is toch wel echt straf. Ik ben is benieuwd of ze volgende week dan gaan voortdoen.
Tegen dat de fietssuggestiestroken geschilderd zijn, zijn ze misschien al met de heraanleg begonnen. ;-)
@Filip: inderdaad... vanmorgen heb ik ze bezig gezien, maar rond 15.00 was er al geen of weinig beweging meer !

En daarnet toen ik thuiskwam, zag ik dat ze op de bordjes weerom de einddatum verlegd hebben, nu tot 21.08

We zullen zien ;-)
ik woon hier en ik denk dat ze niet weten wat ze moeten doen met hun geld het is verloren kost de fietsers zijn nu veel gevaarlijker voor hun zelve want ze rijden op de strook en als ge ze ziet rijden zijn ze in midden van het baanvak maar tog rijden ze op het fietstrook zodus was het beter gelijk vroeger dan wisten wat ze moesten doen groetjes de corre
Wat mij betreft liever suggestiestroken dan niets, alhoewel het toch een vals gevoel van veiligheid geeft. Assertief fietsen en op de linkerzijde van de strook fietsen heeft meer effect dat de auto's achter je vertragen.
Zelf fiets ik regelmatig langs de Hombeeksesteenweg, en daar merk ik dat de stroken aan het einde van de steenweg toe niet meer zichtbaar zijn door alle auto's die erop staan aan te schuiven om over te kunnen steken richting plaisancebrug, en niet meer kunnen manouvreren omdat ze in de file staan. En op piekmomenten kan dat vele tientallen meters zijn.
Ik hoop alleen dat het geen trend is die meer regel dan uitzondering wordt.
en anders draaien we het eens om: autosuggestiestroken...
Die auto's mogen wel degelijk op de fietssuggestiestrook gaan staan. Meer nog als ze rechts moeten afslaan zijn ze dit zelfs verplicht !
Verder zullen, op de Hombeeksesteenweg wanneer de fietssuggestiestrook niet bezet wordt in een file auto's, de auto's van de tegengestelde richting onvoldoende plaats hebben, zeker als hier zwaar vervoer tussen zit.
Wie ijvert er voor fietssuggestiestroken in de Hoogstraat ?
Binnenkort starten de Scholen weer en is het in de Hoogstraat huilen met de pet op !
@jc
ik begrijp de noodzaak om dan als auto op de strook te gaan staan. Maar ik wil maar aanduiden dat de suggestiestroken in zo'n situaties hun doel voorbij schieten, en de veiligheid voor de fietsers op die momenten ver te zoeken is.
Gewoon maar om te weten : Wie is er met dat idee van die "Fietssuggestiestroken" op de proppen gekomen ?

(It was not me...)
@JC: als je met "auto's mogen op fietssuggestiestrook staan bedoelt", stilstaan ipv parkeren: akkoord... het feit dat sommige autobestuurders "gewoon" op de fietssuggestiestroken parkeren wordt genoemd als één van de ondervonden problemen in dat onderzoek....
(ik zoek de bron nog voor je op!)

Maar ze mogen er dus wel degelijk op stilstaan, overrijden, zeker zolang er geen fietser in de buurt is, maar als er een fietser IS dient die fietser op DIE plaats te fietsen, en dienen de automobilisten er dan ook rekening mee te houden.. geen van beiden zijn - vrees ik - in onze "belgische jungle context van onduidelijke afspraken" gegarandeerd...

@Gimcycko: zie eerder vermeldde Wikipedia-pagina...
En ik denk dat het idee vanuit Nederland komt, waar men daar van terug gekomen is..
Trouwens van Nederland gesproken: Dààr wéét men hoe degelijke en veilige fietsPADEN (dus geen suggestietoestanden) te maken.. daar kan men hier nog héél veel van leren...
@Markec: toch even opletten met Nederland: akkoord prachtig fietspadennet etc... maar heel,onlangs zag ik ergens een artikel ( of was het nu via internet) met klachten over de onveiligheid voor fietsers in...Nederland ( bebouwde kom als ik het goed voorheb). Allen, gezien mijn aversie voor sommige fietsende medemensen, heb ik dat weer terzijde naast me neergelegd, diagonaal bekeken, vastgesteld dat het over het "buitenland" ging, geen verdere aandacht aan besteed en ken ik dus geen verder details. Maar ook daar zowaar malcontenten
@Rudi:... is natuurlijk best mogelijk he...

en als ge uw aversie voor fietsenede medemensen op die "sommigen" houdt, is er niks aan de hand he...
(lacht) ... zegt deze (hopelijk) goed bedoelende fietsende medemens ;-D
update 21.08.07: het begint nu dan toch vooruit te gaan.. ze hebben allemaal Red Bull gedronken denk ik ;-)
Ik vraag me eigenlijk af, als je bvb met je boodschappentassen thuiskomt, je even mag halthouden op zo'n strook om je zakken binnen te zetten ?

Tweede punt : aan de Ridder Dessainlaan zijn ook zulke stroken.
De laan is geen voorrangsweg.
Hoe zit het met de voorrangsregel als een automobilist uit een zijstraat van rechts komt, tov de fietser die op de Dessainlaan rijdt ?
@markec: als die gasten Red Bull moeten drinken om rode stroken aan te brengen, wat moeten ze dan hebben als ze witte lijnen aanbrengen?
@Jan Goovaerts,bij ons-Oude Liersebaan-hebben ze ook zo'n fietsstroken komen schilderen.Maar om is iets anders te doen,ditmaal in het grijs.Dat rood ziet er zo gevaarlijk uit hé !
@ nen echte Mecheleir :
Tik ik effe "wet over fietssuggestiestroken" in Google en dit komt als eerste item naar boven. Ik heb het niet helemaal gelezen, maar er springen wel enkele punten naar voren, die hier ook al aangehaald zijn.

http://jsp.vlaamsparlement....

Misschien heeft iemand er wat aan...

(Just to let you know)
@nen echte Mecheleir:lap sé, daar hedded al! Vu 'vorout te laten gaan zulde die manne iet straf moete geve:
http://www.greygoosevodka.com/
@JanG: aangaande "voorrang van rechts".... naar mijn inlichtingen blijft in casu fietssuggestiestroken voorrang van rechts GEWOON GELDEN hoor.. het gaat em hier om een fietsSUGGESTIEstrook en dit staat niet op gelijke hoogte met een fietspad, weinig mensen, inclusief fietsers wéten dit....

De fietssuggestiestrook maakt de automobilisten er op attent opgelet: fietsers (die dan bij voorkeur van die strook gebruik maken), maar tja.. meer eigenlijk niet he...

@Jokke: haha, ik moet er niet aan denken ;-)

@NenEchteM: serieus? amai, en ik die dacht dat die rode kleur 'universeel' gold voor dergelijke stroken...

@gimcyko: interessant! thankx.
En ja hoor "het is al van dattem". De fietssuggestiestroken zijn nog niet tegoei geschilderd of er hebben zich al onverlaten op GEPARKEERD. tja...
De datum is ook weer aangepast heb ik daarstraks gezien. Nu is het van 24/8 tot 27/8.
Ik vraag me af waarom ze op sommige stukken de strook onderbroken hebben. Heeft dit een betekenis of stond er op die plaats iets in de weg toen ze langskwamen om het te schilderen??
Ik heb ondertussen een recente foto (210807) aan de post toegevoegd.

En inderdaad, Filip, het is alweer verlaat...
Het lijkt meer en meer op de processie van Echternach...
Regen ? Dat schildert moeilijk ...
Ik weet niet wat ze gebruiken als verf maar het ruikt wel ongelooflijk. Een heel doordringende geur als je er voorbijkomt.
Hopelijk is de geur sneller weg dan dat het werk zal gedaan zijn. ;-)
@Peter: dat is inderdaad de officiële uitleg, maar blijkbaar wanen de werklieden zich ook weervoorspellers, want al vrijdag bleek dat men het werk pas dinsdag zou hervatten, het heeft bij mijn weten, op de Tervuursesteenweg die maandag niet geregend... toch zeker overdag niet. En vrijdag was men in de vroege namiddag al gestopt met werken...
Nu ja, we zullen zien he... Regen is inderdaad een belangrijke spelbreker ALS het regent, zoals vandaag...

@Filip: de stank is inderdaad niet te harden.. dus ik deel jou wens .... :-)
Ondertussen - braaf als ik ben (lacht) - maak ik al keurig gebruik van de fietssuggestiestrook, dààr waar hij al 'voltooid' is... ;-)
Het is wel grappig om zien dat als je als fietser op de fietssuggestiestrook rijd, heel wat automobilisten die je passeren, hun afstand van je bewaren.
Het heeft dan toch zijn effect blijkbaar.
... en gelukkig maar !
Zo kan je er toch al beter een beeld van vormen. Maar wat ik niet snap, aan de overkant van de straat werden nu parkeerplaatsen getekend, komt daarnaast dan ook nog een fietssuggestiestrook?
ik "vrees" van wel, Garda...
Want ook dààr werd al met witte krijtlijnen (of is het verf) de nog "in te kleuren" strook aangeduid...

De Steenweg wordt dus - als er dan op dat moment fietsers fietsen, want indien niet màg je erover rijden: het is immers geen fietspad - zeer smal...
De stroken tegenover mijn deur zijn al enkele dagen klaar. Op het eerste zicht halen ze niet veel uit en creëren ze een vals gevoel van veiligheid. Het idee achter de stroken is dat men trager zal rijden omdat de weg optisch versmalt. Als ik door mijn raam kijk dan zie ik echter het omgekeerde effect: omdat de middenstreep uitgegomd werd hebben de "racers" voortaan - als er geen tegenligger is - een veel bredere baan om door te scheuren. Ik ben enorm benieuwd welk chaotisch effect de suggestiestroken zullen hebben bij het begin van het schooljaar... De enige goede en veilige oplossing lijkt me inderdaad het voorstel van Wim R: Maak van de Tervuursestenweg één groot fietspad en maak van de Jubellaan - waar nota bene niemand woont - een autosnelweg. Weet iemand trouwens waarom de tervuursesteenweg in de buurt van de Coloma geen zone 30 is? Dit is immers verlicht sinds 1 sept 2005 voor schoolomgevingen.
@allan m: ja, bij mij zijn ze nu ook aan beide richtingen aangebracht, en ik heb al hetzelfde als jou moeten vaststellen, en houd mijn hart dus ook vast voor 3 september ...

Verder: Wim R's voorstel IS, zoals eerder door menigeen bevestigd, idd. niet zo gék !
Stand van zaken, op 28.08.07: foto toegevoegd onderaan mijn post...
tja, dat ziet er nu wel heel smal uit!
inderdaad !!!
amai zo smal!! Als ik het goed zie ligt die van de overkant bijna tegen de midden"streep" (scheur in de asfalt)?
foei ... HET asfalt !
sorry ..
'k ben nog is gaan kijken, en 't blijkt een soort scheur in 't asfalt, maar wel in 't midden erh.. waar het midden voor de suggestiestrook en geschilderde parkeervakken WAS....

alleszins: t wordt idd. erg smallekes ...
Kunnen ze niet heel de Steenweg (Van Suggestiestrook tot Suggestiestrook) gewoon rood schilderen ?

Hanswijkhoek aka Coloma aka Rooien Hoek !

LOL
Smallekes is niet erg: maak er gewoon een éénrichtingstraat van..
De rooie buurt ?
;-)

Doe er dan ook goudgele middenlijnen en andere markereingen bij en "t is op-en-top Mechels

(kleuren van 't wapenschild)
gimycko: als ze de hele buurt door de stank willen omleggen is dat misschien geen slechte suggestie ;o)
@allan m: goed idee .... trouwens het doorgaand verkeer (dus zij die er niet wonen etc;) kan evengoed de Jubellaan gebruiken...

@Peter: hm... ;-)
markec: idd, doorgaand verkeer zou ontmoedigd moeten worden... misschien tol heffen of zo :o)
@allan m: ;-D
Het eerste idee van Wim R. blijft als hoogst genoteerd staan in de running !
De Steenweg in "De Rooien Hoek" wordt een Fietspad.

(De Zesde Ster is... binnen !)
'De rooien hoek'??
Ik pleit voor éénrichting met tolheffing.
Het geïnde tolgeld kan dan gebruikt worden voor een Jaarlijkse gratis pensenkermis met aansluitend drankfestijn voor alle bewoners (en 1 ex-bewoner)
Jan, 1 ex-bewoner? En ikke dan??
@nen echte ... : da's het bewijs dat spreekwoorden ni zomaar uitgevonden worden, hé.
In dit geval : Ne vollen buik peist ni aan ne lege :-)
Ik ben voor de eenrichting met Tolheffing, Gated Communities zijn in tegenwoordig. :-)