Stad zonder zwembad

met categorie:  

Zwembad Leliestraat

Mechelen, een stad met 80.000 inwoners, centrumstad van een agglomeratie van pakweg 120.000 inwoners, maar we beschikken sinds dit weekend niet over één openbaar zwembad. Ik werp geen steen naar wie dan ook, maar ik noem dit een schande!

Zoals bekend is bij de verbouwingswerken aan het stedelijk zwembad in de Leliestraat gebleken dat er wat aan de hand is met de betonstructuur. Een dringende sluiting is het gevolg. Had men jàren geleden de moed gehad om het oude zwembad aan het Rode Kruisplein te renoveren, hadden we nu tenminste één zwembad gehad, wat op zich ook al niet té veel is voor een middelgrote stad als Mechelen.

Wellicht met schaamrood op de wangen heeft de stad nu een persbericht verspreid om de sluiting van het enig overblijvende zwembad toe te lichten (>> lees meer).

p.s. Ik heb nog zwembeurt-kaarten liggen. Zullen die ook elders geldig zijn? Of moet ik de volle pot betalen in Hofstade of Londerzeel?
PERSBERICHT van de Stad:

Stedelijk zwembad sluit tijdelijk de deuren

Het Mechelse stadsbestuur besliste vrijdag om met onmiddellijke ingang het zwemcomplex aan de Geerdegemvaart tijdelijk te sluiten.

De slechte toestand van de dakconstructie dwingt het stadsbestuur tot deze drastische beslissing. De veiligheid van de zwemmers moet gegarandeerd zijn. Voor de gebruikers worden, in de mate van het mogelijke, alternatieven uitgewerkt. De scholen zijn hierbij prioritair.

Tijdens de herstellingswerken ontdekte men grote tekorten aan de dakconstructie. Bij de bouw van het zwembad werden materialen gebruikt die niet voldoende bestendig zijn tegen chloride-dampen, die uiteraard veelvuldig voorkomen in het zwembad. De aan gang zijnde renovatie van het zwemcomplex toonde nu dat het dak sterk aangetast is, waardoor het doorhelt en de stabiliteit niet gegarandeerd is, met andere woorden: er is instortingsgevaar.

Het is daarom onverantwoord om het zwembad open te houden. Het stadsbestuur is zich terdege bewust van de noodzaak om zeer snel het zwembad te kunnen heropenen. Het geeft dan ook de allerhoogste prioriteit aan de herstellingswerken. De heropening van het zwembad moet zeker gebeuren voor de start van het nieuwe schooljaar, maar zal indien mogelijk vroeger gebeuren. Ondertussen worden zoveel mogelijk alternatieven uitgewerkt voor scholen, clubs en recreatieve zwemmers.

Onderwijs
De stad neemt contact op met alle zwembaden in de regio als alternatief voor het schoolzwemmen. De stad zal, zowel voor vervoer als toegangsprijs hiervoor, de volledige kost op zich nemen. Prioriteit gaat naar de leerlingen van het 5de en 6de jaar zodat de eindtermen die de leerlingen moeten halen niet in het gedrang komen. Voor alle anderen worden alternatieve sportactiviteiten voorzien. Hiervoor zullen sporthallen gratis ter beschikking worden gesteld, alsook gratis busvervoer van en naar de sportterreinen.

Clubs, zwemschool, recreatieve zwemmers
Aan de Mechelse scholen BIM en Sint-Romboutscollege wordt gevraagd om hun schoolzwembaden open te stellen. De stad is bereid om eventuele ondersteuning te voorzien om dit mogelijk te maken. Ook voor de zwemschool worden alternatieven gezocht. Voor de sportzwemmers worden verdere initiatieven onderzocht zodat ook hun werking zo weinig mogelijk in het gedrang komt. Samenwerkingsmogelijkheden met andere zwembaden in de regio (overdekt en openlucht) en met het Sportpark De Nekker worden verder bekeken. De stad zal hierbij alles in het werk stellen zodat de Mechelse zwemmers hun sport kunnen blijven beoefenen tijdens de sluiting. Ook de redders van het Mechelse zwembad kunnen op andere plaatsen (De Nekker) worden ingezet.

Heropening
Ten laatste begin september heropent het zwembad, maar alles wordt in het werk gesteld om reeds in de zomermaanden te kunnen openen.
De abonnees worden gecompenseerd. Het abonnement wordt opgeschort tijdens de renovatie en de abonnementen worden bijkomend met 1 maand verlengd. Alle Mechelaars mogen ook 14 dagen gratis zwemmen bij de heropening.
Tot slot engageert het Mechelse stadsbestuur zich om voor het einde van de legislatuur een bijkomend zwembad te openen. Er wordt nu reeds hard gewerkt om het dossier van het nieuwe zwembad zo snel mogelijk klaar te krijgen. In de begroting 2008 en de meerjarenplanning worden daarvoor de nodige middelen voorzien.

De tijdelijke sluiting van het zwembad kon onmogelijk voorzien worden. Het stadsbestuur verontschuldigt zich bij alle zwemmers voor de ongemakken, volgt de toestand van nabij op en zal mogelijk bijkomende maatregelen en voorstellen om de nood op te vangen ernstig overwegen.

Hallo Koen.ik heb juist uw bericht gelezen,dat is echt spijtig,was er iets mis met de oude zwemdok?ik heb daar veel aangename uurtjes doorgebracht.alsook op de armemensen plage op de vaart aan de cano club.wij moeste weleens een karkas van een doode hond wegstoten.maar dat waren plezierige tijden van mijn jeugd in Mechelen
Het oude zwemdok staat al vele jaren leeg. Het was indertijd te duur om het te renoveren (sic). Maar door het feit dat het nieuwe zwembad nu ook gesloten is, hebben we dus geen publieke zwemgelegenheid meer.
Misschien zullen we ook weer in de vaart moeten duiken :-)
Oei, en dat is dus voor de hele zomer !
Wat heeft men toch getalmd met de renovatie van den ouden dok.
De Nekker is geen alternatief : om daar binnen te geraken, betaalt men in het hoogseizoen 3 euro ! : wel veel om eens een baantje te gaan trekken (dat lijkt me daar trouwens onmogelijk.
Het is daar meer een "plage".)
Waarom persé de scholen moeten voorgaan, is me volstrekt onduidelijk.
Ik ben een sportief persoon, maar naar mijn bescheiden mening hoort zwemmen niet eens thuis op een school.
In mijn jeugd ben ik daar gelukkig aan ontsnapt. Het schoolzwemmen was toen net nog niet in de mode.
Wat een gedoe, met bussen e.d. ; en met een lesuur komen ze niet eens toe om een kwartiertje in het water te vertoeven...
Laatst wilde ik op een zaterdag om 11u20 even een duik gaan nemen. (Een kwartiertje doorzwemmen vind ik voldoende.)
Bleek dat men daar 's zaterdags ook al aan "blokzwemmen" deed, midden in de winter ! Wachten tot kwart voor twaalf of niet zwemmen ....
Het werd dus : niet zwemmen.
@ els :
We hebben een nieuw Vlietje... op de Melaan !
Allen daarheen ! Zwemmen tussen de visjes en daarna met een Carolus (Van de Vismarkt) op de oever !

Het is maar een idee !

Zwemmen Intra-Muros !
Vandaag een analyse door Radio Reflex:

Kritisch bekeken : Een verdronken zwembadbeleid

Bij aanvang van de bestuursperiode Somers I, nu ruim zes jaar geleden, diende men noodgedwongen het zwembad aan het Rode Kruisplein te sluiten. Vorige week, bij aanvang van de bestuursperiode Somers II, diende men noodgedwongen ook het zwembad aan de Leliestraat te sluiten.

Toen het "oude zwembad" aan het Rode Kruisplein werd gesloten wisten een aantal zwemclubs uit te wijken naar het "nieuwe zwembad" in de Leliestraat, doch het aantal beschikbare momenten dat men de talrijke zwemmers hun plezier of les kon geven bleef ontoereikend. Met de meest recente sluiting zitten de Mechelaars volledig op het droge.

Vanaf 2001, bij de eerste sluiting, doken bij regelmaat van de klok ideeën op omtrent een nieuw zwembad in Mechelen, dit ter vervanging van "den oude dok". Een samenwerking met de provincie om in het Sport- en Recreatiepark een zwempaleis te bouwen kreeg al snel een 'njet'. Ook het idee om met buurgemeente Bonheiden een complex op te trekken viel al even snel in het water. De Olympische Spelen naar Vlaanderen halen zou een oplossing kunnen bieden moet de toenmalige minister-president Bart Somers gedacht hebben. Toen opperde men de optie een 'oefenbad', wat toch ook een degelijk zwembad zou betekenen, in Mechelen te bouwen. Maar ook hier was het belangrijker deel te nemen aan de ideeënstroom, dan als winnaar verder te gaan. Medio 2006 dacht men in de Dijlestad opnieuw het warm (zwem)water uitgevonden te hebben. De renovatie van "den ouden dok" inschrijven voor het televisieprogramma 'De Monumentenstrijd' en daar een groot deel van de financiële middelen te halen. Maar het project geraakte niet verder dan de inschrijvingstafel van de jury.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht besloot schepen van sport Koen Anciaux klare wijn te schenken en werd er een 'procesbegeleider' aangesteld om het complex aan het Rode Kruisplein te inventariseren, met het oog op de (her)opening van een zwembad aldaar. Ook SP.a-Spirit nam een 'zwempaleis' aan het Rode Kruisplein op in haar verkiezingsprogramma bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. In maart van dit jaar besprak Koen Anciaux nog de plannen en verzuchtingen van de actiegroep "Red het Zwempaleis". Ook oppositie-kartel CD&V/N-VA mengt zich de jongste dagen in het zwembaddebat en brengt een aantal ecologische argumenten naar voor.

Maar tot op heden is het Mechelse bestuur er nog niet in geslaagd duidelijkheid te brengen over een tweede (vervangend) zwembad, laat staan wanneer dit zijn deuren kan openen. Erger nog, door bijkomende mankementen - aan het licht gekomen tijdens renovatiewerken aan het "nieuwe zwembad" (toch ook al van halverwege de jaren 70) - heeft men het enige zwembad in Mechelen vorige week noodgedwongen moeten sluiten. Minstens tot de zomer, maar een realistisch iemand weet dat dit meer dan waarschijnlijk veel langer zal duren.

Of hoe men na jaren 'watertrappelen' en treuzelen toch kopje onder gaat en zichzelf verdrinkt. De Mechelse zwemmers zitten momenteel op het droge, maar wanneer de schaapjes op het droge zullen zijn - met betrekking tot het zwemplezier in de Dijlestad - blijft een open vraag.
(Gepubliceerd op dinsdag 24 april 2007) 45
@Els: kunnen zwemmen staat in de eindtermen van het lager onderwijs. Dat wil zeggen dat een kind moet kunnen zwemmen om een diploma lager onderwijs te kunnen krijgen. Logisch dus dat scholen dit ook aanleren aan de kinderen en er voor hen (maar liefst ook voor alle anderen) een oplossing moet zijn.
Just to know :
Heeft het Sint-Romboutscollege nog een eigen zwemdok ?
En anders allemaal de MelaanVliet in (In onze blote kont zoals De Witte van Zichem) !
Het wordt nog leuk op de Melaan - LOL
Het college beschikt, net zoals Bim-Sem, over een eigen zwembad. Maar die 2 zwembaden worden al intensief gebruikt door de eigen leerlingen én door clubs en verenigingen. Of de àndere scholen daar terecht gaan kunnen, blijft een vraagteken.

gimycko, misschien is jouw voorstel nog het enige realistische :-)
@ Koen : Het wordt goed weer, dit weekend !

Allemaal naar de Melaan en zwembroek of bikini niet vergeten !

Peter kan misschien zorgen voor de tafeltjes, de parasols en voor de drankjes. Alleen moet er iemand nog wat zeezand gaan halen.

Een Strand Intra-Muros : dat is nog eens een idee ! Volgende week verslag op de website van Flickr - LOL
Pas op voor de scherpe stenen !! Best espadrilles dragen. :-)
Gewoon voor te weten :

Wat zegt De Wet over het dragen van strandkledij in de binnenstad ?

LOL
Verassend vast te stellen dat een relatief kleine gemeente als St. Kat. Waver 3 (drie !!) zwembaden heeft en Mechelen, centrumstad, (g)een.
En de Vaart? Mag je daar eigenlijk in zwemmen, of is dat verboden?
Ik woonde vroeger aan de vaart en heb vaak gezien dat er gezwommen werd, maar weet niet of het toegelaten is.
@ peter L : dat er in Katelijne drie zwembaden (badjes !) zijn, kwam door de politiek : elke wijk moest persé zijn zwembad hebben : dus : Centrum, Elzestraat en Pasbrug. Ook die van
O-L-Vrouw-Waver wilden dan hun zwembad (bv aan 't klooster), maar dat vierde bad is er toch nooit gekomen.
Was men in Katelijne niet beter af met één groot zwembad dan met drie kleine ?
Wat vinden de Waveraars daarvan ?
(maar ik denk dat die discussie daar nu wel achter de rug is...)
Ik kom oorspronkelijk uit Katelijne-Waver, destijds vond ik ze wel best plezant en gezellig, en als er in dat van de Elzestraat teveel volk zat fietste ik gewoon ( 5 à 10min. ) naar dat van Katelijne-dorp.
Plezante jeugdherinneringen.
Moest ik op dit moment een kind hebben; ik trok er terug mee naar daar, veel 'overzichtelijker'.

Zelf zwem ik niet meer in openbare zwembaden: ik kan niet tegen de chloor
Mijn maten gingen erin zwemmen maar ik was er natuurlijk altijd niet op gekleed en skinny dipping is hier niet toegelaten, hoewel het wel leuk zou zijn
En bovendien, wat niet verboden is is toegestaan.
@ St Netels

Het plezantste was (of misschien is nog, ben er lang niet meer geweest), was het feit dat je echte zuurtjes kon kopen in het cafetaria na het zwemmen.

Maar het is zoals je zegt, ze zijn misschien wat klein, maar voor kinderen zijn ze zeker perfect!
Het is inderdaad verboden om in het kanaal te zwemmen. Heel eenvoudig, het is in België verboden te zwemmen in niet bewaakte zones.

Zelf stoor ik me totaal niet aan dat verbod. In de bewaakte zwemzones is het dikwijls gevaarlijker door de drukte dan in één of andere onbewaakte plas of kanaal.

Er wordt inderdaad regelmatig in het kanaal gezwommen. Vroeger werkte ik vlak aan het kanaal en zag ik er regelmatig zwemmen. Natuurlijk is er éénmaal per jaar een massale zwemsessie tijdens de triatlon.
@JC denkt ge dat dat een wet is? Ik vind dat ge eender waar moogt zwemmen alshet openbaar domein is,op eigen risico natuurlijk en alleen als er echt gevaar is zou er een verbod totzwemmen moeten zijn.
@lieven: <mode lol on> wat je zeker niet mag doen in de vaart: de chocolade eendjes van Peter opeten, ook al zwemmen die in een bewaakte zone <mode lol off>

ik vind het klote da ge geen bikini meer aan mag in het zwembad!!!!!!!!!

suck on that!!!!!!!!!!!!!!

 

 

@VETTELETTERSCHRIJVER: niet zo hard roepen, we verstaan U wel!

Ben je trouwens zo preuts dat je altijd in bikini in het zwembad wil?

@anoniem: ik begrijp dat dat voor een travestiet erg moet zijn.:-)

GEEN ZWEMSHORTS MEER...

ALLEEN ZO'N GAY SPEEDO SPANNENDE ZWEMBROEKSKES....

SUCK ON THAT ASWELL!!!!

ZWEMBAD MECHELEN, KOM ER NOOIT SLECHTSTE ZWEMBAD VAN BELGIË!!

"anoniem", blijf maar weg uit het zwembad......ze gaan u zeker niet missen hoor!

MC Nico heeft precies weer last van oprispingen !

:-|

Vroeger had ik een 10-beurten kaart voor het Rode Kruisplein en op zondagochtend was het er zalig rustig om baantjes te trekken.

@ Gim, awel, de Melaan is wel een goed idee, en behalve dat onze Peter daar ook nog terrasjes, een parasolleke en versnaperingen voorziet, kan hij ook best zijn schepnetje opnieuw bovenhalen voor diegenen die te fanatiek bezig zijn en dreigen te verzuipen.

@ Peter en de rest, ik ben herhaaldelijk in St-Kat-Wav gaan zwemmen, geen klachten erover, maar het is wel een relatief klein zwembad, dus is het opletten op welke uren je er naar toe gaat dat er niet al te veel volk is.
PS: crocs doen het ook goed, en zijn very hip sinds vorig jaar :o)

 

ik vind het niet kunnen dat de school bim-sem nu een zwembad word voor iedereen daar zijn oon internen en vind ik dat absoluut niet kunnen!!!!!!!!!!