U vroeg er om ... Wonen en stadsontwikkeling

met categorie:  
Na de kleine bevraging bij bloggend Mechelen, komen we nu aan wonen en stadsontwikkeling. Wat wil ons schepencollege doen met het 'wonen en de stadsontwikkeling' ? Even kijken in de beleidsnota, en daar haalden we devolgende puntjes uit ...

Lees en discussieer !
Wonen en stadsontwikkeling

* Het stadsbestuur besteedt veel aandacht aan de levenskwaliteit van de huidige inwoners.
* Nieuwe woonprojecten moeten een meerwaarde bieden aan de hele omgeving. De nodige zorg wordt besteed aan het tegengaan van gentrificatie.
(nvdr: Gentrificatie: In steden als Brussel is het een bekend fenomeen. Een wat vervallen stadsdeel verandert in enkele jaren tijd in een hippe buurt waar steeds meer trendy mensen wonen of een zaak uitbaten. Dankzij de nieuwkomers wordt de buurt gerenoveerd en opgewaardeerd. Het gevolg is vaak dat de huurprijzen zodanig de hoogte in gaan dat de oorspronkelijke bewoners de buurt moeten verlaten. In vakjargon heet dit gentrificatie, een vernederlandsing van gentrification. Het Engelse gentry betekent 'lage(re) adel, betere stand'.)
* Woningen voor gezinnen met kinderen horen ook in de binnenstad thuis.
* Bij het ontwikkelen van nieuwe woonprojecten wordt gestreefd naar doorwaadbaarheid.
* In alle projecten wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle architectuur.
* Het stadsbestuur neemt de regiefunctie op zich in de uitbouw van een coherent en toekomstgericht woonbeleid, dit in overleg met private en publieke partners.
* De bestaande woonprojecten zoals de Belgacomsite, de Euroshopping, het Lorettenklooster en het Sint-Janshof worden gerealiseerd met het oog op het aantrekken van middengroepen. Ook andere projecten moeten deze mensen terug naar de stad kunnen brengen.
* Om meer woongelegenheid te scheppen, worden op het grondgebied van heel de stad binnengebieden ontwikkeld. Vaak zijn dit oude industriële sites die na een mogelijke bodemsanering best een woonfunctie krijgen.
* Het gebied rond het keerdok wordt ontwikkeld tot een nieuwe hoogwaardige stadswijk, met zicht op water.
* Het stadsbestuur ontwikkelt – samen met de Vlaamse Gemeenschap, het provinciebestuur, de NMBS en de private partners – de Arsenaalsite tot een nieuwe 21e eeuwse stadswijk voor werken, wonen en recreatie.
* Om bouwgronden betaalbaar te houden moet onder meer het aanbod worden opgedreven.
* In de woonuitbreidingsgebieden Stuivenberg en Spreeuwenhoek-Venne, worden maximum 250 bouwkavels van gemiddeld 600 m2 ontwikkeld, die aansluiten bij de bestaande bebouwing.
* Een particulier die een leegstaand of verkrot pand koopt en renoveert, met gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke toepassingen, betaalt drie jaar lang geen grondbelastingen in Mechelen.
* Het stadsbestuur gaat de actieve strijd tegen verkrotting en leegstand nog opdrijven.
* Er komt één centraal inschrijvingsregister voor kandidaat huurders van sociale woningen in Mechelen.
* In het sociaal verhuurkantoor kunnen mensen met een bescheiden inkomen toch aan een betaalbare huurwoning op de privé-markt geraken.
* Het aantal sociale huurwoningen op ons grondgebied wordt behouden.
* Het stadsbestuur organiseert een structureel en permanent overleg met de randgemeenten over een gemeenschappelijk sociaal woonbeleid.
* Gelet op de groeiende diversiteit in gezinssamenstellingen moet het stadsbestuur meer reatieve woonvormen mogelijk maken en stimuleren die aansluiten bij de nieuwe maatschappelijke realiteit, zoals kangoeroewonen, friendswonen en co-housing.
* Het stadsbestuur zal zorgvuldig omspringen met ons stedelijk erfgoed, ons historisch patrimonium en de historische 'footprint' van de stad. In dit verband zal ondermeer het Hof van Cortenbach en de Oude Zwemdok worden gerenoveerd en de Lepelaar heropgebouwd.
* De stad zal actief het wonen boven winkels aanmoedigen
In 't keut: 't stad zal in doog have wa dat anderen doen of ni doen!
Nu nog zien dat je als alleenstaande iets betaalbaars kan kopen. Maar blijkbaar blijven ze weeral op die tweeverdieneres mikken.
Ik ben al een hele tijd aan het zoeken om een betaalbare woning te kopen waar wat werk mag aanzijn maar zelfs dat is in Mechelen niet meer betaalbaar. :-(
Tja, Filip: ik begrijp je verzuchtingen...
Maar al te vaak worden alleenstaanden als ware het zo bedoeld 'gestraft', of toch 'vergeten'.... het gaat 'em inderdaad altijd om die tweeverdieners: an sich: OK, maar helaas gaat het in Mechelen nu eenmaal niet enkel en alleen om tweeverdieners!
Ge kunt misschien gaan samenwonen ;-)
De stad zou zich beter eerst bezighouden met het in orde brengen van woningen die hen reeds toebehoren.
Huren van het stad is echt geen lolletje.
Ben anders wel blij met de intentieverklaring om iets te doen met: Hof van Cortenbach, de Oude Zwemdok en de Lepelaar ... Heropbouw en restauratie.
De oude Zwemdok is heel mooi, dus zeker waardevol om op te knappen. En als we er dan ook terug in kunnen zwemmen, dan ben ik nog gelukkiger.
Ik begrijp zeker en vast de zorgen in veband met alleenstaanden die een woning zoeken. Ik ben er zelf jaren mee geconfronteerd geweest. Zelfs iets huren met een klein beetje ruimte is al niet echt vanzelfsprekend, een huis kopen met een standaard loon en zonder gulle gever is onmogelijk.
ambitieus programma! Is het realistisch te noemen dat dit alles gaat gerealiseerd worden?
Maar goed, laat ons maar optimistisch denken...
Eén puntje neem ik er uit: Ik ben erg benieuwd naar het project Keerdok...
Daar geloof ik sterk in...
Inderdaad erg ambitieus: de Arsenaalsite bvb omtoverem tot een nieuwe 21e eeuwse stadswijk voor werken, wonen en recreatie. Dat is niet evident. Weet er iemand meer van dit project ?
@peter: den "italiaanse architekt" is momenteel met wat anders bezig, maar als hij 5 minuten tijd heeft, morgen of een andere dag misschien, dan .......
Kent ge 't lieke?