Colomakerk dan toch 'gered' ?

 (c) Jan SmetsVoorstanders van een restauratie, en dus behoud, van de Colomakerk hebben weer goede vooruitzichten. Het ziet er naar uit dat de kerk gered en dus gerenoveerd wordt. Dat meldt vandaag De Streekkrant. Daar waar het vorige schepencollege, uiteindelijk dan toch, geneigd was om de kerk te laten slopen en er een nieuwbouw neer te zetten, lijkt het nieuwe bestuur eerder gewonnen voor behoud van de kerk.

Een en ander is mogelijk door een mogelijke aanzienlijke subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap.
De dienst Monumenten en Landschappen maakt op dit moment een inventaris op voor te restaureren neogotische kerken van 'regionaal belang'. De Colomakerk zou bovenaan het lijstje staan en er hangt een flinke subsidie aan vast.

 

Colomakerk - (c) Jan SmetsAls het rapport positief is, wil schepen van monumentenzorg Karel Geys snel aan de slag gaan. Geys ziet, daarin gesteund door schepen van openbare werken Greet Geypen, een renovatie gepaard gaan met een 'multifunctionele ruimte'. Op het pleintje voor de kerk willen de schepenen een open ruimte creëren.

Het is nu afwachten op dat rapport natuurlijk, maar feit is dat er flink wat werk aan de winkel zal zijn! De kerk, dat hoeft niet verteld aan de bewoners van de Colomawijk, reeds lang leeg. En ook die subsidie is wellicht méér dan welkom, want dat dit een dure grap wordt, zoveel is zeker...

 

Colomakerk - (c) Jan SmetsEr is hier op de blog al veel 'gesproken' over de al dan niet renovatie van de Colomakerk, dan wel het afbreken ervan, alsook de 'processie van Echternach-stijl' dat dit dossier toebedeeld kreeg: dan weer zou de kerk blijven, dan weer ging ze worden gerestaureerd. Eén ding lijkt zéker nu; mits een positief rapport, wordt de kerk dus sowieso gerenoveerd. Het is dan nog afwachten hoe een en ander verder zal verlopen...

Voor vele Coloma-parochianen wellicht goed nieuws, of daarmee het Kerkbezoek ook gaat worden bevorderd is natuurlijk een andere vraag en discussie...


Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Uitleg hierboven klopt niet !

Een mogelijk restauratie is ALTIJD al afhankelijk geweest van eventuele 'subsidies'. Dat was ook bij de vorige bestuursploeg reeds zo !

Omdat vorig jaar bleek dat subsidies toen niet mogelijk waren werd gekozen om de kerk te laten slopen.

Vandaag blijkt er een nieuwe studie mogelijk te zijn en indien die studie positief is zouden er toch subsidies kunnen komen. Vandaar dat men dus wacht met de sloop ( ondanks dat men zelfs al een sloopvergunning heeft ! )

Maar indien men deze subsidies tijdens de vorige legislatuur had bekomen had de restauratie toen reeds kunnen goedgekeurd worden. Indien de studie negatief en is en er geen subsidies komen zal ook deze legislatuur de kerk laten slopen !

Er is dus eigenlijk helemaal geen verschil tussen de houding van vorige en nieuwe bestuursploeg!
@KKK ... aha... dàt wist ik niet.. ik heb me dan ook gebaseerd op de voorliggende bron...
Je hoeft daarom nniet de 'roepen' hoor ;-)

Feit is - en dàt wou ik aantonen - dat er weer een mogelijkheid is dat de kerk gered wordt...
Als meneerke Somers en zijn paljassen geld te over hebben om een aantal parkeergarages neer te poten in 't stad, en dan de mensen met hoge parkeerprijzen wil verjagen naar de randwinkels, kan hij maar eens diep in zijn sjakosj tasten en een kerk laten restaureren.
En dat hij er meteen ook een paar orleuges bijdoet voor St.Rombouts.
Dan kan het legertje Vinci-stropers goed zien wie ze een papierke onder zijn ruit stoppen.
Weggesmeten geld. Er zijn kerken genoeg in Mechelen. Spijtig genoeg komt er geen kat over de vloer.

Sint Libertuskerk moet ook gerestaureerd worden.

Hoeveel kerken staan er in Mechelen? Als die vroeg of laat moeten gerestaureerd worden dan gaat dat een bom geld kosten.

Dat ze het geld bij de gelovigen gaan halen. De moslims moeten hun moskee ook zelf betalen.
Eén reactie:
(degenen die al een poosje 'rondzwerven' op Mechelenblogt kennen m'n standpunt - of...kunnen het terugvinden...).
Goed of slecht nieuws?
Feit is dat de parochiegemeenschap al sinds Kerstmis 2000 (toen had de laatste viering plaats in de kerk) in onzekerheid wordt gehouden, met 101 denkpistes, en gehakketak tussen allerhande (politieke) partijen, belangengroepen e.d...
Restauratie, nieuwbouw of wat dan ook...
Ik weet wat ik persoonlijk verkies, maar het maakt me al niet meer uit als de 'kogel maar door de kerk geraakt'.
Moest dit héle dossier zo vreselijk lang aanslepen?
En wie zegt dat nu het einde van het sukkelstraatje is?
Ik weet het niet hoor. Ik geloof er niet in.
Ondertussen probeert parochie Coloma nog steeds kunst-en vliegwerk te verrichten om de wekelijkse en andere vieringen in de noodkerk (die in de eerste plaats ontmoetingsruimte en feestzaal is) te laten plaatsvinden.
En deze gemeenschap krijgt het na al die jaren van het kastje naar de muur te worden gestuurd, danig op z'n heupen van de besluitloosheid...
En verder ga ik er op dit medium over zwijgen, omdat ik anders me er een tikkeltje té boos over zou maken...
(m'n standpunten lees je maar elders...)
;-)
Feit is: de kogel is nu idd. eindelijk (bijna) door de kerk, los van de debatten pro behoud kerk of slopen ervan, wat de parochianen van St. Jozef Coloma vedienden en verdienen is een beetje duidelijkheid, het doorhakken van de knoop. Dat lijkt nu gebeurd, tenminste: ALS dat rapport guntig is, dann wordt de kerk gerenoveerd - als we de betrokken schepenen mogen geloven tenminste ;-)

@Bobby: ik begrijp jou standpunt inzake kerkbevolking en helaas, zoals ik zelf in mijn post ook al aangaf of toch insinueerde, is het kerkbezoek in Vlaanderen nu niet bepaald een succes de laatste jaren, maar ik wéét uit goede bron nu toevallig wel dat in Coloma het om een vrij hechte geloofsgemeenschap gaat, en kans dat de kerk vol of toch bijna zit, is misschien hoger dan op sommige andere plaatsen dénk ik....
@bobby: voor Libertus moet Mechelen niet alleen opdraaien, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver delen mee in de kosten.
De kerk aan de Brusselsesteenweg, de basiliek in de Hanswijkstraat, de kerk op Tervuursesteenweg in Hofstade,de Sint Albertuskerk in Muizen liggen op hooguit 3 à 4 kilometer van de huidige Colomakerk.

De kerk op de Putsesteenweg, de kerk in de Keizerstraat, de kerk de Goede Herder liggen op maximum 3 à 4 kilometer van de St Libertuskerk

Toch moet er persé een nieuwe dan wel gerestaureerde kerk komen.

Destijds zal men al die kerken wel nodig gehad hebben omdat toen iedereen naar de mis ging en men niet beschikte over een auto, een bus een fiets;

Maar dat geldt vandaag in tijden van bijna gratis openbaar vervoer en koning auto, niet meer

Tweede vraag is, als er al nieuwe kerken nodig zijn moeten dat dan dergelijke grote gebouwen zijn als de bestaande kereken.

Is een ( multifunctionele ) gebedsruimte niet meer aangepast aan huidige noden en hedendaagse architectuur. Qua verwarming en onderhoud scheelt het bovendien een flinke slok op de borrel.

Drie: wanneer deze gebouwen gebouwd, gerestaureerd worden met gemeenschapsgeld, moeten deze dan ook niet ter beschikking staan van de gemeenschap?

Ik had de indruk dat men naast de Colomakerk ook nog eens een parochiezaal, ten bate van de, katholieke zuil, wil.

Vier: waar blijft men al die pastoors halen om al die kerekn te bemannen, ( bevrouwen mag niet, kwestie van discriminatie kan dat tellen )
@bobby:
Héél kortzichtige én domme redenering! Als we die doortrekken, moet we zowat àlle cultuursubsidies afschaffen.

Of zou je willen dat die enkele honderden parochiegangers van Sint-Rombouts alleen opdraaien voor de restauratie van de kathedraal? En een museum mag dan alleen gefinancierd worden met de inkomgelden van de bezoekers? Als dàt je mening is, heb je duidelijk geen benul van wat erfgoed is.

Kerkelijk erfgoed behoort niet alleen de gelovigen toe, maar de hele gemeenschap. Niet als cultusruimte van de ene of andere godsdienst, maar als cultuurhistorisch patrimonium.

Of de Colomakerk waardevol patrimonium is, is een andere vraag. Maar als Monumenten & Landschappen van de Vlaamse gemeenschap beslist heeft van wel, dan is subsidiëring verantwoord.
Sorry, ik had gesteld dat ik verder niet meer zou reageren - maar als er onjuistheden worden verteld, il ik dit toch wel even corrigeren. De parochiegemeenschap vraagt NIET om een dure restauratie of een DURE grote nieuwbouw.
Men vraag een kleine, aan deze tijd aangepaste gebedsruimte - zonder dure franjes.

En de 'Katholieke Zuil' vraagt GEEN extra parochiezaal. Die is er trouwens ('t Kranske).
Bovendien is St.-Jozef-Coloma één van de levendigste geloofsgemeenschappen van Mechelen, met een méér dan behoorlijke groep praktizerende gelovigen...
En net zoals Volkshuizen, Culturele Centra, centra voor Vrijzinnigen, café's, moskees, zijn Kerken plaatsen van ontmoeting.
Tollerantie voor een andere (geloofs)overtuiging vind ik broodnodig.
Maar goed - hier herhaal ik wat ik al tot in den treure heb geschreven.
NB.En denk je nu écht dat de Kerk alleen draait om pastoors?
De Kerk is de verantwoordelijkheid van al de gelovigen uit die gemeenschap.

(NB: de kwestie van vrouwen die in de Kerk worden geweerd als priester, is een andere materie. Da's voor mij, net zoals vele andere 'regels' van de officiële Kerk, absurd - maar daarover gaat het hier niet.)
@bobby:
Een parochiezaal van Coloma ten bate van de katholieke zuil? Ik ben meermaals naar het eetfestijn geweest in die zaal ten voordele van Geneeskunde voor het Volk, de medische tak van de extreem-linkse PvdA-partij. Of behoren die ook tot de katholieke zuil???
De parochiezaal van Coloma, het Kranske dus, is een ontmoetingshuis voor de verenigingen van deze parochie (of die nu strikt 'kerkelijk' zijn of wat dan ook), maar wordt eveneens gebruikt als fuifzaal, als feestzaal voor Marrokaanse trouwfeesten, en voor ik weet nog niet wat allemaal...
De Katholieke Zuil en het beeld van de Kerk dat jij ophangt, Bobby, is niet hedendaags. Dit is een karikatuur.
Dat WAS wellicht, maar IS niet meer.
Ik heb géén heimwee naar het 'Koekelberg-Katholiscisme'.
De hedendaagse kerk zit écht wel anders in mekaar hoor. (gelukkig maar)
@koendv: uitzonderingen bevestigen de regel; bovendien zullen ze wel dik moeten betalen.

Kerkelijk erfgoed: ik weet niet hoeveel kerken er in Belgie staan alleszins zijn dat niet stuk voor stuk unieke en enige gebouwen die vanuit cultuurhistorisch oogpunt voor de toekomst moeten bewaard worden; De kathedraal van Mechelen en bvb Antwerpen OK maar al die dorps-en parochiekerkjes???

@jans: ontmoetingsplaatsen: iedereen is erover eens dat er maximaal 10% van de gelovigen naar de mis gaat, dus zoveel ontmoetingen zullen er niet zijn. Trouwens heden ten dage heeft men alle mogelijkheden om mensen te ontmoeten daar heeft men geen dure kerken voor nodig. Zoals gezegd op 3 à 4 kilometer afstand, heeft men kerken waar men kan ontmoeten.

Volkshuizen, cafés en moskeeen worden wel niet met gemeenschapsgeld gebouwd en onderhouden hé.

Met tolerantie heeft dit alles niets te maken: Als ik mij niet vergis staan er in Mechelen 12 kerken: die 10% gelovigen heeft toch alle mogelijkheden om missen bij te wonen.

We hebben in Mechelen ook geen 10 culturele centra, 10 zwembaden, 10 cinéma's enz.

Inderdaad de Kerk is de veranwtwoordelijkheid van alle gelovigen: dat men zijn verantwoordelijkheid dan ook neemt en niet om de vijf voet komen zagen voor geld: eerst Coloma, dan sint Pieter en Paulus op de Veemarkt nu weer Libertus. En ondertussen staan er miljoenen geparkeerd op bankrekeningnen van allerlei congregaties en kloosters. Ga eens in Rome aankloppen daar bulkt men van het geld.
Amen...
De serenititeit geraakt zoek.
Ik heb geen zin om me hierin te moeten verdedigen
Ik heb perfect toffe en open, en respectvolle relaties met vrijdenkende vrienden, met Moslims, en wat dan ook; en vind dit verruimend en verrijkend.
Slogantaal en populistische stellingen zijn aan mij niet besteed. Die probeer ik ook niet te hanteren.
Blijkbaar zijn er wel mensen die hiermee minder moeite hebben.
Tja, dan is dit maar zo...
Maar dan zonder mij...
@bobby
U hebt het echt niet begrepen, hé. De Sint-Pieterskerk op de Veemarkt is een schoolvoorbeeld van Jezuïetenbarok met een prachtig interieur. Dat behoort jou net zo goed toe, als die enkele kerkgangers.

En wat het geld van de congregaties betreft, dat zijn reguliere organisaties. Daar heeft de seculiere kerk in Vlaanderen niks mee te maken.
Zonder me te willen mengen in de grond van de zaak toch opmerken dat de waarheid zeker ergens tussin ligt (zoals zo vaak !)

Dat er een teveel is aan kerken in onze binnenstad, lijkt me heel duidelijk, anders zouden bepaalde kerken niet gebruikt worden als schouwburg of binnenkort als hotel.

Dat kerken restaureren handenvol geld kost lijkt me ook duidelijk. De restauratie van de Begijnhofkerk bvb. is stilgelegd wegens een tekort aan middelen.

Dat bepaalde kerken een functie hebben die het godsdienstig karakter overstijgen, en daarmee dus erfgoed worden lijkt me ook heel redelijk. Mijn erfgoed-volgorde voor de kerken in de binnenstad.

- Kathedraal (!!)
- Hanswijk (unieke koepel voor onze regio)
- Sint Janskerk (uniek interieur)
- Begijnhofkerk (uniek)
- OLV-kerk
- Petrus en Paulus kerk
- Katelijnekerk
- Heilg Hart kerk
- Predikherenkerk (gebruikt als schouwburg)
- Paterkerk (Karmelietenstraat wordt binnenkort een hotel)

Moeten we die allemaal met de gemeenschap onderhouden ? Blijkbaar niet als je de laatste twee kerken bekijkt. En eigenlijk is dat wel een goede evolutie.

Let wel ik spreek me niet uit over de situatie in Coloma, want die ken ik niet voldoende. Maar het probleem lijkt me eerder de besluiteloosheid van de besluitvorming. Iets dat jaren aansleept krijgt zelden een goede oplossing ...
Niet dat ik het licht gezien heb hé mensen, maar daar waar het om waardevol erfgoed gaat, is restaureren een verdomde plicht van de gemeenschap. Het komt dan ook de gemeenschap ten goede.
Daar waar er weinig waarde kan worden gehecht aan het behoud van kerkgebouwen, kan naar een andere invulling gezocht worden (bvb. zoals in Nederland, waar ik in kerkgebouwen al warenhuizen zag, dancings ook. Of korterbij, in onze eigen Adegemstraat, waar een kerkgedeelte hotelaccomodatie krijgt) of mag zelfs afbraak overwogen worden.
Christenen ? , kom nou. Ik ben daar één keer naar de mis geweest en ik zag er één die zijn vuilzak te vroeg buiten zet.
Met dat soort volk ga ik niet om.
koendv:

reguliere organisaties waarmee de seculiere kerk niets me te maken heeft!!!???
kerkgebouwen behoren mijn insziens heden ten daage tot de culturele identiteit van de meerderheid van de bevolking. Daarom vind ik persoonlijk dat zoveel mogelijk kerkgebouwen behouden moeten blijven.

Het is uiteraard niet efficient om alle gebouwen hun oorspronkelijke functie te laten behouden, aangezien er steeds minder 'praktiserende' gelovigen zijn. De kerken zijn te groot voor het publiek dat ze trekken, en staat alle uren van de dag vol lege stoelen. En niet elke lege kerk heeft een monumentale waarde die toeristen trekt...

Maar blindelings afbreken lijkt mij allesbehalve een goed idee. Zelfs lege kerkgebouwen hebben nog steeds voor sommigen een grote emotionele waarde.

De Colomakerk is nu toevallig een kerk waar ik, ook via mijn voorouders, een emotionele binding mee heb. Daar hangen heel wat persoonlijke herinneringen aan.

En het is ook het visuele baken van de vrij grote gemeenschap die daar woont, net buiten Mechelen. Wandel maar eens van centrum Mechelen naar het station, en je zal de kerktoren achter het station zien staan.
Dit kerkgebouw is verbonden met de identiteit van de inwoners van de wijk Tervuursesteenweg/Coloma, en het is daarbij het enige gebouw dat die wijk identiteit geeft.
Waarschijnlijk wonen er in die wijk meer Mechelaars dan in Heffen of Leest. Zullen we in die dorpkes dan ook maar snel het kerkgebouw afbreken?

Dus ik ben heel blij dat de kerk misschien kan blijven.
Er werden hier heel waardevolle dingen gezegd door Jans en KoenDV, alsook MarcH waarin ik me kan vinden. Ik hoef die stellingen allemaal niet te herhalen.

Ook Peter en bezoeker brachten waardige commentaren. Over de kortzichtige en manklopende argumentaties en slogans, veralgemeningen en halve waarheden van Bobby zal ik me maar niet uitlaten...
Kerken afbreken omdat ze leeg staan.. och, ja, zolang de kerkfabriek ze wil onderhouden, ze staan niet in de weg en ze dragen bij tot de charme van het landschap.
Maar de Colomakerk? Een architecturaal hoogstandje kan je het bezwaarlijk noemen, en ik volg de redeneringen die stellen dat er in Mechelen kerken genoeg zijn, per slot van rekening is de plaats waar je tot een godheid gaat bidden toch ondergeschikt aan het bidden zelf, en 't is niet dat je in Mechelen ki-lo-meters moet afleggen om een kerk te vinden, niet?

Mij lijkt het in ieder geval niet nodig om de gemeenschap deels mee te laten opdraaien voor een overaanbod aan gebedsoorden ( van welk geloof dan ook )
Bobby heeft wel een punt dat tot nadenken stemt, er zijn minder gelovigen en geloof en staat hangen nu immers niet meer zo aan elkaar vast als pakweg 50 jaar geleden...
Aan allemaal: het feit dat de katholieke eredienst in Belgie ten laste van de staat valt, is het gevolg van het onder beslag verkopen van de kerkeigendommen ten tijde van Napoleon. Het is dus feitelijk een schadevergoeding... Men kan dat eventueel oplossen door ALLES terug te geven...
Iets dat al teruggegeven is kan je toch geen tweede keer teruggeven?
@St Netels: probeer maar iets van die in beslag genomen kunstwerken terug te krijgen uit "la douce France"
Amai, als ze daar nog willen mee bezig zijn, een paar rond het jaar 1800 gepikte tableaukes.. pff zijn die feiten al niet allang verjaard? ( vereeuwd ook al )
@jokke: Er is veel teruggegeven ....
Bij wat Jul Sezaar hier in 57 BC is komen pikken zal wellicht niet veel waardevols geweest zijn. We kunnen de Italianen dus op hun 2 oren laten slapen.
Sommige gebouwen ontgroeien hun oorspronkelijke functie. De Sint-Romboutstoren is daar het beste voorbeeld van. Ipv een eenvoudige kerktoren is dat het symbool van de stad geworden. Ook op wijkniveau heb je zulke gebouwen. Denk maar aan de kerktoren van Muizen of het Nekkerspoelstation. Beide gebouwen waren jarenlang verwaarloosd en zelfs met afbraak bedreigd maar zijn toch behouden gebleven door het aanhoudende protest van de buurt. De Colomakerk hoort in dat laatste rijtje thuis en behoort tot ons cultureel erfgoed.
Ipv gebouwen herop te bouwen zouden we beter beginnen hetgeen er nog overblijft te bewaren. Een restauratie van de Colomakerk en het Molenhuis ( zandpoortvest) is een noodzakelijke stap.
St.Netels: wat dat teruggeven betreft...wat totnogtoe door de kerkfabrieken ontvangen werd is nog niet genoeg voor de intresten!!!
Allez, ze mogen toch niet klagen he? Een paar honderd jaar geleden zijn ze wat postuurkes kwijtgespeeld, met de handel in die dingen verdienen heel wat mensen hun brood, wat in ieder geval een betere zaak is dan ze te laten wegrotten in een verborgen nis van een beschimmelde kerk.

En is er dan echt zoveel gestolen uit kerken... zeggen is 1, bewijzen is 2. Als je alles moet geloven dat honderden jaren geleden op een papierke gekrabbeld is dan zijn we goed bezig, liegen is iets wat al heeel lang bestaat, en 't slachtoffertje spelen ook. Stel u voor dat ze binnen 300 jaar alles zouden geloven wat vandaag op TV komt ( lacht ).

Enne; wat de kerk tot nu toe al ontvangen heeft aan subsidies en co: daar zullen ze de intresten wel van ontvangen hebben zeker?
Hoog tijd dat we dat geldkraantje eens dichtdraaien: dan geef ik liever mijn geld aan de Walen, die bestaan tenminste echt ( lacht ).
Sint, draait en keert het hoe ge wilt, feit is dat de fransozen in ons cultureel patrimonium heel wat schade hebben aangebracht en dan spreken we niet alleen over een postuurke. Twee eeuwen vroeger was het trouwens ook niet veel beter met de beeldenstorm en
Mechelen is in de loop der tijden inderdaad veel kwijt geraakt. Je hebt wel een punt, de kerk en zijn hiërarchie worden door de staat gesubsidieerd en ik vind dat ik, als vrijdenker, daar zeker niet hoef toe bij te dragen. Dat ze entree vragen.
Dat klop Roger,
het "zwart goed" zoals dat toen genoemd werd omvatte eveens duizenden hectaren
gronden en evenzoveel huizen. De postuurkes en kaderkes enz. dus niet meegeteld!
In die tijd zijn ook in de binnenstad heel wat kloosters verdwenen, en als 'zwart goed' door de staat ge-annexeerd.

Vaak werden die kloosters afgebroken en kwamen er zo midden in de stad grote terreinen vrij die men kon bebouwen ...
Mag ik er toch even op wijzen dat het niet alleen 'de kerk en zijn hiërarchie' is waar wij voor betalen. Uit een incident tussen de heren Van Quickenborne en Verwilghen in de senaat (15-02-2001) weten wij bv. dat het Ministerie van Justitie (bevoegd voor de lonen van bedienaars van ere-diensten), in het jaar 2000 313,5 miljoen uittrok voor het betalen van lonen aan 'consulenten niet-confessionele levensbeschouwing'.
Of: hoe het 'Humoristisch Verbond' ook z'n graantje meepikt... :-)
en dan J.T.: iemand die niet gelovig is heeft toch ook het recht om bijgestaan te worden in moeilijke momenten. Niet ierdereen wil een pastoor aan zijn ziekenbed of bij de begrafenisplechtigheid.

Hier in Mechelen beschikt men over een kleine ruimte aan de begraafplaats waar men een ( niet religieuse )begrafenisplechtigheid kan houden. Maar in vele gemeenten moet men als niet gelovige zijn toevliucht nemen in achterzaaltjes.

Maar ja dat vindt U wellicht normaal: in elke parochie een kerk voor de gelovige, de niet gelovige moet zijn plan maar trekken.
@bobby: Ik denk niet dat JT dat betwist ?!
@peter: Juist !
@bobby & peter: Sorry, had even een dringend bericht te beantwoorden.

Bobby, gezien uw schrijfsels van de voorbije dagen heb ik weinig zin om met u verder in discussie te gaan. Hoewel...zelfs de armen van geest enz...

Even duidelijk stellen: met heel veel van wat hier de laatste dagen is geschreven kan ik akkoord gaan. Niet alles kan bewaard worden voor het nageslacht. Laat die beslissingen maar aan mensen die er meer verstand van hebben. (Herlees bv.eens de tussenkomst van 'koendv' dd.26-01 om 09:18:16).
Ik reageerde op Roger z'n 'entree' vragen. En dat staat los van de cultuur-historische waarde van gebouwen. Een beetje objectiviteit kan nooit kwaad hé Roger. :-)

En Bobby, voor de dood mag je van mij zelfs bij de duivel te biechten gaan... :-)
heel zwak J.T.
@bobby: Ik denk dat we je beter zouden kunnen begrijpen, indien je argumenten zou gebruiken i.p.v. verwijten ... wat denk je ?
Beste Peter,

ik heb toch al heel wat argumenten gegeven me dunkt.

1. nieuwe of gerestaureerde kerk kost veel geld aan gemeenschap
2. weinig kerkgangers zelfs een tekort aan pastoors om kerken te bemannen
3. voldoende kerken in de omgeving
4. een deel van de katholieke gemeenschap vraagt de afbraak dus cultuurhistorische waarde?
5. vandaag Coloma, morgen Libertus, overmorgen kerk Veemarkt en daarna...?; men beschikt niet over onuitputtelijke fondsen om oude kerken te restaureren
6.wat met de niet gelovige, de moslim enz.
Voila nu graag een aantal valabele tegenargumenten
Ik vermoed dat we als maatschappij een goede keuze moeten maken, van wat we als kerk houden, wat we herbestemmen, en wat we afbreken of onderhouden ... Daar mag zeker over nagedacht worden.

Ik denk dat niemand dat hier betwist of vergis ik me ... ?

Mijn erfgoed-volgorde voor de kerken in de binnenstad, heb ik reeds eerder gemeld:

- Kathedraal (!!)
- Hanswijk (unieke koepel voor onze regio)
- Sint Janskerk (uniek interieur)
- Begijnhofkerk (uniek)
- OLV-kerk
- Petrus en Paulus kerk
- Katelijnekerk
- Heilg Hart kerk
- Predikherenkerk (gebruikt als schouwburg)
- Paterkerk (Karmelietenstraat wordt binnenkort een hotel)
@bobby:
Al uw argumenten culmineren eigenlijk in één twistpunt. U hebt er blijkbaar problemen mee dat gemeenschapsgelden worden aangewend om de restauratie van kerkelijk erfgoed te financieren.

Restauratie van cultureel erfgoed kost inderdaad veel geld, of het nu van kerkelijke origine is of van burgerlijke aard, een privéwoning of een openbaar gebouw. Dat is nu eenmaal de 'tol' die we betalen voor het feit dat we een land zijn met véél waardevol patrimonium. Het is dan ook erfgoed van de héle gemeenschap.

Dat er inderdaad weinig kerkgangers zijn en nog minder kerkbedienaars, klopt allemaal. Dat er voldoende kerken zijn is ook waar. Maar dat heeft toch niks te maken met de discussie of deze kerkrestauratie nu al dan niet betaald moet worden met gemeenschapsgelden.

Wanneer Monumenten & Landschappen beslist dat een gebouw een waardevol monument is, kijkt men in de eerste plaats naar de patrimoniumwaarde. De functie van dat gebouw speelt hierbij in principe geen rol. Of een kerk als gebedsruimte wordt gebruikt of deel uitmaakt van een museumcomplex, doet er niet toe. Als het gebouw de moeite waard is, wordt het gesubsidieerd.

Dat het in onze contreiën vaak kerken zijn die hiervoor in aanmerking komen, tja, we komen nu eenmaal uit een eeuwenoude christelijke cultuur. Of je dan nu graag hebt of niet.

Als jij ergens een waardevolle moskee weet staan in het Mechelse, heb ik er geen enkel probleem mee dat zo'n gebouw gerenoveerd wordt met gemeenschapsgeld. Idem dito voor een waardevol gebouw van gelijk welke gezindheid.

Voor mijn part hoeven ook niet àlle kerkgebouwen worden bewaard. Maar de Colomakerk is toch een onmiskenbaar ijkpunt in het stedelijk landschap van Mechelen-Zuid.
Beste Koen, ik zou het niet beter kunnen zeggen hebben. Zeer goede argumentatie en o zo waar !
Even ter verduidelijking van de discussie toch even aan halen dat het waar is wat iemand schrijft dat een aantal kloosters werd verkocht als zwart goed en dat er daarna straten werden op gebouwd waar particulieren konden komen wonen. Dat klopt wel, maar er is mijns inziens ook een tegengestelde beweging geweest. Ergens in de 18de eeuw heeft de stad verboden nog kloosters in de binnenstad op te trekken, zogenaamd omdat er te veel geestelijken in de stad waren en Mechelen een te stille stad was geworden ( haha de geschiedenis herhaalt zich dus!!??)
Welnu, ik denk dat er nog een andere reden was. En ik baseer me nu op de bouw van het klooster en de kerk van de Predikheren (De Stassartstraat). Dit werd opgetrokken in een wijk van de stad die daarvoor volledig verdween. Niet alleen hele straten, maar ook huizen en hun grondbelasting betalende inwoners. Dit staat letterlijk in archieven en plannen. Niet te verwonderen dat de stad na verloop van tijd anders aankeek tegen de komst van kloosters, want o.a. die predikheren genoten belastingsvrijheid.

Waarmee ik maar wil zeggen dat die discussie dus van alle tijden is.

Tenslotte mijn mening van een vrijzinnige/agnost : laat die kerk eventueel maar staan, het kan me echt niet schelen, al is haar waarde niet zo groot in vergelijking met de kerken in de binnenstad.. En is ze te vervallen dan mag ze ook afgebroken worden.
Maar verder blijf ik er wel bij: elke levensbeschouwing zou zichzelf moeten bedruipen wat betreft het propageren van hun opvattingen en dat geldt voor alle godsdiensten, sekten, ketterijen en vrijzinnigen.
Ook ik sluit mij graag aan bij de woorden van Koen.
@Rudi: Misschien moet er dan eens gedacht worden aan het Duits model. Daar betaald de burger zijn 'kerkbelasting' via de fiscus (8% van de te betalen belasting op de inkomsten, dacht ik) en bepaald zelf naar welke godsdienst/levensbeschouwing zijn bijdrage gaat.
Richtig J.T. und das heisst da "Kirchensteuer".
Dat is een goed systeem van die duitsers, maar dat je geen enkele overtuiging aanhangig bent en bijgevolg de 8% mag bijhouden dat zal daar dan weer niet pakken zeker? (lacht) Tenzij ze het via een omweg doen en de overheid ervan overtuigen dat ze in zichzelf geloven natuurlijk.

Voorts ben ik dezelfde mening als rudi toegedaan: Dat ze zichzelf financieren; en als dat wil zeggen dat ze dan niet meer rondkomen en hun stookkosten niet meer kunnen betalen, awel ja, dat is dan tegenslag he, dan moeten ze maar wat verkopen of failliet gaan, dat geldt voor eender welke organisatie met een commerciele activiteit.. als morgen den anderlecht geen volk meer trekt mogen ze van hun stadion ook terug een parkske maken. Ik zie niet in waarom dat voor een geloof anders zou moeten zijn. En zoals men nog altijd kan gaan sjotten op het eerste het beste pleintje kan men ook nog altijd gaan preken onder de eerste de beste boom.
De details van die 'Kirchensteuer' (goed Roger !) ken ik ook niet Sint.
Bij gebrek aan een overtuiging kan je daar misschien kiezen de bijdrage rechtstreeks aan 'dinges' te storten.
:-)
als je niet gelovig bent moet je die belasting natuurlijk ook betalen, maar kan je ervoor opteren dat deze naar een ngo (artsen zonder grenzen, rode kruis, amnesty international) of naar vrijzinnige organisaties gaat.
@bobby: Het is niet correct wat je zegt dat een deel de afbraak wil van de Colomakerk.
De mensen op Coloma willen gewoon duidelijkheid. Afbraak of restauratie en liefst zo snel mogelijk een duidelijk antwoord want deze zaak sleept al 7 jaar aan.
Hierdoor zijn heel wat mensen uitgeweken naar omliggende parochies, niet enkel voor de mis maar ook voor begrafenissen en huwelijken.
Waardoor dus minder inkomsten en waardoor ze dus moeten aankloppen bij de stad om bij te springen. Een vicieuze cirkel dus.
Het systeem van de "Kirchensteuer" lijkt me idd. een zeer goed oplossing, waarin eenieder zich kan vinden, zeker met de bijkomende info van jn erbij... dus Agnost, Katholiek, Protestant, Moslim,..., Dinges, .. voor elkeen is't dan keurig geregeld ;-)

@Filip: idd. de mensen van Coloma willen in de éérste plaats duidelijkheid, ook dat en vooral dat wou ik met mijn post aanduiden: dat men nu (mogelijk) een knoop doorgehakt ziet, en dus weet waar men aan toe is... de welkome nuanceringen van KKK kende ik toen nog niet...
@jn:Dank voor de bijkomende info.
Gelukkig voor St Netels bestaan er nog vrij zinnige organisaties. ;-)
... en dinges!
Vooral dinges !
Ik was gisteren toch echt verbaasd toen ik van de zoon van een wijkbewoner hoorde dat die zijn vader, nota bene een christen mens zoals ik me meen te herinneren, maar voorstander en mogelijk ergens mee betrokken met de afbraak van de kerk(!) nogal ontstemd was over de nieuwe situatie. Naar die man zei zouden het uitgerekend de socialisten zijn met de nieuwe schepen van stedenbouw (Gheys) die het dossier, een erfenis van CDO-er Stevens ( die een sluitend afbraakdossier had) oprakelden en nu plots zouden neigen naar een mogelijke restauratie. Eén van de drijfveren zou het feit zijn dat de kerk van een bepaalde architect is (en inderdaad, ik meen ooit zo eens een wind te hebben horen waaien over die bouwmeester - al ben ik diens naam kwijt) en dat de mensen van monumentenzorg nu diens werk zouden willen beschermen.
Allemaal goed en wel, maar dit is mijns inziens weer een voorbeeld van de invloed van bepaalde strekkingen bij monumentenzorg ( die ik fundamentalistisch noem)en die een ontstellend gebrek aan pragmatisme hebben en dus ook zeer traag draaiende molens. Ik wil als illustratie even wijzen op de tergend trage vooruitgang(?) van bepaalde dossiers, zoals het Lorettenklooster, de huizen ophoek van de Merodestraat etc... Dossiers waarin men valt over de houtsoort van bepaalde ramen ( die dan toch moeten beschilderd worden etc...), de exacte plaats van een schouw of het behoud van een trap. Iedere promotor ( en er zijn er meer dan jullie denken) zegt dat er nu al tientallen dossiers zijn die op een vervolg wachten dat er niet komt wegens monumentenzorg. Van een gids mogen jullie verwachten dat hij achter het bescherming van het patrimonium staat en zo ben ik dan ook, maar niet ten allen prijze. Een gezonde dosis realisme is oo niet slecht. Deze situatie met de Colomakerk is denkelijk een illustratie van enerzijds de impact van monumentenzorg en anderzijds een indicatie dat de nieuwe schepen eerder geneigd schijnt te zijn monumentenzorg te volgen in plaats van de dienst te hervormen.
Mag die 'Kirchensteuer' ook aangewend worden om blog-sites te financieren? Anders heb ik wel een ideetje :-)
@rudi:
Het zal - vrees ik - een eindeloze discussie worden tussen voor- en tegenstanders van de twee verschillende visies op het vlak van Monumentenzorg, de idealisten en de realisten. Ik weet zelf ook niet of de Colomakerk als dusdanig zo waardevol is, maar het is en blijft een belangrijk 'visueel baken' in de buurt. Voor mijn part zou alleen het behoud van de opvallende toren al volstaan.

Dezelfde discussie kan gevoerd worden rond de Sint-Libertuskerk, die voorlopig nog geen fiat heeft gekregen van Monumenten & Landschappen. Daar valt ook over de redetwisten, maar iedereen die al eens met zijn wagen langs de Nekkerhal heeft gereden, zal moeten toegeven dat de kerk daar in grote mate het uitzicht 'bepaalt'.
Wat de houding van 'monumentenzorg' in Mechelen betreft kan ik 100% akkoord gaan.

Er moet idd een soort 'waakhond' zijn om toe te kijken dat waardevolle gebouwen bewaard blijven maar er zijn ook grenzen.

Maar in Mechelen zijn de regels van 'monumentenzorg' zo streng en de regels zo, zoals hierboven reeds gemeld 'fundamentalistisch' dat het voordeel volledig gecompenseerd wordt.

Gebouwen en zelfs hele wijken blijven leegstaan gewoon omdat 'monumentenzorg' blokkeert om te blokkeren.
Realisme is vaak ver te zoeken. Je kan aan elk gebouw wel een hoekje, steentje, trapje of afdakje vinden dat 'vreemd', 'zeldzaam', 'ongewoon' of 'creatief' is voor zijn tijd. Zelfs aan moderne gebouwen. Dan moet alles maar geklasseerd worden.

Een schoolvoorbeeld is het klloster aan de Begijnenstraat. Dat het klooster beschremd moest worden ben ik akkoord mee ... maar ... het gedeelte waar de school gevestigd was ( kant melaan ) is heel andere koek ! Dat is gewoon een krotgebouw en moet zo snel mogelijk vervangen worden. Het is uitgerekend op dat stuk dat al meerdere projektontwikkelaars hun tanden stukbeten en afhaakten ... resultaat ALLES staat nog steeds leeg! Wat reaturatie van het klooster zelf betrof was er nochtans met alle ontwikkelaars overeenstemming, daar had niemand problemen mee !

En de volgende 'stadskanker' ken ik ook al !!

COMET !!! Binnen 10 jaar zal er nog geen bestemming gevonden zijn omdat men ook hier zal blijven dwarsliggen en elke reden zal aanhalen om, welke procedure dan ook, te blokkeren en te vertragen !

En het straffe is dat er in Mechelen verschillende voorbeelden zijn hoe 'echte' historische gebouwen gewoon staan weg te rotten zoals 'Cortenbach ...' Men zou beter daar 100% voor gaan, dat zijn ECHTE probleemgevallen. In plaats van, zoals nu, zijn tijd te verdoen aan enkele huizen ( vb Merodestraat ... ) en op die manier de realisatie van nieuwe huizen ... tegen te houden.
Een moeilijk verteerbare discussie, over die Coloma-kerk.
De kerk is een ontwerp van toenmalig provinciaal bouwmeester Edward Careels. Dat wordt wel eens als argument gebruikt om de artistieke waarde van deze kerk aan te tonen. Ik ben geen kenner, maar weet wel dat Careels heel wat soortgelijk werk heeft afgeleverd. De kerk van de H.Familie in Lier lijkt sterk op deze van Coloma, terwijl daar de constructie toch ietwat solider blijkt te zijn. De kerk van Bonheiden is al gerestaureerd en wel best charmant, maar verre van uniek. Voor wat het Mechelse patrimonium betreft, vind ik (geheel subjectief) dat de kerk van St.-Jan-Berchmans een veel mooier voorbeeld is van neogotiek. Eerlijk gezegd denk ik dat deze E.Careels beter werk heeft afgeleverd in O.-L.-V.-Waver, ga maar na. Zonder mijn waardeoordeel als algemeengeldend te willen formuleren, denk ik dat het zinnig is om na te gaan wat de reële monumentale waarde van deze Colomakerk is.
Los daarvan is er nog een heel ander aspect van waarde aan dit stuk patrimonium verbonden. De toren is inderdaad een mooi "ijkpunt" in onze stad; daarom treed ik KoenDv bij als hij zegt dat het zo'n belangrijk "visueel baken" is. Voor mij was het in mijn studententijd een herkenningspunt op mijn wekelijkse treinreizen van Mortsel naar Leuven en vice versa. Ook de emotionele waarde van deze ruimte, voor mensen die daar jaar in jaar uit wekelijks zijn samengekomen, is niet te verwaarlozen.
Verder verneem ik uit zeer welingelichte bronnen dat ze daar in Coloma een behoorlijk levendige kerkgemeenschap hebben.
Misschien is het uitgangspunt van KoenDv niet zo slecht: de opvallende toren houden als herkenningspunt; en daarbij een eigentijdse plaats van samenkomst voorzien voor de gemeenschap van Coloma?
Gisterenavond op de parochieraad van Coloma vernomen dat in de tijd van Napoleon een wet gemaakt is die zegt dat iedere parochie een kerk moet hebben.
Blijkbaar is die wet nooit afgeschaft en vandaar dus dat er terug een kerk zal komen op Coloma. Rest de vraag in welke vorm en tegen wanneer?
De toren moet bliven als ijkpunt in onze gemeenschap: wat er met de rest van de kerk gebeurd is van ondergeschikt belang ...
@troostie: Ik kan me vinden in deze voorgestelde oplossing ...
@troostie & Peter: ik kan me ook goed in dit compromis vinden!

@Filip: amai.. weeral bijgeleerd se.. zo zat dat dus!
Antwerpse bisschop pleit voor minder eucharistievieringen
Omdat het aantal kerkgangers en priesters blijft dalen, vraagt de Antwerpse bisschop Paul Van den Berghe aan de parochies verder te snoeien in het aantal eucharistievieringen. Desnoods moeten ze in een kerk vieringen houden voor de gelovigen van verschillende parochies.

Dat staat in een rondzendbrief die verstuurd werd naar de 309 parochies van het bisdom Antwerpen. De evolutie naar minder vieringen werd al in de jaren tachtig ingezet.

"Maar vandaag is de situatie op sommige plaatsen zo nijpend dat een verdere samenwerking binnen de federaties - die telkens drie tot tien parochies overkoepelen - de beste oplossing lijkt", zegt Rita Boeren, woordvoerster van het bisdom. "Daarbij vinden we het om praktische redenen beter dat verschillende parochies afspreken op een vaste plaats een gemeenschappelijke viering te houden, dan dat een carrousel wordt opgezet." (belga/dm)