Weg en spoor tussen Mechelen-Zuid en Arsenaalsite

met categorie:  
Bron: Het Nieuwsblad, Kelly Cuypers

MECHELEN - Mechelen staat voor een van de grootste wegwerkzaamheden ooit: het immense Masterplan Mobiel Mechelen. Dat omvat het doortrekken van de R6, een weg- en spoorverbinding achter het station en een heroriëntering van de vesten.
Het Masterplan omvat het doortrekken van de R6, een weg- en spoorverbinding of bypass die Mechelen-Zuid rechtstreeks verbindt met de grote Arsenaalsite aan de zuidoostelijke zijde van de binnenstad en een heroriëntering van de vesten.

In opdracht van de Vlaamse regering werd in 2002 een 'strategisch concept' uitgetekend om het 175 hectare grote Arsenaalgebied aan de zuidoostelijke zijde van de Mechelse binnenstad en het station te herontwikkelen. Het plangebied omvat de centrale werkplaatsen van de NMBS, het station, het bedrijvenpark Ragheno, de overslagterminal Dryport Muizen en het gebied Douaneplein aan de N15.

'De kern van het strategisch concept is de aanleg van de wegbypass en een spoorwegbypass met bijhorende perrons. De wegverbinding wordt aangelegd langs de sporen. Ze is een aftakking van de Postzegellaan (N1) ten westen van de Coloma-wijk tot aan de N15 ten noorden van het Douaneplein aan de Nekker', legt Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) uit.

Voor een versnelde trajectstudie, die al in het najaar begint, trekt de minister een budget van 100.000 euro uit. 'Via een opgemaakt milieueffectenrapport (MER) dat het exacte traject zal weergeven, zullen beide werken beter op elkaar afgestemd worden', zegt Peeters.

Boven- of ondergronds?

Volgens burgemeester Bart Somers (Open VLD) is de verbinding een van de grootste ingrepen ooit in Mechelen. 'Het belang van die bypass is om de vesten en de stationsomgeving te ontlasten, de Arsenaalsite bereikbaar te maken en om de overslagterminal Dryport Muizen te ontsluiten. Bovendien zullen ook de inwoners van Bonheiden en Putte er wel bij varen.'

Toch mag de complexiteit van het project niet onderschat worden. 'De grootste vraag is of er bovengronds moet worden gewerkt', zegt burgemeester Somers. 'Hoe dan ook zijn er vier hindernissen te overbruggen: Leuvense Vaart, Leuvensesteenweg, Dijle en de spoorweg.'

Bedoeling is ook dat het Arsenaalgebied een economische groeipool wordt. 'Momenteel werken er 1.400 mensen in de centrale werkplaatsen, maar in dit gebied kunnen gemakkelijk 10.000 mensen tewerkgesteld worden', zegt Caroline Gennez (SP.A), de Mechelse schepen van Economie.

De MER-studie moet in het najaar van dit jaar beginnen. In 2008 beginnen de aannemers met de doortrekking van de R6, de weg van Mechelen-Noord tot aan de Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-Waver, tot in Putte. Die werkzaamheden verlopen in twee fasen en kosten 12 miljoen euro.

Wanneer ook nog eens de bypasses klaar zijn -de ingebruikname is gepland voor 2011-, kan de heraanleg van de vesten beginnen. Als het van Somers afhangt, mogen de Mechelaars zich aan groene boulevards verwachten.
Als het er komt zal dat zeker zijn positieve invloed hebben op de drukte op de ring en Leuvensesteenweg en wijk 'Spreeuwenhoek'

En aangezien er zowiezeo een by-pass kwam ( voor de spoorwegen ) is er geen 'bijkomende' infrastruktuurhinder.
De werken kunnen ook in 1 keer doorgaan.

Stadn Vlaams gewest en spoorwegen zitten blijkbaar op 1 lijn ( voorlopig toch )

Blijkbaar allemaal positief ...

en toch stel ik me vragen ... blijkbaar weten ze nog niet dat het bovengronds of ondergronds gaat ? Maar ze hebben wel al een eindddatum ?

Toch wel gevaarlijk als je andere grote projecten bekijkt. Misschien toch best eerst wachten tot men een begindatum heeft voor men over een einddatum spreekt. Wie weet welke problemen komt men allemaal tegen.
Het is natuurlijk een enorm project dat zeer moeilijk zal te plannen zijn.

Maar als we op die manier de Mechelse ring kunnen ontlasten, dan voorspel ik een bloeiende toekomst voor de stationsbuurt. Daar waar nu het autoverkeer het stationsplein erg vijandig maakt voor fietsers, voetgangers en terrasgangers, zal dat allicht na deze werken erg opleven.

Verder heb ik ook hoop op een Groene Boulevard op de ringweg. Misschien kunnen we een deel van de ring teruggeven aan de voetganger ? Cfr. Lier en Leuven ?

2011 is denk ik wel erg dicht bij om een project van dergelijke omvang te realiseren. Maar we zien wel ...

Vandaag in GVA:
<QUOTE>
Deskundigen van de stad Mechelen maken dit jaar nog werk van een voorstel om de vesten (R12) voor een deel al opnieuw in te richten. "Het gaat om de driehoek Schuttersvest, Van Benedenlaan, Leopold- en Hendrik Consciencestraat", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

De grote werkzaamheden op de Mechelse vesten, om ze naar het voorbeeld van Hasselt om te vormen tot een soort van groene boulevard, zijn nog niet voor morgen. "Eerst moet de R6 in Katelijne zijn doorgetrokken naar de Putsesteenweg in Bonheiden. En ook de nieuwe ringweg achter het centraal station, van Mechelen-Zuid (N1) naar De Nekker (N15), moet er liggen", weet Somers.
</QUOTE>
Tot moet gigantische problemen opleveren voor alle mensen die in het Raghenopark werken. Nu is de verkeersdrukte daar al niet te doen. Door deze werken zal het zo goed als onbereikbaar worden.

In Mechelen doet men dit blijkbaar omgekeerd. Eerst een industriezone aanleggen en dan pas de boel gaan ontsluiten.
@JC: Het zal inderdaad heel wat verkeersproblemen veroorzaken. Maar aan de andere kant hebben we nu *ook* heel wat verkeersproblemen, enkel en alleen omdat er te veel auto's over de Mechelse ring moeten om naar een andere gemeente te geraken. Vb. Nekkerspoel kruispunt, Consciencestraat, ...
'n Prestigieus project dat inderdaad nodig is. De vesten slibben langzaam dicht door het 'doorgaand' verkeer.

Als bewoner van de Koningin Astridlaan ben ik uiteraard verheugd dat die vesten gaan omgetuned worden tot groene boulevards.

Maar ik zal nog even wachten om mijn slaapkamer langs de straatkant te installeren. Zo te lezen gaat het nog wel even duren...
Ik kan de plannen alleen maar toejuichen...
Als de ring aangelegd is, zal het aan de Colomabrug ook véél veiliger worden -als bewoner van de wijk Coloma kan ik alleen daarom al al héél blij zijn...
De stationsbuurt zal er natuurlijk ook wel bij varen; en de vesten gaan er ook groener en rustiger bijliggen...
En ja, dat zal natuurlijk tijdelijk veel overlast meebrengen - maar je kan moeilijk aan een ambitieus toekomstplan werken zonder hinder...
Alleen...
ik stel me wél vragen over de data die men nu reeds op het project kleeft.
Zoals ook Evl stelt: is dit realistisch zonder nu reeds concreet te weten hoe de werken gaan uitgevoerd worden (ondergronds, bovengronds...)?
En nu zou men het idee van een parking onder Speecqvest ook reeds afvoeren? Het alternatief zou Schuttersvest worden? (na eerst ook al Kommiezenhuizen als plaats voor de nieuwe ondergrondse parking gelanceerd te hebben...).
Sommige plannen worden best eerst binnenkamers grondig bekeken, voor men ze in de openbaarheid gooit.
Dit komt niet écht over als bezonnen denken en plannen...
Maar verder:
Ik ben blij met het hele concept van de ring.
Mooi zo.
@koendv: staan de kamers bij U aan de straatkant momenteel leeg?
@jans: vrees je in uw wijk geen geluidsoverlast in de toekomst?

Vergelijk het maar met een snelweg boven je hoofd zoals in Battel!
@peter: in uw tekst staat:
Masterplan Mobiel Mechelen

moet dat niet zijn:
Masterplan PLAYMobiel Mechelen
...tja, Jokke, daar durf ik me niet over uitspreken... Misschien brengen TGV en ringweg méér geluidsoverlast mee...
Ik woon in de Stenenmolenstraat, en achter m'n tuin is het grotendeels een vrij lege, groene zone tot aan de Colomalaan en verder tot aan de spoorweg. (enkel Sporting en delen van het Coloma-instituut liggen ertussen...).
Het zal een keuze zijn tussen (beperkte?) lawaaihinder en rustiger verkeer in de wijk zélf, én rond de Colomabrug.
...een beetje kiezen tussen de pest en de cholera? Of misschien klinkt deze zegswijze toch wat te zwaar?
Ik zou binnenkort wel erg graag de definitieve plannen zien. Er zijn toch nog heel wat vragen en bedenkingen...
@jans: een troost: TGV-"lawaai" is veel minder hinderlijk dan gewoon spoorweggeratel, dat is bewezen.
Ik twijfel of er veel TGV's daarlangs zullen komen, die bypass is toch bedoeld om een vebinding Antwerpen - Brussel Nationaal mogelijk te maken.
Neen ook de TGV Brussel-Antwerpen-Amsterdam gaat daar langs rijden !!
Jullie mogen me dat niet kwalijk nemen, maar ik denk nu terug aan wat in de geschiedenisboeken staat:
" 1835 de eerste trein op het vasteland werd in België aangelegd onder inpuls van Leopold I... Maar de boeren vrezen dat hun koeien geen melk meer zullen geven ...."
Tot hier het citaat.
Zijn we ook aan het doordraven of wat?
Wie modernisatie kan stoppen steke zijn hand op ! Daarbij het voetvolk kan wat tegen pruttelen, het"gezag" geeft wat gas terug en ...het gaat gewoon in de richting dat het kapitaal/politiek wou, maak jullie daar maar geen illusie over. Of lezen jullie nooit ECHTE geschiedenis? Dat is al eeuwen lang zo en dat zal zo blijven.
Ik ben een hesselse vinstermik en weet enkel dat de groene boulevard in Hasselt Schiiterend is!
Minder verkeer op de vesten, met in het midden mooie parkjes met banken, het lijkt wel een droom voor mijnen ouden dag die er zit aan te komen :-)
Met de vernieuwde Grote Markt, de Veemarkt, de Lamot-site en binnenkort (?) het Claerenhof is Mechelen er alvast een stuk mooier op geworden.
Nu nog veel meer evenementen en evenementjes organiseren, zodat de stad weer op- en openbloeit.
@jokke:
Momenteel is de grote 'slaapkamer' aan de voorzijde van ons huis een speel- & computerkamer, precies omwille van het verkeerslawaai op de ring. Wij slapen in een kleinere kamer aan de rustige achterkant, maar wie weet... ooit in de toekomst kunnen we switchen.

@driewielerke:
Als ze erin slagen de boulevards op z'n Hasselts aan te leggen, ziet het er veelbelovend uit. In Hasselt hebben we natuurlijk wel de grote buitensingels als alternatieve route.
In elk geval is de geluidsoverlast een duidelijke issue, inderdaad. Je moet maar in Battel komen met de juiste windrichting bij regenweer, en je hoort het geraas. Zelfs nu kan je in de stationsbuurt in 'goede' omstandigheden al elke autoop de E19 horen rijden. Onder de grond stoppen die handel, dus... anders zal je de buurtbewoners over je heen krijgen
Ik vraag me af hoeveel woningen er zullen moeten verdwijnen voor die fameuze bypass en het TGV-spoor van de NMBS.
En wat gaan ze doen om de extra geluidsoverlast te beperken?? Geluidsschermen plaatsen of wachten tot de omliggende bewoners gaan klagen?

Voor het grootste deel van de stad oogt dit project mooi. Naar mijn gevoel wordt er spijtig genoeg weinig gedacht aan de gevolgen voor de bewoners van "de burcht". Er zijn wel degelijk enkele bedenkingen te maken bij het hele project. Maar blijkbaar is momenteel zelfs positieve kritiek (ter verbetering van het project voor iedereen) nog steeds not done. Ik had toch graag eens een stadsbestuur gezien dat op een volwassen manier weg wist met inspraak van bewoners.