Witte Zwanen, Zwarte Zwanen...

met categorie:  

...de toeristenbootjes liggen weer aangemeerd aan de kade op de Haverwerf.

Maar...plots is de voetgangersbrug van Haverwerf naar Vismarkt afgesloten door twee nadarhekken.

Plaats delict ?
Instortingsgevaar ?
Staking van de brugwachters ?

Wie weet meer ?

Heel het dijlepad en de voetgangersbrug worden één grote grap. Het toeristisch seizoen gaat van start en heel de boel ligt in puin.

Ondertussen is het Dijlepad al enkele weken afgesloten, is het zo moeilijk om kabels te vinden ? De aansluiting van het Dijlepad richting Lamot (dus niet via het duivestrontstraatje) is afgesloten op een ongelooflijk amateuristische manier. Nog steeds hangt er geen uitleg aan de hekkens die het Dijlepad afsluiten. Men faalt weer eens grandioos in Mechelen. Het gepruts met het belastingsgeld is onaanvaardbaar.
Waarschijnlijk te gevaarlijk voor voetgangers en angst voor verantwoordelijkheden vanuit de stad. In ieder geval erg triestig ... en weinig doordacht ...
Het gebrek aan communicatie hierover is beschamend...
En inderdaad: het toeristisch seizoen is begonnen, de Paasvakantie is met mooi weer gestart, en dé toeristische troef van vorig jaar - het Dijlepad - ligt er troosteloos bij...
Wanneer wordt dit in orde gebracht?
En wat is er mis met de voetgangersbrug?
Ik las of hoorde hier tot hiertoe niets over?
jammer...
De enig informatie die ik heb is:
<QUOTE>
Beste Peter,

Het Dijlepad is omwille van veiligheidsredenen tijdelijk afgesloten omdat enkele kabels zijn losgekomen. Zodra deze terug bevestigd zijn, wordt het pad opnieuw opengesteld. Hierbij aansluitend kan ik u reeds melden dat we de nodige budgetten in de begroting hebben vrijgemaakt om het Dijlepad door te trekken van de Zoutwerf tot aan de brug van de Vijfhoek.

Vriendelijke groeten,

Greet Geypen
</QUOTE>
Afgelopen WE werd er gewoon gewandeld op het Dijlepad !!

Er liep zelfs redelijk veel volk op rond.
Het hek aan het duivenstrontstraatje staat er nog altijd, weliswaar open. Dat was de afgelopen weken ook al zo. Je liep dan wel tegen een gesloten hek aan ter hoogte van Diependaal of halfweg. Vooraleer ik zeker ben dat het open is ga ik daar dus niet meer. Trouwens het Dijlepad heeft m.i. alleen zin wanneer het bereikbaar is vanaf de voorkant van Lamot, dus zonder de afsluiting die er nu staat. Toeristen hebben anders de grootste moeite om het Dijlepad te vinden. Als ze het vinden hebben ze dan nog een paraplu nodig tegen de stront.

Aan de brug weerom geen uitleg waarom ze dicht is en wanneer ze terug zou opengaan. Ik heb zo'n vermoeden dat het te maken heeft met een overgang tussen twee pontons aan de kant van Lamot. Ik heb daar al geregeld mensen tegen de grond zien gaan omdat er veel beweging zit tussen de pontons.
Wat betreft de voetgangersbrug staat er
vandaag in GVA: De voetgangersbrug werd afgesloten uit veiligheidsoverwegingen, omdat er een plank was losgekomen.
Vandaag worden de nodige herstellingen uitgevoerd, zodat het bruggetje weer in gebruik kan genomen worden.
Over het Dijlepad wordt niets vermeld!
Ik vind die bruggen,een miskleun! als
"mindermobiel" heb je er niks aan.
Terwijl wij ook inwoners van Mechelen zijn en belastingen betalen, kunnen we niet genieten van het panorama.
@alleman: de brug schijnt vanavond vroem begaanbaar te zijn. Er zijn twee metalen latten aangebracht (bevestigd met 8 vtjzen) die de verbinding moeten verzekeren tussen de "vlottende" delen.
Nu nog wachten op de eerste sukkelaar die erover struikelt, waarna het verhaal terug van voren herhaald wordt.
Waar zitten die oudgedienden van het elfde genie?
Welke fotograaf begeeft zich ter plaatse?
Ha sé dat doe me nu plezier: De oude genisten Klas 46 terug onder de wapens.
Den deze met zijn 80 jaren en ischias op kop in ne rolstoel. Mannen dat gaat dé Mechelen mop worden en dan geen fotografen hé! - de schieten foto's las ik hier eens en ik dacht dat alleen vuurwapens konden schieten.. - maar alle tv-stations van West Europa om te laten zien hoe ons leger nog altijd waakt. Is een film uit 1939 in herhaling dan. In wat een klein land toch groot kan zijn. Klungelen...
jokke, die eerste dat zal ik wel zijn dan ;-) er moet maar een kiezeltje liggen en bibi slaagt er in om er over te struikelen *grijns*
maar ik zal dan braaf zijn en niet gaan klagen se :-)
Zonder te veel in detail te gaan wil ik de bloggers er maar op wijzen dat er momenteel gewerkt wordt aan oplossingen voor de diverse, hier aangehaalde problemen ivm het Dijlepad. Daarvoor nog eventjes geduld, maar er wordt wel degelijk iets aan gedaan, alleen is het allemaal niet even evident op te lossen, zelfs niet met de genie, wel met een beetje genie van de verantwoordelijken. Een beetje "posjense" dus.
@rudi: hoe was die mop weer over het toppunt van posjence?
neun ezel eun cintroen in zeunne mool steke en ......
Met posjence, jokke, bedoelde ik dat er helaas tijd verloopt tussen het vinden van de oplossing en de uitvoering. En soms kan die uitvoering nietb direct gewoon omdat er materiaal moet besteld worden met leveringstermijn. Men gebruikt wel het begrip "just in time", maar dat is eigenlijk "just too late". Vandaag nog meegemaakt. Plafondlamellen op lengte besteld, één week leveringstermijn uit Duitsland. Vandaag helaas niet bij de levering: productievertraging tot eind april. Ik weet wat dat betekent want ik heb jaren staal verkocht, ook dat zelfde liedje. Dus andere oplossing moeten zoeken of mijn badkamer kon niet verder afgewerkt worden voor eind april. Dat bedoelde ik, ik weet dat men wel degelijk met een aantal zaken bezig is en hopelijk zien we binnen de week hier en daar al wat resultaat.
Posjence hemme= geduld hebben.

(en da kost nikkes)
@jokke oep zn....:....zeunne mool steke en
(aan den achterkant) wachten tot.......
tot? tot??
allez joeng, maak het es van de eerste keer af he!! Ik wil da weten!! ;-)
@Katrientje,gei wet oekwel wa dak opwacht,
ma da meuge we he ni schraeve.t'is he wel oep z'n Mechels ma we hauve het plopel he.!
iik ken die uitdrukking niet, maar ik denk dat dat luidt:
neun ezel eun cintroen in zeunne mool steke en dan wachten tot dat em uitschèt zeker? Of heeft hij dan de diarree?

Voor jullie Pasen een toemaatje
Hi-an den eizel schèt korente van vaafentwintig cente,
hi-an den eizel schèt bonbon.
katrientje: enanzeg..zoogetottatzuuris