Een heet hangijzer: wordt bisschop Léonard dan nooit wijzer?

met categorie:  

In een interview zegt de Naamse bisschop Léonard dat homo's en lesbiennes abnormaal zijn. Hij sluit zich aan bij Freud. Homoseksualiteit is een niet goed ontwikkelde vorm van menselijke seksualiteit en dus niet logisch. Homo's kennen een probleem in hun normale psychologische ontwikkeling en dat maakt hen abnormaal. Ik riskeer misschien in de toekomst een celstraf hiervoor, zegt de bisschop, maar ik vind mijn standpunt niet achterhaald.

En om het kompleet te maken: ook condooms zijn voor de Naamse bisschop uit den boze. Vanavond probeerde hij de dans te ontspringen door te beweren dat hij nooit gezegd had dat homo’s abnormaal zijn. Maar het staat naar verluidt wel op de opnames van “Télé Moustique” Tja… wie zijn gat… sorry Monseigneur.

Bijna niet te geloven dat dit alles verdedigd wordt door de man die als de gedoodverfde opvolger van Kardinaal Danneels wordt aanzien.

Komt er binnenkort een einde aan de zalvende stijl van ons aller Godfried (of den Danny zoals ik hem al eens noem) en moeten we terug op de knieën gaan zitten als de aartsbisschop (de Léo?) passeert zoals dat vroeger gebruikelijk was (de tijd van o.a.Mercier)?

Geen wonder dat ik via via wel eens te horen kreeg dat de Belgische bisschoppen er achter de schermen nog steeds niet uit zijn wie nu Kardinaal Danneels moet gaan opvolgen, want geef toe met een aartsconservatief zoals Léonard riskeert de Kerk nog maar eens een aantal gelovigen te verliezen en komen we aardig in het straatje van andere conservatieve godsdiensten, alle goedbedoelde lijmpogingen van Kardinaal Danneels ten spijt.

Let wel: hier spreekt een volbloed hetero, die echter wel enkele holebi' s in zijn kennissenkring heeft en daar uitstekend mee opschiet. Van sommigen krijg ik zelfs een (kuise) zoen. Et alors? Ieder vogeltje (!) zingt zoals het gebekt is, heb ik mezelf steeds voorgehouden. Niks mis mee.

Wat denken de bloggers over deze materie, hoe staan jullie tegenover holebi's en de houding van de Kerk ter zaken en wat te denken over Bisschop Léonard?

Een delicaat onderwerp, maar ik wil die niet uit de weg gaan, dus..laat jullie maar eens goed gaan, maar, respect aub!

Is dit wel een onderwerp dat hier thuishoort ?
De algemene visie van deze Blog gaat over Mechelen of dingen die met Mechelen te maken hebben. Homoseksualiteit en conservatieve would-be-kardinalen hebben hier weinig van doen. Je legt een link met Godfried Danneels (Ja, die woont in Mechelen) maar jouw topic hoort misschien op een ander forum...
@rudi: Heer, vergeef het Leonard, want hij weet niet wat hij doet!
Leonard, is dat die oude man die zich graag in een modieuze jurk hult?
Wat mij ook wel stoort in deze historie van de raaskallende bischop is dat het centrum voor gelijke kansen vind dat er geen klacht ingediend moet worden omdat de brave kerel volgens de wet niks verkeerd heeft gezegd... tiens tiens, ik heb ze in het verleden al klacht weten indienen voor veel minder!
Blijkbaar zijn de beminde gelovigen nog steeds voorzien van de nodige lange armen.
@gimycko: Ik denk dat het hier thuishoort, al was het maar door de link met Danneels.

Ik merk dat in deze 21e eeuw, de standpunten van de verschillende godsdiensten meer en meer polariseren, en ik vrees dat dit geen goede evolutie is.
ik vrees dat als er zo'n conservatief persoon als Leonard Daneels opvolgt, de katholieken weer terug in de middeleeuwen belanden ... of toch niet ver daarvandaan ... helaas.
Is dat trouwens ook niet een vorm van extremisme?
Ik vind de uitspraak van Léonard schandalig! Mensen moeten met respect behandelt worden! Homo's hetero's, blank,zwart, kreupel, gezond.
Dit doet de Kerk geen goed en stigmatiseert mensen die anders zijn nog meer!
amen!
Misschien past de uitspraak van Léonard wel in een weloverwogen strategie van de man om op een goed blaadje te staan in het Vaticaan.

Als hij kans wil maken om tot aartbisschop van Mechelen-Brussel te worden benoemd, moet hij natuurlijk tonen dat hij uit 'degelijk conservatief katholiek' hout is gesneden, m.a.w. dat hij de normen en waarden van Benedictus aanhangt en niet de ideeën van de meer ruimdenkende Danneels, die in de ogen van Rome wellicht als té progressief wordt beschouwd.

Dat hij hierdoor een groot deel van de Belgische bevolking, ook van véél gelovigen, tegen zich in het harnas jaagt, zal hem niet storen.

Ik ben er zeker van dat Danneels niet achter de woorden van zijn confrater staat. Vooral omdat hij in zijn recente Paasboodschap nog aandrong op een meer positieve ingesteldheid, ook in de media. En làp, daar doet die Léonard net het tegenovergestelde. Toeval?
in dat geval: hypocriet in plaats van katholiek. En zo jaag je evengoed óók veel gelovigen weg ...
Er mag op deze blog dan toch kritiek op de katholieke kerk geuit worden;

Ik werd destijds nog bestempeld als onverdraagzame en hokjesdenker;

De geesten zijn blijkbaar aan het rijpen
goed bier heeft ook zijn tijd nodig he Dirk ;-)
Ondanks alles " bedaankt voor de bloemen en een zaalig paasfest " uiteraard Urbi et Orbi
Al zegt men vandaag in het Nieuwsblad;
vlgs Hans Geybels woordvoerder van Danneels:
Léonard legde die verklaring autonoom af, wat ook mag! Met zijn genuanceerde versie - lees:de verklaring dat homofilie een gevolg is van onvolledig ontwikkelde seksualiteit - zit Léonard vlgs Geybels op de lijn van de Kerkelijke leer en ze wordt in die zin ook gedekt door de kardinaal.
Vilà, opgelost.
Met sex zit de Kerk blijkbaar serieus in de knoop. Heeft wellicht te maken met al die
ongetrouwde religieuse ra(u)kkers.
Ik heb geen enkel probleem met de uitspraken van de bisschop! ook ik vind homo's abnormalen. Mezelf acht ik ook redelijk abnormaal doch hierover zijn wetenschappers het nog niet eens.
Recent heb ik me nog over 40 maagden ontfermd... Is dit normaal? Voor mij wel, maar misschien niet voor de bisschop van namen?

btw, die hor'leusje komt er!
@Super... Mark.. T.: opgelet het centrum voor gelijke kansen waakt, ook wat betreft die 40 maagden.
Jedes Tierchen sein Plesierchen!
Het is onbeleefd een gekregen maagd in de bek te ... maar voor de rest is alles toegelaten dacht ik! Btw het is de sintnetels die de maagden hier uitdeelt. En een gekregen maagd die ... stomp je niet uit uw bed, ja, zo was het.
Mijn geloof staat of valt niet met ontoelaatbare uitspraken van een fundamentalistische Bisschop.
Ik ga voort op m'n eigen geweten, en ent m'n gelovig denken op Jezus himself...
En dat betekent voor mij géén stigmatiseren van bepaalde groepen mensen, maar wel het bevestigen en bevrijden van mensen.
Dat betekent voor mij vanuit een gelovig perspectief, opkomen voor mensenrechten, voor derde en vierde wereld, voor een rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen, voor het geven van nieuwe kansen aan mensen, voor begrip, respect en tollerantie, voor verdraagzaamheid, voor een tof samenleven met mensen die een ander idee aankleven, voor eerlijkheid, werken aan toekomst door op te komen voor een menswaardig bestaan voor iedereen, voor een beter milieu..., enz, enz....
Ik erger me aan uitspraken van Rome en aanverwante geesten - maar wees gerust: in een pluriforme Kerk kan ik dit best verkondigen hoor.
Ik vind die en andere van dergelijke uitspraken ergerlijk en bekrompen - maar ik heb me daar al héél lang van gedistancieerd.
Ik buig m'n ergernis om naar een postitieve energie - en haal m'n inspiratie dus wel bij de bron - en da's soms héél wat anders dan wat mensen daar in de loop van de eeuwen van gemaakt hebben.
Christen: jawel! zélfs ondanks de conservatieve bewegingen binnen die Kerk.
Ik sta voor mezelf, en de rest kan me gestolen worden. Dat leg ik naast me neer, en ik probeer te leven (en ik hoop dat ik daar soms een beetje in slaag) naar die inspiratie: doe voor je medemens wat je kan, en wat je jezelf zou wensen...
Al het overige is daaraan ondergeschikt. Overdreven regelneverij is aan mij niet besteed, en dat laat ik voor wat het is.
Christen zijn deze tijd?
Het kan best! zonder 't volgen van axioma's, punten en komma's van 'herders' van bedenkelijk allooi.
Ze doen maar...
Ik lig er alleszins niet van wakker.
Zo te lezen kan je best zonder het instituut Kerk beste Jans. Regelneven e.a. concervatieven zouden dit eens moeten lezen, ze zouden er veel kunnen van leren.
correctie Rudi:
voor mij (en da's persoonlijk) kleur ik het begrip 'Kerk' anders in.
'Mijn Kerk' is een groep mensen die grosso modo hetzelfde denkt zoals ik het hierboven beschrijf..., en daar horen géén kwezels en muggezifters in...
Maar goed, ieder moet maar z'n 'eigen Kerkje' uitzoeken waar hij of zij zich in thuisvoelt.
Dé Kerk is immers pluriform...
Kan best...
En ik vorm m'n eigen geweten.
Maar ik vind dit medium nu niet bepaald geschikt om hier nog dieper op in te gaan. De grote lijnen van hoe ik dat voel lees je hierboven. Bij pot en pint wil ik er met jou wel eens graag over doorbomen... ;-)
Kan boeiend worden...
Rudi, die zouden er inderdaad héél wat van kunnen leren! Want zelfs bij protestanten vind je dit "hokjesdenken" terug .. ik ben "reformatorisch" opgevoed, protestant waarbij gereformeerden en hervormden weer bij elkaar komen, met af en toe zelfs diensten samen met de katholieken. Maar hier werd ik (toen ik hier kwam wonen) zowel door de protestantse als hervormde kerk van het kastje naar de muur gestuurd ... ik "hoorde" er niet bij omdat ik niet wilde kiezen tussen 1 van beide ...gelukkig kan je ook christen zijn zónder kerk.
sorry, bedoelde "zowel door de GEREFORMEERDE als hervormde kerk"... beiden zijn natuurlijk protestants ....
Homoseksuele activiteiten zijn in de Islam -net zoals in de 2 andere monotheistische godsdiensten- een zonde. Een zonde is iets dat tegen de wil van God in gaat (voor zij die in God geloven) maar is daarvoor geen misdaad (omgekeerd wel).

Let wel, het gaat over de seksuele activiteiten die verboden zijn (idem dito voor heteroseksuele activiteiten buiten het huwelijk) niet het homo zijn.

Gezien zonde iets is tussen de betrokkene en God heeft de gemeenschap daar weinig mee te maken tenzij het in het openbaar plaats vindt en het dus onder openbare zeden valt.

Om de vragen van Rudi te beantwoorden:
- Ik sta tegenover holebi’s zoals ik tegenover alle andere leden van de mensheid sta: met open armen. Alleen is het spijtig dat holebi’s tot 1 enge dimensie worden herleid: hun seksuele aard. Na zijn *outing* weten we nu dat Rudi een volbloed hetero blijkt te zijn. So what? Hij blijft toch op de eerste plaats Rudi. En Rudi is zoveel meer dan alleen zijn seksuele aard.

- Gezien de core-business van de Kerk is het logisch dat ze een standpunt inneemt over dit onderwerp. Is de bisschop de juiste persoon om op een genuanceerde manier dit onderwerp aan te snijden? Misschien niet. Maar zoals JanS aantoont is de Kerk een gebouw met vele kamers en is het interview geen maatstaf voor de Kerk als geheel.