Coalitie-akoord 2007-2012: VLD-CDO-GROEN! SP.A-Spirit

met categorie:  
Het coalitie-akkoord voor de volgende 6 jaar is rond, en onderverdeeld in 21 puntjes. Welke zijn voor U de 5 belangrijkste elementen waar een schepencollege zich moet mee bezig houden ? Zet uw joker in: de meest geciteerde onderwerpen kunnen we dan een eigen topic geven !
(Het akkoord zelf, te lezen hier)
Here we go:

1. Veilige stad
2. Nette straten en buurten
3. De openbare ruimte en stadsvernieuwing
4. Wonen en stadsontwikkeling
5. Mobiliteit
6. Cultuur
7. Onderwijs
8. Jeugd
9. Senioren
10. Diversiteit
11. Sport
12. Welzijn
13. Leefmilieu
14. Landbouw
15. Ondernemen en werken
16. Werk en sociale economie
17. Financiën
18. Personeel
19. Informatie
20. Wijkwerking
21. Ontwikkelingssamenwerking
1.Nette straten en buurten.
2.Mobiliteit
3.Senioren.
4.Wijkwerking.
5.De openbare ruimte en stadsvernieuwing.
1. Nette straten en buurten
2. De openbare ruimte en stadsvernieuwing
3. Wonen en stadsontwikkeling
4. Mobiliteit
5. Diversiteit
1. Openbare ruimte en stadsvernieuwing (meer groen)
2. Sport (2e zwembad)
3. Ondernemen en werken
4. Jeugd (is de toekomst)
5. Diversiteit
1. Mobiliteit
2. Wonen en stadsontwikkeling
3. Diversiteit
4. Openbare ruimte en stadsontwikkeling
5. Leefmilieu
1.welzijn
2.openbare ruimte en stadsontwikkeling
3.mobiliteit
4.wonen en stadsontwikkeling
5.diversiteit
1. Welzijn
2. Mobiliteit
3. Onderwijs
4. Wijkwerking
5. De openbare ruimte en stadsvernieuwing
(6) Cultuur
((7) Jeugd
....
Het spreekt vanzelf dat ik de andere thema's ook belangrijk vind, maar ik 'mocht' er maar 5 uithalen he ;-)

Ik vind wel dat sommige domeinen wel sterk in elkaars raakvlakken liggen... en dus kunnen worden samengenomen...
1. een schepencollege zonder ruzie
2. een schepencollege zonder ruzie
3. een schepencollege zonder ruzie
4. een schepencollege zonder ruzie
"" ""

99. een schepencollege zonder ruzie
De verlaging van de hoge gemeentebelasting waarmee 'onze' stad ons opzadelt van 7,8% naar 7%, dat zou nog eens een leuk punt zijn.
De opsomming der punten zoas hierboven vind ik maar een schamel lijstje van algemeenheden, grote vlaggen die veel ladingen dekken... redelijk ridicuul.
Wat moet ik mij bv. voorstellen bij de vage term 'stadsvernieuwing'? Dat men gewoon de zebrapaden wit gaat kalken of men deftig werk gaat maken van de buitenwijken? Alemaal zeer vaag en mistig als je 't mij vraagt.
En 't zal ook allemaal 'onverwijld' gebeuren ook zeker? Hahahaahaha Och ja, met azijn vang je geen vliegen hé?
@sint: Als je de moeite zou doen om te lezen op http://www.vldmechelen.be/d...
kan je zien wat men bedoelt met 'stadsvernieuwing'. Er staat daar ook niet bij dat zulks onverwijld zou gebeuren, het is een beleidnota voor 6 jaar beleid.

In het hoofdstuk financien vind je iets over belasting. Maar geen algemene vermindering geloof ik.
1. Financiën (gezonde financiën is noodzakelijke voorwaarde voor realiseren van beleidsdoelstellingen)
2. Wonen en stadsontwikkeling (wonen is de basisfunctie bij uitstek van een stad)
3. leefmilieu
4. openbare ruimte en stadsvernieuwing
5. senioren
@ St Netels....ik vind de discussie over al dan niet verlaging van de gemeentebelastingen niet relevant. Relevant is wat we in ruil krijgen voor de betaling van de belastingen...indien het stadsbestuur zorgt voor méér blauw in onze stad (veiligheid), extra opvang voor senioren, extra kinderopvang, een betere mobiliteit, aandacht voor stadsvernieuwing, herwaardering van de wijken,...mag van mijn part de belastingen zelfs verhoogd worden..., als dit noodzakelijk is voor het realiseren van deze doelstellingen

Daarentegen indien de belastingen worden gebruikt om het aantal stadsambtenaren te verhogen of voor projecten die niet tot de kerntaak van een stadsbestuur behoren (ontwikkelingssamenwerking,landbouw,...) dan heb ik liever dat de belastingen worden verlaagd !!!
allez

1. mobiliteit
2. wonen en stadsontwikkeling
3. openbare ruimte en stadsvernieuwing
4. jeugd
5. ondernemen en werken
6. veilige stad
Ik stel verder voor dat Sint Netels eens een lijstje van zijn desiderata betreffende het besturen van zijn stad naar voren schuift. Dan kennen we tenminste zijn prioriteiten.
En als we het eens anders doen, en de prioriteiten ordenen volgens de mate dat wij ze belangrijk vinden?
;-)

1. Welzijn
2. Mobiliteit
3. Onderwijs
4. Wijkwerking
5. De openbare ruimte en stadsvernieuwing
6. Cultuur
7. Jeugd
8. Werk en sociale economie
9. Ondernemen en werken
10. Financieën
11. Wonen en stadsonwikkeling
12. Nette straten en buurten
13. Sport
14. Senioren
15. Veilige Stad
16. Diversiteit
17. Personeel
18. Informatie
19. Leefmilieu
20. Landbouw (??)
21. Ontwikkelingssamenwerking (???)

Indien "Ontwikkelingssamenwerking" - maar dan is de naam vreemd gekozen: op de 4de werelds slaat mag het gerust (veel) hoger in het lijstje...

Verder steun ik Rudi's voorstel naar Sint-Netels toe...
1 veilige stad
2 nette straten en buurten
3 welzijn
4 senioren
5 mobiliteit
Tussenstand:

28 punten ... Mobiliteit
22 punten ... De openbare ruimte en stadsvernieuwing
17 punten ... Wonen en stadsontwikkeling
14 punten ... Nette straten en buurten
13 punten ... Welzijn
6 punten ... Diversiteit
6 punten ... Senioren
5 punten ... Financiën
5 punten ... Veilige stad
4 punten ...
Jeugd, Sport, Leefmilieu, Ondernemen en werken, Wijkwerking
3 punten ... Onderwijs
Netheid van buitenwijken
betere toegankelijkheid jeugdcentrum, wat op dit moment zo goed als ontoegankelijk is.
Indoor skatepark, want op alle andere voorstellen komt toch buurtprotest
Een extra zwembad.
die laatste 2 staan niet toevallig samen
Allez vooruit:

1: Een opwaardering van de buitenwijken in dezelfde orde van grootte als de opwaardering van het centrum.

2: Blauw op straat tout court, in mijn straat is zelfs helemaal GEEN blauw te bespeuren, met alle gevolgen vandien.

3: Verlaging van de gemeentebelasting van 7,8 naar 7% maw: doe ECHT eens iets voor ALLE mechelaars.
1. jeugd
2. leefmilieu
3. welzijn
4. mobiliteit
5. wijkwerking
1. Mobiliteit:
Fiets- en voetgangervriendelijk maken van sommige straten in de stad.
Meer gratis randparkings met buspendeldiensten naar de stad in de hoop dat mensen hierdoor uitgenodigd worden om niet allemaal met hun auto tot op de Grote Markt te rijden. Ik vind het soms echt te druk in het stadscentrum.

2. Wonen en stadsontwikkeling
Het centrum van Mechelen is er de voorbije jaren enorm op vooruit gegaan op vlak van wonen en uitstraling. De buitenwijken zijn dringend aan een opknapbeurt toe! Genoeg aandacht ook voor betaalbare woningen en appartementen, niet alleen klasseprojecten.

3. Veilige stad
Verkeersveiligheid, ook na de sluitingsuren van de winkels. Er wordt hier 's avonds aan serieuze snelheden door de stad gekoerst.
Er zijn bepaalde plaatsen in de stad waar men openlijk staat te dealen (station, Adegemstraat, Ziekenliedensraat, straat van St. Netels :-), ...). Als wij dit onder onze ogen kunnen zien gebeuren, waarom gebeurt er dan niks door de politie?

4. Nette straten en buurten
De stad ziet er meestal netjes uit en wordt na een evenement ook dadelijk weer netjes gemaakt. Maar ook hier geldt weer: aandacht voor de buitenwijken.
1. Nette straten en buurten
2. De openbare ruimte en stadsvernieuwing
3. Ondernemen en werken
4. Onderwijs
5. Senioren
Nieuwe tussenstand:

35 punten ... Mobiliteit
26 punten ... De openbare ruimte en stadsvernieuwing
21 punten ... Wonen en stadsontwikkeling
21 punten ... Nette straten en buurten
16 punten ... Welzijn
9 punten ... Jeugd
8 punten ... Veilige stad
7 punten ... Senioren
6 punten ...
Diversiteit, Leefmilieu
7 punten ... Ondernemen en werken
5 punten ...
Financiën, Wijkwerking, Onderwijs
4 punten ... Sport
Het valt me op hoe weinig "interesse" er is voor Onderwijs, Wijkwerking en .. Sport (!)

En .. cultuur staat zelfs niet in het lijstje...
Dat is het trieste lot van cultuur, markec, zo loopt er nog ergens een minister van cultuur rond die nog nooit een opera van binnen gezien had, niet graag in musea's kwam en het de moeite vond om Kate Ryan te sponsoren ( lacht ) de juiste man op de juiste plaats!
Bedankt, Peter, voor de tip. We moeten het nieuwe beleidsplan dus gaan zoeken op http://www.VLD... (?!!!?)
Ik heb de tijd nog niet gevonden om de 68 bladzijden te lezen.
En zomaar wat titeltjes op een rijtje zetten : dat slaat nergens op.
Je moet eerst weten wat ze inhouden.
Wat onderwijs betreft, Markec, geven ze zelf alvast toe dat ze geen inrichtende macht meer zijn, en er dus eigenlijk niet veel in de pap te brokken hebben.
Cultuur vind ik zelf zeer belangrijk, maar dat kan ook zo enorm veel ladingen dekken...
Kortom,we hebben eerst nog erg veel leeswerk.
@els: Ik denk dat het bij elkaar zetten van titels een aanzet is, en een eerste idee geeft ... Lees en reageer op de latere posts. Daar worden de belangrijkste titeltjes uitgediept.

Vijf titels kiezen is moeilijk, ik had er ook problemen mee. Maar besturen is dat ook ... kiezen wat je met de beperkte centen moet doen.

Verder, als iemand mij een link kan geven van het nieuwe beleidsplan, op een neutralere site ... let me know.
Toch wel raar dat het beleidsplan niet te vinden is op de plaats waar het eigenlijk thuis hoort: de webstek van de stad zelf! Een eerste foutje in het beloofde open communicatie-beleid?
Enkele reacties:
- Dat beleidsplan kan (nog) niet op de website van de stad gezet worden aangezien de gemeenteraad eerst dit voorstel van de meerderheid moet bespreken en goedkeuren.
- Cultuur is wel degelijk een (uitgebreid) hoofdstuk in het programma.
- Stadsvernieuwing is geen 'vage term' en is inderdaad veel meer dan een 'zebrapad kalken'
- Er komt een belastingverlaging voor iedereen. De Algemene Gemeentebelasting wordt afgeschaft. Dat is voor alle Mechelse gezinnen een jaarlijkse besparing van 70 euro of 45 euro voor alleenstaanden. De 'hoge gemeentebelasting' in Mechelen is onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden en dat moet ook zo blijven volgens het akkoord.
- Als je het hele programma leest is er een duidelijke verterking van de investeringen in de wijken.
Zeg peter hoe bereken jij die punten? in aantal keer voorkomen? Ik heb bij mijn keuze de items laten voorafgaan door de rangorde en niet door punten. Nummer 1 zou dan 5 punten moeten hebben, 2 heeft dan 4 punten enz.
Zo heb ik gerekend Lieven, de eerste items van iedereen kregen 5 punten, de tweede 4, en zo tot 1 punt.
Da's wat ik verwachtte/hoopte. Het bleek me echter niet duidelijk uit de context en ik hat eerlijk gezegd geen zin om dat te gaan checken (vertrouwen dus).
4t is wel de logische manier van werken
Hoe zit het met de gemeentebelasting in Mechelen? Wanneer werd deze gestemd? Na 1 januari? Kunnen we de belasting in dat geval dan niet aanvechten? Dat zou ons 7,8 percent schelen!
Ja, daar ben ik ook wel eens curieus naar, weet er iemand waar men dat kan achterhalen?
De gemeentebelasting werd op 21 december 2006 gestemd. Geen korting van 7.8% voor de Mechelaars dus, helaas.