Schot in het Loretteklooster - Dossier Scheerstraat muurvast

met categorie:  

(foto: Jan Smets)
Drabstraat, met uiterst links gedeelte van de Loretteschool.

BRON GVA

De stad Mechelen vraagt bij de federale overheid subsidies aan om mee te participeren in de renovatie van het Loretteklooster en de voormalige school. Het schepencollege rekent op 250.000 euro. Twee projectontwikkelaars investeren miljoenen om er dertig woningen van te maken.
Het Loretteklooster in de Begijnenstraat en de Loretteschool in de Drabstraat staan al jaren te verkommeren. Dakgoten lekken, ramen zijn ingeslagen en muren zijn besmeurd met graffiti. Twee groepen die sinds kort plannen hebben met de gebouwen op de site willen daar wat graag verandering in brengen: het Antwerpse First Immo en City II Site-Van Poppel uit Mechelen zelf.

(...)

Met de keuze voor Lorette schrapt Mechelen wel zijn aanvraag om steun te krijgen voor de stadskanker aan de Grote Markt, op de hoek van de Merode- met de Scheerstraat. De huizen staan er al sinds de jaren zestig te verkrotten. "Het project zit voorlopig muurvast", aldus Karel Geys.

(Bron GVA)
Al met al vind ik dat er met schepen Karel Geys precies wat aan het bewegen is. Dit bevestigt eigenlijk al de positieve commentaren die ik van insiders hoorde over de gedrevenheid van de schepen. Ook de prompte reacties van zijn kabinet op emails zijn een goed teken.
Hopelijk gaat het daar nu toch de goeie kant uit met het Loretteklooster.
Ik geloof dat het daar écht schitterend kan worden - zeker nu de Melaan terug boven water is gekomen.
Mooie buurt is het aan het worden.

En inderdaad, de naam van Karel Geys komt héél geregeld voor in de nieuwsberichten van de laatste weken.
Hopelijk is dit een goed teken...
Afwachten...
het stadsbestuur heeft hier altijd al een oplossing gezocht. Daar heeft het schoentje nooit gewrongen.

Maar 'monumentenzorg' heeft al 2 ( of zelfs 3 ) potentiële investeerders weggejaagd door belachelijke eisen te stellen. Vooral wat betrfet het stuk 'school'. Dat is vandaag gewoon een krot maar 'monumentenzorg' lag al meermaals dwars als er voorstellen kwamen waarbij een stuk zou gesloopt worden.

Hopelijk kunnen de huidige partners wel hun plannen uitvoeren en staat de schepen deze keer sterk genoeg om de plannen mee door te drukken.

Dat is ook een stukje Mechelen dat al VEEL TE LANG staat weg te kwijnen. Het had nooit zo ver mogen komen ... maar ja ...
Ik ben het volledig eens met VLE - een grote verantwordelijkheid ligt hier zonder meer bij de fundamentalisten van monumentenzorg. Iets wat ik trouwens ook al eens aan Karel Geys gesuggereerd heb. En een houding van monumentenzorg die andere schepenen ook al geregeld in de gordijnen heeft gejaagd
Eén woord: eindelijk! (Wel jammer dat het gesubsidieerd wordt.)
Ik treed Vincent bij! En kan subsidie aanvaarden als dat betekent dat de stad mee in "de pap te brokken heeft" wat er mee gebeurt.
Rudi, U noemt de lieden van monumentenzorg "fundamentalisten"!
Is dat niet wat overdreven, gezien hun
standpunt ivm. dat apenkot naast de Minderbroederskerk....
Overigens in dezelfde trant:

Na Lamot en Euroshopping staat er in Mechelen opnieuw een ingrijpend stadsvernieuwingsproject in de steigers. Ditmaal aan het voormalige Predikherenklooster, bij het publiek beter bekend als de Delobbekazerne. De aanvraag voor subsidies bij de Vlaamse regering moet begin maart binnen zijn.

Het project om de site van de Delobbekazerne, het Instituut voor Kunstambachten (IKA) en de rijkswachtkazerne op te waarderen, wordt misschien wel het grootste ooit. Nu al is duidelijk dat het kostenplaatje tot ver boven de vijftig miljoen euro zal oplopen. "Voor het memoriaal, museum en documentatiecentrum over de holocaust en de mensenrechten alleen al trekt de Vlaamse regering straks 25 miljoen euro uit", zegt burgemeester Bart Somers (VLD). Met enig chauvinisme vergelijkt hij het project graag met het MAS, het Antwerpse Museum aan de Stroom. "Ook daar investeert de hogere overheid in de uitbouw van de museale functie. Met geld uit het Stadsvernieuwingsfonds wordt de buurt aangepakt", legt Somers uit. "Net zoals Antwerpen kan Mechelen elke drie jaar een project indienen."

Bron: GvA (Sven VH) 19.02.2007 http://www.gva.be/vindzoek/...{6D056345-0FC2-41E1-BAAB-318E848B983B}&check=online
En er is nog project 'Zuidpoort' aan het station.

Ook daar spreekt men van minstens 30 mi euro, al zou dat volledig prive-geld zijn.

Al zijn er al een hele tijd geruchten dat het project al dood is voor het is opgestart. Ik moet zeggen dat ik er ook weinign 'beweging' zie
Eddy Luyten, het is natuurlijk je goeie recht om moderne architectuur al op voorhand te stigmatiseren als een apekot. Ik wacht liever het resultaat af. Ik denk trouwens dat een cultuurcentrum gerust de hedendaagse architectuur mag promoten. Ik heb toch de indruk dat het wel eens best zou kunnen meevallen. Of kies je misschien voor een soort namaakarchitectuur? Namaak van het verleden, een flauw afkooksel. Nieuwe architectuur is trouwens van alle tijden. Je moet maar gewoon gaan kijken op de Grote Markt om te zien dat daar naast gotische gebouwen ook barok en classicistische exemplaren zijn opgericht door de eeuwen heen. Vermoedelijk zal daar in die tijd ook wel de nodige commotie rond geweest zijn. Alleen te veel mensen kijken iets te veel achterom, je moet vooruit kijken, de toekomst ligt voor ons en dus moet je hedendaags een kans geven. Het verleden komt nooit meer terug, tot spijt van sommigen, maar that's life. De latere generaties zullen oordelen. Ik verkies in elk geval de architectuur van het Lamotproject, een project dat m.i. ver boven het gewone Mechelse niveau staat trouwens,de "zeeridder" , bepaalde nieuwe huizen aan de Dijle boven de gedrochten van 20/30 jaar geleden, zoals het shoppingcentrum, de toevoeging in de tijd van Jokke Van Roy aan het stadhuis etc...
Maar... degustibus et coloribus...
Wat nu betreft het fundamentalisme van monumentenzorg: ik hekel de "pinnekedun" mentaliteit in details die een heel waardevol project op de lange baan schuiven. Je mag dan een hele woning willen renoveren, als je toevallig de pech hebt dat er ergens één stukje steen hebt dat bijvoorbeeld uit een bepaalde periode stamt, maar helaas weg moet dan riskeer je dat je hele project voor dat detail wordt afgekeurd. Restaurant d'Hoogh is na de restauratie van hu gevel ooit beboet geweest omdat zij voor de ramen een andere houtssoort hadden gebruikt dan de originele. Moest men nu plastiek gebruikt hebben ipv hout dan zou ik kunnen volgen, maar dit... Temeer omdat de ramen in ieder geval beschilderd werden!!! M.a.w. men struikelt over details en vergeet het belang van het grote geheel.
Dus wat meer pragmatisme wat betreft restauratieprojecten.
Vandaar mijn verwijt van fundamentalisme.
Rudike, ge trekt lichtvaardige conclusies , maar soit...
Wat de Lamotsite betreft heb ik geen probleem met de architectuur, wel met de
coloribus van de massa.
Ik weet dat voor U in Mechelen alles positief moet zijn, doch inderdaad de pietluttigheid voert meestal hoogtij.
Daarom blijven projecten zoals hoek <merodestraat/Grote markt en ook Cortenbach aanslepen.
En wat D'Hoogh betreft: dat gelul met die ramen dateert van de tijd van schepen van esbroeck, dus lang voor de restauratie van de totale gevelsituatie!
Ik hoop alleen dat als het project gerealiseerd wordt, het eindproduct ook betaalbaar is voor de modale Mechelaar. Als je gaat kijken naar de prijzen van de apartementen in de oude Huygebaert-fabriek... Uiteraard dat men dan achteraf in de problemen komt, als men niemand vindt om de nieuwe panden te bewonen. 't Zijn ofwel sociale woningen (zoals de meerderheid aan de Varkensstraat), ofwel "casco loften" à rato van 200000€. En wat voor Jan Modaal?
Gelijk heb je Phaedra ...
GVA

(...) Half Mechelen spreekt schande over de sterk verwaarloosde huizen op de hoek van de Frederik de Merodestraat met de Scheerstraat. Dat het al een tijdje niet echt meer botert tussen eigenaar Philippe Vanhoof en de stad is genoegzaam bekend. "Mijnheer Vanhoof heeft verschillende plannen ingediend voor de hoek, maar telkens zijn ze afgekeurd", zegt vastgoedmakelaar Tony Joossens van Simonis. "Het was altijd iets: dan was het te dik, dan weer te dun."

Op het stadhuis bevestigen ze het conflict, dat overigens al jaren aansleept. "De aanvragen werden door Monumentenzorg geweigerd omdat de constructie die de eigenaar er wil neerpoten niet past in het beschermde stadsgezicht", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a). Na de weigering van een van zijn aanvragen, tekende Vanhoof in 2000 beroep aan bij de bestendige deputatie van de provincie. "Ook daar haalde hij bakzeil. Het is van het allergrootste belang dat het project zich op een stedenbouwkundig aanvaardbare wijze verhoudt tot de historische bebouwing. Maar blijkbaar wil de eigenaar dat niet inzien."

Inmiddels is de achterstallige taks voor leegstand en verkrotting al opgelopen tot 250.000 euro. Die hoge som schrikt veel kopers af. "Omdat de eigenaar voor de kosten van de leegstand niet wil opdraaien, loopt er een gerechtelijke procedure. Volgens mijnheer Vanhoof is die in zijn voordeel, maar kandidaten haken af. Zij vrezen dat ze de taks moeten betalen als het toch tot een veroordeling zou komen in het nadeel van de vennootschap", legt Tony Joossens uit. Al hoopt hij vurig dat stad en eigenaar alsnog tot een akkoord komen. "Ik steek al tien jaar mijn tijd in dit dossier, maar het heeft nog niks opgeleverd. Sinds 1997 heb ik zeker al honderd kandidaat-kopers moeten teleurstellen. Om de twee weken een." Philippe Vanhoof zelf is karig met commentaar. "Ik wil de panden verkopen. Over de prijs valt te praten."
Between the devil and the deep blue sea...
Dat die panden blijven leegstaan is natuurlijk geen goed idee, maar ik kan ook het standpunt van de stad begrijpen, dat men op de hoek van de Grote Markt nu niet "gelijk welk" project toelaat. Ik zet "gelijk welk" bewust tussen haken, omdat ik uiteraard niet weet wat de huidige eigenaar voorstelt en of dat te overwegen is.
En als we nu nekeer allemaal meespelen met Euromillions, en er iets schoons van maken ;)
Wat ik zeer straf vindt in dit verhaal is dat men wel een leegstand taks oplegt maar dat die mijnheer Van Hoof dat gewoon naast zich neer legt, dus nog niet betaald heeft en dan bij een eventuele verkoop de koper met dat bedrag opzadelt. Trouwens ook de stad zou die moeten verhalen op Van Hoof, verkocht of niet. Het is de huidige eigenaar toch die de leegstand op zijn geweten heeft. Zoals al gezegd over Min, zelfde procedure. Niet betalen, gewoon den bak in.
Het pand is blijkbaar ondergebracht in een vennootschap. Hij wil het pand verkopen door de aandelen van deze vennootschap over te dragen. (bron De Standaard van vandaag)

Verder moet dus de vennootschap deze leegstandtax betalen, zou ik dan denken.
Het pand op de hoek van de Merodestraat had in feite al lang door de stad moeten aangekocht worden, en verbouwd tot een appartement op de verdieping, en beneden een toegangstrap naar de ondergrondse parking.
Op die manier hadden we het lelijke aquarium niet vandoen gehad...