Stadsvisioenen

met categorie:  
Visioen: (mv. visoenen) een inspirerende gewaarwording over de toekomst, ook wel een goddelijke openbaring ...

1559: De oprichting van het aartsbisdom Mechelen. Filips II liet Mechelen tot aartsbisschoppelijke stad uitroepen, en dat gebeurde in een pre-revolutionair klimaat. In 1666 hadden we te maken met de Beeldenstorm, die erg woedde in onze stad. In 1572 kwam de Spaanse Furie: plunderingen en gruweldaden van de Spanjaarden o.l.v de Hertog van Alva. In 1580 hadden we te maken met 'De Engelse Furie'. Binnenin de stad woedde een gevecht tegen de Mechelse burgerwacht en de schuttersgilden, die tenslotte het onderspit moesten delven. Er vielen een zestigtal doden, o.a. toen de Engelsen de kloosters, kerken en privé-eigendommen leegroofden.

Ja, het waren de tijden wel. Na het succes van Mechelen, Stad in Vrouwenhanden in 2005 wil het stadsbestuur om de drie jaar een topevenement organiseren. In 2009 rond 450 jaar aartsbisschoppelijke stad, wordt het project Stadsvisioenen aangekondigd.Naar aanleiding van vierhonderdvijftig jaar aartsbisdom Mechelen, wordt onder de titel Stadsvisioenen gepeild naar de dromen en toekomstbeelden voor de stad. Het historische feit wordt enerzijds aangegrepen om terug te blikken, maar tegelijk ook om vooruit te kijken en toekomstscenario’s voor de stad te creëren.

Het drie maanden durende culturele topevenement dient als uitnodiging om de stad te verbeelden, in al haar vormen. De inhoudelijke krachtlijnen worden uitgewerkt tot een veelzijdig programma met tentoonstellingen, concerten, wandelingen, voorstellingen, debatten, publiciteitsdragers, feestelijkheden en andere activiteiten.

Voor de meest complete informatie: www.stadsvisioenen.be

Welke richting moeten we uit met dit project, kunnen we het succes van 'Mechelen in Vrouwenhanden' evenaren, of zelfs overtreffen ?

Blijft er in de multireligieuze samenleving van vandaag nog iets over van de geest van vernieuwing en humanisme die de periode kenmerkte waarin Mechelen haar aartsbisschoppelijke titel kreeg?

In welke maalstroom is de stad vandaag beland?

Welke vernieuwingen en veranderingen dienen zich aan?

Hoe gaat de stad daarmee om? Een groots opgezet cultureel project vormt het kader om dromen en visioenen te verzamelen en de stedelijke samenleving van vandaag en morgen te verzinnebeelden.

De publieke ruimte van de stad vormt het levendig verlichte decor voor een grote verscheidenheid aan tentoonstellingen, stadswandelingen, podiumvoorstellingen, beeldende kunstprojecten, stadsvertellingen en allerlei feesten.
Schitterende thematiek!
Dit belooft enorm boeiend te worden!
Zoals Frans Verleyen ooit schreef: 'de geschiedenis heeft van Mechelen een kerkstad bij uitstek gemaakt.
De stad werd eeuwen aan een stuk geparfumeerd door bisschoppen, kanunniken, dekens, pastoors, kapelaans, paters, nonnen, begijnen, diakens, kosters en misdienaartjes. Dat werd allemaal gedragen door een algemene volksdevotie, woms veel bijgeloof en meestal een nauwe band tussen wereldlijk en geestelijk bestuur (...)
Er valt heel wat over te zeggen en te doen...
En als die boeiende geschiedenis dan ook nog eens in het licht van het heden wordt gehouden - in het wezen van de multireligieuze stad die we nu zijn: ja dan kan het een voltreffer worden...
Aartsbisdom, Mechelse Gesprekken, kerkelijk patrimonium... Jongens, wat een schat om uit te putten.
En dan lees ik in de begroting ook dat een aantal historische kerken in de binnenstad een aanvang van restauratie gaan krijgen in het licht van dit cultuurevenement...
Ik kijk er naar uit.
De informatie op de site is nog relatief vrijblijvend, maar ik heb me alvast ingeschreven op de e-zine van Stadsvisioenen.
Heb ik ookal gedaan "koendv"
Als ex overbuur van kardinaal Van Roey,
ik was bij Cornelis, zijn we met alle jongens van het tehuis op plechtige wijze op bezoek geweest bij de kardinaal net een jaar voor Ivo Cornelis is gestorven.Dat was een enorme erkenning na al die jaren voor Ivo Cornelis.Er bestaat een groeps foto van.Die mag bij Stadsvisioenen zeker niet ontbreken.
ben benieuwd wat het gaat worden?
Ga het voorbeeld volgen en me ook inschrijven op e-zine
"Het historische feit wordt enerzijds aangegrepen om terug te blikken, maar tegelijk ook om vooruit te kijken en toekomstscenario’s voor de stad te creëren."

Het zal wel weer te zot voor woorden zijn, maar ik doe het maar toch : Na Google Earth en Google Maps, Flickr, YouTube en zoveel anderen... waarom geen Second Life van Mechelen ?

In 3D door het virtuele Mechelen lopen, binnengaan in musea, een straat verkennen, een virtuele vogelvlucht over de Binnenstad, enz.

Promotie voor de Stad in 3D (The Next Generation of Pictures).

Wanneer beginnen de (Mechelse) computerfreaks eraan ?
Ik vind dat een goed idee, maar ik hou me aan de maquette op ware grootte. De echte stad dus.
@ peter : Voor ons, Mechelaars, is het simpel : Deurtje open, straatje op, museumpje binnen...

Maar als je 50, 100 of 250 km van Mechelen woont, dan wil je wel eens rondneuzen alvorens je effectief in je auto stapt. OK, Google Earth en Maps is leuk, Flickr en YouTube zal je al meer overtuigen. Maar ik denk dat de ultieme ervaring zal zijn (voor de toerist) om je effe Mechelaar te voelen alvorens je naar Mechelen gaat.

Let the Nerds start SecondLifeMechelen - ASAP
(bron GVA)

In de lente van dat jaar zal de stad drie maanden lang, van 21 maart tot en met 21 juni, ingepalmd worden door dromen en toekomstbeelden voor de Dijlestad. Onder de titel 'Stadsvisioenen 2009' grijpt ze haar 450ste verjaardag als aartsbisschoppelijke hoofdstad van de vroegere Nederlanden aan om enerzijds terug te blikken en anderzijds de Mechelaar te laten vooruit kijken en toekomstscenario's voor de stad te creëren.

Het project begint volgens de organisatoren dan ook vandaag en niet pas binnen twee jaar. "Er is een grote maatschappelijke draagkracht nodig van de bevolking en onze socioculturele organisaties", zegt Mechels cultuurschepen Frank Nobels.
(Bron: Het Nieuwsblad vandaag)

Uitgangspunt voor Stadsvisioenen is de 450ste verjaardag van het aartsbisdom, maar het project wil zich niet enkel naar het verleden keren.

,,In het licht van de zestiende-eeuwse godsdienstproblematiek willen we de huidige interculturele en multireligieuze samenleving herbekijken,, zegt schepen van Cultuur Frank Nobels ,,De stad wil profetisch zijn en met haar visioenen een kritische blik op de toekomst werpen.''

In 2009 zal Mechelen zich drie maanden lang, van 21maart tot en met 21juni, in verscheidene culturele projecten wentelen. Tentoonstellingen worden uit de grond gestampt, moderne kunst zal het straatbeeld kleuren en grootse manifestaties moeten de Mechelaars verbluffen.

Met het religieuze uitgangspunt wil de stad ook in dialoog treden met de moslimgemeenschap en met hen samenwerken aan een kleurrijk stadsbeeld. In de thematiek klinken de internationale ambities van Mechelen door. In 2015 wil de stad 'Culturele Hoofdstad van Europa' worden en zichzelf op de culturele wereldkaart zetten. Toch is die titel geen doel op zich.

,,In de eerste plaats willen we het imago van Mechelen opblinken en de Mechelaars nog meer van hun stad laten houden. Buitenlandse interesse kan onze stad meer glans geven, maar de lokale bevolking staat centraal'', zegt burgemeester Bart Somers.

Mechelen toont zich dus bijzonder ambitieus en schuwt de grote trom niet. Naast Stadsvisioenen wil de stad ook in 2012 een gelijkaardig evenement inrichten om drie jaar later, als culturele hoofdstad, zichzelf andermaal te overtreffen.

Medeorganisator Christel de Kersemaker parafraseert: ,,Onze organisatie heet niet zomaar MMMechelen, Meer en Meer Mechelen. Wij willen gensters slaan.
@peter:voor dat "opblinken" van Bart S.
zal veel Sidol nodig zijn, want dat andere merk Ca-va-seul komt door zijn bznaming natuurlijk niet in aanmerking. In het Frans is er een mooie benaming voor wat Mechelen daartoe benodigt: "huile de coude" ;-) :-)
Second Life? Leuk idee, zeker voor jonge gasten, maar de gemiddelde cultuurtoerist die Mechelen bezoekt, heeft daar niet zo veel voeling mee, denk ik.
Laat dit echter geen bezwaar zijn om er toch iets mee te doen. Ik verkies, zoals peter, First Life!
(GVA vandaag)

Wie zijn de Mechelaars en vooral hoe zien ze hun stad? Dat is de inzet van Stadsvisioenen, het culturele project waarmee Mechelen in 2009 zowel nationaal als internationaal wil scoren. De ultieme ambitie is de titel van 'Culturele Hoofdstad van Europa' binnenhalen.

Keizer Karel in 2000 en Stad in Vrouwenhanden in 2005 liggen bij de maneblussers nog vers in het geheugen. Voortaan gaat de stad om de drie jaar zo'n topevenement organiseren. De 450ste verjaardag van Mechelen als aartsbisschoppelijke stad vormt in 2009 de aanleiding om de stad feestelijk uit te dossen. "In dat jaar vindt ook de preselectie plaats van de Belgische kandidaten die in 2015 in aanmerking komen voor het dragen van de titel van Culturele Hoofdstad van Europa", zegt cultuurschepen Frank Nobels (CDO). De stad ziet het evenement bijgevolg als een ideale gelegenheid om de kandidatuur van Mechelen kracht bij te zetten. "Het vormt een eerste deel van een trilogie, een gefaseerde voorbereiding op 2015. Het is een hoog gegrepen, maar gezonde ambitie voor een stad in volle vaart", vindt Heidi De Nijn, departementshoofd Cultuur bij de stad.
Net zoals bij vorige evenementen zal Stadsvisioenen een cultuur-historische tentoonstelling, een modern kunstenfestival en een socio-cultureel project voor het ruime publiek omvatten. "Met een openingsspektakel in het centrum en een slotshow op een buitenlocatie. Dat kunnen wij nu al verklappen", zegt De Nijn. Voor de burgemeester draagt het project meer in zich dan een louter cultureel aspect. "450 jaar geleden, toen Mechelen een aartsbisdom werd, was er in onze stad een strijd tussen calvinisten en katholieken. In die tijd hebben de mensen gekozen voor een monocultuur en werden de protestanten verdreven", vertelt Bart Somers. "Maar doen wij dat vandaag opnieuw? Dat is de vraag. Zien wij onze multiculturele stad als een bedreiging of als een uitdaging? Trouwens, al die toeristen die naar onze stad komen, zie ik als spiegels voor de Mechelaars. Ze moeten ons helpen bij ons zelfbeeld, ons leren inzien hoe uitzonderlijk mooi de stad is waarin wij leven."

De vzw MMMechelen neemt de organisatie van Stadsvisioenen op zich. "MMMechelen staat voor Meer en Meer Mechelen. KBC en Telenet hebben wij al bereid gevonden om ons project te sponsoren", vertelt zakelijk coördinator Christel Kersemans.
Stad in Vrouwenhanden vond ik fantastisch! Dat spektakel op de Ijzeren Leen en de Grote Markt waren meer dan de moeite waard, en het vuurwerk vanuit den toren was toch een van de schoonste die ik al heb gezien.
Meer en Meer Mechelen: ik ben benieuwd!
Dit wordt zeker weer een heel interessant evenement om nu al naar uit te kijken.
Inderdaad, Stad in Vrouwenhanden was een fantastisch gebeuren voor onze stad.
Uiteraard heb ik me ook ingeschreven op e-zine van Stadsvisioenen.

besten

Mechelen boven. je kan het inderdaad al gaan vergelijken met Antwerpen.

indrukwekkend programma

proficiat

 

Twee jaar geleden heb ik deze post geplaatst. En er komt nog reactie op:-)

Stadsvisioenen heeft ons warm gemaakt, dan geprikkeld, en ten slotte overdonderd met muziek, vuurwerk en gensters. Wat een schitterend gebeuren! Onvergetelijk!

Mijn agenda voor de komende drie maanden staat al bijna volgeschreven. Hier en daar wordt het écht moeilijk kiezen. Maar nu al een hartelijke proficiat aan alle betrokkenen. Vooral volhouden, mensen!