Foto van de Dag: De Melaan

met categorie:  

(c) LHOON

Me ... laan is het een laan ? Nee natuurlijk. Dit stadsbordje zet ons op het verkeerde been ... Maar wat is het dan wel ?
Ach ja, zo een bordje kan natuurlijk niet van de eerste keer juist zijn.

Hierbij wat achtergrond in verband met de oorsprong van de naam. Veel wijzer worden we er niet van ..

In de XIII-de eeuw vindt men Meilana, in de XIV-de Mylana, en toen men, na 1465, in de openbare akten Nederduitsch (of Dutsch zooals men dat zegde) in plaats van Latijn begon te gebruiken, werd er gewoonlijk Mylane geschreven.

Ziehier de verschillende schrijfwijzen, die in de IMPOSTENBOEKEN voorkomen: (1554 en 1559) Balane oft Melane, (1578 en 1599) Melaene, (1643) Melaen en Melaene, (1648) Melaene, (1651) Melaen, (1711) Melane).

In de WIJKBOEKEN is Milaene geschreven. Daar de laatste e van het woord stom is en weinig of niet gehoord wordt in ’t uitspreken, is het niet te verwonderen, dat ze soms in ’t schrijven ook weggelaten werd. Voor wat de eerste lettergreep aangaat, de oudste vorm is Mei. In dezen tweeklank is nu eens de e, dan de i achtergebleven, en zoo schreef men Milane, Mylane of Melane, of Melaan.


Maar echt goed in bordjes zijn ze niet in Mechelen. De 'A.B.-straat' heet sinds een paar maanden 'Ab straat' ... ook niet helemaal juist denk ik dan ...

Zijn er nog van die kemels ?
Bedankt voor deze uitleg Peter!
Ik weet niet hoe lang dit straatnaambord er hangt, maar ik pleit er toch maar voor om het snel te verbeteren...
Maar nu het hier toch over straatnaamborden gaat... Enkele maanden geleden werd er gepleit om de oude,historische namen van de straten bij te voegen op de borden (zoals 'Kommiezenhuizen', 'Koeistraat', enz.) Zou er met dit toch wel goeie idee nog iets aangevangen worden, of is het verticaal geklasseerd?
Oeioei Jans, Als het al zo een groot probleem is om de naam "Melaan" correct op een bordje aan te brengen, welk probleem zou het dan niet geven als én de huidige straatnaam én de vroegere benaming samen op 1 bordje zouden worden vemeld. Ik zie het al voor mij: "de Stenen Beethovenstraat" of de "Gepeperde de Deckerstraat". :-)
Hey mannen,

Dit is idd niet de eerste keer. Ik heb er al meermaals artikels over gepleegd in de krant. Het levert altijd grappige stof op. Zo doopten ze de Hoogstraat eens om tot Hoogstraatje, wat dan weer een zijstraatJE is van de O.L.Vrouwestraat. Daar maken ze ook wel eens O.L.Vrouwstraat van. Hetzelfde met Onder-den-Toren en Onder den Toren. Je kan kiezen :-)
Avenue Me ?
De oude straatnamen toevoegen een probleem? Als ze dat in Leuven kunnen (http://www.leuven.be/wikibl...), dan kan dat bij ons ook.
Enfin voor de geinteresseerden: Deze foto werd, naar verluidt, gisteren genomen en dat bordje is waarschijnlijk nog altijd te bezichtigen ergens in de buurt van Cafe Melaan.
Grappige foto, maar eigenlijk een triestige zaak. Ik ben niet bijzonder conservatief, maar als je dit ziet dan verloopt het uitbesteden van bepaalde gemeentelijke verantwoordelijkheden toch allerminst van een leien dakje.
Al kan je de "zetter" natuurlijk niks verwijten, een laan die Me heeft klinkt inderdaad logisch...

En dat van die originele namen in het klein erronder zie ik ook wel zitten. Zo vind ik Koestraat nog altijd welklinkender dan Merodestraat.