Help Zuurstof !! of de school sterft uit

met categorie:  
.


Onlangs konden we ons verheugen op de opening van de nieuwe Melaan.
We konden zelf een ganse school vissen ontwaren. Zijn die er vanzelf gekomen? Ik denk het niet.
Twee weken geleden zag ik er zelfs een goudvis in zwemmen.
Toen ik vandaag echter voorbij deze mooie vliet liep op weg naar de markt merkte ik een triestig tafereel.

 


Het water dat eerst zo helder was dat was nu volkomen omgevormd tot een heuse erwtesoep, niet echt een mooi gezicht. Daar waar eerder de bodem totaal zichtbaar was zoals een pas gevuld bad, kon je nu niks meer zien, geen hand voor de ogen. Er bevonden zich eerst alleen wat draadalgen, deze zijn nu bijna verdwenen en hebben plaats gemaakt voor zwevende algen.
Bovendien, en dit lijkt me veel ernstiger, zijn de kersverse vissen een voor een aan het afsterven.
Zijn deze twee problemen gelinkt?
Algen kunnen ongebreideld groeien onder invloed van de zon, die ze de nodige energie geeft, dit kan ook door eutrofiering van het water gebeuren, oververzadiging met voedsel zoals uitwerpselen, ik denk bijvoorbeeld aan het lozen van de toiletten of het werpen van teveel voedsel in het water. Het nare gevolg van overgroei van algen is dat hiervoor veel zuurstof nodig is. De vissterfte is misschien te wijten aan gebrek aan zuurstof, temeer daar het water zich slechts langzaam verplaatst.
Is hier niks aan te verhelpen? Het moet zeker op korte termijn gebeuren voor alle vissen dood zijn en voor de vliet eindigt als een dood en stinkend waterke.
een dode vis
een dode drijvende vis
een dode vis
nog een dode vis gedreven tot het eind van de stroming
dode vis die reeds naar de boden gezonken is
Een andere dode vis die reeds naar de boden gezonken is.

De school vissen zag ik ook, én de goudvis. Het was een lust voor het oog om die school te zien zwemmen, zelfs tijdens hun paasvakantie.

Er is onlangs water op de Melaan gelaten omdat de waterstand erg laag stond. Het heeft de laatste dagen niet meer geregend en de waterstand werd dus met de dag lager. Normaal gezien wordt het water van de Melaan aangevuld met regenwater van de nabijgelegen daken. Tijdens de werken heeft men goed uitgekeken om niets anders in de Melaan te storten dan regenwater, en ik denk dat men daar in gelukt is, zoals bleek uit het heldere water van enkele dagen terug.

Het extra water komt nu via een pomp uit de Binnendijle. Allicht heeft het daarmee te maken. Het water van de Binnendijle is dus toch niet zo zuiver als men zou denken ?

Oplossing ?
- Geen Dijlewater meer gebruiken, om het water aan te vullen ? (Ben ik voorstander van trouwens !!)
- Er wat meer stroming opzetten, om zo meer zuurstof te creeren ?

Heeft er iemand trouwens de pompen ooit al zien werken ?
De wind waait het water over het algemeen van de Drabstraat naar het Jef Denynplein, terwijl de pompen het water andersom zouden stuwen ...
Misschien kan een soort fontein zoals in vijvertjes, maar dan iets groter, meer zuurstof toevoeren.
@ Lieven : Ik stel voor om dat "Fontein" van de Botermarkt ergens in het Vlietje te planten. Dan wordt dat eindelijk eens gebruikt.
Twee vliegen in een klap !
-De Botermarkt wordt vrijgemaakt voor een rijdende kiosk
-Het water van de Melaanvliet wordt voorzien van zuurstof
Misschien een idee om door te sturen naar Bartje S. en/of de Ombudsman ?
Dat kan nu toch niet zoveel kosten !
Voor zover ik weet draaine die pompen enkel tussen 12 u en 2 u 's nachts. Naargelang de evolutie (algen, geur etc...) kan men die langer laten draaien. Andrzijds vind ik, en misschien ben ik daarmee tegendraads, dat de vliet er nu echt als een vliet uit ziet. Het water is namelijk nooit zo helder als het was in het begin, maar dat is ook het geval in de rivieren. Dus momenteel panikeer ik heemaal niet. ook in de Dijle zie je de vissen enkel maar als zij naar boven komen.
Maar waakzaamheid is inderdaad geboden.
Ik kan je volgen Rudi. Trouwens de eerste eenden zijn gespot op de Melaan.
http://www.flickr.com/photo...
beste bloggers,
de pomp op de Melaan draait vanaf verleden week. De eerste dag +- 16 uur om het water op peil te brengen. De dag erna na 2 uur (inderdaad Rudi van 0.00 tot 02.00 uur). Bijkbaar is de eerste dag er te veel aangeweest, te veel Dijlewater ineens.
Het is een moeilijke evenwichtsoefening om een gulden middenweg te vinden tussen voldoende water, zowel proper water als hoog genoeg, en geen vervuiling zodat de vis en algen en planten in leven blijven.
Ik volg de situatie bijna dagelijks op om het zo proper en natuurvriendelijk mogelijk te houden.
Bedankt Paul voor de info !
Toen we verleden week water van de BinnenDijle binnenhaalden, was er enkele dagen later op de BinnenDijle ook een zeer grote vissterfte. Blijkbaar is er met vervuild water gespoeld aan de bovensluis, dat water is ook doorgestuurd is naar de vliet.
Spijtig want ik wil absoluut de Nieuwe Melaan proper.
@Temmer: Toen ik onlangs op de Grootbrug en richting zoutwerf keek, zag ik links uit een pijp een lozing die ongeveer een minuut duurde, en die toch niet uit regenwater scheen te bestaan.

Wordt er geloosd in de BinnenDijle ?
Of misschien een te groot temperatuursverschil. Nog wat fine-tuning en het komt misschien nog in orde? Bedankt voor de feedback.
Misschien niet te veel DijleWater ineens op de vliet laten ? Op die manier wordt het risico een beetje gespreid.

Ik ben wel blij dat er goed wordt over nagedacht ...

Hopelijk hebben we wat regen de volgende weken.
Zeg, en als we die vuile vliet nu eens voldumpten? Dan zijn we van dat watergedoe af en hebben we ineens plaats voor parkeerplaatsen en boompjes!
@Sint: En vééél veiliger ! :-) Helaas niet erg origineel :-(

@Paul: Kan men ook het bestaande vlietwater rondpompen, zonder Dijlewater toe te voegen ?
Er moet toch iets verkeerd zijn met de Dijle. Afgelopen week is er ook een massale vissterfte gesignaleerd in de Dijle in Rijmenam en Boortmeerbeek.
Allicht te wijten aan vervuiling.
Als die vliet gevuld was met regenwater kan ik me voorstellen dat er een grote vissterfte optreed na het massaal aanvullen met Dijlewater. Er moet daar een enorme sprong in pH gebeurd zijn en ook de mineralengehaltes zullen goed door elkaar geschud zijn.
Een heel helder water in onze contrijen wil meestal zeggen dat er iets niet in orde is met dit water.

Geef het nog even tijd en er zal zich een evenwicht instellen. Veel mensen wilden van de vliet een vijvertje met leuke visjes (goudvissen !) en helder water. Ik opteer liever voor een natuurlijker ecosysteem, met inheemse soorten en het water mag gerust wat troebel zijn.

Er zijn wel degelijk nog lozingen op de binnen-Dijle. Langs het Dijlepad kan je op een paar plaatsen duidelijk het afvalwater ruiken dat men aan het lozen is.
Misschien kunnen ze de zieke vissen tijdelijk in het gesloten zwembad in de Leliestraat onderbrengen :-)

Mechelen, een stad met 80.000 inwoners, centrumstad van een agglomeratie van pakweg 120.000 inwoners, maar we beschikken niet over één openbaar zwembad. Ik werp geen steen naar wie dan ook, maar ik noem dit een schande!!!

Ik heb nog zwembeurtenkaarten liggen. Gaan die ooit vol geraken? Of zullen die ook geldig zijn in Hofstade?
Koen, probeer gewoon het buitenbad op de melaan ! ;-)
Zou het niet mogelijk zijn zijn dat men die kanaaltjes(gelijk de Melaan)bedekt hebbenvoor gezondheids reden?)op tijd zou dat water wel kunnen rieken.Dat is juist een vraag,mischien kan er iemend daar een antwoord op geven.Voor den oogenblik ziet het er erg mooi uit,maar hoe zal het er uitzien in de toekomst?
@Louis. Het waterke wordt goed in het oog gehouden. Het water dat er in komt is DijleWater van de binnenDijle, en regenwater van de daken van de huizen in de buurt.
@Katrientje,nog even geduld en ge kunt er een GEZONDSLIJKBAD in nemen.
mja, met al die algen is het eerder een snotbad ...
Toch even verduidelijken hoe de watersituatie van de Nieuwe Melaan in mekaar zit.

In de Melaan komt water op twee manieren.
1e manier:
Er ligt in de straat een regenwaterriool waar alleen de dakgoten op aangesloten zijn. Dat water loopt rechtstreeks in de vliet. De buizen zijn te zien net boven het water; ze zijn in zwart plastiek van 30 cm diameter.
We hebben gekozen om alleen dakwater en niet voor regenwater via greppelroosters die het water van de straat afvoeren. Als er een auto of de stoep of ruiten worden gewassen kan dit water niet naar de vliet maar wel naar de gewone riool.

2e manier.
De oude spoelriool van 1.80 m tussen Drabstraat en Binnen-dijle is gereinigd en terug open gemaakt in de Dijlemuur; te zien onder het open deel van rusthuis Hof van Villers.
Hierin ligt een pvc buis 500 mm als aanzuigleiding van de pomp thv Drabstraat. Deze pomp zuigt Dijlewater aan en pompt het tot aan TSM in de vliet.
Het overtollig water in de vliet loopt over in een ondergrondse put en zo terug naar Binnen-dijle via de grote spoelriool.

Een grote uitleg, ik weet het, maar ik wil dit toch alle speculaties uit de wereld helpen.

Blijkbaar is er verleden week iets mis geweest met het Dijlewater dat in de binnenstad is geraakt via de bovensluis. De vissterfte op de Binnen-dijle is eveneens het gevolg.
We hebben pech gehad dat net dit water is in de vliet gepompt.
Er zijn inderdaad nog privé-lozingen rechtstreeks in de Binnen-Dijle. Het betreft oude lozingen van de woningen zelf die alleen zullen verdwijnen als de bewoners zelf voldoende burgerzin hebben om hun rioolwater naar de straatriool te pompen.
Alle lozingen van de straatrioleringen zijn bijna weggewerkt bij de heraanleg van de straten; nog enkele zeer kleine lozingen blijven over en zullen hopelijk zeer snel aangepast worden.
Ter verduidelijking voor diegenen die mij niet kennen: ik werk op de technische dienst van de stad. Vandaar deze info.
@ Temmer: Kan/wil de stad dan niet optreden tegen die bewoners met weinig burgerzin? Elke lozing van huishoudelijk afvalwater in de BinnenDijle is een overtreding van een verbodsbepaling in Vlarem II (lozingsverbod indien er riolering aanwezig is). De stedelijke milieudienst is hier 100% bevoegd om te verbaliseren en dwangmaatregelen op te leggen.
@Temmer, dat je daar nauw bij betrokken bent leek wel duidelijk.Zeer bedankt voor je uitgebreide en nuttige informatieve inbreng.
Krokodillen, als de vissen doodgaan zaler wel een of andere snoodaart eens een krokodil door zijn toilet lozen en die zal goed gedijen in de melaan.
Misschien krijgen we dan wel een toeristische attractie bij: een soort monster van loch melano, een misgroeide krokodil door het lozen van giftige stoffen.
Ik begin alvast voedselpaketten te maken om het dier te laten voederen tegen democratische prijzen.
@lieven: Pas op voor je het weet staat het morgen in de gazet !
Voor de bewoners is het niet eenvoudig om een riolering in de woning om te draaien. Meestal moet de vloer opgebroken worden om de leiding naar de straat te laten afwateren of om de persleiding van een pomp naar de straat te plaatsen.
Het zijn meestal de oude huizen met de achterzijde aan de Binnen-Dijle. We hebben een inventaris van de lozingen; bij elke grondige verbouwing wordt er verplicht om aan de straatriool aan te sluiten.
Ik kan me dat inderdaad voorstellen Paul, het is een enorme extra kost die alleen in het kader van een grondige vernieuwing kan worden ingebudgetteerd.
Ik denk niet dat men de nog bestaande 'gevallen' kan beboeten daar het om een vroeger aanvaardde toestand gaat. Het is wel uitdovend gezien de verplichting van aanpassing bij verbouwing, zoals je zegt.
Ik zou liever een verplichte uitdoving zien. M.a.w. bij de eerste renovatie moet het worden aangepast en uiterlijk binnen x aantal jaar. Anders blijft het veel te lang duren. Elke lozing is er teveel aan.

Voor het Dijlepad is het ook niet aangenaam om in een strontgeur te moeten wandelen.
En vanaf wanneer spreken we van een 'grondige' verbouwing? En hoe controleer je dat zonder de mensen hun privacy te schenden? Mocht er bij mij iemand aan de deur komen om te kijken of ik al iets meer gedaan heb dan gewoon mijn muren behangen, die kan ook best z'n voet niet tussen de deur steken (lacht).
Ruikt het daar echt naar stront?
@sint: Heb ik toch nog niet geroken. Heb er al wel een reiger gezien en vissers gespot.
Die vissers heb ik ook al een aantal keer gezien. Een familie van vreemde origine stond vorig jaar altijd ter hoogte van Diependaal te vissen. Ik hoop echter dat ze die vis niet consumeren.
En toch sterven er nog dagelijks vissen. Datzie je wanneer je dagelijks een aan de Melaan passeert. Zopas was er nog een vis aan het stuiptrekken, een zielig gezicht. Als er dan toch water is dan kan het beter levend water zijn. Wat is een vliet waar alleen dood water in zit. Het wordt kunstmatig op peil gehouden, dan kan er ook kunstmatig leven in worden gehouden. Zou het Europees project alleen inhouden dat er water moet zijn? Ik denk dat de vissterfte toevallig samenliep met het bijvullen van de melaan, zuurstofgebrek is mi de oorzaak van de aanhoudende sterfte.
Kan er toch geen fonteintje komen en enkele waterplanten om de vissen zuurstof te geven want ze zijn nog steeds aan het stikken.
Bedankt voor de goede informatie!!Heel goed dat je aan die arme vissen denkt!!! Ik vind het verschrikkelijk dat sommige er geen rekening met houden!
@Lieven, er zijn sterfgevallen gemeld in heel wat andere waterlopen ... door een gebrek aan zuurstof
<quote>
De Mechelse brandweer heeft in de loop van maandag enkele tientallen dode vissen uit de Vaart gehaald, vlakbij de Plaisancebrug. De vissen stierven door een gebrek aan zuurstof. Wellicht is dat te wijten aan het warme weer van de voorbije dagen.
</quote>

Of moeten we gaan voor de Vrienden van de Fontein op de Melaan ?
Waarom niet beide? Een fonteintje in de melaan, net voldoende om wat meer zuurstof in't water te hebben. Ik denk aan zo een geprogrammeerd ding zoals men kan zien in de shopping van wijnigem, iets meer volume natuurlijk. Die is niet te groot maar zorgt wel voor wat spektakel wat misschien wel een extra aatrekking geeft op de melaan. Een waterslang die zich verplaatst in de melaan, dan hebben we toch nog een monster in ons water :-)
We kunnen dat "fontein" van de Botermarkt toch neerpoten aan de Melaan. Voordeel :
-Botermarkt vrij voor een rijdende muziekkiosk
-Melaanvliet wordt voorzien van water en zuurstof
(Dat kan toch niet zoveel kosten)
Effe Bartje S. en de Ombudsman bellen - LOL

Ik vermoed dat om een mooie vliet te creeren er een goed biologis evenwicht gecreerd moet worden .

vooralleer op de vissen te concentreren zou gezond water met gezonde waterplanten moeten worden verkregen. dus eerst eventueel oeverplantenbakken maken en zuurstofplanten aanbrengen. ook planten met drijvende bladeren zoals waterlelie en gele plomp om voor wat schaduw te zorgen , en pas daarna vissen introduceren. dit in combinatie met wat circulatie in het water brengen zou sucses kunnen hebben.

een beetje aanleg voor een evenwicht te creeren en dan een minimum aan onderhoud kan ons de mooiste vliet van het land kunnen bezorgen.