Geen 90 km/uur meer in Mechelen vanaf midden 2008

met categorie:  


Vanaf midden 2008 gaat in Mechelen een nieuw verkeersplan van start. Over het hele Mechelse grondgebied zullen dan nog maar drie snelheidsregimes gelden.
In plaats van snelheidsbeperkingen per straat, komen er snelheidszones en heel wat woonwijken worden volledig zone 30.
Momenteel gelden op de Mechelse wegen nog vier snelheidsregimes: 30, 50, 70 en 90 km/u.
Werken met zones voor de 30, 50 en 70km/uur heeft volgens de Dijlestad het voordeel dat er duidelijk opgebouwde snelheidsgebieden gecreëerd worden.
Alle straten in een zone hebben hetzelfde regime.
Het begin en einde wordt aangeduid met opvallende zoneborden aan invalswegen.
Voorts moeten zones 30 de regel worden in alle straten waar veel kinderen wonen.
De totale kosten van het plan en de informatiecampagne worden geraamd op 150.000 euro.
(Bron : GVA)
op de site van GVA staat nog

"Op een aantal gewestwegen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen, zal nog wel 90 gereden mogen worden of zullen verkeersborden op straatniveau nog van toepassing zijn. "Toch is het de bedoeling op termijn ook daar de snelheid te reduceren en uniformiteit te creëren", gaat Somers verder"
Lees ik dit goed ?
--> in de toekomst 70 km/u op de R6, of is dit geen gewestweg ?
Waarschijnlijk om geld in 't bakske te krijgen. Zoals in de Zepstraat in Hombeek, een brede baan met niet al te veel huizen en waar bijna tot aan 't tunnelleke om naar Kappele te rijden maar 50 mag gereden worden. Ze staan er dan ook heel dikwijls te flitsen.
Voor mijn part mogen ze voor andere dingen veel strenger zijn en veel rapper rijbewijzen afpakken.
Vorige week nog een gek gezien die van den berg van de statie kwam en naar de vaart moest.
Meneer was waarschijnlijk haastig, of te lui om de rotonde rond te rijden, want hij reed de rotonde op en draaide naar links.
Voor mijn part mogen ze zulke gekken direct hun rijbewijs voorgoed intrekken.
Ook aan de Brusselpoort rijden een pak wagens dagelijks bewust los door het rood als ze van de brusselpoortstraat komen en rechtdoor of linksaf moeten.
Klopt als een bus Jan Govaerts. En tegelijkertijd de wagen confisceren!
En Roger, je ziet weer te veel politieke spoken, maar je hebt gelijk wat de Zepstraat betreft, 70 km ware beter daar. Maar in dit ongedisciplineerde land moet je met de stok achter de deur staan. Helaas!
M.b.t. dat "geld in 't bakske krijgen": meer dan 90 % van de flitspalen staan in Vlaanderen,niet eens 10 % bij de Waalse buren. En hoe raakt de "opbrengst" ervan verdeeld denk je? Om nog maar te zwijgen van de kwalijke gewoonte van onze Waalse vrienden om vooral te flitsen als je Waals-Brabant inrijdt (E 411), of net uitrijdt, dan is de kans immers eens zo groot dat ze voor de meerderheid Vlamingen te pakken hebben.
@Marc Hendrickx: die stoute Walen toch.Nu voor 11 juli ( de Vlaamse feestdag ) hebben ze er ook voor gezorgd dat het gaat regenen en onweren.
Verder een strijdbare Vlaamse feestdag hé Marc.
Sorry he Marc, en andere mopperkonten, zie gewoon dat je niet te rap rijdt he! Het mag niet, niet hier en niet in Walonië. punt. Is het nou zó moeilijk om je daaraan te houden?? En wat scheelt het als je 90 rijdt in plaats van 70? Wauw, je bent hoop en al 5 minuten rapper thuis! amai zenne ...
@Katrientje: Daar kan ik je alleen maar gelijk in geven.
De drie verschillende snelheidszones vind ik OK. Het enige probleem is m.i; de controle. Als je de binnenstad inrijdt staan er ook zone 30-borden.

Als je dan ziet hoe er bvb in de Keizerstraat gevlamd wordt.

Zelfs op de Grote Markt komende vanuit de Bruul worden er snelheden gehaald, ongelooflijk.

Je vraagt je dan natuurlijk af waar zijn de controleurs. Wanneer je 5 minuten te lang parkeert heb je een retributie aan je been. Maar snelheidsduidvels met hun " boenkeboenke-auto's " hebben blijkbaar vrij spel.
Inderdaad is de reactie van DJ een goeie tip, misschien wat meer snelheidscontrôles op die plaatsen dan bijvoorbeeld in de schipstraat... goeie suggestie - leest de hoofdcommissaris mee?
@Marc Hendrickx: mag ik bij deze even fijntjes opmerken dat het minder betuttelend karakter van de walen misschien ook aangenaam is?
Zelf vind ik het leuk om weten dat de flitskans in Liege, Namur, Luxembourg en Hainaut redelijk klein is, ik kom daar dikwijls en als de situatie het toelaat rij ik daar ook eens graag 150 op de autostrade.

Dat 9 op de 10 flitsers in Vlaanderen staan wijst er volgens mij eerder op dat wij er te veel hebben ipv zij te weinig. Als de opbrengst dan toch 50/50 verdeeld wordt, wie is er dan de lomperik?
Ik vind dat iedereen gediciplineerd moet zijn in het verkeer. Er zijn al genoeg verkeersslachtoffers gevallen. Maar HELAAS...
@Marc Hendrickx : Wat heeft het in godsnaam met de verkeersregels te maken dat de Walen minder flitspalen hebben dan wij ?
Er is een verkeersreglement, dus moeten we het naleven. Geen uitvluchten, geen gezever.
Als men veel sneller rijbewijzen zou intrekken, zou er vanzelf wel meer discipline komen en een pak minder verkeer op de baan zijn.
Goed voor iedereen en goed voor de verkeersveiligheid.
Of het boetegeld ongelijk verdeeld wordt, maakt niet uit.
Hoofddoel is vooral dat men de onverantwoordelijke chauffeurs van de baan haalt en de zwaarste gevallen er ook voor altijd afhoudt.
Voor mijn part mag er in elke straat controle gehouden worden.
Ik rij zelf al bijna 30 jaar met de wagen en heb in die tijd, en dan nog in de beginperiode, slechts twee kleine boetes gekregen en betaald, omdat ze terecht waren.
Er is maar één woord voor die snelheidszones: struikroverij !

Iedereen dient zich inderdaad aan de snelheidsbeperkingen te houden, maar deze snelheidsbeperkingen dienen realistisch te zijn. Momenteel zijn ze dat verre van ! Er zijn wegen waar 90 perfect mogelijk is, deze moeten dan ook 90 blijven. Een snelheidsbeperking heeft pas zin als deze ook een doel heeft buiten alleen de kassa te vullen. Een weg moet een snelheidsbeperking krijgen naar de structuur, de drukte, ... Dit is niet meer het geval. Ik hoop bv. dat de R6 geen 70 wordt, dit zal niet gedragen worden door de verkeersdeelnemers. Dit is een weg die is ingericht als een 120 km/u weg, waar nu 90 mag. Een ander voorbeeld waar 70 geen zin heeft is de parallelweg langs de E19 ter hoogte van de industrie in Mechelen-Zuid.

De 'brave' chauffeurs zullen wel eens geflitst worden omdat je door de situatie op de weg de max. snelheid niet meer kan afleiden. De gekken die door Mechelen rijden gaan echter vrijuit. Ik zie al enkele weken een Opel Vectra rondrijden die zeer roekeloos rijdt, nummerplaat begint met XIX. Zijn rijgedrag heeft er nog niet voor gezorgd dat hij zijn rijbewijs kwijt is. Wie herinnert zich niet de gek met de quad die een jaartje geleden de binnenstad onveilig maakte. Deze mensen worden niet afgeschrikt door flitspalen. Meer politie op de baan die het roekeloze onverantwoorde gedrage eruit halen zou zin hebben, maar waarschijnlijk minder opleveren in de kassa.
@Jan Goovaerts: Regelgeving is er niet om de regelgeving. De huidige regelgeving heeft elke voeling met de realiteit verloren. Men gaat er dogmatisch vanuit dat snelheid de grote doodzonde is.

In een aantal landen ziet men de laatste tijd dat de snelheden zelfs omhoog worden gesteld, zelfs in enkele grote voorbeelden van de huidige ministers (Zweden, Denemarken). In Oostenrijk en Italië zie je dezelfde beweging, hier loopt men weer hopeloos achter.
Men dient de kwaliteit van de chauffeurs de verbeteren. Als ik echter zie wat die idioot 'Het Land Uit' heeft gedaan met de rijopleiding dan vrees ik het ergste.

Waarom heeft men in België nog steeds het rijbewijs met strafpunten niet ingevoerd ? De wet is goedgekeurd, men wacht enkel nog op een uitvoeringsbesluit. Andere landen konden dit wel (Duitsland, Frankrijk, UK, ...).
Als ik dit geklungel zie dan kan ik enkel stellen, het is om het geld te doen.
Voor de ene is 90 traag, de ander vindt het snel.
Je hebt er die met 15 pinten nog goed rijden, je hebt er ook die na drie pinten poepeloere zijn.
Waar trek je de grens ?
Het is moeikijk om voor iedereen goed te doen, maar als de regels eenmaal gesteld zijn, moeten we er ons aan proberen te houden.
Ik vind ook niet dat je iemand die 5 of 10 per uur te snel rijd een zware boete moet geven, maar men moet inderdaad de zottekes van de baan halen.
Daarom idd meer politie op de baan.
Beste JC, ik hoop dat geen van uw dierbaren worden overhoop gereden door een 'brave chauffeur' die dacht dat hij 120 per uur mocht rijden omdat de snelheidsbeperking naar de structuur van de weg 120 was. Terwijl er borden stonden van 70.

Gevaarlijke gedachten.
@Peter: Een weg met een structuur van 120 impliceert dat er daar geen zwakke weggebruikers aanwezig zijn, zoals het geval is voor de R6. Uw vergelijking houdt dan ook geen steek.
Of is misschien het plaatsen van een bord 70 voor u een vrijgeleide om de normen wat lager te stellen. De auto's rijden toch niet snel, dus er kan mij weinig overkomen ?

Mijn dierbaren weten trouwens dat ik serieus bezig ben met verkeersveiligheid. Dit door de medewerking aan meerdere fora waarbij moderatorschap op één forum (http://www.christophoros.be).

Laat ons beginnen met het creëren van bekwame chauffeurs die de regels kennen. Ik vrees echter dat er slechts weinigen dit van zichzelf kunnen zeggen. Er zijn manieren genoeg om op het internet een theoretische test af te leggen. Mag ik iedereen hier aanraden de schitterende website http://www.gratisrijbewijso... te bezoeken. Hier kan je een dergelijke test afleggen. Het zal zeer leerrijk zijn.

Als je de regels kent zal je merken dat absurde snelheidsbeperkingen niet nodig zijn. Er staat immers in het verkeersreglement dat je ten allen tijde je snelheid dient aan te passen. De max. snelheid wordt nu geïnterpreteerd als aanbevolen snelheid. De aanbevolen snelheid varieert echter o.b.v. tijdstip, weer, weggesteldheid, staat en belading van het voertuig, ... Enkel bekwame chauffeurs kunnen hun snelheid aanpassen aan deze condities. Enkel anonieme patrouilles kunnen de chauffeurs hierop controleren, struikrovers en nestkastjes helaas niet.

Voor diegenen dat het interesseert mijn persoonlijk statistiek:

- 19 jaar rijbewijs
- ongeveer 1 200 000 km
- 1 boete, 54 echte km/u (geen gecorrigeerde met marge) in NL in een zone 50 buiten de bebouwde kom, nu 9 jaar geleden.
@JC: Op de R6 aan het kruispunt met Pauwels zijn er voldoende zwakke weggebruikers. EN ik weet uit heel goede bron dat hier heel wat ongevallen gebeuren ... Mijn vergelijking houdt dus wel steek.

Met alle respect ... Ik begrijp ook niet hoe iemand met zoveel verkeersopvoeding en persoonlijke statistieken niet ziet dat een aanrijding tegen 50 per uur of een aanrijding tegen 120 per uur wel degelijk het verschil maakt tussen leven en dood.
Deze discussie klinkt me bekend in de oren. Ik ga er mij deze keer niet mee moeien.
@Peter: Laat ons allemaal stil staan, dan gebeuren er helemaal geen ongelukken meer. Als je even uit het dogmatische kunt geraken dan zal je merken dat er in de huidige maatschappij een nood aan mobiliteit is. Uw redenering volgende komt men tot een totale stilstand. Waarschijnlijk bent u al zover gebrainwashed dat hier geen discussie meer over mogelijk is.

Het gaat hem trouwens niet over een aanrijding tegen 50 of 120. Het gaat hem over de kans op een aanrijding. Waarom is op bepaalde wegen 120 een mogelijkheid, omdat hier de kans op een aanrijding laag is.

Kijk verder dat wat sommige (partij)propaganda u voorschrijft !
@Gil:

Uw posting laat uitschijnen dat u zich wel wil moeien. Het zich niet moeien met de discussie had immers helemaal geen posting opgeleverd. Ik kan hier enkel maar uit besluiten dat u niets inhoudelijk hebt bij te brengen.
@ JC

Dit soort reacties bij vorige discussies over hetzelfde onderwerp is net wat mij bij deze topic doet zuchten en hopen dat er niet met al te veel modder gegooid wordt. Uw reactie op mijn reactie die inhoudelijk inderdaad niets bijbracht brengt ... je raad het al ... niet inhoudelijks bij aan de discussie.

Bij deze zijn weer eens 10 regels verspild ... omdat u besloot zich WEL te moeien.
@Gil:

Weerom besluit u inderdaad een posting te plaatsen zonder inhoud. Ik verspil hier geen regels aan. Uw vorige twee postings geven geen inhoud, dus zijn verspild. Daarom stel ik dus dat u geen inhoudelijke argumenten hebt aan te dragen. De goede verstaander weet dan wat hij heeft te doen.

Ik heb enkele postings gemaakt met enkele standpunten. Het ware beter dat u hierop een reactie plaatste. Ik sta altijd open voor discussie. Maar tot nu toe heb ik maar weinig reacties gehad die de moeite waard zijn.
@Peter:

Het kruispunt aan Pauwels is inderdaad een probleem. Verkeerslichten kunnen echter niet aan 120 voorbij gereden worden en zullen aan lagere snelheid moeten genomen worden. Een goed voorbeeld hiervan is de N49 (expressweg Antwerpen-Knokke). Tussen de verkeerslichten is perfect een hogere snelheid mogelijk.
Misschien moeten we eens kijken naar de oorzaak van de ongelukken aan dit kruispunt. Het kant best zijn dat de snelheid de ongelukken erger maakt, maar is het de hoofdreden van het ongeluk ?

Het staat buiten kijf dat de infrastructuur op een groot aantal plaatsen moeten aangepast worden. Gelukkig gebeurt dit ook sinds een aantal jaar. Ik ben ervan overtuigd dat de aanpassingen aan de zg. zwarte punten de daling in de ongevallenstatistieken voor hun rekening nemen. Helaas zie ik daarover geen enkele statistiek. De reden hiervoor mag duidelijk zijn.

Als extraatje voor mechelen.blogt, de persoon die de leiding heeft over de aanpak van deze zwarte punten is een Mechelaar.
"de weg leent zich tot harder rijden" *diepe zucht*
Mijn auto ook ... maar daarom ga ik ook nog niet als een gek veel te hard rijden waar het kan maar niet mag!!
Op de Jubellaan mag je 70 (eerste deel, richting hofstade) en 90 (tweede deel).
Maar op het eerste deel is ook een zebrapad. Al eens geprobeerd daar over te steken? Is niet aan te raden, en zeker niet in de spitsuren. En dan rijdt men "maar" 70 ...
het is toch al te gek als je rijdt met de veronderstelling dat je harder kan dan mag en omdat je toch niet geflitst wordt, het dan ook maar gewoon doet ...

Net als Peter hoop ik dat niemand ooit een dierbare verliest door een brave mens die vond dat het wel kon, zo hard rijden ...
@Katrientje

Ik ben akkoord dat wanneer er een zebrapad is er 70 wordt gereden, of trager. Ik heb echter twee voorbeelden gegeven waar sneller dan 70 perfect mogelijk is. Ik herhaal ze nog even: R6 en de parallelweg langs de E19 t.h.v. Mechelen-Zuid (N109 - Uilmolenweg).
Trouwens de enige manier om absoluut zeker te zijn dat er geen dierbaren worden verloren is de snelheid van het verkeer terugbrengen tot 0.

Al te gemakkelijk wordt de oorzaak van een ongeluk toegekend aan snelheid. Dit kan de gevolgen wel erger maken. Er is echter dikwijls een andere reden. Helaas kan men deze niet met onbemande camera's vaststellen.
@jc: Ter info: Ik hou me niet bezig met partij-propaganda.

De oorzaak van een ongeluk is in 99% van de gevallen een menselijke fout. Dus in de strikte zin is snelheid niet de oorzaak van het ongeval.

Maar snelheid is wel het verschil tussen leven of dood.

En ik geloof dat je me niet helemaal begrepen hebt. Ik pleit toch niet voor stilstand ? Ja, autostrades dienen om 120 te rijden. Maar of je op een Uilmolenweg 90 of 120 moet rijden, dat durf ik betwijfelen. Er zijn daar dwarsstraten en ofwel doe je die dwarsstraten toe en rijd je 120/uur ofwel hou je een snelheidsbeperking.

Maar eigenlijk zijn we het eens over het feit dat we infrastructuur moeten aanpassen. We zijn het niet eens over wat we intussentijd moeten doen. Jij pleit als ik het goed begrijp voor de bestaande of hogere maximumsnelheid om de mobiliteit te vrijwaren, terwijl ik pleit voor lagere snelheden om dodelijke ongevallen te voorkomen. De gerealiseerde oplossing zal wel ergens tussenin zitten zeker ?

Ben je het eens met deze conclusie ?
Ik heb het moeilijk met de zoneborden. Ik begrijp wel dat men in het bos van verkeersborden een beetje duidelijkheid wil scheppen.
Men spreekt van opvallende verkeersborden aan het begin van een zone. Maar daar staan dan vermoedelijk ook al de opvallende zoneborden in verband met het parkeren, en wie weet wat nog meer.
Als je bijvoorbeeld het stadscentrum van Mechelen in rijdt, dan moet je al zeer goed uit je doppen kijken om de voorrangsregels te respecteren, geen fietsers of voetgangers of ... onderuit te maaien. Ik moet zeggen dat ik dan niet altijd alle verkeersborden ook nog bekeken heb.
Ik ben zelf voorstander om af en toe toch een herhaling van de snelheid te zetten als 'checkpoint'.
sneller dan 70 op de hotelweg?? Zo zie je maar dat de ene mens andere opvattingen heeft als de andere. Ik vermijd die baan het liefst, vind em veel te gevaarlijk. Helaas heb ik weet van verschillende personen die daar een ongeluk hebben gehad, al dan niet dodelijk, met verschillende oorzaken (zijstraten, inhalen, slippen door natte bladeren, ..) Jammer genoeg wordt die baan ook als "racebaan" gebruikt, wat het nog gevaarlijker maakt.

Maar kom, maak em nog wat gevaarlijker, wat geeft het. Mensen die aan de aangrenzende zijstraten wonen moeten maar via een andere weg thuis geraken, de hotelweg is voor snelle passanten.
De Uilmolenweg heeft zeer weinig zijstraten. Het stuk meest zuidelijke stuk heeft er enkele waar nog een snelheidsbeperking geldt. Eens voorbij de verkeerslichten richting Hombeek is er slechts één zijstraat (Stuivenberglaan). Het is daar een zeer overzichtelijk kruispunt, maar dit kan wellicht met wat infrastructuur aanpassingen nog wat verbetert worden.

Het feit dat deze weg als racebaan wordt gebruikt is geen argument om de snelheid er omlaag te brengen. Het feit dat er geraced wordt geeft mijn argument enkel meer kracht dat er meer patrouilles moeten komen die onaanvaardbaar gedrag eruit halen.
Wat Hombeek betreft is er een snelheidslimiet van 50 km/uur in de Bankstraat, Zepstraat en het deel van de Gijsbeekstraat tot aan de Kruynighemstraat. Vanaf daar, tot aan het tunnelleke naar Kapelle op den Bos is het 70 km/uur en 50 km/uur voor vrachtwagens.
Die snelheidsbeperking is naast veiligheid vooral ingevoerd voor het verminderen van de trillingen die deze kapot gereden versleten betonbaan zonder fundering van in 1960 veroorzaakt voor de bewoners.
Daarom is de snelheidsbeperking in Hombeek nu al ingevoerd in plaats van binnen enkele jaren als gans het snelheidszoneplan wordt uitgevoerd. Dit op vraag van de Dorpsraad Hombeek en het Actiecomité Hombeek Beeft.
De R6 lijkt me nu net geen goed voorbeeld waar 90 of meer gereden zou worden. Het eerste deel wordt je geconfronteerd met mogelijk lange rijen wachtenden voor de Nekkerhal of Cinecity. Na de lichten zou 90 haalbaar zijn, maar tegen dat je die snelheid hebt, moet je al afremmen om tijdig te kunnen stoppen aan de lichten in Bonheiden.
Inderdaad dient men er voor te zorgen dat de aard van de weg geen hogere snelheid mogelijk maakt dan de toegelaten snelheid. Het voorbeeld bij uitstek is een 4 vaksrijbaan waar slechts 50 km/h toegelaten is omdat de weg toevallig in een bebwouwde kom ligt.

Anderzijds wanneer het onmogelijk is om de weg aldus aan te passen dan moet men controleren en beboeten.

Wat snelheidscontroles betreft kan men discussieren of deze in Mechelen voldoende gebeuren.

Wat de boetes betreft is er volgens mij de problematiek van de invordering.

Een groot deel betaald de boetes gewoonweg niet. De administratie der Penale Boeten stuurt gewone en aangetekende brieven, daarna stuurt men de gerechtsdeurwaarder er op af met een dwangbevel.

En dan komt men tot de vaststelling dat men een kei z'n vel niet kan afstropen...

De brave huisvader met zijn inkomen betaalt uit schrik voor loonbeslag en openbare verkoop van roerend goed.

De bonvivants vagen hier hun voeten aan want ze hebben toch niets te verliezen...
Wat stelt men vast diegene die geen onroerend goed
@Johan:

De weg waar jij over spreekt is niet de N6 maar de N15. De R6 is de 'ringweg' die vertrekt t.h.v. Mechelen-noord.

Wat betreft de N15, daar kan wel degelijk 90 toegelaten worden. Vanaf de afslag naar Cinecity tot aan het volgende kruispunt is ongeveer 1,5 km, meer dan lang genoeg om 90 toe te laten. Zeker als je bv. aan de lichten groen hebt is er geen enkel probleem. Het feit dat 90 wordt toegelaten wil trouwens niet zeggen dat je deze moet rijden. Meer en meer verstaat men onder max. snelheid, aanbevolen snelheid, wat zonder meer verkeerd is. De aanbevolen snelheid varieert in functie van een aantal parameters. Denken dat men met bordjes de mensen altijd de aanbevolen snelheid laat rijden is dan ook verkeerd. Enkel bekwame chauffeurs zijn hiertoe in staat. Helaas is het ras van bekwame chauffeur snel aan het uitsterven.
Op die bewuste uilenmolenweg stak een tijdje geleden, tijdens de spits, plots een fietser, zonder kijken de rijbaan over, op goed geluk.
Ik kon nog tijdig remmen en mijn tegenligger reed gelukkig ook niet te snel, zodat ook hij tijdig kon stoppen zonder te moeten uitwijken.
Had één van ons tweeën uitgeweken, was het vermoedelijk een frontale botsing geweest.
De fietser was dan waarschijnlijk fluitend verdergereden.
Voor wie het nog niet doorheeft, er rijden echt een hoop gekken rond.
Als je zo'n fietser onderuit zou rijden, ben je gegarandeerd de klos.
Je bent niet noodzakelijk de klos. Als er een tegenligger was heb je alleszins al een getuige wat zal helpen. Het is niet zo dat fietsers, zoals in de volksmond wordt gezegd, altijd in hun recht zijn. Jouw autoverzekering zal wel zijn ziektekosten betalen (bonus malus stijgt niet). De fietser kan wel degelijk verantwoordelijk gesteld worden voor het ongeluk !
Door een slechte (waarschijnlijk bewuste) communicatie in het verleden is dit misverstand ontstaan. De personen die dat hebben veroorzaakt hebben veel ongelukken op hun geweten.

Ik zag het deze week ook nog. Twee stadswachten rijden op de Speecqvest tegen de enkelrichting in (wat daar toegelaten is). Het is miezerig en er is wat wind. Men rijdt met zijn twee naast elkaar en gebruikt de volledige weg. Een kijkt constant naar de ander, de andere enkel naar zijn voorwiel. Ik kom met de auto aan en men ziet mij niet. Een geluidssignaal heeft dit verholpen, één lag bijna van haar fiets door het schrikken.
Dit is bijzonder erg omdat deze stadswachten ook een voorbeeldfunctie hebben. Als zij zich al geen correct gedrag aanmeten ...
In casu spreekt men van foutloze aansprakelijkheid en bescherming van de zwakke weggebruiker.
als je een zinloze en oeverloze discussie wil, begin dan over het rookverbod op cafés of over de maximumsnelheden. Iedereen weet het wel het best, terwijl de realiteit is dat he t echt niks meer uitmaakt hoeveel je her en der nog maar rijden. Uiteindelijk sta je toch weer voor een rood licht of aan een kruispunt en word je ingehaald. Ik rij nu al drie jaar consequent niet meer dan de maximumsnelheid en ik kan het iedereen aanraden. Gedaan met het zenuwachtig spieden naar camera's terwijl ik toch niet het gevoel heb dat ik overal te laat kom. Relax mensen, het maakt echt allemaal niet zoveel uit.
Het punt is net dat het niet meer duidelijk is wat de max. snelheid is. Die zoneborden verhelpen daar helemaal niet aan, ze maken het nog erger. Je kan je soms afvragen is dit een zone 50 of 70. Nu weet je aan het volgende kruispunt wat de situatie is, in een zonesysteem is dit niet zo.

De structuur van een weg zet aan tot een welbepaalde snelheid. Daar een bord neerzetten dat ver onder de oorspronkelijke ontwerpsnelheid van de weg zit is onduidelijkheid scheppen.

Ik hoop dat je het niet overkom sooike, maar de struikrovers zijn inventief en ze zullen je zeker ook betrappen op een snelheidsovertreding.

70 per uur op de R6.  Dit zou gewoon te zot zijn om los te lopen.  De enige baan op mijn woon werk verkeer waar echt vlot kan gereden worden.  Binnenkort kunnen we beter te voet gaan. 

Het gaat 'm, zoals ik het tenminste begrepen heb, om de gedeelten aan de Antwerpse en de Liersesteenweg.
Aangezien dit zgn zwarte kruispunten zijn, is deze maatregel terecht, want 20 km per uur minder kan het verschil betekenen tussen leven en dood.
Als iedereen zich zou houden aan de verkeersregels en verstandig zou rijden, zou dit allemaal niet nodig zijn.
Nu hoor je de hardrijders de schuld van een snelheidsboete nog steeds op de agenten steken.
Zolang dat het geval is, zijn we nog steeds niet geleerd.
Argumenten als "je kan daar best harder rijden" en "'s nachts is er toch geen gerij, dus dan kan het sneller", zijn praat voor de vaak.
Als het reglement 30, 50 of 70 zegt, gedraag je er dan naar als goeie chauffeur.
Toen je je rijbewijs behaalde verklaarde je jezelf akkoord met de spelregels van het verkeer.
Als je jezelf daar niet aan kan/wil houden, stop dan gewoon met spelen.
 
PS. Eén van mij beste vrienden is op één van deze kruispunten zij twee kleinkinderen verloren, door de schuld van een chauffeur die de voorrangsregels negeerde en het dan ook nog eens nodig vond om te gaan procederen.
Het strafste was dat hij ook nog een advocaat bereid vond om zichzelf te verdedigen.
Gelukkig had de rechter wél gezond verstand.

Jan G:inderdaad reglement is reglement en de 30/50/70 etc moet gerspecteerd worden waar aangeduid! fietsers moeten op het fietspad rijden en ook de reglementeringen naleven, idem voor voetgangers.....gewoon normaal doen dus, niks anders en dan krijgt men geen boetes en hindert men z'n medemensen niet.

Voila, Marc1, wij zijn al akkoord.
Nu de rest nog :-)

Gemeten aan het "genre" van de ongevallen op de R6, zullen die ook aan 60 km/uur dodelijk zijn en blijven. Als iemand door het rode licht rijdt, of roekeloos op het kruispunt afdraait zal de impact aan 60km/uur even dodelijk zijn als nu. De zwakke plek van een auto is namelijk steeds de zijflank!