Kinderraad: een farce?

met categorie:  
Enkele weken geleden werd in de Mechelse scholen de verkiezing georganiseerd van de Mechelse kinderraad, een lovenswaardig initiatief om kinderen te leren omgaan met democratie. Bijna terzelfdertijd werden ook de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, zodat de kinderen hun verkiezingen konden spiegelen aan de échte verkiezingen van de 'grote mensen'.

Elk kind uit het vijfde leerjaar kon zich kandidaat stellen. In totaal werden 41 kinderen (én plaatsvervangers) verkozen. Zij zullen zetelen voor een periode van twee jaar. Uit de groep van de kinderraadsleden zal later de kinderburgemeester verkozen worden.

De doelstellingen van de kinderraad kunnen als volgt worden samengevat: "Kinderen hebben recht op inspraak. Door het oprichten van een Kinderraad leren kinderen met elkaar te overleggen over hun wensen, ideeën en problemen. Ze leren spreken in, en luisteren naar de groep. Kinderen leren ook hoe het er aan toe gaat in het gemeentebestuur en hoe met hun vragen wordt rekening gehouden."

Leuk is dat de Kinderraad samenkomt in de grote raadzaal van het stadhuis in aanwezigheid van de burgemeester en/of één van de schepenen.

En daar wringt nu het schoentje: omdat de coalitievorming in Mechelen maar niet schijnt te lukken, is de kinderraad tot op heden nog steeds niet geïnstalleerd. Tot twee maal toe werd de geplande startvergadering (die van oktober, dan die van 15 november) uitgesteld, telkens zonder opgave van reden. Maar het laat zich raden waarom...

Dat de laatste kinderraad (die van woensdag 15 november e.k.) weeral was uitgesteld, hebben wij pas na persoonlijk contact met de verantwoordelijke ambtenaar vernomen. Volgens het laatste bericht zou de eerste kinderraad nu doorgaan op woensdag 22 november. Is dat een voorteken dat de coalitie tegen die datum een feit zal zijn?

De verkozen kinderraadsleden zitten alvast op hete kolen te wachten! Hopelijk zullen zij iets vlotter te werk gaan dan de 'grote mensen'. Want zoals het nu gaat, lijkt de kinderraad eerder een farce.
Ik weet niet of je de Kinderraad een farce kan/mag noemen.

Blijkbaar lijden ze inderdaad wel wat onder de huidige haperingen in de coalitievorming, maar dat is bezwaarlijk hun fout te noemen.

Ik herinner me alvast tijdens de vorige 'kinderlegislatuur' geregeld artikels in de pers gelezen te hebben over hoe de kinderburgemeester en haar schepenen ideeën aanbrachten voor allerlei 'grote-mensen-problemen'.

Ik blijf het een lovenswaardig initiatief vinden en ben ervan overtuigd dat de nieuwe kinderraad ook nog van zich gaat laten horen.
@BartVe:
De kinderraad op zich is inderdaad lovenwaardig. Ik stoor me vooral aan het gebrek aan communicatie naar de kinderen toe.

Als ikzelf de bevoegde dienst niet had gecontacteerd, hadden we tot op heden niet geweten dat de vergadering van woensdag wééral is uitgesteld.

Ik weet niet wie hiervoor verantwoordelijk is, maar als men de kinderraad ernstig neemt, moet men ook op een professionele manier communiceren. En dat is niet gebeurd!
Beter communiceren moeten ze inderdaad doen... Maar bovenal: laat die kinderraden toch gewoon doorgaan in plaats van ze uit te stellen!

Grappig, die doelstellingen van de kinderraad... In de Freinteschool oefenen ze die vaardigheden dag in, dag uit :-)
Da's jammer koendv - De communicatie naar de kinderen zou inderdaad beter kunnen...
De kinderraad is alleszins een bijzonder tof initiatief. Mijn oudste dochter Nele (nu 18 jaar) had het geluk bij één van de eerste lichtingen raadsleden te zijn! En dit zélfs voor 2 jaar!
Ze vond dit zelf ook een toffe ervaring. Tal van onderwerpen kwamen aan bod: verkeersveiligheid, spelen, rascisme...
Deze werden creatief voorbereid, en inderdaad in de échte raadszaal hielden ze hun zitting. Best indrukwekkend dit jonge geweld in het monumentale gestoelte te zien zitten.
En ze deden hun woordje met bravoure! Vaak heel gedisciplineerd, en mooi in het gareel gehouden door de (vrouwelijke) kinderburgemeester!
Ik vond het telkens fijn om in de bezoekerstribune de zitting te volgen.
Dit initiatief is knap! Het leert jonge mensen wat democratie en politiek kan betekenen.
En DAT is soms héél erg nodig. Dit zou moeten behoren tot de basisopvoeding.
Hopelijk start de kinderraad van dit schooljaar binnenkort, en zijn de frustraties rond dit haperende begin spoedig doorgeslikt...
...en de Kinderraad is woensdag dan toch van start gegaan. De nieuwe raad van vijftig kinderen legde in het stadhuis de eed af. Kinderburgemeester Balder Carpentier gaf de sjerp door aan Arno Galle, van het vijfde leerjaar van het Lyceum.
(En nu nog de volwassenen-gemeenteraad...)
Kinderen van St.Pieterschooltje in mijn wijk Nekkerspoel voeren al weken actie voor stadswachter Krim, die met vol inzet veilig de kinderen helpt oversteken aan het drukke kruispunt caputsteenstraat en grote nieuwendijkstraat. Hij is, om onbegrijpelijke redenen, ontslaan omdat hij soms (en meestal terecht) zit te foeteren tegen agressieve automobilisten.
Een kinderdelegatie van pieterschooltje vroeg en kreeg een afspraak met de burgemeester Somers om te pleiten voor de terugkeer van stadswachter Krim.....de kinderen waren present om stadshuis doch burgemeester Somers had géén tijd wegens drukke bezigheden in Brussel... kinderen waren diep ontgoocheld !!!
ehem ehem...

arno galle woont in mijn straat leuk toch hahaha