Hoofdstad? Hoeft dat?

met categorie:  

(foto: Jan Smets)

Enkele dagen geleden was er een peiling in La Libre Belgique.
Welke stad zou voor de Vlamingen in aanmerking moeten komen als hoofdstad van Vlaanderen?
Het is natuurlijk een louter hypothetische vraag - uiteraard -
maar... toch wel leuk om even bij stil te staan...
En ziehier de resultaten:
Zeven op de tien van de ondervraagde Vlamingen wil Brussel niet meer als hoofdstad van Vlaanderen!
Hiervan wil 95% Antwerpen als hoofdstad.

Gazet van Antwerpen wou daarom ook eens via z'n website de zelfde vraag herhalen.
En hier komt dan de uitslag van 'de Frut':
- Antwerpen: 69,8 %
- Brussel: 10,2 %
- Gent : 6,8 %
- Mechelen: 6,0 %
- Brugge: 3,1 %
- Andere: 4,1 %

Je merkt het: Mechelen krijgt geen top-drie plaats - en dat was wel te verwachten.
Maar met 6 % staan we toch op de vierde plaats, op géén procent van Gent. ;-)
(of lezen veel Mechelaars de Gazet van Antwerpen?)

Op het grootste politieke discussieplatform Politics.be, lezen we de volgende resultaten:
- Brussel: 38,46 %
- Antwerpen: 28,85 %
- Kortrijk: 5,77 %
- Leuven, Gent én Mechelen: 3,85 %
- Brugge: 1,92 %
- Andere: 13,46 %

Toch 'lichtelijk' verschillende resultaten...
Fans in Kortrijk? Of herinnert men zich de Guldensporenslag? ;-)
Enfin, Mechelen staat op een gelijke plaats met Gent en Leuven...
Brugge blijft dus voor de Japanners...
En 'Andere' willen waarschijnlijk Bachten-de-Kupper of Zichen-Zussen-Bolder als Kapitale stad?
Wie weet...


Alle gekheid op een stokje - veel waarde hoeven we niet te hechten aan dit soort van enquête, maar toch...
In de Franse film 'Palais Royal' (met o.a. Cathérine Deneuve), die vorig jaar op het scherm kwam, fungeerde onze Dijlestad heel fotogeniek als 'Hoofdstad'...
Enne:
Ooit was Mechelen een tijdlang de Hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden!
Jawel!
Tot 1795 was Mechelen ook een kleine zelfstandige Heerlijkheid, bestaande uit de stad Mechelen en enkele omliggende gemeenten.
Oorspronkelijk hing het af van het Prinsbisdom Luik (vanaf 910) .
De familie Berthout regeerde toen over Mechelen, in de praktijk... (tegen de zin van de Prins-bisschoppen van de 'Vurige Stede').
Het Hertogdom Brabant probeerde dit gebied in te pikken, maar in 1333 stond Luik het feodale leen af aan het Graafschap Vlaanderen.
Mechelen werd één van de Zeventien Provinciën.
Het was een zelfstandige staat in een personele unie met vele andere.
De Bourgondische Hertogen en later de Habsburgse Keizers, waren naast Hertog of Keizer, ook Heer van Mechelen.
Karel de Stoute vestigde de opperste rechtbank in deze kleine provincie. (eerst onder de naam 'Parlement van Mechelen', nadien 'Grote Raad' genoemd, na protest van de Franse Koning die zijn gezag en dat van het Parlement van Parijs ondermijnd zag...).
Landvoogdes Margareta van Oostenrijk resideerde in Mechelen, en daardoor kreeg onze stad zéker het statuut van Hoofdstad der Nederlanden!
Na haar dood ging de titel over naar Brussel...
In 1790 was Mechelen één van de stichtende leden van de Verenigde Nederlandse Staten, tot het definitief werd opgedoekt en in 1795 door Frankrijk geannexeerd, en opgenomen in het departement van de Twee Neten...

Mechelen werd een doodgewoon slapend provinciestadje...
Maar...
Aanvankelijk leek het wel dat Mechelen de Hoofdstad van het Vlaams Gewest zou worden.
In de periode van de voorlopige gewestvorming (1974- 1977) was de Vlaamse Gewestraad in Mechelen gevestigd, net zoals de Waalse Gewestraad in Namen zetelde.
Pas na de staatshervorming van 1980 werd Brussel als hoofdstad van Vlaanderen gekozen.
Officieel luidde het dat men op die manier de Vlaamse aanwezigheid in Brussel wou versterken.
Maar in werkelijkheid speelden wellicht ook andere redenen mee.
Om te beginnen was het voor politici natuurlijk veel eenvoudiger dat ze zich niet steeds naar Mechelen hoefden te verplaatsen voor een bijeenkomst van de Vlaamse Raad.
Mocht Mechelen de Vlaamse hoofdstad zijn geworden, dan zou ook de héle administratie van de Vlaamse Gemeenschap naar Mechelen zijn verhuisd.
En dat zou dan weer gestuit zijn op protest van de ambtenaren.
Men koos dus voor de simpele oplossing...: Brussel dus...

Ach,
Mechelen Hoofdstad?
Hoeft dat?
...of zijn we al tevreden met mogelijke Culturele Hoofdstad van Europa, in een nabije toekomst?
...of zijn we happy als Hoofdstad van de beiaard, het kunstmeubel...
...of zijn we al verguld met de status van Kerkelijke Hoofdstad?
...of waren we al blij als culturele Hoofdstad van Vlaanderen in 2005?

Of, mogen we dan toch hoger van onze toren blazen?
en met nog méér fierheid de Vlaamse Leeuw op Sint-Rombouts hijsen?
;-)

Ach,
'spielerei'...

De film in Mechelen vorig jaar was. Een kennisje heeft zich rot geamuseerd!

Dat Mechelen zich eerst maar eens concentreert op haar inwoners vooraleer als Vlaamse Hoofdstad te fungeren!
Ik ben eigenlijk heel blij dat Mechelen nà de dood van ons aller Margriet geen hoofdstad is gebleven. Dan zou onze stad nu een soort 'Brussel' geworden zijn met steriele kantoorcomplexen en Manhattantorens. Stel je voor: zo'n mastodont à la Zuidertoren naast onze Sint-Rombouts. Ik mag er niet eens aan denken...
Neen, geef mij maar Mechelen zoals het nu is, een middelgrote provinciestad met de voordelen van het urbane leven, zonder de nadelen van een grootstad.
As we ONZE STAD in Mechelse hanne kunne hàve zen we al content.Ma allei,as we de Weulse televees muige geloeve,dan is er nog houp veu Méchele !
Laat Mechelen maar blijven zoals het nu is. Te groot voor een dorp en te klein voor een grootstad. Het is hier nog lekker leven en al met al vrij rustig- zeker's avonds - alhoewel :-)
Maar dat mag ons niet beletten te blijven dromen, ik opteer dan ook voluit voor de titel van Europese culturele hoofdstad één van de volgende jaren. Waarom niet, ik heb Lille e Genova gezien en daaruit besloten dat Mechelen gerust die titel kan torsen. Maar dan moeten we daar wel met zijn allen achterstaan en weer niet schamper bescheiden doen zoals ik al wel eens lees op de blog. Geen valse bvescehidenheid m.a.w. een euvel dat wel eens opduikt in deze stad en ook in dit land.
Volledig eens met Koen. Ik ben ook blij met Mechelen zoals het nu is. Op mensenmaat.
En de stad kan inderdaad beter investeren in haar inwoners gelukkig maken, dan in al te grote expansie. Wat niet wil zeggen dat we de stad niet interessant moeten maken voor bedrijven, winkels en horeca, versta me niet verkeerd.
Ik wist niet dat de Vlaamse Gewestraad in de jaren '70 in Mechelen zetelde. In welk gebouw was dat dan en is daar nog iets van over gebleven (plaquette ofzo)?
Ik ben het eens met Rudi. Europese Culturele hoofdstad in 2015, ik geloof er in.
@kazamel: als ik me niet vergis, gebeurde dat in de raadzaal van het stadhuis. En ik dacht dat er daar inderdaad ergens een herdenkingsplaat hangt. Dat zal rudi wel weten.

@rudi: Mechelen Europese Culturele Hoofdstad in 2015, dat moet te doen zijn. Ik ben voor!!!

Zie mijn bijdrage "14/12/2006: Roemeense zusterstad Sibiu culturele hoofdstad!" Als dat godvergeten stadje in Roemenië het klaar speelde, dan moet Mechelen minstens evenveel kansen hebben.
Ik sluit me bij Peter, Koen en Rudi aan!
Mechelen zou absoluut z'n kandidatuur voor Europese culturele hoofdstad moeten stellen...
Mechelen kan mooie papieren voorleggen!
Het zou onze stad weer vele nieuwe impulsen geven.
Wordt over deze kandidatuur nog serieus nagedacht door de beleidsmensen? Of is het idee afgevoerd?
Wie weet meer?
Mechelen Culturele Hoofdstad 2015: ik ben er in ieder geval heel erg voor!

Maar dan wel op 1 voorwaarde: dat het de gemiddelde Mechelaar geen cent kost uiteraard. ALS er dan al een prijskaartje mocht aan vasthangen: zo'n project komt vooral de touristische en de culturele sector ten goede, het lijkt mij dan ook logisch dat wie er geen voordeel kan uithalen er niets voor op tafel hoeft te leggen.
@sint Netels:er is een simpel economisch principe dat je wat moet investeren om iets te realiseren. Cfr de discussie wat toeristen bijbrengen en uitgeven in de stad van enkele jaren geleden. Je kan nu éénmaal niets doen voor niks. Ik maak een absurde vergelijking misschien met onze geliefde voetbalploeg de Racing die al jaren aanmoddert wegens geen geld en dus niet kunnen/willen investeren enzovoort enzovoort... Blijven stilstaan is achteruitgaan en dat heeft het stadsbestuur hopelijk nu wel begrepen...

@kazamel: de gewestraad werd inderdaad gehouden in de raadzaal van het huidige stadhuis. Maar bij mijn weten is er geen plaquette te zien. Wel herinner ik me dat men toendertijd in allerijl extra koninklijke toiletten heeft geïnstalleerd en dat in het oudste gedeelte (de lakenhalle) in de zaal boven de grote centrale ingangspoort. Dat was nodig want stel dat de koning eens tijdens het eentueel bijwonen van een vergadering... Ik ben die ooit eens gaan bekijken om te zien of er fluweel op de WC bril was aangebracht :-)
interessante tweetalige gegevens over een koppel slechtvalken op de Sint Goedele in Brussel met foto's.

http://www.kbinirsnb.be/fal...
@rudi: Wat de Racing betreft heb je zeker gelijk (lacht), daar is het zeker gene vette als het op investeren aankomt.

Maar ALS het voor CC2015 erop aankomt dat we met z'n allen in de buidel moeten tasten zou ik er toch aan denken hierover de Mechelaars duidelijk te informeren ( wat kost dat, wat KAN het opbrengen, etc,.. ) en vervolgens een referendum te houden.
Dat lijkt me zeer fair als het om belangrijke financiële beslissingen gaat: laat de Mechelaars er zelf over beslissen.
Als de politieke partijen dit punt op hun verkiezingsprogramma zetten bij de volgende verkiezingen, hebben we sowieso al een referendum: stem voor partijen die "Mechelen 2015" steunen of niet.

Ik ben echter van mening dat je de realisatie van zulke evenementen niet mag laten afhangen van de "publieke opinie", die al te vaak té mat en té conservatief denkt. Vernieuwende ideeën en dito culturele initiatieven zijn zelden het gevolg van wat leeft bij de goegemeente, maar spruiten meestal voort uit de dadendrang van eerder tegendraadse, vooruitziende durvers. Dus als we iets willen realiseren in 2015, moeten we het niet gaan vragen aan de man in de straat. Ik weet dat dit misschien elitair overkomt, maar als je iets cultureels wil verwezenlijken, moet je verder durven zien dat wat 'leeft' bij het publiek. Zoniet kom je niet verder dan "De Pfaffs" en "Helmut Lotti goes classic".
Mechelen is het beste van twee werelden: het gemak en de atmosfeer van een stad maar ook veel rust zoals die buiten de stad gevonden kan worden.
@koen:
In je eerste paragraaf meen ik toch een argument te herkennen dat meestal door politici gebruikt wordt die tegenstander zijn van / bang zijn voor een referendum.

En om op de tweede te antwoorden: Communicatie! Als men de bevolking voldoende & objectief informeert over alle pro's en contra's van een project dat mogelijk een zware financiële investering van diezelfde bevolking vraagt en vervolgens weeral diezelfde bevolking laat beslissen via een referendum getuigt dit van: -moed, -democratie, -het feit dat men de bevolking au serieux neemt en niet onderschat, en dat laatste is iets dat terugkaatst in positieve zin.

Weet u: ik zei reeds dat ik PRO CC2015* ben, en ik wil er als Mechelaar zelfs 100 euro voor bijleggen, ik vind dat het waard, maar ik ben er Absoluut tegen dat men de mensen die op het einde van hun pree/dop/leefloon nogal veel maand over hebben nog eens gaat opzadelen met een bijdrage voor een evenement waar ze zelf de inkomtickets niet van kunnen betalen, NO WAY, dan liever niet.

*dju zeg, "IK BEN PRO2015", ne goeie slogan, al zeg ik het zelf (lacht)
Voor of tegen referenda: het is en blijft een boeiende, maar eindeloze discussie.

Maar netels, je raakt daar een cruciaal punt aan: de prijs van inkomtickets! Als het een evenement wordt voor de happy few of alleen voor enkele incrowd-culturo's (zowel financieel als inhoudelijk), dan hoeft het voor mij ook niet.

Mechelen 2015 moet een feest zijn voor àlle Mechelaars.
Goh als samen met Sint iedere Mechelaar 100 EURO bijdraagt, dan hebben we al 7 miljoen EURO. Dat is een begin ... Wat kost zo een CC2015 ?
Ik volg toch Koendv wat betreft het niet uitschrijven van een referendum. Maar het argument dat de modale Mechelaar inderdaad niet teveel moet opdraaien van de Sint kan ook mijn goedkeuring wegdragen. Ik zou dus opteren voor een aantal dingen waarvan iedereen kan genieten en dat met zo weinig mogelijk kosten. Denk eens aan stad in vrouwenhanden - de exposities en andere evenementen waren nogal schappelijk en iedere Mechelaar kon genieten van de o.a. de talrijke en enthousiaste bezoekers. En tenslotte niet iedereen gaat naar de evenementen komen, dus kan je je budget wel beperken. Tenslotte zou ik er echter ook voor opteren dat er voor Jan Modaal een aantal zaken worden gepland die hem niks kosten en waarvan hij iets heeft ook op lange termijn. Brood en Spelen???
Hola, Peter, 100€ per gezin dat het zich kan permitteren zal wel genoeg zijn zeker? Als mijn vrouw en ik samen 200€ moeten ophoesten... uche uche.. dat kan onzen bruinen niet meer trekken zenne (lacht)
Allez dan, dan hebben we pakweg: 2 miljoen, daar gaan we niet ver mee springen peis ik.
@Sint Netels: nu al beginnen sparen hé: elke maand EU 2,09 opzij zetten en in 2015 heb je een pot waarmee je in 2015 je gangske kunt gaan(moest Mechelen ooit kandidaat geraken EN aangeduid worden, zoniet kan je die som aanwenden om KRCM terug te helpen stijgen van vierde naar derde Provinciaal)
Ik zal die som wel aanwenden om pinten te gaan pakken op de Racing, voor voetbal te zien kom ik daar al lang niet meer (lacht).

Geef mij eens 2 miljoen, ge gaat mij zien springen tot in Cuba!
Culturele hoofdstad in 2015 goed voor mij, we zullen er tegen dan waarschijnlijk al bijna klaar voor zijn.

<FF STOUT WEZEN>Misschien kunnen we dan al gerodeerd zijn voor de olympische spelen 2016</FF STOUT WEZEN>
We kunnen beginnen met de 10.000 foto's op de Flickrwebsite GRATIS te projecteren op een of ander groot scherm in de Binnenstad. Daar gaat toch zeker al wat volk op afkomen - LOL

Het is maar een ideetje - Het hoort misschien in een andere rubriek...