U vroeg er om ... De openbare ruimte en stadsvernieuwing

met categorie:  
Na de kleine bevraging bij bloggend Mechelen, komen we nu aan openbare ruimte en stadvernieuwing toe. Wat wil ons schepencollege doen met de buitenwijken (Speciaal voor Sint Netels) ? Even kijken in de beleidsnota, en daar haalden we devolgende puntjes uit ...

(en ik kijk al uit om in 2012 terug te blikken naar deze post ...)
* In elke wijk rond het stadscentrum komt er een concreet stadsproject dat de vernieuwing in die buurten uit de negentiende eeuw versterkt. Het kan gaan om de vernieuwing van een plein of het scheppen van nieuwe openbare ruimte, de modernisering van een ganse buurt. Dit moet zowel op Nekkerspoel, in Mechelen-Noord en -Zuid als aan de Battelse-, Tervuurse- en Leuvensesteenweg.

* In elke wijk worden minimaal drie straten heraangelegd.

* Elk jaar worden in 30 straten de fiets- en voetpaden volledig hersteld en vernieuwd. Voor zowel de straten, fiets als voetpaden zal bij het begin van de legislatuur een inventaris en een prioriteitenlijst worden opgemaakt.

* De steenwegen krijgen een grondige facelift, waarbij uitstraling, meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, parkeergelegenheid en meer groen centraal staan. In 2007/2008 worden de Antwerpsesteenweg, de Nekkerspoelstraat en het eerste deel van de Battelsesteenweg, de Brusselsesteenweg, Tervuursesteenweg, Jubellaan en Liersesteenweg
heraangelegd.

* We toveren de vesten om tot groene boulevards met twee nieuwe pleinen (Brusselpoortplein en Hogeschoolplein) met voldoende parkeergelegenheid op of onder de boulevards. De omgeving aan de afleidingsdijle wordt omgebouwd tot een waterboulevard. De Dijle aan de Zandpoortvest wordt terug blootgelegd.

* Na de Melaan wordt minimaal nog één vliet terug opengelegd. De voorkeur gaat uit naar de Lange Heergracht.

* Ten einde de tijdsduur van openbare werken zo veel als mogelijk te verkorten, moeten bestraffingsmechanismen worden voorzien indien de aannemer de werken later dan gepland afwerkt.

* Bij het uitvoeren van wegenwerken moet meer belang worden gehecht aan 'minder-hinder-maatregelen': meer coördinatie tussen alle besturen en bedrijven die op het openbaar domein werken mogen uitvoeren (De Lijn, Aquafin, de telecomsector, de energiesector,...), maar ook met omliggende gemeenten, de provincie en het Vlaams Gewest. Dit vermijdt herhaalde werken op dezelfde plaats op korte tijd. Dit kan onder meer door een ruimere toepassing van het Werf Opvolgings- en Coördinatiesysteem waarbij alle nutsbedrijven in één data-format via internet hun informatie invoeren en beschikbaar stellen van het publiek en elkaar.

* Bij het inrichten van speelruimte en de open ruimte,en bij de heraanleg van straten en pleinen moet bijzondere aandacht gaan naar petanquebanen voor de ouderen en speelinfrastructuur voor jongeren.
Nu, voor mij is het heel simpel: dat men de buitenwijken onder handen neemt met even grote middelen als men voor het centrum gebruikt heeft, ha ja, of kan er mij iemand een goede reden geven waarom de meerderheid van de Mechelaars betaald hebben voor iets waar enkel de minderheid en een handvol toeristen plezier aan hebben? Je kan dan al euforisch worden bij de aanblik van de Lamot, de Grote Markt, de Veemarkt, het Dijlepad,... maar bij mij slaat die euforie nogal snel over in depressie als ik daarna moet aanschouwen hoe mijn buurt ( en niet alleen die van mij trouwens, misschien ook wel die van u ) er bijligt.

Zeer zeer zeer triestig vind ik dat.
Ik kan je wel volgen Sint. De buitenwijken hebben wel degelijk bij te benen. Nu onze heren politici hebben steeds gezegd dat ze devolgende 6 jaar meer effort gingen steken in de buitenwijken.

Verder de zaak toch even nuanceren. De binnenstad heeft veel Mechels overheidsgeld gekregen dat is waar. Maar er is ook veel geld van derden gevonden, in publiek-private samenwerkingen. Ik denk dan aan LAMOT (privaat geld) of de Melaan (Europees geld). Of de vele prive-initiatieven in appartementsbouw.

Zou jij graag een (Telenet)-hotel in je wijk hebben, als daarmee de rest van de wijk ook mee wordt opgekuist ?

Enfin, wat zegt men in het beleidsplan specifiek voor Mechelen Noord ?
- minimum drie straten opnieuw aangelegd.
- nieuwe fiets- en voetpaden
- facelift voor Liersesteenweg
Een (Telenet)-hotel en alles is opgekuist? Noord heeft veel meer, o.a. een volledig Telenet zonder dat iets is opgekuist! Twee voetbalstadia, opnieuw zonder enige compensatie maar met wel veel altijd terugkerende overlast, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
- drie straten? Men moet lef hebben om zoiets te verklaren. Eéntje is al gekend, Het Eitje, één van de kleinste straatjes van Mechelen. Nu nog twee. Hoera?
De Liersesteenweg? Dat is een zaak van de Provincie waarbij het stuk dat aansluiting geeft met het centrum de grootte heeft van een dorpsstraatje waarop dan nog Telenet aansluit met binnenkort 1600 werknemers!
Peter, ga eens kennis maken met het Mechelen waar de Mechelaars wonen. In het centrum woont slechts een minderheid en vandaag nog een veel kleinere minderheid geboren en getogen Mechelaars. Een eerlijke verdeling van middelen en inspanningen is dan ook een niet meer dan terechte eis van vele Mechelaars.
@genoeg genuanceerd: Ter info. Een deel van mijn familie woont in de buitenwijken, en laat het nu net Mechelen-Noord zijn, dus ik meen de problematiek toch een beetje te kennen.

Ik verdedig de aanpak van het beleidsplan niet, ik stel het alleen voor in de hoop dat er zich een opbouwende discussie kan volgen. En ik begrijp dat dit plan eigenlijk erg matig is wat betreft Mechelen Noord, en zeker niet de verwachtingen inlost.

Maar dat de Liersesteenweg slechts gedeeltelijk gemeentelijk was, dat wist ik niet.
@Peter, de Liersesteenweg is helemaal niet gemeentelijk.
Ah bon, volledig provinciaal dus ...?
Allez, ik krijg hier constant 'Spam attempt blocked'
Goed dan zal ik mijn uitleg maar in stukskes kappen, hier komen ze:
Hier in mijn wijk staan ocharme nog geen OPENBARE VUILBAKSKES!
En het resultaat kan je hier op straat, trottoir en goot bewonderen, schoon zenne, proper vooral!
Heb je voor een vuilbakske dan privégeld en europese subsidies nodig misschien??
Neen, gewoon wat GOEIE WIL en ook wat EMPATHIE met de bewoners van Mechelen Noord en andere achtergestelde wijken beste mensen.
...En geen van beiden zijn aanwezig, want geen van beiden heeft men de afgelopen zes jaar geëtaleerd en ik vrees dat we er de komende zes jaar ook geen iota van gaan zien.. putten met slijk ja!
En welke grote lichten zitten er tegenwoordig op openbare werken en/of stadsvernieuwing? 't Zal weer wat zijn.

Voilà zie, 'spam attempt' mijn klo***
Is er buiten genoeg genuanceerd, nen echte mecheleir en mezelf dan werkelijk niemand die begrijpt dat een mens van dat soort wanbeleid al een 'koleirig' wordt?
Ja, ik begrijp je frustratie zeer goed, Netels. Het is soms moeilijk om positief te blijven denken.
Maar laten we ons nu niet te snel laten ontmoedigen.
Ik heb er ook mijn twijfels over, of ze dat allemaal gaan uitvoeren.
Trouwens, waar slaat dat nu weer op : in elke wijk minstens drie straten heraanleggen. Zomaar, lukraak ?
Is er dan in elke wijk nog zo veel te verbeteren ?
Mijn voorstel : eens één jaar helemaal NIETS heraanleggen ; liefst in het jaar voor de verkiezingen !
Wat zouden de mensen blij zijn...
En wat betreft die "provinciale bevoegdheid", daar schermen ze voor de Colomastraat ook mee en voor het Vrijbroekpark ook.
(Colomastraat = een woonstraat waar ontzettend veel doorgaand verkeer rijdt. Park : plan om verlichting op het looppad te plaatsen, ... geniaal idee, maar helaas, een provinciale bevoegdheid.)
Els, het Vrijbroek heet niet voor niks PROVINCIAAL domein ;-)

De Jubellaan is zo ook al enkele keren vooruitgeschoven, en nu helemaal afgelast wegens provinciale bevoegdheid, en de provincie had daar geen geld meer voor ....
Dat er eindelijk gewerkt wordt aan de Brusselsesteenweg kan ik alleen maar toe juichen. Maar hoe lang ze daar al niet over bezig zijn geweest ....

Verder hebben wij (onze buurt bedoel ik) eigenlijk geen klagen. Vorig jaar is ons deel van de straat enkel richting geworden, wat al jaaaaaaaaaaaaren beloofd was door Bervoets, en er nooit van kwam. Van 't voorjaar heb ik een aanvraag gedaan, uit naam van alle bewoners, er is een kleine enquette geweest vanuit het stadhuis en een maand later ... enkel richting! Wij blij!! (geen scheldpartijen en dergelijke meer omdat de een niet wilde achteruit rijden voor de ander ... vooral mensen die de straat als sluipweggetje gebruikten natuurlijk)

Nu, een nieuwe laag asfalt zou niet slecht zijn, maar kom, je kan niet álles krijgen he ;-)
Over welke straat gaat het Katrientje ?
@katrientje: blij zijn met de laag asfalt die ge hebt, daar zijn straten genoeg die een eerste laag verdienen. En daarbij vind ik die asfalt niet zo mooi en het stinkt als ze langs komen die asfaltboeren.
jokke, laatste zin lezen, en de ;-) niet over het hoofd zien he
@ Peter: moet het in stukskes doen, krijg telkens foutmeldingen. dus:
Dodoens, eerste stukje. Werd als sluipweggetje gebruikt van de Hombeekse naar de parklaan. En als er dan iemand van de parklaan naar de Hombeekse wilde en ze neus tegen neus stonden ... was het vaak dikken ambras!
het beste herinner ik me nog met Yvonne van 't frituur. Ze was er bijna uit, en dien andere pipo weigerde achteruit de steenweg weer op te rijden ... Kon em horen van z'n oren maken tot in ons hofke!!
Ben zelf ook zo eens uitgestapt en heb de auto gewoon laten staan. Wilde parkeren, maar die mens wilde niet achteruit zodat ik eerst kon parkeren (1 auto verder maar!) en hij dan rustig (nouja ... keihard optrekken was normaal)verder kon rijden. Dus ik was het beu voor de zoveelste keer. Motor afgezet, auto op slot en thuis binnen gegaan. Na 5 minuten heeft hij het opgegeven en is toch maar achteruit gereden.
ok, niet schoon van mij, maar was het dus echt kotsbeu ...
Wat de stoepen betreft ... m'n ventje zit momenteel door een klein accidentje in een rolstoel. Niet te doen! Van de dodoens naar het park is het makkelijkst over het fietspad van de parklaan, want de stoepen hebben allemaal hoge randen en de goten zijn dan ook nog eens verzakt ...

Daar mogen ze dringend eens iets aan doen (overal natuurlijk he)! Gelukkig is mijne schat er binnenkort weer uit, maar als je blijvend gehandicapt bent ...
Voila, alles staat er, moeilijk gaat ook :-))
@Katrientje: als moeilijk ook gaat waarom dan klagen over die stoepen? Vergeet de ;-) niet ;-)
Hebben jullie de knack gelezen ivm met onze nieuwe schepen van mobiliteit?

Hilarisch artikel!
@I love it!: hilarisch jazeker, maar dat het van Knack komt doet toch de wenkbrauwen fronsen.
Uit dien hoek een aanval? Waarom? Wie weet meer?
wat staat er dan in knack?