Provincie knapt paleis kardinaal Danneels op

(Bron GVA)
De provincie Antwerpen stelt een architect aan die een meerjarenplan moet opmaken voor de restauratie van het aartsbisschoppelijk paleis aan de Wollemarkt in Mechelen. Een eerste voorzichtige raming wijst uit dat het opknappen van de residentie van kardinaal Godfried Danneels 6,6 miljoen euro zal kosten.


(foto: Jan Smets)
De bouw van het classicistische paleis begon in 1717. Opdrachtgever was kardinaal Thomas Philippus d'Alsace, die een Italiaanse ontwerper aanstelde om het project te leiden. In het begin van de 19de eeuw werd het complex hersteld en uitgebreid. "Na al die jaren is het monument aan een grondige opknapbeurt toe", zegt Jurgen Klinckaert, verantwoordelijke voor de gebouwen bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel. "Van de rechtervleugel bijvoorbeeld is de verf serieus afgebladderd."

In een masterplan worden de prioriteiten voor de restauratie vastgelegd. "Eerst gaan wij de meest dringende werkzaamheden uitvoeren. Wij hopen heel de klus te klaren in een periode van tien jaar. Maar voor het zover is, volgt er eerst nog een bouwhistorisch onderzoek. Pas dan kunnen wij een bestek opmaken en budgetten vastleggen", zegt architect Rudy De Graef van de dienst Infrastructuur van de provincie Antwerpen. Hoeveel de restauratie precies gaat kosten, is nog niet precies bepaald. "Maar bij een eerste virtuele oefening komen wij uit op een raming van 6,6 miljoen euro", stelt De Graef.

De werkzaamheden beperken zich overigens niet tot het aartsbisschoppelijk paleis alleen. Ook de bijzonder fraaie Franse tuin wordt opgefrist. Dat is buiten de Kruidtuin de enige groene long in de Mechelse binnenstad.

Wordt de tuin dan ineens opengesteld :-)
Die katholieke godsdienst die kost de gemeenschap toch nogal wat centen: restauratie van kerken, lonen van pasttors, nu weer 6,5 miljoen euro voor het paleis van de kardinaal...

En dat allemaal voor 2 man en een paardekop die nog naar de mis gaaan.

We zullen wij wel betalen
@DJ: het is toch wel godgeklaagd dat telkens als er een post verschijnt met in de tekst het woord "katholiek" dat men zulke rabiate reacties krijgt!
@DJ
'n Domme, kortzichtige reactie. De kerkelijke gebouwen zijn cultuurhistorisch erfgoed van de héle gemeenschap en als dusdanig worden ze betaald door die gemeenschap. Als de kerkgangers alléén zouden moeten opdraaien voor de restauratie, zou er niks kunnen gerestaureerd worden.

En daarbij, ik ben helemaal géén voetballiefhebber, maar met mijn belastingsgeld worden wel de politie-agenten betaald die elke week moeten worden ingezet om de veiligheid te garanderen in en rond de stadions.
wat rabiaat?
Vraag het aan mijn zoontje van 11, die kan je vocabularium uitbreiden.

Komt nu de vraag: wat is vocabularium? :-)
Koendv: laat ons duidelijk zijn: ik weet best wat rabiaat betekent. Ik begrijp alleen niet wat er rabiaat is aan mijn opmerking. Trouwens van waar die agressieve toon

2. de kosten van politie bij voetbalmatchen zou men ook van de clubs mogen terugvorderen.

3. cultuurhistorisch? alsof elke kerk in Belgie een cultuurhistorische waarde heeft. ( Colomakerk mag dan weer wel afgebroken worden om een nieuwe in de plaats te zetten )

4. enige rationaliteit is toch wel op zijn plaats: men kan niet elke kerk gaan restaureren
WIE beweert dat élke kerk in België een cultuurhistorische waarde heeft?
Over de Colomakerk gesproken (nogmaals) heb ik al méérdere keren gezegd dat deze naar mijn bescheiden mening niet bewaard hoeft te worden (ondanks m'n sentimentele verhouding hiermee...)
Maar hier gaat het over het Aartsbisschoppelijk Paleis.
Het is niet meteen het fraaiste gebouw dat men kan indenken - maar deze heeft wél een grote cultuurhistorische waarde.
Nee?
En net als burgerlijke historische gebouwen (zoals Paleizen, Gerechtshoven, stadhuizen, enz., enz.) is het een taak van de gemeenschap hier zorg voor te dragen.
Deze stelling staat los van elke levensbeschouwing die men heeft.
Dit behoort tot ons cultuurhistorisch erfgoed.
Tot spijt van wie 't benijdt.
En verder volg ik Koen en Jokke volledig.
U hoort niet te behoren tot die '2 man en die paardekop' - maar een tikkeltje objectiviteit is wél op z'n plaats.
allez, drie man en een paardenkop
Jans verwoordt perfect wat ik had willen antwoorden. Over en uit!
@koendv
Van mij mogen (moeten zelfs) gebouwen met een cultuurhistorisch belang gerenoveerd worden door de overheid (met belastingsgeld), maar dan wel op voorwaarde dat de gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen (op bepaalde tijdstippen). Waarom stelt men de tuin niet permanent open voor het publiek? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de overheid de privé-woning van iemand (ook al is hij de kardinaal) gaat renoveren.
Die tuin heeft een representatiefunctie bij tal van gelegenheden.

Nu zondag bijvoorbeeld kan iedereen (!) er naar de receptie t.g.v. de Sint-Romboutsviering (zie artikel 21/06/2007: Feestje voor Rombout)
@koendv: Ik vermoed dat de tuin ongeveer 1 keer om de twee jaar open is voor publiek. Bij monumentendag, of bij een dergelijk Romboutsviering.

Zijn er nog andere gelegenheden waarop de tuin wordt opengesteld ?
Even duidelijk stellen dat ik, niet gelovig zijnde, toch kan volgen dat de overheid bijspringt bij de restaurties en onderhoud van bijvoorbeeld religieuze gebouwen, zeker rekening houdende met hun culturele waarde.
Dus ze doen maar wat het aartsbisschoppleijk paleis betreft, no problem. Waardevol genoeg.
Maar ik vind toch dat DJ en nu ook JN ergens gelijk hebben, vadertje staat moet maar inspringen en dat voor een instituut dat één van de rijkste van deze wereldbol is. OK ik weet al dat er nu gaat geopperd worden dat de parochies niet zo rijk zijn, en dat kan ik beamen, maar het overkoepelende orgaan, dat geld zat heeft ( ga maar eens kijken in het Vaticaan, zelfs sommige gelovige mensen gaan daar soms korzelig buiten) slaagt er toch maar in het onderhoud van de gebouwen en de betaling van de beoefenaars afte wentelen op de staat. OK, ook dominees, imans, rabbijnen en lekenconsulenten worden door de staat betaald.
Daarom is mijn credo altijd geweest: Maak de mensen wijs wat je wil, maar doe het op je eigen kosten.
Dus een beetje nuance in deze materie kan geen kwaad. Maar het kind met het badwater weggieten is ook niet de oplossing. Ik meende ooit eens verwezen te hebben naar een kerk in Leiden die nu als cultuurcentrum gebruikt wordt. Daar hebben alle gezindten vermoedelijk meer aan en het gebouw wordt onderhouden...
En tenslotte vind ik het wel erg dat als er eens een afwijkende houding is van laat ons maar stellen een atheist (ik vermoed toch dat DJ dat is)hij direct de boter gegeten heeft. Die reacties zijn me even rabiaat. Of mag die mens misschien zijn mening niet zeggen? Laat ons daarin nu ook niet overdrijven aub. Er is een tijd geweest dat je voor een reactie à la DJ op zijn minst in de kerkban werd geslagen. Laat die in 's hemelsnaam niet terug komen
Er was ook een periode dat de tuin openstond rond 15 augustus - Maria Hemelvaart, maar de laatste jaren klaarblijkelijk niet meer.
DJ mag zeggen wat hij wil - zoals ieder dat mag.
Dus ook ik.
En ik heb niet de indruk dat ik een 'rabiate' opmerking gaf.
Ik denk dat die genuanceerd genoeg was.
Ik heb de beste vrienden tussen gelovigen en atheïsten - en heb daar géén énkel probleem mee.
Integendeel. Da's verrijkend.

Maar de ene discussie is de andere niet.
Die zaken moeten hier niet vermengd worden.
Het gaat hier niet over levensbeschouwingen, wel over cultuurhistorisch erfgoed en het behoud of onderhoud ervan.
Maar goed.

Terugkomend op de zaak waar het wérkelijk om draait: het zou inderdaad fijn zijn dat de Aartsbisschoppelijke tuin méér zou opengesteld worden voor iedereen. Daar kan ik me in vinden.
Vaak ben ik nog niet in die tuin geweest - Wél al op een Open-Monumentendag en met de Keizer Karelfeesten...Tja, gebouwen en tuinen van gezagsdragers, politieke, kerkelijke, Koninklijke of wat dan ook...
Het blijft waarschijnlijk moeilijk om een compromis te bedenken tussen publiek en privégebruik.
Dat is zo met Koninklijke domeinen, da's evenzo met Bischoppelijke paleizen (trouwens: het 'optrekje' op de Wollemarkt is niet alléén privéwoning maar ook ambtswoning...).
Maar met wat goeie wil is er in de toekomst wel een 'tussenoplossing ' te bedenken...
Wie weet...
...zou mooi zijn...
Misschien kan wel een deel van de 'feestelijkheden' rond zoveel jaar Bisschoppelijke stad in dat 'besloten Hofke' doorgaan? ;-)
Misschien er toch even rekening mee houden dat het gebouw niet volledig in de stellingen staat tijdens Stadsvisioenen, het evenement in 2009 ter gelegenheid van 450 jaar aartsbisschoppelijke stad...
@jans: tof dat het recht op vrije meningsuiting wordt erkend.

Los van de discussie of de gemeenschap moet instaan voor het onderhoud en de restauratie van het paleis van de kardinaal vraag ik mij wel af wat men allemaal gaat restaureren. Idd 6,6 miljoen euro of een slordige 242.000.000 oude Belgische franken; het lijkt mij goedkoper om een nieuw gebouw te zetten.
Begroting Stad Mechelen:

- werken Colomakerk : 1.516.500 €
- werken St-Janskerk : 1.410.000 €
- werken O.L.V.-o/d Dijle : 2.085.930 €

Totaal: 5.124.430 euro of 200.497.200 Belgische franken

Tel daarbij 242 miljoen van de Provincie dan kom je toch al snel uit op 442 miljoen frank.

De vraag kan gesteld wordt of dat geld niet beter besteed kan worden.
Ik ben geen kerkganger, maar als ik uit de Bruul kom en recht voor mij de toren van de Colomakerk zie, is dat een vertrouwd zicht en geeft het een soort van thuisgevoel.
Ik heb als kind in Coloma gewoond en in deze kerk heb ik mijn beide communie's gedaan.
Nu woon ik aan het Vrijbroekpark en met de kerk op de Brusselsesteenweg heb ik geen band.
Die zouden ze voor mijn part dus wel mogen afbreken.
Maar voor andere mensen betekend deze kerk dan weer veel, dus mag ze blijven staan.
Er worden zoveel zotte kosten gedaan met ons belastingsgeld, dus laat ze nu maar eens zotte kosten doen voor 'mijn' Colomakerk.
Als we maar gelukkig zijn.
@Jan Goovaerts
En het geluk zou pas compleet zijn als die kerken die met gemeenschapsgeld gebouwd of gerenoveerd zijn ook ter beschikking stonden van de gemeenschap. Waarom geen concerten, tentoonstellingen of andere culturele evenementen in kerken, dan worden ze tenminste nog nuttig gebruikt.
Dat kerken, pastories, en bisschoppelijk residenties door de staat moeten worden onderhouden is een gevolg en dus de schuld van de franse revolutie die alle kerkgoederen in beslag nam. Later, na zijn kroning tot keizer?, heeft Napoleon dan een concordaat afgesloten waarbij dit alles werd geregeld ter compensatie!
Als men de Kerk de haar ontstolen goederen teruggeeft dan moeten de niet-
gelovigen niet langer mee betalen.
Zo simpel is dat dus.....
@Marc Luyten: Alleen weet ik niet of dat een oplossing is. Stel je geeft die kerken terug aan het instituut Kerk. Zal die Kerk dan nog kunnen of willen instaan voor het onderhoud? Misschien is de huidige situatie nog voordeliger....
De huidige situatie is inderdaad m.i. de beste oplossing omdat het werkelijk onmogelijk is de kerkgoederen te restitueren of er bij benadering zelfs maar een schadevergoeding voor te betalen.
Nu behoort dit alles tot ons cultureel patrimonium en dat is toch voor iedereen (gelovig of niet)een verrijking en dat er wat kosten mee gemoeid zijn....nou ja, alle beschermde monumenten kosten ook geld aan de gemeenschap maar wie zou ze willen missen?
Is het alleen de provincie Antwerpen die haar "centje" bijlegt voor het onderhoud van Wollemarkt 15?
In Gazet van Antwerpen heb ik zaterdag ook al gelezen dat kasteel Emmaüs, privé-eigendom, wordt gerestaureerd. En daar betalen jullie ook allemaal aan mee.
Jokke, de provincie Brabant zal ook een stuk betalen want het Aartsbisdom omvat Mechelen-Brussel (dus Mechelen en alles wat er zo bij moet horen, plus vlaams en waals Brabant)
@marc luyten:

dat van de Franse revolutie klopt slechts gedeeltelijk.

In ruil voor de in beslagname destijds moet de Staat:

- de lonen van de bedienaren van de eredienst te betalen

- zorgen dat er gebouwen zijn waarin de erediensten kunnen plaatsvinden.

Er is nooit overeengekomen dat alle kerekn en kathedralen moetenin ere gehouden worden.

Aldus zou het ok zijn moesten er in Mechelen bvb 4 kerken zijn waar de eredienst gehouden kan worden; De tien andere kerken hoeven niet persé onderhouden of in stand gehouden te worden.
Ik vind ook niet dat àlle kerken per se hun kerkelijke functie moeten behouden, maar we moeten ze wel in stand houden als ze enigszins een cultuurhistorische functie hebben.
En vermits kerkgebouwen over 't algemeen een opvallend kenmerk zijn in het stedelijk landschap, is het m.i. niet aan de orde om elke leegstaande kerk zomaar te slopen.

Ik refereer hier naar de discussie op deze site over de Colomakerk enkele maanden terug: daar staan een heleboel interessante argumenten pro en contra over die zaak.
Akkoord koendv. Maar toch het prijskaartje even in 't oog houden ( zie mijn opmerking hoger )
Inderdaad DJ, maar dat financiële argument kan je bij àlle uitgaven in de culturele sector hanteren.
Cultuur mag wat mij betreft iets kosten. Het is nu al één van de minst bedeelde posten op de begroting van onze vele overheden.

Als je de totale som van een restauratiedossier ziet, lijkt het natuurlijk héél wat, maar al bij al blijft het peanuts in vergelijking met heel wat andere begrotingsposten.

Als ik zou mogen kiezen, waaraan mijn belastingsgeld besteed wordt (toch al snel ongeveer 50 % van wat ik verdien), opteer ik eerder voor de restauratie van een kerk dan voor pakweg de politiebeveiliging in en rond voetbalstadions.
Historisch lopen er toch enkele vlietjes door de tuin daar. Is het niet de moment om die terug te openen ?

Als de gemeenschap betaalt mogen ze toch een dergelijke kleine tegemoetkoming vragen niet ?
@jc: ik weet niet of Peter van de Melaan het actieterrein van zijn schepnet nog wil uitbreiden! ;-)
jokke, we kunnen natuurlijk ook kardinaal Danneels een schepnetje cadeau doen, vissen is heel ontspannend :-))
@katrientje: wetend hoe grondig Godfried te werk gaat, zou het "groen waterke" weleens eijn bijvoeglijk naamwoord kunnen kwijt zijn ;-)))
Och, mensen.
Net zoals ons koningskoppel en hun prinsen carnaval nooit zelf hun gras zullen afrijden of hun eten koken moesten we hun dotatie afpakken zal de katholieke kerk zijn infrastructuur zelf wel onderhouden en zijn paterkes en nonnekes kost en inwoon blijven geven, zelfs al krijgen ze van ons geen rooie duit meer.
In mijn ogen is het gewoon een potje blufpoker dat de kerk met onze overheid speelt "als ge ons geen centjes meer geeft laten we al die kerkskes verkommeren" (lacht) en het strafste is: Het Werkt Nog Ook!
Draai die kraan eens eindelijk dicht, den toren zal wel blijven staan en de kerkschatten zullen wel niet beschimmelen, daar hebben ze veel te veel poen voor, onze naastenliefders.
Men kan er mij moeilijk van verdenken een pilarenbijter te zijn en de keren dat ik in een kerk kom is het meestal voor een begrafenis of met een gids, maar wat mij betreft mag ons patrimonium onderhouden worden, zij het door de ene of door de andere. En Sint, ik betwijfel dat we minder belastingen zouden moeten betalen als er geen belastinggeld meer naar die sekte zou gaan. Dus, so what..?
Waarom zou met ons geld wel "gewone" monumenten onderhouden mogen worden, en geen kerken? Ik ga graag eens een kerk binnen, niet omdat ik gelovig ben, maar om de kerk - het gebouw - zélf. Net zoals ik andere monumenten graag bezoek om het gebouw zelf. Een kerk kan evenveel geschiedkundige of architecturale waarde hebben als pakweg het schepenhuis.