Tijd voor een flinke discussie

met categorie:  
Op het gevaar af een als een ruziestoker te worden versleten (hoe noem je die mensen weer in het blogwereldje?), toch vind ik dat het tijd is om het goede jaar eens in te zetten met een wat pittiger onderwerp. Eerlijk gezegd het werd me de laatste tijd toch wel wat te veel van alle maatjes gezellig onder elkaar. Een beetje meer pit aub. Het is niet omdat het hier Mechelen blogt is dat we eens niet een ander, niet Mechels thema zouden mogen aansnijden.

Ik zou toch wel eens willen weten wat de bloggers denken over de toekomst van dit land. Zeker na de ongelooflijke stunt van de RTBF om de Vlaamse Republiek uit te roepen. Is zoiets mogelijk, droom je er van of krijg je, net als onze Waalse broeders, gewoon koude rillingen van de gedachte en ga je met een driekleur zwaaien voor het Koninklijk paleis?
En stel dat ... Wat doen we dan met de Saksen-Coburgs? Een puur ceremoniële functie, opsluiten in een reservaat, benoemen tot ambassadeur of gewoon kado geven aan het zuiden?

Stel dat ... wat doen we met Brussel? Er een soort Europese enclave van maken, gewoon negeren of langzaam laten onderlopen, zodanig dat de bewoners zich alsnog kunnen in veiligheid brengen?

En als we nu gewoon eens bijeen blijven, kan je leven met een nauwelijks Nederlands sprekende premier
@rudi: Ik vond het een knappe stunt van de RTBF, maar voor de rest heb ik weinig voeling met de hele problematiek.

Ik ben het wel eens met Rudi, dat we hier wat meer pit kunnen gebruiken.
Dit wordt voorzeker een pittige discussie Rudi!
Als Mechelen hoofdstad kan worden van een onafhankelijk Vlaanderen, teken ik ervoor! ;-)
Maar alle gekheid op een stokje:
ik ben een bewuste en fiere Vlaming, maar het land hoeft van mij niet gesplitst te worden. Alleen dienen de Vlaamse verzuchtingen wél ernstig genomen te worden door onze Waalse broeders. (transfertbeleid, splitsing sociale zekerheid, Brussel/Halle/Vilvoorde...).
Als Vlamingen hebben we ons steeds té veel in de doeken laten doen.
(en anderzijds ben ik dan weer wel een beetje blij dat we niet zo heetgebakerd zijn als Ieren, Basken of wat dan ook...).
Maar we dienen wel duidelijk te zijn - en ons niet steeds in een ondergeschikte rol te zetten.
Het zou voor mij een doorgedreven federalisme moeten zijn - in een Belgisch Bestel -( maar dat laatste hoeft niet... )
De geschiedenis zal het wel uitwijzen...
Ik voel me véél meer Vlaming dan Belg -maar het vehikel 'België' moet voor mij anderzijds niet aan diggelen vallen.
En verder: ik geloof ook in het Europa der volkeren.
Ik ben Vlaming, Europeaan en wereldburger.
En... natuurlijk Mechelaar! ;-)
En wat de Saksen-Coburgs betreft: ik voel me niet geroepen om deze Lakense Firma toe te wuiven met een tricoloor vlaggetje. Vast en zeker niet.
Geef deze blauwbloedigen maar een louter ceremoniële functie...
en een afbeelding op koekendozen...
Dat volstaat...
Zolang de huidige regeerders slaafse vazallen blijven die hun ziel voor een parlementzitje aan de PS verkopen, zal er helaas weinig veranderen. Degenen die ooit het hardst riepen voor een onafhankelijk Vlaanderen (de Schilzen en de Anciaux) hebben datzelfde Vlaanderen verschillende malen verloochend om met hun gat op een fluwelen zetel te mogen zitten. Wat mij betreft mag dit kunstmatig bijeengehouden land gerust gesplitst worden.
@Roger... er zijn ook ander Vlamingen - die ook uit de VU voortkomen dan de Anciauxkes en Schiltzkes.. de mensen die nog steeds EN Vlaams EN Radicaal EN verdraagzaam zijn. En nee: dat is NIET spirit (die zijn niet zo Vlaams meer helaas). (en ook wordt: hoe raadt u het maar al te vaak gesteld dat radicale Vlamingen racisten zijn.. waar halen ze het!!!!) Maar bepaalde pers zal wellicht alle Vlamingen als Extremisten bestempelen. Dààr lig ik al niet meer wakker van: want dan zou ik nooit meer slapen. !!!!!

@iedereen die het lezen wil...
Mijn visie WAS/ IS/ BLIJFT/.... Verdraagzaam Vrij Vlaanderen.. mét Belgie als het écht niet anders kan, zonder: grààg !! En met onze Waalse vrienden kunnen nog altijd afspraken gemaakt worden....

IK vond die uitzending van de RTBF best grappig .. tot op bepaalde hoogte (trouwens moest de VRT het gedaan hebben 't zou niet waar geweest zijn !)

Maarrree. RUDI: wat ons bindt? WAT bindt ons????
Wat weten wij over de Walen / en vice versa?
Wat hebben wij met hen gemeen / vice versa ?

Zelfs de grootste economen en mensen met gezond verstand - die de gevoeligeheden niet eens kennen en me simpelweg zegggen "splits die boel gewoon dan".... - hebben al openlijk betoogd, bepleit, gezegd dat beide deelstaten misschien wel best hun eigen mannetje kunnen staan...

En voor ik beschulidigd wordt van separatisme...
Wat was de EENZIJDIGE uitroeping van de staat Belgie dan?.

We kunnen als Vlaanderen en Wallonie gerust APART gaan en elk onze eigen boontjes doppen, en ja afspraken kunnen zeker nog gemaakt worden, maar laat ons eerlijk zijn: belgie is een wiel dat slecht of niet draait....
mechelen is heel lang geleden toch even de hoofdstad van de vlaamse gemeenschap geweest ...
Er is echter een ander aspect aan een onafhankelijk Vlaanderen Markec. Trouwens ik ben ook voorstaander van het opsplitsen van dit gedrocht dat België genoemd wordt.
En dat is het feit dat ik - helaas - meer en meer tot de conclusie kom dat te veel van die overtuige Vlamingen, jammerlijk genoeg een verleden en dus achtergrond hebben dat nogal aan de zwarte kant blikt te zijn. Ik heb dat, net zoals jij trouwens, altijd in twijfel getrokken, maar ik heb de laatste jaren een aantal ervaringen gehad die me toch de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Je moet er niet de minste twijfel bij hebben dat er in het VB een srie volbloed nazisten zitten en jammerlijk genoeg ook in de oude VU (waaruit het VB tenslotte ontstaan is) en dus ook in het huidige NVA. Waarmee ik niet wil zeggen dat jij er ee bent, opletten hé.
Ik ga je daarvan een paar hallucinante voorbeelden geven nadat ik terug ben van boodschappen me ons madam. Ik wil daarmee maar zeggen dat ik pleitr voor een veel openener Vlaanderen dan nu, zoals Jans ook schrijft.
Waarom niet de aloude 'heerlijkheid Mechelen' in zijn oude glorie herstellen? Los van België, maar ook los van die arrogante Aantwaarpenaars, die domme Limburgers, de 'hardwerkende' West- en Oost-Vleuten en de Franskiljonse Brusseleers :-)

Alleen is er één probleem: wie krijgt de titel van 'Heer van Mechelen'? Bartje Somers? Danneels? Of leeft er ergens nog een nazaat van de Berthouts die de titel kan opeisen...?

Overigens, die laatste vraag bedoel ik ook serieus; bestaat het geslacht Berthout nog?
En stapelrechten op alle goederen die langs de E19 passeren !!
Ik heb niks tegen het fenomeen 'Belgie' op zich, het weinige dat men voor mijn part mag veranderen:
1) Draai de geldkraan richting Wallonie en Brussel dicht.
2) Draai de geldkraan richting Laken dicht.
als de Jupilerkraan dichtgedraaid wordt, zoals een lezer van "een onafhankelijk weekblad" deze week sugereerde, dan zouden er wel een aantal langs deze kant van de taalgrens last kunnen krijgen!
De wat laatste wat cynisch plezante opmerkingen van sommigen duiden er volgens mij op dat je er ofwel bewust afstand wil nemen ofwel niet beseft (of weigert te willen beseffen)hoe dat het in dit land evolueert. Het wordt dus tijd dat iedereen zich eens realiseert dat de tijden van la Belgique de papa voorbij zijn en dat er, bijvoorbeeld zeer binnenkort, wel eens weer beslissingen gaan moeten genomen worden die ons allemaal aanbelangen. Dus je kunt maar beter je kop niet in het zand steken. Alleen vrees ik dat die beslissingen weer ten koste gaan van Vlaanderen. Misschien beter eens wakker worden en daarom is deze post geplaatst.
Peter, je hebt weinig voeling met de problematiek, maar waarschijnlijk ben jij één van die Vlamingen die altijd ja knikt als onze Franstalige broeders weer eens op hun strepen gaan staan en gauw gauw toegeeft. Of dan maar hun taal van Molière spreekt, want dan verstaan ze je ten minste. Wel Peter dat heb ik jaren gedaan,maar het begint me de strot uit te hangen dat het altijd dezelfden moeten zijn die maar hun best moeten doen en dan nog worden uitgescholden voor niet-tolerante racistische nazisten. Als ik dat wanbeheer in het zuiden moeten aankijken waarmee het ganse land dagelijks geconfronteerd wordt, dan wordt het hoog tijd dat daar eens anders wordt over gedacht en dat die eren voor voldongen feiten worden gesteld.
En pas op, ik heb jarenlang klanten bezochten in beide landsdelen en eigenlijk heb ik zeer veel sympathie voor de veel opener Waal dan de stuurse West-Vlaming en ik maakte daar een uitstekend contact en deed goeie zaken. Maar... ik sprak wel hun taal ( en nog uitstekend ook durf ik hier te schrijven) wat omgekeerd (toegegeven) wel van hun kant wat verbetert, maar nog steeds een probleem is.
De andere grieven, zoals een hopeloze werkloosheid en toch genoeg werk in Vlaanderen (maar dan moet je daar gaan werken chez les salles Flamins et apprendre leur langue si moche) zal ik maar achterwege laten.
En beste sint,

als ze die geldkranen dichtdraaien dan is het sowieso gedaan met het fenomeen België, een vergissing en fout van de geschiedenis.
Rudi, ik kan héél veel van je analyses volmondig onderschrijven en toejuichen zelfs.

Maar de connotaties die je maakte, of beter de beweringen als zouden er in de N-VA nazisten zitten gaat me toch nét te ver: (als je ze kent, wijs ze me: want dan weer je méér dan ik.). Sans rancune, no hard feelings: maar die bewering apprecieer ik allerminst.

Dat het fenomeen belgie op termijn zàl verdwijnen is een gegeven - zelfs economen en "poltiek correcte", en geenszins Vlaamsgezinde (en dus 'onverdacht"?) deskundigen zeggen dat...: de vraag is alleen wanneer. En het zal heus op een vredevolle en een verstandige manier gebeuren als het van mij en andere verdraagzame vlamingen (en dat zijn er veel: geloof me vrij) afhangt...

De twee staten Vlaanderen en Wallonië kunnen gerust bevriend blijven, samenwerken op bepaalde gebieden zelfs.. het zou zelfs beter kunnen gaan dan hoe het NU het gval is ;-)
@rudi: Ik spreek meestal Engels met mensen van onder de taalgrens, en voel me vooral wereldburger, vandaar dat ik waarschijnlijk weinig voeling heb met de problematiek, vermoed ik.
Peter, ik vind het een ramp dat je Engels spreekt met je landgenoten, we zouden op zijn minst de tweede taal moeten spreken, maar dan wel aan beide zijden van de taalgrens. Eigenlijk ben je nog dichter dan een splitsing dan ik. En ik voel me ook een wereldburger maar ik krijg graag respect, dat komt er veel te weinig vanover de taalgrens.
Enne, te braaf zijn is ook niet goed, Peter. Zo kakt men op je kop, vergeef me de uitdrukking maar onze Franstaligen doen dit al jàààààààààààren. En daar moet je uiteindelijk op reageren, want dat kan niet blijven duren. Je krijgt een vinger en je pakt de hele arm, zo gaat het daar.
Ik ben een Belg,
ben dan ook een product tussen een Waal en een Vlaamse. België is voor mij een persoonlijke realiteit en ik hoop dat dit blijft. Natuurlijk is niet alles rozegeur en maneschijn maar waar is dat wel zo. Aan een huwelijk moet je ook werken. Uit mekaar is de makkelijkste maar daarom niet altijd de beste oplossing.
Trouwens een verdere versnippering in een verenigd Europa zou dom zijn.
Wat de taal betreft is het wat mij betreft simpel, ik spreek Nederlands, verstaat men mij niet of gaat de conversatie te moeizaam dan schakel ik over op het Frans. Te toegeeflijk? Misschien, maar aan dat soort zaken verspil ik geen energie.
Wallonie/Vlaanderen/Brussel: alsof deze cirque ooit nog kan worden rechtgetrokken...
Een splitsing is zo mogelijk nog belachelijker, het land is al maar een speldekop groot.
@rudi: Nu niet te dramatisch doen he :-) Een taal dient, wat mij betreft om adequaat informatie over te dragen. Wat blijkt nu ? De standaardtaal in onze branche is Engels, en dat praat ik dan met Walen, Duitsers, Fransen en Italianen, vaak in eenzelfde vergadering. Is dat dan een ramp ? Ik vind zelf dat het verbazend goed werkt.

Ik kom ook meestal Walen tegen die beter Engels praten dan Nederlands, en mijn Engels is ook beter dan mijn Frans, zoals denk ik geldt voor het merendeel van de Vlaamse 20-ers, 30-ers.

Vandaar dat ik waarschijnlijk weinig voeling heb met de problematiek, vermoed ik.
Beste Markec,

ik ben er zeer zeker van dat je geen nazi bent en van mezelf weet ik allang dat ik dat ook niet ben. Ik heb ook jarenlang tegen al die nazistische verwijten geargumenteerd met o.a. het feit dat ik na de oorlog (1948) geboren ben en met heel die problematiek geen voeling heb. Maar helaas, ik moet meer en meer vaststellen dat er zonder de minste twijfel vele mensen die in de oorlog met den Duits meeliepen, Oostblokker waren of wat dan ook, aan de wieg hebben gestaan van wat later de Volksunie was. En voor mij is de NVA een restant van die Volksunie ( waarvoor ik trouwens herhaaldelijk gestemd heb-ik ben dus vrij objectief in mijn stellingname, hé) .Moet ik de naam Karel Dillen hier laten vallen? Die stichtte later wel het VB, maar de roots zijn duidelijk. Het VB is trouwens een afscheuring van de die-hard fascisten uit de Volksunie. Ik geef nog een voorbeeld: ik heb in Antwerpen ooit op hetzelfde kantoor gewerkt als de zoon van de toondichter Renaat Feremans. Die zoon, begrijpelijkerwijze een volbloed flamingant, is later gemeenteraadslid geweest van het VB in Antwerpen. Moet ik je aan het bestaan van vader Somers ( of grootvader, nu ben ik er even niet bij ) herinneren, toch ook een VU-er? Over die zijn Oostblokkerschap werd mij onlangs nog gniffelend gewezen door een gezelschap oud provincieraadleden van de ...NVA.
Was het niet Johan Sauwens die opdook op het feest van het Sint Maartensfonds? En was dat geen VU-er. Wil dit asjeblief niet te ver onder tafel vegen aub.
Nu is de Volksunie gesplitst, maar mij maak je niet wijs dat er bij de NVA geen afstammelingen meer zitten van mensen wier gedrag in de oorlog op zijn minst in vraag kan gesteld worden. Die zitten misschien niet op de hoogste echelons, maar die zijn er zeker hier en daar nog.
Over Spirit wens ik me hier niet uit te spreken, een rechtse partij, die zo kazak draait om met de socialisten te heulen gaat me echt te ver. Het zou anders leuk zijn moesten daar een paar extreemrechtsen bijzitten, kwestie van de Vlamingvretende sossen wat te kloten…
Maar let op, ik heb wel begrip voor de houding van sommige van die mensen in de oorlog. Het is inderdaad een feit dat er veel mensen door de kerk werden overtuigd met de nazi's tegen de goddeloze communisten te gaan vechten en er is duidelijk een onderscheid tussen die misschien wel goed menenden en de echte ijzervreters die de nederlaag van de Moffen nog steeds niet verteerd hebben.
Dit gaat me dus niet beletten een genuanceerde houding aan te nemen, maar ik denk dat de waarheid mag gezegd worden. Net zoals jij heb ik jaren mijn twijfels gehad, maar ik heb ondertussen ondervonden dat waar er rook is, er helaas ook vuur was.
Uiteraard was de verbittering minder groot geweest indien men uiteindelijk amnestie zou hebben gegeven, maar ja wie heeft dat ondertussen tegengehouden, ja de Walen en de socialisten, dus zijn we weer aan ons uitgangspunt.
Gedeeltelijk kan ik je volgen Peter.
Taal is inderdaad een middel om informatie over te dragen, maar taal is méér: taal is OOK een drager van cultuur - een middel om buiten info over te brengen, ook je uit te drukken in de woorden, nuances, enz. die je 'eigen' zijn; waarmee je voorouders communiceerden....
Fanatiek moeten we in dit alles niet worden; da's waar.
Fantatisme en extremisme: ik huiver er voor.
Maar fierheid op onze eigenheid, onze wortels, onze taal - is wél iets wat we moeten hebben.
Dit gaat om zelfrespect, eigenwaarde...
Deze taal is iets wat we erfden van onze voorouders, net zoals onze Sint-Romboutstoren, onze kunstvoorwerpen... We dienen er dus zorg voor te dragen, te koesteren, en ze zonder daarin stroef te denken, te bewaren voor het nageslacht...
Niet omdat ons kleine landje, onze taal, onze cultuur,... béter zijn dan de omringende culturen, landen, talen,... Dat niet.
Ik ben dus een fiere Vlaming - niet méér, niet minder - en ik profileer me ook graag zo.
En dit heeft in de verste verte iets te maken met eng nationalisme, of straffer uitgedrukt extreem-rechtse excessen.
Die vergelijking is jammer te noemen.
Deze Vlaamsvoelende wereldburger staat bijzonder ver van deze filosofieën!
Ik wéét best dat er een aantal mensen met minder fris ideeëngoed zaten in VU. Zal wel. Maar
deze types zullen zich wel veel beter voelen in een andere partij - het kaf zal wel van het koren gescheiden zijn.
Ik ben hélemaal geen lid van NVA - maar ik geloof niet dat in deze partij zulke figuren zitten. Wat zouden ze daar?
Heel die verwarrende periode van de oorlogsjaren, met colloboratie - heel die na-oorlogse verwikkelingen met repressie, verdachtmakingen, haat, ....Het ligt zover achter ons. Laat ons daar maar een dikke streep onder trekken. Laat ons dit collectieve trauma maar rusten.
Ik heb geboeid de reeks van Maurice De Wilde gevolgd in de jaren '80.
Nu moet de bladzijde worden omgeslagen.
Oprechte Vlamingen zijn niet enkel zoals karikaturen ons proberen voor te stellen: vendelzwaaiende ultra-rechtse fascisten - stel je voor...
Ik neem het die ene partij het bijzonder kwalijk dat ze dit oprechte, open Vlaams-nationalisme zo hebben 'besmet'.
Net zoals ik zovele andere aspecten van het leven, is elk enggeestig denken, zonder te kunnen nuanceren, zonder respect voor de ander, het niet kunnen afstappen van Eigen Gelijk, van misplaatst eigenwaan, te verachten...
Zo'n Vlaming WIL ik niet zijn.
Dit etiket wil ik niet opgekleefd krijgen.

En toch...
ondanks dit alles - ondanks al deze ongenuanceerde etiketteringen, ben ik blij en fier om Vlaming te zijn.
Mechelaar, Vlaming en Wereldburger.
Niet meer
Niet minder.
Ik heb het toch moeilijk met mensen die mij misprijzen omdat mijn taal:

Het Nederlands een lelijke taal is waarmee het onmogelijk is om te studeren. Er een volk is om te heersen en een ander om te gehoorzamen : dixit de Heer Mercier aartsbisschop van Mechelen, maar geboren in Braine l'alleud.

Het niet voor te stellen is dat een Italiaanse prinses Nederlands leert: dixit Paola, koningin van dit land

Omdat ik een Ménapien ben, un sale Flamin ; dixit chaque francophone

Ondertussen spreek ik wel 4 talen, buiten mijn moedertaal en voel ik me makkelijk overal thuis. Maar ik doe wel moeite om me elders op één of andere manier aan te passen, al is het met twee worden van de taal van mijn gasten.

Ik maak deel uit van een volk dat op 40 jaar tijd van boerkens evolueerde naar één van de welvarendste regio's in Europa, wat zeg ik van de wereld. Een hele prestatie. Daarmee voel ik mij niet echt veel beter, maar ik ben me wel bewust van mijn waarde. Ik kruip niet meer in het stof zoals, helaas, mijn voorvaderen. Wat is daar in Godsnaam mis mee? En wat is er mis met een vraag naar onafhankelijkheid, zeker als je ziet dat de andere helft van je land daar vrolijk zijn voeten aan veegt.

Ik wil wel mijn anderstalige landgenoten helpen, maar dan eis ik een beetje respect.
Mag ik vragen dat als zij naar mijn landsgedeelte komen dat zij dan minstend DE MOEITE doen om te PROBEREN één woordje in mijn taal te zeggen al is het goeiendag, dank U wel of asjeblief? Is dat zo moeilijk voor bijvoorbeeld Mme Henin?

Als dat allemaal niet meer kan dan zit er volgens mij niks anders op dan te scheiden. Niet met geweld, om de liefde Gods niet, maar op een correcte manier en dan wil ik daar gerust een prijs voor betalen.
En voor een versplinterd Europa heb ik geen angst, we spreken meer en meer van een Europa van de regio's, welnu Vlaanderen is zo'n regio, Ierland, Bretagne, Catalonië en anderen zijn dat ook.
Vergeet nu eens de flater van 1830 en denk eens in termen van 2007.
Ik zou het nét iets anders verwoorden - maar ik kan me wel vinden in jouw laatste repliek Rudi.
Het gaat om respect en eigenwaarde.
En waar het met België naartoe moet?
De tijd zal het wel uitwijzen. Het zal misschien ooit spontaan verdwijnen. Maakt me weinig uit. Laat de tijd zijn werk maar doen.
De realiteit is immers zoals je stelt: het Europa van de regio's...
zonder revolutie...
zonder 'Stomme van Portici' ;-)
Rudi: Wij zijn idd. geen nazi's: jij niet en ik niet...

En... de geschiedenis is nu eenmaal wat ze is.. ik, noch jij noch iemand anders kan verantwoordelijk gesteld worden voor zaken die gebeurde in het verleden in hun toenmalige context (zoals je zelf trouwens ook aanhaalde, o.m. rol van de Kerk en zomeer: een tip hieromtrent is het boek van Gerard Walschap "Zwart/wit" waarin je leest hoe onze Vlaamse jongens misleid werden en vol goede bedoelingen naar het Oostfront trokken enz.) .... Dat er in mijn partij, alsook in andere partijen mensen rondlopen die verwant zijn/ waren mét... wiens ouders dit of dat fout hebben gedaan, "aan de verkeerde kant stondn", ja dat zal wel. Dat is zo. Maar moeten zij? Moeten wij terecht staan voor zaken die vroeger gebeurden?

Ja, ja.. ik ken de politiek voorgeschiedenis van J. en B. Somers, ik weet hoe en wanneer/ waarom.. Vlaams Blok ontstaan is, ... en feiten die je aanhaalt zijn feiten...

maar... ik ga niet akkoord dat er binnen mijn partij nog mensen zouden zijn die NU het jammer zouden vinden dat de oorlog niet gewonnen werd door de Duitsers; of die bepaalde onaanvaarbare ideeën zouden verdedigen.. nee... komaan zeg, moet er nog zand zijn?

En.. natuurlijk is de N-VA zeer duidelijk de opvolger van de Volksunie. Gelukkig maar! Een rechtlijnige, verdraagzame en radicaal Vlaamse partij die uiteraard ook oog heeft voor andere socio-maatschappelijke thema's zoals het hoort.

Moest ik zelf een partij oprichten ze zou de VVV heten: Vrij Vlaams Verdraagzaam ;-)

Verder kan ik me goed vinden in wat Jan hier neerschreef en ook in jouw laatste repliek, Rudi.
Zoals ik al eerder meldde: belgie is een wiel dat vierkant, of ei zo na NIET draait, en een met een wiel dat niet draait rij je niet ver. Zoals mijn volledig onverdachte 'links progressieve' Nederlandse kennis me onlangs nog zei: "Maar, Mark, splits die boel dan toch gewoon"... ;-)
Is dit wel iets over Mechelen?
Hoort dit hier wel thuis?
Mijns inziens zijn er genoeg andere fora waar over dit onderwerp kan gedebateerd worden.
Wanneer Mechelen als hoofdstad wordt voorgesteld kan dit wel m.i.

Goei item Rudi, ik vind ook dat de poppekast lang genoeg geduurd heeft
- en dat het koningshuis met zijn symbolische functie sinds 1830 nog de beide talen niet machtig is
- en dat de dotaties het een pak geld uit de zakken van de belastingbetaler betekent
- en dat die gedoteerden dan nog vinden dat ze hun vingers in de kas van overheidsinstellingen moeten steken
- en dat veel brusselaars (meer en meer waalse emigranten) steeds taalonkundiger worden (lees onwilliger zoals Leterme dit jaar al stipuleerde)

@ Peter, ik kon het bij mijn vorige werkgever toch ook niet smaken dat franstalige collegas ons in het engels aanspraken in plaats van het nederlands, als het effort voor hun betekent dat ze (eender welke) andere taal spreken dan vind ik dit ronduit grof.
beste Marc VC, waarom mag dat op Mechelen blogt niet besproken worden? Moeten wij alleen onder onze kerktoren blijven denken, het is dan weel een dikke en een grote, maar ik denk dat er op de blog wel algemenere thema's mogen, zeker als die in de actualiteit komen, zoals de laatste weken het geval was. Ik leef inde wereld, iet in Mechelen alleen.
Beste Markec, je maakte echt een perfecte analyse en ik mag hopen dat het zwarte kaf uit het witte koren is gescheiden bij de NVA, maar ik blijf er toch liever wat afwachtend bij. We zullen wel zien.
Laat ons nu echter eens wat verder denken over de verhoudingen tussen noord en zuid in dit land.
In elk geval is het een feit dat wij toch extremer beginnen te denken en dat de onverdraagzaamheid tegenover “het andere” groeit. Soms is die argwaan terecht, maar dat is nu een discussie die ik hier weer niet wil voeren, maar anderzijds is de xenofobie die naar boven drijft telkens bepaalde mensen een vreemdeling zien soms hallucinant. En dat mocht ik die dagen ook ervaren met de groep waarover ik al sprak in verband met Somers. Nooit van mijn leven zo’n geleuter over vreemdelingen gehoord telkens ze er één zagen ( en in Mechelen lopen er wat rond, je kan je dus wat voorstellen); Dat ging zelf zover dat zij mij kwamen vragen of die ober in de brouwerij nu ook een vreemdeling was. Komaan zeg! En uit welke hoek kwamen die reacties? Helaas van NVA-ers!
Voor mij is die xenofobie verontrustend.
Ondertussen worden wij allen en dus ook breeddenkende Vlamingen zoals jij en ik, met de rug bekeken door zowel onze Franstalige landgenoten als door Fransen zelf. Voor hen zijn wij gewoon des salles Boches. En ik heb zo’n vermoeden dat bijvoorbeeld Engelsen ons ook niet gunstig gezind zijn. Die dwepen nog steeds met “Gaellic charms” van elke Franssprekende en daar behoren voor hen dus ook alle Belgen bij.
Tussen haakjes, het enerveert me ook mateloos dat ik door buitenlanders in het Frans wordt aangesproken of dat ik gewoon Monsieur… ben. Misschien maken de bloggers zich nog illusies, maar voor het buitenland is België een Franssprekend land. Punt uit en ik ben er zeker van de dat de Franstalige diplomatie dat voor een stuk in de hand heeft. Voor buitenlanders zijn wij gewoon extremistische separatisten, wat ook graag wordt opgeblazen in het zuiden natuurlijk.
Wat dan weer wordt uitgespeeld door een absoluut te misprijzen partij als de PS. En zo dringt men ons meer en meer in het verdomhoekje. De uitzending ven de RTBF was daar al een bewijs van. 80% van Wallonië slikte dit gewoon als echt en best mogelijk zo’n Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring. Dat die mensen dan niet eens de moeite hebben genomen dat te checken door b.v. naar een Vlaamse zender te zappen? Maar ja dan moet die boerentaal wel verstaan natuurlijk. Eerlijk gezegd, ik lag in een deuk bij die eerste reacties. Later voelde ik niets anders dan medelijden met een volk dat zo’n existentiële angst heeft voor een scheiding (lees afsnijden van de geldkraan)
Als een Amsterdamse(van buitenlandse afkomst) even hierop mag reageren. Het lijkt me juist dat in een verenigd Europa de nationale of zelfs regionele identiteit bewaakt mag worden. Maar het is juist de charme van België dat jullie met die 2 culturen en alle verschillen toch 1 land zijn...
@Amsterdam (en allen); Tja, op papier zijn we idd; "een land". Trouwens je - en velen met jou - vergeet nog een "cultuur", of beter "deeltstaat", "entiteit":
Nl.: De Oostkantons (het Duitstalige gedeelte van België).

Ik zeg dan ook telkenmale als een Nederlander het heeft over "Belgisch praten', "dan moet ik Nederlands, Frans en Duits" tegelijkertijd praten ;-)
Zo lang als 'belgie' bestaat zijn er dus officieel DRIE landstalen.. en vreemd genoeg schijnen enkel de Vlamingen alvast twee (Nederlands/ Frans) en vaak ook drie (+Duits) te beheersen...

Vlamingen/ Walen/ Duitstaligen léven samen in één kunstmatige opgedrongen staatsvorm (sinds 1830), maar hebben heel erg weinig gemeen, laat staan dat ze van elkaar véél weten. Voor de buitenstaanders is het natuurlijk allemaal één pot nat..

Dus.. ja, we zijn één land, staatkundig.. maar ik - met alle respect dat ik heb voor de Walen, voor de mensen uit het Oostkanton, voel me toch in de eerste plaats Vlaming, dan Europeaan en dan Wereldburger. En "Belg". Tja. dat staat op mijn identiteitskaart...

Vele Walen voelen zich méér verwant met Frankrijk... vele Vlamingen voelen zich meer verwant met Nederland...
Maar ook valt op dat het meestal de franstaligen zijn die zichzelf graag "belg" noemen of zo gehecht zijn dat "belgie"...

[ voor de goede orde: ik kom grààg in Wallonië, graag in de Oosstkantons, en voel me er goed, respecteer die inwoners ook ten volle, en Vlaanderen is mijn thuis.. maar het 'fenomeen' België: tja.. mét als het echt moet, zonder als het kàn... ]

En Belgisch wat is dat: de Frieten? Chocolade? Manneke Pis? Ik denk dat we veel makkelijker typisch Mechelse, Antwerpese, Brusselse, Naamse, Luikse, .. zaken zullen vinden.. alsook . Waalse, Vlaamse....
@markec: Ik heb niet echt de indruk dat veel vlamingen zich verwant voelen met Nederland, en wat mij betreft spreken we zelfs niet dezelfde taal ( zij spreken nederlands en wij vlaams ), hoe weinig ik ook van de walen weet, van de hollanders weet ik nog een stuk minder.
Nja, als we moeten gaan redeneren in termen van 'zich verwant voelen' ... Ik voel me niet verwant met Nederlanders, maar evenmin met West-Vlamingen bijvoorbeeld. En als je die taal met de onze vergelijkt, weer een groot verschil.
Ik begrijp dat je wil opkomen voor de Nederlandse taal en de cultuur, maar bestuursmatig vind ik het belangrijker dat we iets te betekenen hebben en slagkracht hebben. Zoek België op een wereldkaart, je ziet het amper liggen. Bekijk Europa op een wereldkaart, het is het enige werelddeel dat zo versnipperd is. Ik weet niet of dat altijd zo goed is hoor. Als Vlaanderen een land apart zou zijn, hebben we dan meer te betekenen?
Ik ben ook een fiere Vlaming, maar even goed een fiere Belg. Ik vind de Nederlandse taal ook belangrijk, maar ik vind het belangrijker dat ik deftig kan communiceren met anderen, desnoods in een andere taal.
Ik zeg niet dat we als Vlaming niet wat moeten opkomen voor onze rechten. Misschien moeten onze Vlaamse politici maar eens wat meer op hun strepen staan en hun mond open trekken. Maar radicale ideeën, eender welke, daar heb ik het heel moeilijk mee. Ik ga voor de gulden middenweg.
@Sint-Netels: wij spreken idd. Vlaams, "zij" Nederlands.. (alhoewel ik daar soms ook twijfels bij heb want hoe sommige Nederlanders 'het Nederlands' mismeesteren...)... maar er zijn nu eenmaal wel op cultureel vlak toch wat raakpunten, zelfs ook in het feit dat we beiden (een vorm van, zo je wil) Nederlands praten... al zeg ik er meteen wel zelf graag bij dat op gebied van de eetcultuur we bitter weinig met hen gemeen hebben: op dàt punt zullen we wél héél goed met onze Waalse vrienden overeenkomen denk ik... ;-)

@Inge: vergis je niet, vaak kent men (bvb. als het over economie gaat: dat werd al meer dan eens bewezen) Vlaanderen beter dan 'belgië'.
Jouw respect en aandacht voor "de Nederlandse taal' beaam ik en deel ik dus met jou...

Dat onze Vlaamse politici eens meer 'hun mond moeten openddoen, uit één mond moeten spreken', zeg maar een 'Vlaams Front' vormen: helemaal akkoord !!!!

Maare.. de gulden middenweg.. hm .. tja.. nee. Ik denk echt dat het (op termijn) in ieders belang en voordeel kan zijn om de NV België aka Absurdistan maar eens op te doeken, op korte of toch niet al te lange termijn..

Tja.. en wat is radicaal he...
"La Belgique sera francophone ou elle ne sera pas" .. werd ook eens geponeerd, ook nogal radicaal he..
of het eenzijdig uitroepen van de staat belgië i 1830...

Ik denk dat we het ook moeten zien in een breder kader.. zaken evolueren, en dan moet je ook durven vaststellen dat er - steeds minder argumenten bestaan om de NV belgie te behouden.... En ook: dat het zowel in Wallonie's als Vlaanderens voordeel is om elk zijn eigen boontjes te gaan doppen... En niets belet ons om over een aantal zaken akkoorden te sluiten: zaken waarin de twee landen dan kunnen samenwerken... Dat 'samenwerken' zou wel eens béter kunnen lukken dan, dan nu in de 'belgische context'.

Nu, àls het er ooit van komt: het zal wellicht gebeuren op een zeer rustige, vreedzame en verstandige wijzen, met de nodige afspraken, garanties etc.... Een UNO-macht zie ik hier nog niet neerstrijken ;-)
Mag ik er op wijzen dat wij eeuwenlang met wat nu Nederland is één land vormden, namelijk de Nederlanden en dat de godsdienstoorlogen er de oorzaak van zijn dat dit zeer welvarende land gesplitst werd. Het Noorden werd een belangrijke staat die zelf het Verenigd Koninkrijk naar de kroon stak, terwijl het zuiden in handen bleef van Spanjaarden, Oostenrijkers en later Fransen. De hereniging me het noorden na 1815 was dus eigenlijk nog zo slecht niet.
Een schuchtere eerste Belgische "identiteit" dateert trouwens pas van het einde van de 18de eeuw, ten tijde van de Brabantse omwenteling tegen de Oostenrijkers ( die mislukte dus)
De opstand van 1830 was eigenlijk een reactie van hongerlijdende proletariërs in tijden van economische depressie en een uitvloeisel van soortgelijke rellen in Parijs.
De "opstand" tegen de Nederlanders had oorspronkelijk nooit de bedoeling om onafhankelijk te worden. Men wilde echter wel een soort administratieve scheiding tussen noord en zuid en men had het niet met de toenmalige gouverneur. De bevolking wou zelf de zoon van de koning als bestuurder. Dus vroeg men aan koning Willem daar iets aan te doen. Ondanks advies uit allerlei hoeken wilde die stijfkop niet toegeven.
De burgerij was helemaal niet zo anti-Hollands. Het was het proletariaat dat de balans heeft doen doorslaan en toen het echt moeilijk werd voor de opstandelingen in Brussel werden zij geholpen door een aantal Luikenaars (dus Franstaligen). Dit feit alleen al sterkt mij in de overtuiging dat er in Vlaanderen nauwelijks een voedingsbodem was voor die opstand en België ons opgedrongen werd.
Ik raad iedereen aan het boek, België :de geboorte van een staat, van Roland Van Opbroecke te lezen dat Knack in 2005 uitbracht. Dan zul je rap begrijpen op welk een ongelukkige manier dit land geboren is.
Tot spijt van wie het benijdt: Nederland is onze neef en wij hebben veel meer gemeen dan men denkt. Maar ondertussen zijn we zeker 400 jaar uit elkaar en meer en meer uit elkaar gegroeid. En helaas begrip daarvoor krijgen wij van uit het noorden ook niet en dat vind ik frustrerend.
Snap inderdaad al dat gedoe ook niet. We zitten in een van de best fungerende landen aan deze kant van de aardkloot en zelfs sommigen daarbuiten. Mij stoort het land België niet. Ik heb ook niet de hoop dat als dit land splitst ik er op een of andere manier beter van zou worden. Kijk naar de situatie nu, gewesten laat me niet lachen, bijkomende geldverslindende parlementen met mensen die amper wat doen en geen voeling hebben met de burger. In mijn ogen word die splitsing alleen doorgerogen door de politici om de aandacht van de echte problemen te houden. Ik reager op feiten en die zijn dat sinds we die bevoegdheden gesplitst hebben er blijkbaar nog minder kan in dit landje en je er blijkbaar nog meer voor moet betalen. En laat het koningshuis zijn, die mensen offeen hun leven op voor een kleine bijdrage, kijk anders maar eens na wat een verhofstad verdient op een jaar.
en als luchtigere bijdrage: een ruziestoker op fora en blogs noemen we een Trol, als ik mij niet vergis, Rudi :)

Daarmee is die vraag ook ineens beantwoord :)
Patje, akkoord dat je in dit gefederaliseerde land te veel betaalt met al die verschillende regeringen gewesten e tutti quanti. Maar in geval van een gesplitst land valt de last van het Brusselse gewest en het Waalse gewest wel weg en dan kunnen we met onze eigen geld onze eigen boontjes doppen. Het is helaas een realiteit dat het Vlaamse gewest zo goed doet dat het gewoon aan de top van Europa zou staan, terwijl de resultaten van België flink achteruitgaan door de problemen in het zuiden. Dat er vandaag overheidsgeld naar Wallonië vloeit kan me in principe niet schelen, ware het niet dat men er in Wallonië na al die jaren nauwelijks in slaagt de toestand te verbeteren. Ik wil nu niet beweren dat de gemiddelde Waal daar alle schuld aan heeft, ik zou zeggen dat hun politici daar wel de boter op het hoofd hebben. Een normaal denkend volk zou die dus de laan uitsturen, maar de PS is zo verweven in die samenleving dat dit gewoon niet lukt. Je zaagt inderdaad de tak niet af waarop je zit. Maar anderzijds ben ik het beu geld te stoppen in een bodemloos vat en op de koop toe door de ontvangers ( lees dus de Walen) verweten te worden dat je een racist, fascist en achterlijke Ménapien bent. Op een bepaald ogenblik wordt dat iets te veel. Of anders gezegd. Je bijt niet in de hand die je voedt! Respect mag, ja?
Ik zou dus graag zien dat men over de taalgrens eindelijk eens serieus de mouwen opstroopt. Maar met de huidige politieke constellatie zie ik dat niet gebeuren. En ik wijs er nog even op dat al ettelijke studies van Waalse instituten professoren, universiteiten etc... dit ook vaststellen en een verandering vragen.
Wat het koningshuis betreft: dat is een anachronistisch gegeven dat dringend aan de 21ste eeuw moet worden aangepast. Mij maak je niet wijs dat Verhofstadt meer kost dan Laken, even serieus blijven. De hetze rond Laurent heeft ons onlangs geleerd dat het Belgische koningshuis op Denemarken na het enige is dat praktisch volledig leeft op kosten van ons allemaal en dat met een geschat vermogen tussen een half miljard en 2.5 miljard EURO. In andere landen werken die tisten allemaal op de koning(in ) na!
Daar zou dringend wat aan gesleuteld mogen worden. En daar zouden we best de ogen niet voor sluiten.
En nog iets Patje : als je denkt dat die politici geen voeling meer hebben met de gewone burger onder invloed van de vele instellingen etc... dan heb je het mis. Ook in andere landen klaagt men steen en been over de kloof tussen burger en politiek.
Met beide reacties van Rudi kan ik het alleen maar volmondig eens zijn, maar dat zal Rudi geenszins verbazen ;-)
Volledig akkoord Rudy, er is niets dat die hansworst-prinsen (die op onze kosten parasiteren) verbiedt om de handen uit de mouwen te steken. Ze hebben zelfs meerdere diploma's.... (die ze vermoedelijk wel niet dank zij hun hoge IQ hebben bekomen).
Maar, in de veronderstelling dat men die nuttelozen niet langer een dotatie, civiele lijst of hoe men het ook mag noemen, zou geven, denk ik niet dat dit land meer geld zou overhouden. Voor het uitgespaarde geld zou de regering wel één of andere manier vinden om het zo vlug mogelijk te verbrassen.
Vandaag in Koppen ontluisterend resultaat na een kleine (te klein uiteraard - 500 mensen)steekproef over wat de mensen dachten over het koningshuis en de dotaties. Alleen het koningshuis afschaffen is nog te veel. Te veel Belgisch denken vrees ik. Moed is niet direct een sterke kant van de doorsnee Vlaming.
Roger de aldus vrijgemaakte gelden zouden wel gemakkelijk zijn om de begroting van 2007 aan te zuiveren en die van 2008 en die van 2009 .....
tenzij er een dusdanige put komt (in regeringskringen een 'tegenvaller') dan zal alles snel verbrast zijn.
Etymologisch voer voor de varkens