asielwake in Mechelen

met categorie:  
Morgen, 20 juni, gaat, ter gelegenheid van de UNO-dag van de Vluchteling, een stille optocht door in Mechelen.
Om 12 uur wordt er vertrokken op de Grote Markt.
Vandaar gaat het naar het Joods Museum van Verzet en Deportatie, waar een korte wake wordt gehouden.


In Mechelen wonen naar schatting 2000 mensen zonder papieren.
In de eerste plaats zijn dit mensen zoals U en ik.
Er wordt veel over hen verteld, en we vormen ons een bepaald beeld van hen...
Maar kennen we hun verhaal wel?

We horen vaak dat 'de wet de wet' is, maar we weten ook dat bij toepassing van wetten altijd de menswaardigheid 'n plaats moet krijgen.
We vernemen dikwijls verhalen van mensen die jaren moeten wachten op dossierbehandeling...

Ook in onze omgeving doen mensen, winkels en bedrijven af en toe beroep op clandestiene werknemers om zonder contract en aan lage lonen allerlei werk op te knappen...

Kunnen we onverschillig blijven?...
Een zeer gedurfd item, Jans.
Wat voor reacties ga je nu krijgen ?
Als we inderdaad eens meer de menswaardigheid zouden nastreven...
We zijn allemaal zo onverschillig geworden.
Goed om daar even bij stil te staan.
Veel van die mensen wonen, werken ( weliswaar in 't zwart ), eten, drinken,... hier inderdaad zoals u en ik, maar ik denk niet dat zij belastingen betalen zoals u en ik. Dat zijn dus 2000 mensen in Mechelen voor wie wij allemaal ongewild al een steentje bijdragen. In de eerste plaats denk ik dat het best is ervoor te zorgen dat hun aantal niet meer groeit, vervolgens het kaf van het koren scheiden ( de meesten zijn ordinaire economische vluchtelingen, maak uzelf niks wijs ), pas dan kunnen we ons bekommeren over degenen die een reden hebben om hier te zijn.
First things first.
Sint, als ik het goed begrijp is het juist omdát het zo lang duurt voor hun dossier afgewerkt wordt dat die wake is. En het is toch niet logisch dat je hier 7 jaar woont in afwachting van de verdere afhandeling van je dossier? Zou jij 7 jaar kunnen wachten op een afhandeling van (scheef voorbeeld maar ik noem maar iets) een hypotheekaanvraag-dossier?
Neen, daar heb je groot gelijk in!

Maar... een familielid die bij vreemdelingenzaken werkt vertelde mij een jaar of twee geleden al dat wat zij het ergste vond de asielzoekers waren die middels een rits bezwaarschriften, toevoegingen aan het dossier en ander bureaucratisch gegoochel zelf de vlotte afwerking van hun dossie kunstmatig vertragen, in de wetenschap dat de kans groot is dat hun aanvraag toch afgewezen wordt.
Dat zij ondertussen hun kinderen zo 'belgisch' mogelijk opvoeden, bij voorkeur zonder het aanleren van de eigen moedertaal, maakt gewoon deel uit van de tactiek. Een tactiek die hun niet zelden wordt ingegeven door nota bene belgische vluchtelingenorganisaties die hiervoor zelfs een of meer advocaten ter beschikking hebben.
Niet echt stichtend hé?

Dit wordt meestal braafjes verzwegen, maar voor mij kan dat soort toestanden er niet door. Niet meer dan juist zou zijn om tijdens acties, zoals de wake morgen, even de aandacht te vestigen op deze wanpraktijken waar in de eerste plaats de ECHTE asielzoeker het slachtoffer van is.
"belastingen betalen zoals u en ik", vind ik een beetje een achterhaalde dooddoener en totaal naast de kwestie. Ik betaal evengoed belastingen, voor heel wat zaken waarmee ik niet akkoord ben: extra snelwegen, milieuoverlasten ten gevolge van onbewuste vervuilers, wapenleveringen enz. En dat gaat over meer dan 2000 mensen met wiens ideeën of handelingen ik niet akkoord ga.
En of die 2000 vluchtelingen hier evengoed wonen, eten en drinken zoals ons betwijfel ik ten zeerste. Ik zou niet willen ruilen.
Ik denk dat de overheid de taak heeft om enerzijds een systeem te ontwikkelen waardoor asielprocedures zeer vlot behandeld kunnen worden, en anderzijds om overdreven grote instromen van asielzoekers te voorkomen. Migratie zal nooit vermijden, en economische crisissen lijken me evengoed een aanleiding om te vluchten.
Ik weiger om mensen in hokjes te plaatsen.
Ik wéét ook wel dat tussendie assielzoekers er een aantal minder koosjere bedoelingen hebben.
Maar meestal gaat het heus wel om schrijnende toestanden.
En het is niet omdat er in het systeem profiteurs zitten, dat ik, heb allemaal, als mens de rug moet toekeren.
Het is gemakkelijk praten als men toevallig geboren wordt in deze helft van de wereld, waar we over het algemeen een rustig, welvarend en vredevol bestaan kunnen leiden.
We kunnen inderdaad onmogelijk al het leed in de wereld verhelpen - da's waar.
Maar even stilstaan bij dit probleem is het minste wat we kunnen.
Dus: bravo voor deze sensibilisatie.
En ondertussen moet de politieke wereld ervoor zorgen dat de lange procedures ernstig worden ingekort, en dat het kaf sneller van het koren wordt gescheiden.
Vergeet niet dat vele van deze illegalen hier blijven rondhangen, zelfs wanneer ze opdracht kregen het land te verlaten. Ze kennen de gaten van de wet bijzonder goed en zullen via slinkse manieren proberen hier te blijven. Indien ze het geluk hebben om kinderen te hebben worden deze schaamteloos in de strijd gegooid.

Als je daarentegen wil trouwen met je buitenlandse partner waar je al maanden officieel mee samenwoont dan gaan ze je ook even plagen.

Ergens begrijp ik ze nog, de dienst vreemdelingenzaken in Brussel is hopeloos inefficiënt. Men werkt er gewoonweg niet. Het feit dat ze hier over het leven van mensen beslissen interesseert hen niet het minste.
Iemand uit mijn zeer nabije omgeving is getrouwd met iemand uit Libanon, geen van beiden heeft kinderen ten laste, ze verdienen allebei meer dan behoorlijk hun boterham. De ene woont in Libanon, de andere hier in België.
Wel, ondanks het feit dat ze getrouwd zijn en alles behalve zinnens zijn om 'hier eens goed te profiteren' krijgen deze mensen telkens als ze mekaar willen zien een ferme financiële pikuur. Terwijl de eerste de beste leegganger hier via zaventem rustig kan komen binnenwandelen.
Degoutant vind ik dat.
Zorg dat uw paperassen in orde zijn voor ge ergens anders komt zagen, met ons heeft men -zeer duidelijk- ook weinig kompassie.
met permissie...
'leeghanger' is men niet voor z'n plezier.
En wéérom: natuurlijk zijn er profiteurs van élk systeem.
Maar als Wereldburger weiger ik in deze denkrichting mee te gaan.
Ik pin me dus niet vast op dit of dat geval - da's MIJN taak niet - Maar begrip, tollerantie en inlevingsvermogen probeer ik wél tot mijn 'taak' te maken.
Ik leef niet alleen op 'mijn' (?) wereld.
Je bewijst er niemand een dienst mee door alle asielzoekers hier op te vangen. De overgrote meerderheid zijn economische vluchtelingen en vooral deze laatste help je niet met opvang hier.
Ze zorgen ervoor dat er een aanzuiging komt van vluchtelingen uit die landen. Men ziet immers dat deze die hen voorgingen geld richting thuisland sturen en men wil dit ook proberen. Het zijn meestal jonge volwassenen die hun kans in het westen willen wagen, net die mensen kunnen hun eigen gemeenschap het beste van dienst zijn.
Ik opteer daarom om alle economische vluchtelingen onmiddellijk terug te sturen. We moeten dit vanzelfsprekend koppelen aan een efficiënt ontwikkelingsbeleid door te investeren in deze kansarme regio's. De mensen kunnen in hun eigen streek dan mee helpen bouwen aan hun gemeenschap i.p.v. als een ballast op onze maatschappij te werken.
Zwaarwichtige problemen. Is het erger te verhongeren wegens economische omstandigheden of om te sterven na marteling? Elke bedelaar is lid van een georganiseerde bende dus laat ze allemaal maar creperen.
Politiek zou er op wereldvlak een oplossing moeten komen…maar dat is uiteraard een utopie. Zelfs in eigen land zijn er schrijnende toestanden. Industriële giganten bepalen mee de politiek, en die is alleen in het eigenbelang. Fabrieken sluiten hier en gaan elders arbeiders aan een laag loon laten werken om hun winsten te verdubbelen. Binnenkort kunnen we zelf als economische vluchtelingen vertrekken. Maar voorlopig vreten en zuipen de meesten nog zodanig veel dat ze pillen moeten slikken om hun overgewicht binnen de perken te houden. Als er dan eens om een aalmoesje gesmeekt wordt dan verschuilt men zich achter het feit dat het wel eens een profiteur zou kunnen zijn.
... en onze pensioenfondsen zoeken hogere rendementen, met als gevolg dat industriele giganten verder kosten besparen om het rendement op te krikken ...
Morgen, zaterdag 23 juni, in 't Arsenaal: 'Feest van de vluchteling', met een voordracht over de vluchtelingenthematiek door Ward Adriaens van het Joods museum voor Deportatie en verzet; maar ook met optredens én een fuif...
méér op:
http://www.vluchtelingendie...