U vroeg er om ... Nette straten en buurten

met categorie:  
Na de kleine bevraging bij bloggend Mechelen, komen we nu aan nette straten en buurten. Wat wil ons schepencollege doen om de straat en de buurt net te houden (maken) ? Even kijken in de beleidsnota, en daar haalden we devolgende puntjes uit ...

Lees en discussieer !

* Alle woon- en winkelstraten van Mechelen worden minimaal elke veertien dagen gekuist. Daarnaast worden de Mechelaars gesensibiliseerd om afval te voorkomen en zelf mee hun buurt proper te houden. Het meldpunt voor het snelle interventieteam wordt via een regelmatige informatiecampagne beter bekend gemaakt.
* Er worden 250 extra vuilnisbakken geplaatst in de wijken en dorpen met een bijzondere aandacht voor de schoolomgevingen. Ze worden tijdig geledigd.
* Sluikstorten wordt nog strenger aangepakt. De cel sluikstorten wordt, binnen het bestaande personeelskader, dubbel zo groot en de administratieve boetes worden opgetrokken. Op risicoplaatsen worden mobiele camera’s geplaatst. Er komt in samenwerking met de wijk- en dorpsraden, de jeugdverenigingen en de scholen een grote sensibiliseringscampagne.
* Een actieplan voor opruimen van de oevers, onder meer aan Zenne en Dijle, wordt in overleg met Waterwegen en Zeekanaal, opgestart
* De bebloemingsactie wordt de komende jaren volgehouden en meer doorgetrokken naar de wijken en dorpen. Waar mogelijk wordt gekozen voor duurzaam groen, onder meer door middel van meerjarige planten.
* Een leefbare stad is het werk van iedereen. Peters en meters –dit zijn maneblussers die vrijwillig een pleintje, bloembak of stukje straat netjes houden– krijgen niet alleen gratis materiaal maar worden ook jaarlijks in de bloemetjes gezet. Tegen 2012 moet Mechelen ten minste 500 van dergelijke peters en meters tellen.
* Om Mechelaars aan te moedigen hun voetpad te vegen en hun straatgevel te versieren met bloemen en planten worden jaarlijks de drie straten die door de inwoners het best onderhouden werden beloond met een daguitstap naar een plek in ons land naar keuze, samen met een gezellig etentje.
* De Karavaan wordt verder uitgebouwd. Hierbij werken de verschillende stadsdiensten gedurende een bepaalde periode intensief samen om het openbaar domein en de netheid te verbeteren in een bepaalde wijk. Beleidsverantwoordelijken en ambtenaren gaan een intensieve dialoog aan met de buurt om te horen welke kleine mankementen er zijn, waarbij de betrokkenheid van de burgers bij de leefbaarheid, het sociale weefsel en het onderhoud van hun openbaar domein wordt versterkt.
* Een onderhoudsplan voor rioleringen krijgt volgende jaren prioriteit. Dit plan wordt in nauw overleg met Pidpa opgemaakt.
En laat ik maar meteen van wal steken. Ik ben voorstander van het harder aanpakken van sluikstorters, en ik heb ook de idee dat deze kwaal de laatste maanden weer erg is vergroot.

(Extra) Vuilbakken in schoolomgevingen zijn ook geen overbodige luxe, denk ik.
Ik heb wel al vastgesteld Peter dat in de vuilbakjes die Mechelen rijk is, je heel veel plastieken zakjes ziet ingepropt zitten met allerlei afval. Niet direct dus afval dat door scholieren en studenten achtergelaten is.
ik ken zo mechelaars die dagelijks hun zakje huisvuil in de publieke bakken werpen of zelfs gewoon ernaast laten vallen! de stad ruimt dat dan op in plaats van een agent in hinderlaag te plaatsen en zware boetes uit te delen!
om nog maar te zwijgen van de vuilstort altijd rond de glasbollen (o.a. aan plaisancebrug).
Degoutant!
@marc luyten: één agent in hinderlaag om 1 oud madammeke te pakken dat zich de luxe niet kan permitteren om vuilzakken te kopen wegens te laag pensioen?
@jokke: 't zijn vaker diegene met het dikste pensioen, die besparen op de vuilzakken ... Ik denk echt niet dat sluikstorten een gevolg is van niet kunnen betalen. Eerder van niet *willen* betalen voor de vuilniszakken ...
@peter: op den buiten zijn het die van 't stad die daar gaan sluikstorten
en hier zijn het die van den buiten die hun vuilnis komen storten! Dat ze op de randparkings maar XL-afvalcontainers plaatsen!
daguitstap voor de 3 best onderhouden straten: naar Charleroi?
Hier in Schiplaken is dat net eender. Het sluipverkeer gooit zijn smeerlapperij bij de glasbol en de rest werpt het gewoon uit de auto in de bermen langs de Terlindenlaan. Sommige zaken liggen hier maaaaanden langs de weg en alhoewel de vorige VLD legislatuur het bedrag voor vuilzakken en andere taksen zowat heeft verdubbeld (en men zou mogen vermoeden dat er toch wel ergens een cent overschiet), draaien de mannen van de vuilniskar al maaaaandenlang hun hoofd zedig naar de andere kant als ze voorbij die rommel rijden.
zoals gezegd het zijn nniet de oude dames of heertjes die sluikstorten maar bijv. mensen die gratis vuilzakken krijgen van het ocmw maar die die zakken verkwanselen voor enkele euro's (om mode-artikelen te kopen oa). kijk maar eens op de parkings (daar komen geen oude madammekens)wat daar allemaal ligt! wie niet horen wil moet maar voelen, maar de politie zal wééral geen opdracht gekregen hebben zeker (zoals met de regenpijpen).
Reactie op...

Punt1: Winkelstraten in het centrum worden 2x per week schoongeveegd, straten in de buitenwijken om de 3 of 4 weken als het meezit.

Punt2: Ik verwacht de vuilbakken ergens in de 2de helft van 2012?

Punt3: Ja, maak de vuilzakken nog wat duurder, en smeer dan de sukkelaars die ze niet kunnen betalen een boete rond hun oren.
@sint-Netels: Punt 2, datum klopt, enkel de paaltjes zullen er staan om de bakken aan te bevestigen, want over formaat, kleur en doorsnede van de opening van de bakken zelf is, na 262 commisievergaderingen nog altijd zelfs geen consensus bereikt.
Natuurlijk dienen de buitenwijken ook netjes onderhouden te worden - en niet alleen het centrum.
Maar alles op het beleid afschuiven kan niet.
Iedereen dient z'n steentje bij te dragen.
Een oud spreekwoord zegt: 'Als ieder voor z'n eigen deurtje kuist, is de straat proper'.
We dragen dus allemaal verantwoordelijkheid voor onze directe omgeving...
En als onze eigen inspanningen, dan verder worden ondersteund door een efficiënt actieplan vanuit de 'hogere regionen', dan moet er toch allicht wel 'iets' veranderen zeker...
Hopen maar...
Feit is in elk geval dat toen er nog gewone vuilbakken bestonden er nagenoeg geen sluikstorten waren. En zoals men hierboven reeds aanhaalde, hoe meer de geldhonger van de besturen blijft toenemen, hoe meer smeerlapperij her en der zal gedumpt worden. Men moet al tegen het debiele aanleunen om dat niet te (willen) beseffen.
Toch zijn er voldoende redenen om het principe 'de vervuiler betaalt' te huldigen. Hoe meer vuil, hoe meer betalen. Alleen dit afdwingen is niet gemakkelijk.
@peter: Diftar inschakelen?
Zo was vroeger het containerpark vrij voor de inwoners. Regelmatig zah je brave nurgers hun oude rommen er mooi gesorteerd brengen. Te duur zei het stad dus vanaf nu betalen, en raad eens waar nu al de oude rommel van de schuur of oude toestellen liggen. Juist zowat overal. Ik vraag me af of het opkuisen van alle vuil door diensten de kostprijs van dat gratis containerpark niet overschrijd. En over de vuilzakken gesproken. Wij zijn met zen tweetjes en vullen er eentje per week, je moet wel snel zijn anders barsten ze open als je ze opheft, en dat voor zo'n dure zakken.
Dat is waar, Jan, als iedereen voor zijn deur veegt is het straat inderdaad proper, maar...
1) ondanks het feit dat we de stad er allemaal evenveel voor betalen wordt niet in alle straten evenveel geveegd, dus de stad favoriseert een deel van z'n inwoners en zet een ander deel ronduit in 't zak.
2) voor je eigen deur vegen betekent meestal een ander zijn vuil opkuisen, en dat wordt een mens natuurlijk beu. Openbare vuilbakken zijn hier een oplossing natuurlijk, allez, volgens mij toch, maar waarschijnlijk ben ik te dom om in te zien dat dit niet zo is.
Ik snap het niet ... iedereen hier aan het woord deponeert braafjes zijn vuilnis in een zak en veegt voor eigen deur.

Wie zijn dan die sluikstorters ?
:-)
@peter: die dat het van thuisuit nooit geleerd hebben :-)
Verplicht schoolvak: stoepvegen en indien gebuisd nooit een openbare functie!
Ik dacht dat gemeentebesturen uitgevonden waren om rioleringen aan te leggen. Dat is immers onbegonnen werk als individu.
En dat komt hier op de laatste plaats.
Maar ja, reisjes en prijsjes zijn veel plezanter.
@Patje. Waar ga jij naar het containerpark? Ik ga maandelijks in Mechelen naar het CP en ik hoef zelden iets te betalen.
Wij vullen twee vuilzakken per week, soms drie.
Gemiddeld per maand dus een hap uit het budget van 15 euro.
Als je het niet breed hebt en moet leven van een uitkering, kan ik me voorstellen dat het verleidelijk is om je afval ergens gratis te dumpen.
Als je op een appartementje woont waar weinig plaats is, en je moet in de zomer je volle vuilzak binnen houden, omdat de vuilkar slechts éénmaal per week langskomt, kan ik me voorstellen dat het verleidelijk is om zo'n stinkende vuilzak elders gaan te deponeren.
Het zou misschien een idee zijn om bvb elk gezin bvb 6 pakjes vuilzakken gratis te geven per jaar en in de zomermaanden de vuilkar 2 x per week te laten langskomen.
Je blijft dan natuurlijk wel zitten met het probleem van een kleine groep marginalen die de gratis zakken aan een prijsje gaat doorverkopen en blijft sluikstorten, maar ik denk niet dat die groep niet erg groot is.
Overtreders zal je altijd hebben, maar het is de bedoeling om de groep overtreders zo klein mogelijk te houden.
In het begijnhof wordt méér dan 1x per week de straten gepoetst.Maar rond de kerk
lijkt het wel een vuilnisbelt. En stap je
naar de M.Sabbestraat lijkt het wel een stort alhoewel het maar enkele meters van
het begijnhof verwijderd is.

Maar een oplossing heb ik helaas niet!
@ Peter

Wie die sluikstorters zijn ?

Wel aan de Leuvensesteenweg kan ik ze direkt aanwijzen

Maarja ... ik zal dan wel weer racist zijn !!!!
@ Erwin: Bij mij in de voortuin worden er regelmatig flesjes en papieren weggegooid door leerlingen. Toevallig zitten er in de school naast mij zo goed als geen allochtonen. Wat ben ik dan als ik hierover begin te kankeren?
De sluikstorters aan het station kan ik je ook toewijzen. Ik ze al een paar keer 'betrapt' toen ze hun plastic zakjes aan de bushaltes gingen droppen. Toen ik dit tafereel een beetje aanschouwde liep de arrogantie van hun gezicht af. Het betreft hier een marginaal gezin vanuit de Coxiestraat.
@peter: vanmorgen liep ik over de Haverwerf. Kleine papierstorm daar veroorzaakt door ondermeer een reisbureau. Die mogen ze ook naar de cursus "hoe zet ik mijn oud papier buiten" sturen.
Hou de Dijle maar proper!!!
@St Netels ik wil ook meer vuilbakken in Mechelen maar dan niet voor mijn deur want het is een sport om het vuilnis steeds naast de vuilbakken te gooien ipv erin. en als ze dan toch volgeraken moet er 'iemand' nog op he idee komen om ze tijdig leeg te maken.
@ jefke, ik maakte er een erezaak van om maar om de twee à drie weken een vuilzak buiten te zetten, kwestie van gericht aankopen te doien en juist te sorteren
JC rond de katelijnekerk komt er regelmatig iemand langs om zijn gevulde delhaize kabaskes her en der te droppen, 't is nen ouwe mens maar die moeten hun ook voegen naar de regels van de samenleving en daarbij ook de omgeving van de buren respecteren.
Jokke ik overweeg nog steeds om eens ticker 'geen recklame' op mijn bus te plakken want tegenwoordig passeer ik elke dag mijn bus, neemhet reklamedrukwerk en dponeer dat stante-pede in de papierbak, zonde voor al da werk maar ik ben die kilos papier en dei volle dozen in mijn garage wel beu.
@Lieven P=heb ik al gedaan van verleden jaar Juli,dat scheeld me één doos per maand
@ Lieven P: op de milieudienst van de stad kan je zo een sticker gaan halen om op je brievenbus te kleven. Wel een probleem als je ook de Streekkrant en dergelijke niet wenst want die nee/nee stickers zijn uitgeput. En Igemo is blijkbaar niet van plan om de stickers te laten bijmaken.
De Streekkrant kan er nog wel bij, die weet ons wekelijks te vertellen wat we de voorbije week zoal gemist hebben. Ik zou eigenlijk graag vandaag de Streekkrant van volgende week ontvangen.
Allée mijn artikeltje hierboven over het sluikstort rond de glasbollen van Schiplaken werpt misschien vruchten af... Zonet kreeg ik bezoek van een medewerkster van Het Laatste Nieuws, die me kwam vragen waar die glasbollen stonden.
@ Lieven: de Streekkrant worstelt wellicht met een tekort aan "dragers". Hier in Schiplaken krijgen we ze soms, dan weer enkele weken niet, dan weer wel, dan weer een tijd niet,of slechts een gedeelte van het dorp krijgt ze....
Roger wereldberoemd dus binnenkort. Mooi dat dit de pers kan halen, dan wordt er misschien iets aan gedaan !
@roger: hier worden ze waarschijnlijk rondgedragen door dezelfde drager die de krantjes van het V.B. moet bezorgen: gisteren zat bij mij hun laatste folder in de bus met een uitnodiging voor een nieuwjaarsreceptie op 5 januari!
Aiai Jokke, die receptie dus op enkele dagen na gemist...
@roger: ik had gehoopt dat we er hier wel een verslag, met een hoog litterair gehalte, van zouden lezen ;-)
Als het jullie een troost mag wezen: ik ben vanmorgen te voet van het Antwerpse centraalstation naar Antwerpen noord (Noorderlaan) langs het Sint Jansplein gegaan en ik heb bij mezelf gedacht dat ik toch nog zo slecht niet af ben met in Mechelen te wonen. In heel die stationsbuurt en verdere straten is het vuil en onfris en met veel leegstand en verloederde gebouwen. Eigenlijk, sorry sinjoren, is Antwerpen een erg heterogene stad. Het centrum rond de kathedraal en Schelde mag dan gezellig en druk zijn, de rest van de stad vind ik gewoon niet mooi op een paar uitzonderlijke wijken zoals de Cogels-Osylei na. Ik had eerlijk gezegd beter verwacht na de zes jaar frissere politiek van Patrick Janssens en co.
Misschien is er beterschap met het project van de Antwerpse Hogeschool die vandaag de afbraak van een oud spoorentrepot in het noord startte ( en waar ik op de ludieke afbraakstart was uitgenodigd). Men hoopt dat dit project noord een impuls aan de wijk moge geven en de plannen van de stad daar zijn eerlijk gezegd ambitieus, maar nog vaag. Men wil dit en dat, maar concreet staat er nog niet veel op papier, buiten de Hogeschoolcampus, een sporthal en een park.Maar de verbinding met het eilandje en de andere straten is echter nog niet duidelijk. Maar, dit project kan,net als Lamot bij ons, een extra stimulans betekenen voor de wijk. En dat is mooi meegenomen. Schepen Van Campenhout sprak van een nu gereed zijnde project zuid (gerechtshof) en nu een ander aan het noord.
Wat mij echter ook uiterst verbaasde was het feit dat de Hogeschool GEEN parking moet bouwen, iets dat ik in deze tijd nog altijd niet snap. Men moet maar met het openbaar ervoer gaan zegt de stad daar. Ik kan er niet bij: zo’n gebrek aan pragmatisme. Te veel groene invloeden?

Het is maar dat jullie het weten en mijn bevindingen kennen.
Ik ben wel laat om te reageren hier maar wil het toch nog doen!!Ik ben een senior 50+ al ..En Ik kuiste vroeger elke week voor mijn deur , nu al 5j niet meer!! Zoals vele in onze straat, van mijn leeftijd,jonger en ouder, soms in zomer gooi ik eens een emmer javel over het voetpad dit klaart zo goed de stenen uit hé ...!(als fietsende Djongens slapen)
Ook word er in onze straat regelmatig de goten geveegd (kl-nwd)...Behalve mijne kant van de straat, hier staan de auto's !!! Maar wij betalen wel even veel belasting als de overkant ..dus dit klopt niet ! En ik vertik het, dit te doen ..als de overkant van de straat het niet moet doen, wel IK ook niet, ben niet gek!! vroeger beurtelings parkeren was veel beter Toen kreeg iedereen geregeld een beurt! Sluikstorten ja ook in deze straat, aan de spoorweg hele meubelair staan daar enz enz .. Van waar het komt niemand weet! Ook zijn er mensen in de straat die binnen leven, met het raam wel open op een spleet, papiertjes van bollekes, bananen schillen,cocabusjes, enz word gewoon door het open raam gegooid ..Iedereen ziet, iedereen weet, behalve die het zo moeten zien ...die rijd snel voorbij ..
Dan heb je mensen die klimop aan hun woning hebben ..echt mooi in de zomer!!
maar deze klimop verliest zijn blad in herfst, dus heel de straat ligt vol met bladeren in die periode Leuk hé, want de persoon van wie die klimop is WEL DIE KUIST NIET ..OO wat is groen toch leuk en mooi in je straat, zeker als die bladeren nat en modderig op een hoop gekeert voor je deur ligt, omdat die gene die nog wel hun goot kuisen deze ook niet opruimen en ze gewoon verder en verder de straat in keren!! begrijp je dit?? Ik ben geen schrijver, dus ik kan het niet anders uitleggen, Groetjes
Sjoeke, bij ons staan er toch regelmatig verbodsborden om te parkeren als ze de goten komen kuisen hoor. En de afgevallen bladeren van het groen van de buren ... kuis ik met plezier mee op, ook al is het niet mijn groen. Want de buren doen ook moeite om het straatbeeld gezelliger te maken, en je kan nu eenmaal niet vragen dat ze daarom maar héél de straat gaan kuisen he. Trouwens, tegenwoordig worden er veel groenkorven gezet door de stad, waar je afgevallen bladeren in mag doen. Zoek er dan eentje in de buurt op, en doe die klim-op bladeren dan daarin he, ben je er ook (gratis) van af.

Om de straat niet meer te kuisen omdat die van de overkant het ook niet doen ... vind ik eigenlijk wel kinderachtig zenne.
Toch wens ik eens te reageren op het feit sluikstorten. Ik heb als Mechelaar vernomen dat er maar één sluikstortcel bij de politie is van maar 2 mensen, die tevens in staan voor het hele grondgebied Mechelen. Deze mensen doen echt hun best en boeken ook zeer veel reultaten. Kijk maar eens naar de Mahatma gandhi vroeger en nu, oud oefenplein, begeineweide, betanien polder en gedeelte Leuvensesteenweg. Ik denk dat dit al hard verbeterd is. Natuurlijk zal sluikstorten nooit uit het beeld verdwijnen. De mensen van de sluikstortcel hebben mij gevraagd van indien er daders gekend zijn van sluikstorten dit annoniem kunnen melden. Dit kan op het nummer 015/28.66.68. Opgelet voor een sluikstorting waarvan de dader niet gekend is kan je dit best melden bij het gratis nummer 0800/20.800. de mensen van de stadsreiniging ruimen dit dan op en indien er briefwisseling gevonden wordt of een verwijzing naar een dader dan contacteren zij de politie. Mechelaars als we samen er iets aan doen dan komen we er misschien wel.

Dit is er toch wel een om in te kaderen.

Alle mensen die met hun hondje effe de deur uit gaan worden verzocht een poepzakje mee te nemen want anders zou het wel eens kunnen dat ...........Nu zijn het gisteren toch wel politiepaarden zeker die de hele Zennebrug in Hombeek hebben vol gescheten. De politie zelf heeft daar natuurlijk geen schuld aan. 

ze zijn hier ook in de buurt geweest, een kwartier later was de reinigingsdienst er om het op te ruimen, het hele verhaal vertellen he.

 Een paardenliefhebber is eveneens verplicht van het zelf op te ruimen. Nu ligt het enigzins anders. De lozing gebeurde gister middag en aangezien de stadsdiensten pas maandagmorgen terug beginnen werken ..... Nu is het verhaal af. Het beste wat kan gebeuren is dat het eens goed regent in Absurdistan.

@Jokke, uwe buurman zal gedacht hebben dat dat blaadje uw interesse kon wekken en heeft dat pas nu bezorgd/doorgegeven. Gezien dat ge een stikker hebt met "geen reclame" op uw brievenbus, wordt dat bij u dus niet gebust. En die receptie was in orde, maar gezien uw vrouw u niet alleen durft buiten laten, hebt ge toen en ook nu niets gemist:-)

@eddy luyten: ben je nu pas terug van de nieuwjaarsreceptie van 2007?

Wat voor zielige en totaal misplaatste reactie veroorzaakt door een oprisping over een paar paardenvijgen die verdwaald waren in een rurale omgeving (weliswaar dicht bij het lokaal waar G.L. zijn zitdagen houdt)
 

En ik heb trouwens geen sticker op mijn brievenbus en wel zeer nette en welgemanierde buren!

@louis goovaerts: wat vind je dan om in te kaderen? Het feit dat paarden een restant van hun lunch achterlaten op de openbare weg of dat je de politie betitelt als paardenliefhebbers zonder plastieken opruimzakje? Je zou moeten weten dat paardenmest duurder is dan koeienmest dus wees blij en verzamel die schat voor je geraniums! Felle kleuren gegarandeerd!

Een goeie koeivla of een koppel bollen pjeirestront in boerendorp Hombeek.
Is daar iets mis mee ?  :-)
De mensen kunnen tegenwoordig niks meer uitstaan van malkander.

Mijn ganse jeugd bracht ik door aan de Astridlaan tegen de Brusselpoort.  Tot midden jaren '50 waren er tuseen ons en de Vekestraat de vrachtvoerder Baert  en de stoeterij/begrafenisonderneming van Vandenbranden.  De vrachtvoerder had een serieuze Brabantse boerenknol en de stoeterij had verschillende paarden.  De kasseien voor de deur lagen dan ook regelmatig vol, af en toe aangevuld door de paarden van de bierwagen van brouwerij Het Anker of van het paard 'Leon' van onze melkboer.  Geen mens die erover kloeg.  Meer zelfs, mijn grootvader die in de Hovenierrstraat woonde kwam regelmatig met een emmer de vijgen opscheppen en gebruikte ze om zijn tuin te bemesten.

En de vijgen werden bovendien zo goed als dagelijks opgeschept door een werkman van 't stad die, gewapend met een schop en een heuse bezem, het boeltje in een daartoe voorzien karretje kieperde. 

Tijden veranderen blijkbaar.  Het is zoals iemand ooit zei: "vroeger gingen ze buiten kakken en bakten ze de boeksering binnen en nu is het net omgekeerd"  :-)

Als je dergelijke maatregelen door de strot van de mensen duwt moet je natuurlijk consequent zijn. Leg het maar eens uit aan de mensen die wel een bonneke van 50 euro gekregen hebben. 50 euro is voor veel mensen veel geld en als je al niet veel inkomen hebt is dat dubbel erg. En paardenvijgen kleurden vroeger inderdaad den buiten en de buurt van de groentemarkten .Maar er was toen ook geen enkele gemeente die dacht aan hondenstrontzakjes.