Mechelse klanken... Piet Van den broek...

met categorie:  


(foto: Jan Smets)

Natuurlijk zijn we nu al jaren vertrouwd met de charismatische stadsbeiaardier Jo Haazen...
En Denyn en Nees: hun namen klinken ook als een klok...
Maar...
Wie heeft er nog herinneringen aan Piet Van den Broek, de beiaardier, die voor Jo Haazen het klavier bespeelde?
Piet Van den Broek, is nu hoogbejaard - maar menig Mechelaar kent hem, of kende hem...
Ja toch?

Piet
(foto beiaardschool.be)

Nu is het zo, dat zijn kleinzoon, Gerrit Ribbens, die een vriend van me is, op zoek is naar foto's van z'n grootvader, spelend op de beiaard van Sint-Rombouts, of op de rijdende beiaard... (misschien zelfs toen hij deze Mechelse Klanken ten gehore bracht ter gelegenheid van het Pausbezoek in '85 aan Mechelen).
Heb je zulke archiefbeelden toevallig in jouw bezit? Of weet je misschien wie Gerrit hier mee verder kan helpen?
Heb je zo'n link?
Of ken je andere anecdotes over deze bekende-Mechelaar-van'toen'?
Geef het dan door op deze blog - of mail het mij.
Je zal er de kleinzoon van Piet Van den Broek erg veel plezier mee doen...
Piet van den Broek wordt op 6 maart 1916 geboren in Chaam in Nederland, net over de Belgische grens.
Z'n vader is er organist.
Piet doet z'n middelbare studies aan het Klein Seminarie in Hoogstraten, waar z'n muzikaal talent al vrij vlug opvalt.
Op 18-jarige leeftijd wordt hij leerling aan het Lemmensinstituut te Mechelen, om er in 1938 het einddiploma te behalen.
Dan begint z'n carrière als musicus: monitor, daarna leraar aan het Lemmensinstituut, om ondertussen daar de prijs van uitmuntendheid te behalen.
Piet vestigt zich in onze stad, en laat zich in 1941 inschrijven als leerling aan de Beiaardschool.
Hij huwt een rasechte Mechelaarster in 1943 en behaalt in 1945 het zo begeerde beiaarddiploma!
In 1948 wordt hij benoemd tot hulpbeiaardier.
In 1962, 1963 en 1964 neemt hij deel aan het Internationaal Beiaardconcours te Hilversum, en wordt hij driemaal laureaat, en behaalt zo de daaraan verbonden trofee.
Piet maakt drie koncerttournee's in Amerika en Canada.
Na de dood van Staf Nees in 1965 wordt Piet benoemt tot nieuwe stadsbeiaardier en direkteur van de beiaardschool.
In 1938 was hij ook al aangesteld als hulp-organist aan de Sint-Romboutskathedraal.
In 1941 werd hij ook al begeleider en tweede dirigent van de kunstkring Edgar Tinel - Na de dood van Nees wordt hij koorleider.
In 1981 gaat hij op pensioen, en wordt hij opgevolgd door Jo Haazen.
Piet Van de Broek was een persoonlijkheid, bescheiden en nederig, zachtmoedig, begrijpend en nauwgezet: een ware perfectionist en zéér professioneel ingesteld.
Wanneer hij bv. de programmering van de beiaard-recitals voorbereid, waakt hij zorgvuldig over de logische en muzikaal verantwoorde opeenvolging van de nummers, waarvan hij nauwgezet de tijdsduur, de toonaard, waarom en voor welke gelegenheid dit bepaald werk in de programmatie werd opgenomen, wie de bewerker is en eventueel wanneer het werd gecomponeerd en bij welke gebeurtenis of herdenking het aansluit, noteert.
Als nochtans geroutineerd beiaardier vergenoegt hij zich nooit een recital aan te vangen met misschien al tientallen keren dezelfde gespeelde nummers, zonder vooreerst die zelfde stukken, vor de zoveelste keer, opnieuw in te studeren en voor te bereiden.
Als beiaardier is hij zeker de gelijke van Denyn en Nees.
Denyn is de pionier, de legende en fel bewierookte kunsternaar.
Nees, z'n opvolger, is de geweldenaar, een groot muzikant en componist, een geboren beiaardier die uit de klokken meer wist te toveren dan men vermoeden kan.
Piet van den Broek verenigt die gaven tot een hoogtepunt.
Z'n beiaardspel is doorvoeld, technisch volkomen perfect, maar met vooral de nadruk op het musiceren, de inhoud, de nuancering.
Piet is de bekroning van drie generaties affiniteit, traditie en meesterschap.
Al is hij een klassiek gevormd kunstenaar - hij schuwt het zekr niet het eigentijdse in de programmering op nemen.
Als directeur van de Beiaardschool is hij ook daar de perfectionist, en ontsnapt daar niets zijn aandacht.
Doelbewust en met doorzicht geeft hij leiding, stimuleert leerlingen en propageert hij de school en de historische waarde van het Mechels beiaarddiploma.
Maar de publiciteit schuwt hij.
Piet is meer de stille wroeter; géén causeur of redenaar.
Hij is meer de man van de gezellige omgang; iemand die zich nooit opdringt - iemand die men waarlijk het podium moest op dwingen...

Piet Van den Broek: een groot man, die we op Mechelenblogt toch graag wéér eens een podiumplaats
geven...


(post samengesteld met ontleende en gedeeltelijk herwerkte info uit het boek van Frans Vermoortel: 'Mechelen, Sint-Romboutstoren en zijn beiaarden')

Foto's van de 'rijdende beiaard' (P V. d. Broek?) ca. 1986-87

 

 P. Van den Broek? Foto (c). G. Van Mullem 

(c) G. Van Mullem
Jammer genoeg heb ik geen foto's van Piet Van den Broek aan de beiaard. Vanuit mijn beroepsmatige activiteit als muzikant heb ik wel het geluk hem af en toe te ontmoeten: ondanks zijn respectabele leeftijd volgt hij met grote belangstelling het Mechelse muziekleven en kom je hem regelmatig tegen op concerten. Piet Van den Broek is een zeer erudiet en bescheiden man, en op zijn eigen stille en discrete manier heeft hij zeer waardevolle bijdragen geleverd aan onze muziekcultuur als beiaardier, directeur van de beiaardschool en assistent van Flor Peeters aan de kathedraal. Een grote meneer!
Mogelijk vind ik in een fotoalbum nog wel een foto van Piet Van Den Broek aan de rijdende beiaard.
Ik zal ze eens opzoeken, en dan stuur ik je de foto zeker door, Jan.
Hier heb je wat :
http://www.beeldbankmechele...
Ik heb al enkele keren een wandeling gedaan met de kleindochter van Piet, een pracht van een vrouw, om direct stapelverliefd op te worden en een verschrikkelijk vriendelijke meid.en streling voor het oog
Tijdens die eerste wandeling vertelden Ferre en ik dan ook in aller onschuld een "mop" over Piet. Die gaat als volgt....

Jef Denijn woonde en werkte aan de IJzerenleen ( er is nog een gedenkplaat – vroeger was daar de Coopwinkel van Alice) en viel dood in 1941 na een ongelukkige val aan het station ( in het toilet naar het schijnt).
De opvolger van Jef was Staf Nees. Als kind woonde Stafke ook op de IJzerenleen en dat aan de overkant van waar Jef Denijn woonde (ongeveer waar nu Windels is).

Is het toeval of niet, maar Staf Nees viel ook dood en wel in 1965 en waar? Niet aan het station maar uitgerekend voor de deur van zijn voorganger!

Dat is zo vreemd dat wij ons nu afvragen waar Piet Van den Broeck gaat doodvallen. En over Jo Haazen maken we ons geen zorgen, die gaat direct naar boven want die zweeft nu al op wolkjes!

Het werd even stil in de groep maar zijn kleindochter maakte zich snel bekend en vond het al met al een goeie.

Piet is een stille man, zijn vrouw is enkele jaren geleden overleden, maar Piet reed haar op zijn hoge ouderdom nog steeds rond in haar rolwagentje. Ik heb hem een keer geholpen dat wagentje met zijn vrouw de trapjes op van zijn woning op te duwen, geen sinecure voor een oude man met een duidelijk dementerende en van angst krijsende echtgenote. Wat een moed van die stille man, zoiets vergeet je niet vlug.
Je ziet hem soms nog fietsen in de stad en soms zien we hem aan zijn woning aan de Melaan.

Van ons mag Piet nog lang rondlopen en mag hij ( want hij is al in de negentig), als zijn tijd gekomen is, rustig op een wolkje naar boven zweven, al zien we hem nog graag lang in ons midden.
Bedankt voor deze interessante post.

@rudi: Woont hij aan de Melaan ?
Waar ergens ?
peter: Piet van den broeck woont feitelijk aan de Drabstraat, juist naast de ingang van de CM, het huis links (tussen de poort CM en de ingang van het conservatorium).
Bedankt Marc: Weet er iemand de juiste spelling van de naam van Piet ?
peter: in de jaarboeken van de oudheidkundige kring stond steeds:
Piet Van Den Broek (zonder c en dus met drie hoofdletters)en ik denk dat deze shcrijfweze werd overgenomen van de betalingsformulieren voor de lidgelden.
Ah, ik ken dan zijn dochter. Die woont hier iets verder in een zijstraat van de Tervuursesteenweg.
Jans kent haar ook.
Zeg ik heb een foto toegevoegd in deze post, maar ik wel wel zeker zijn dat het de juiste is he ...
Goh... ik heb in de jaren '80 (was het nu 84, 85 of 86) van ene Ribbens (voornaam ontglipt me even) les gehad op den BIM, en jaren voordien zat ik als kleuter bij diens vrouw in de klas: Juffrouw Elly .... was die juffrouw Elly nu niet de dochter van P. van den Broeck? Enne, Filip.. is dat de dame die jij ook bedoelt?
JanS, ik vrees dat tijdens het pausbezoek ons aller Jo Haazen op de beiaard speelde. Maar ik kan me vergissen natuurlijk.

Verder ken ik ene Raf Ribbens, zoon van de toenmalige burgervader van Muizen en toen wonende in de ...Rubensstraat. Maar of dat de zelfde is als jij bedoeld. Ik meen me te herinneren dat Rafs vrouw door het een of ander in een rolstoeltje is beland en ik weet zelfs niet meer of ze nog leeft.
Ik heb ondertussen wel twee foto's gevonden met de rijdende beiaard,maar ongelukkiglijk is het niet duidelijk wie de beiaard bespeelt!

Ik weet dat Piet Van Den Broeck vroeger in mijn buurt woonde, de Pasmolenstraat, maar hij kan natuurlijk later wel verhuisd zijn.

Inderdaad, Elly, kleuterleidster in Sint Pietersschool, ik heb ze natuurlijk ook goed gekend, maar als ik ze de laatste keer heb ontmoet was ze wel ziek, maar dat is ruim 10 jaar geleden.

Ik ga toch nog verder zoeken, mogelijk vind ik toch nog een betere foto.
@peter: De foto die je nu hebt toegevoegd, zal zeker juist zijn, ze is in ieder geval heel herkenbaar voor mij.
@Peter: het is inderdaad een foto van Piet Van den Broek... Bedankt.

Elly is de dochter van Piet; en inderdaad, ze was kleuterleidster - vroeger in de Sint-Pietersschool, nadien in de Basisschool Sint-Jozef-Coloma.
Ze is gehuwd met Raf Ribbens, en deze is zoals Rudi schrijft, de zoon van de vroegere Muizense burgemeester.
De vriend waarvan sprake,en die aanleiding is tot deze post, is Gerrit Ribbens - kleinzoon van Piet...

Piet speelde tijdens het Pausbezoek in '85 op de rijdende beiaard. Hij was toen al op pensioen.
Speciaal van deze gelegenheid zoekt Gerrit foto's van z'n grootvader.
Ah.. dan liet mijn - toch nog niet zo oude - geheugen me (nog) niet in de steek ;-) ...

Maar wel straf zeg.. hoe lang woon ik nu al op de Colomawijk? 4 jaar.. 5 jaar? En nu pas ontdekken dat mijn favoriete kleuterjuffrouw, dus dochter vàn, hier in de buurt woont !

Ja, Jans: Raf zal wel de voornaam zijn van de man van Elly... tja zo gaat dat op school he: Juffrouw Elly (kleuterschool), maar Meneer Ribbens (secundair). Mijn leerlingen mogen me in principe ook niet met de voornaam aanspreken (dat is niet Markec trouwens.. haha)...

@Garda: misschien kan je die foto's eens inscannen?
Wat leuk om al deze reacties te lezen.
De juiste spelling is Piet van den broek.

Peter, bedankt voor de mooie foto!

Garda, nog veel succes met het opzoekingswerk! Misschien kan ik wel uit die 2 foto's opmaken of het mijn opa is die de rijdende beiaard aan 't bespelen is...
Misschien vind je in uw fotalbum ook nog foto's van de inhuldiging van de nieuwe beiaard door wijlen koning Boudewijn en koningin Fabiola in 1981.
Mijn opa was daar toen ook op aanwezig.

Bij het pausbezoek in 1985 heeft mijn grootvader voor de paus gespeeld, en hem nadien ook ontmoet.Heeft iemand daar nog foto's van?

Marckec, mijn vader (Raf Ribbens) heeft inderdaad in den BIM les gegeven. Gaf daar oa Technologische Opvoeding (TOP).Geniet nu, samen met mijn moeder Elly van 't pensioen.
Zoals jans het al schreef, is hij de zoon van Albert Ribbens (vroegere burgemeester van Muizen, waar hij nu nog steeds woont).

Ik kijk al uit naar de volgende reacties (en foto's !) op Mechelen Blogt.

Jans, nog eens bedankt voor dit initiatief!
Wel Markec, zo zie je maar dat je dichter bij sommige mensen woont dan je dacht.
En ik wil je niet laten schrikken maar je zal al bijna 6 jaar en half op Coloma wonen (in oktober 2007 zal het 7 jaar zijn).
De foto's die ik heb gevonden in het foto-archief van mijn man zaliger zijn juist toegevoegd door Markec.
Ze werden genomen in 1986 of 1987!
Ik ga nog verder op zoek, want mogelijk vind ik nog wel een andere opname, want Godfried was heel erg geïnteresseerd in alles wat met Beiaard had te maken.
Héél erg bedankt Garda en Markec!
Tof dat zo'n simpele oproep tot deze resultaten leiden kan...
Gerrit kan tevreden zijn!
Vervolledigend over dat beiaardspel tijdens het pausbezoek. Ik was toen van dienst aan het station en heb de paus enkel zien voorbijrijden in een flits. Ik hoorde van collega's dat de paus tijdens zijn toespraak op de Grote Markt alludeerde op de onafgewerkte St.Romboutstoren ( Maar uw toren is niet af!) en dat daarop een roffel op de klokken volgde met als reactie van de Paus: aha carillon!
Naar ik gehoord heb zat toen Jo Haazen aan het torenklavier. En naar ik nu hoor zat Piet aan de rijdende beiaard. Gerrit weet misschien meer daarover? Of Piet zelf??
Inderdaad Rudi, wij waren met de hele familie aanwezig op de Grote Markt, in het bijzonder omdat mijn vader er zo graag wou bij zijn! Ja, dat heeft de paus werkelijk gezegd, 'Maar uw toren is niet af'!
Uiteraard lokte dat wel wat reactie uit tussen de grote menigte en dan het klokkengeroffel...
Daarom wil ik toch nog verder zoeken, naar een betere foto van Piet want ik kan mij niet voorstellen dat mijn man die dag géén foto's zou genomen hebben van het hele gebeuren.
Bloggers, hebt u opgemerkt waar die tweede kleuren-foto genomen is!!!
Tijdens het pausbezoek heeft mijn grootvader gespeeld op de rijdende beiaard, die opgesteld stond op de Grote Markt.
Of Jo Haazen toen aan het torenklavier zat, kan ik niet met zekerheid zeggen. Zal ik eens navragen bij mijn grootvader.
Wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat de paus die dag verjaarde, en we een Pools verjaardagslied voor hem hebben gezongen.
@Filip.. goh.. al zo lang...

@Rudi: ja, ik heb die fameuze 'uw toren is niet af' woorden met de eigen kinderoortjes gehoord...

@Gerrit: 't een 't ander he zeg ;-)

@Jos Nys: foto , dat is de Keizerstraat he, met "Het Herenhuis", wat nu "d' Afspraak" is...
Beste Jans,

Mag ik uw e-mail adres, of dat van Gerrit, dan kan ik een pak info en foto's van Piet Van Den Broek doorsturen.
Jos Nys.
Dag Jos, wat uw foto betreft met dat autotransport aan Brusselpoort; dat zijn
geen Mercedessen, maar wel Peugeokes...
Groetjes van den overbuur.
Beste Jos,
Hartelijk bedankt voor je aanbod!
Gerrit laat me juist weten dat hij z'n mailadres aan jou heeft laten weten...
Dus, dat komt in orde...
Werkelijk héél tof!
Hallo Jans,

Ik bezit nog heel wat foto- en filmmateriaal van Piet Van Den Broek.
Ik heb onder andere 2 zeer duidelijke dia's van hem aan het werk op de rijdende beiaard tijdens de bloemenstoet van 1978. Tevens heb ik een 5-tal dia's van een viering te zijner ere in Diependael door het Tinelkoor in 1987.
Als lid van het Tinelkoor heb ik ook meegezongen bij de misviering in de kathedraal bij zijn 50ste huwelijksverjaardag. Daarvan heb ik een video-opname.
Vermits dat allemaal te veel materiaal is om langs deze weg door te sturen, wil ik je vragen mij te contacteren of je mailadres door te geven.
Fernand,
Hartelijk bedankt voor dit aanbod. Ik vraag Gerrit om jou te contacteren - want uiteindelijk is het de bedoeling dat het materiaal bij hem terechtkomt...
dankjewel alvast.
Piet Van Den Broek woont in een herenhuis pal naast het conservatorium (Melaan). Elly (dochter) en Raf (zoon Burgemeester A. Ribbens wonen in een zijstraat van de Tervuursesteenweg. Elly is niet ziek, maar een operatie aan het hoofd dwingt haar te stappen met een looprek. 1 dochter, Helga en 3 zonen Gerrit, Wim en Koen (zanger Rambling Boys of Pleasure)

Een oude blog even tot leven wekken...

Ik ben bezig oude 8 mm films van mijn vader over te zetten op DV en DVD.
Tussen heel die massa beelden is een film over Mechelen anno 1970.

Daar is een volle 3-minuten sekwentie gewijd aan Piet Van Den Broek en de beiaard.

Bekijk die op : http://nl.youtube.com/watch?v=cVLfiJUzA68

Fernand Maes

KNAP werk.

Mechelen Blogt goes YouTube !

(yes)

En zo blijft  de herinnering aan Piet Van den Broek 'levendig' voor het nageslacht...

Mooi werk Fernand!

prachtig filmpje!

 Met grote interesse lees ik de verhalen van mijn achter-oom Piet van den Broek.

Afgelopen week was ik in Mechelen, en heb ik het vernieuwde orgel gehoord, ik was onder de indruk van de geweldige klanken die door de gewelven klonken, ik heb genoten van het Bach-concert dat op mijn verzoek speciaal voor ons werd uitgevoerd.

Graag willen we nog een keer een mooi orgelconcert  meemaken en natuurlijk willen we ook het  werelberoemde beiaard  horen.Wie kan ons hierover het beste informeren.

Ton Sommen,

Ik ben een kleinkind van Christ van den Broek, zijn broer, de broer van mijn opa dus , was de vader van jullie werelberoemde beiaardier Piet van den Broek uit Chaam,

mijn moeder Bets van den Broek vertelde altijd met heel veel trots over haar neef Piet