Herman de Coninck en Mechelen...

met categorie:  


(tekening: Herman De Coninck, door Siegfried Waldhek)

10 jaar geleden stierf de bekende Vlaamse dichter in Lissabon.
Hij werd er geveld door een hartaanval.
Herman werd in 1944 in Mechelen geboren.
Hij groeide er op, en liep school in het Sint-Romboutscollege.
Later keerde hij regelmatig terug naar de Dijlestad - voor familiebezoek, maar ook als graag geziene klant in de kunstenaarskroegen Herten Aas en De Verloren Zoon...
Uit deze Mechelse periode van het levensverhaal van de dichter, werd een literaire en historische wandeling gedistilleerd.
Vertrokken wordt er aan het ouderlijke huis op de Hombeeksesteenweg, waarna de stad wordt binnengetrokken, op zoek naar sporen van Herman.

Deze wandeling wordt gegidst door Thomas Eyskens, op dinsdag 22 mei.
Ze duurt ongeveer 2 uur.
Plaats van afspraak:
Plaisancebrug, kant frituur.
14 uur of 19 uur.

Inschrijven is noodzakelijk.
via: In|Uit Mechelen (070 222800)
inenuit@mechelen.be
(de dag zelf kan u de mensen van RIM, die deze wandeling organiseren, bereiken op 0486/51 35 43)
Het aantal deelnemers is beperkt.


Vader...

De dingen die voorbij zijn, blijven rustig verderleven,sereen, omdat ze niet meer zo acuut en niet meer slechts zo heel heel even
moeten gebeuren van minuut tot minuut.

Zo ging mijn vader, sinds hij stierf ook in mijn dromen al een paar keer dood, maar trager,
er niet de tijd voor nemend, maar een eeuwigheid, en leeft hij toch nog verder, verder en wat vager.

Hij zegt niets meer, hij is een sfeer, mijn vader,van ouwe woorden, het woord 'altegader',
het woord 'gelaat' en 'schoot' (van ons gezin) en 'schoon'.

Zo rustig wil ik ook wel sterven, een keer of zes, zeven in de dromen van mijn zoon.
Tot ik gewoon blijf leven.

(Herman De Coninck)

Ben een fan van Herman de Coninck.

En heb al meerdere hommages meegemaakt.

Ga vast info inwinnen of ik met het driewielerke meekan!
Mooi initiatief. Altijd leuk om de versregel van hem te lezen op de gevel van het hoekhuis van de Hombeekse en Brusselsesteenweg, het gazetten- en boekenwinkeltje van zijn ouders.

Anecdote: wijlen mijn vader was dictieleraar aan het Sint-Romboutscollege en heeft nog les gegeven aan de dichter. Hij vertelde me ooit dat hij lange tijd een werkje van Herman De Coninck heeft bewaard, omdat hij toen al vond dat die jongeman talent had. Bij latere verhuizen is hij het kwijtgeraakt. Spijtig, want het zou interessant zijn om te zien hoe die 16-17-jarige toen al bezig was met poëzie.
@koendv: heb beide hoger geciteerden ook meegemaakt.
Een anecdote: in dezelfde klas zat ook Pol Goossens. En het was een plezier(?) om door EH Verwimp onze litteraire gewrochten te horen beoordelen.
Over de Pol: "Juicht, Belgen, juicht: daar is een nieuwe Conscience opgestaan!" en "Pompiersstijl".
Het werk van Herman werd bijna altijd integraal voorgelezen, wat de vorm van uiterste goedkeuring was.
Over het mijne wil ik in nederige stilte zwijgen :-)
Jokke, dezelfde pastoor Verwimp die op Tereken, Sint-Niklaas gestaan heeft?
@lieven: ik vermoed van niet. Het was destijds niet de gewoonte (en ook niet nodig om de getalsterkte op peil te houden) om pristers van het ene bisdom naar een ander over te plaatsen. En de "Wimp" waarover ik het hoger had, was een gezonde Kempenjongen. Je kon hem na collegetijd meestal aantreffen in boekhandel Salvator (toen nog in de Kathelijnestraat).
Thomas Eyskens heeft die "Herman de Coninck" wandeling vandaag zeer treffend gebracht: een goede poëziekeuze op de juiste plaats, met leuke anectodes gespekt!
De vrouwen vormden wel de meerderheid tussen het publiek! Hadden zoveel mannen last met hun collegeverleden dat ze liever hun kat stuurden?

éThomas: traceer dat verhaal van dat bellenketrekke op de Korenmarkt toch nog eens: bij mijn weten heeft de fiscus nooit filialen gehad op die plaats. Maar ja, ik was in die jaren nog geen belastingsplichtige noch betaler, ik was toen maar ten laste!
@vrienden van de poëzie: U was gisterzn weer geweldig!