100 jaar 'jongensschool' in Vredestraat

met categorie:  


(foto: Jan Govaerts)

De afdeling Vredestraat van de parochieschool Sint-Jozef-Coloma bestaat in 2007, 100 jaar!.
Vroeger was in die gebouwen de 'jongensschool' gevestigd.
Natuurlijk is de school reeds vele jaren gemengd, en is ze samen met de vestiging aan de Colomalaan, omgevormd tot Basisschool Sint-Jozef-Coloma.
De school heeft me altijd nauw aan het hart gelegen.
Zowel mijn grootvader, ikzelf, als mijn kinderen liepen er school - en ik had er de kans om er een aantal jaren actief te kunnen zijn als voorzitter van de ouderraad.
Daarom ook wil ik dit nieuwsfeit even in de aandacht brengen.
Temeer omdat directeur Stef Van Malderen een warme oproep doet om medewerking:
- Hij zoekt namelijk zoveel mogelijk foto's (en voornamelijk klasfoto's) van die voorbije 100 jaar. Immers: door een overstroming in 2000 zijn veel van de archieven verloren gegaan...
- Misschien zijn er nog oudleerlingen die actief willen meewerken aan de feestelijkheden?

(Stef Van Malderen : tijdens schooluren: 015/41 68 65 - thuisnummer: 03/886 61 48 - of via mail: directie@coloma.be)(foto: Jan Goovaerts)

'Toen Pastoor Moeremans (eerste pastoor van de Hanswijkenhoek) in 1905 zijn jongensschool bouwde, deed hij een beroep op de Broeders van Scheppers om het bestuur waar te nemen.
In die tijd trouwens hadden de Broeders van de Melaan zowat alle parochiale scholen uit het Mechelse onder hun hoede.
Door de oorlogsomstandigheden zagen zij zich evenwel verplicht zowel de St.-Jan Berchmansschool als de Sint-Jozefschool op te geven.
In de Vredestraat werd de heer Arthur Louis alsdan van onderwijzer tot schoolhoofd bevorderd, maar in de volksmond zou de onderwijsinrichting nog lange jaren 'Broederschool' heten.'

(Hendrik Diddens in 'Mijn kinderjaren in de Hanswijkenhoek')

'1905: Kanunnik Loncin, secretaris van het Aartsbisdom Mechelen, schenkt de grond om een jongensschool op te richten.
Het plan werd opgemaakt door stadsbouwmeester Van Boxmeer en werd aanbesteed voor de som van 24 000 fr. In dit gebouw werden 4 klassen voorzien, een galerij en een woning voor de concièrge.
Als bijzondere giften hiervoor dienen aangestipt: Juffrouw Bocklandts die 9000 fr. schonk, en de Dames van Coloma die 3000 fr. voor hun rekening namen.
Op 16 september 1906 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe jongensschool.
Met Pasen 1907 werd de Sint-Jozefschool in gebruik genomen.
Het waren 3 klassen en 2 afdelingen. Onderwijzers waren Broeder Edmond, Broeder Gommaris en Arthur Louis.'

(Staf van Goethem in ' St.Jozef Coloma - en Hanswijkenhoek 1896-1996)


(oude foto - herkomst onbekend - foto dateert van na 1909.
De school was het eerste gebouw in de Vredestraat. Op de achtergrond huizen van de Tervuursesteenweg. Merkwaardig: foto staat in spiegelbeeld...)

BeeldbankMechelen heeft hier foto's van geloof ik.
De foto die ik hierboven heb geplaatst staat inderdaad ook op de Beeldbank...
Bedankt voor de tip Peter!
Jan,ook je broer liep er school.
Juist! Hoe kan je het weten? ;-)
Mijn schoonvader ook ... ergens in de jaren '40. Hij herkende de foto's duidelijk.
Ikke oek, én men vier bruurs !
Dus: Peter, mocht jouw schoonvader nog ouwe klasfoto's hebben: je weet waar er mee naartoe! (of inscannen en doormailen naar bovenstaand mailadres...)
En, Jackie, jij en jouw vier broers zullen ook eens moeten kijken in vergeelde albums of schoendozen...
Bedankt voor de hulp!
Enne: speel de vraag door naar anderen!
@jans:op 9/1/07 komen de "Oldtimers" samen in zaal Broadway,Tervuursesteenweg 210,zal daar eens horen want veele van hun zijn daar naar school geweest.ALLE oudleerlingen zijn trouwens welkom.
Ik heb er ook mijn lagere school volbracht, maar ben in de loop der tijden jammer genoeg de oude foto's en helaas ook het contact met de klasgenoten kwijtgespeeld.
Mijn kleine knikkers liggen misschien nog altijd in de rooster voor de deuren van de hal.
Mijn herinneringen aan de school heb ik wél meegenomen.
Ik heb er in het turnzaaltje in 1973-1974 met de St. Jozefkring nog geturnd o.l.v. Louis Crol.
Ik heb er ook nog op de schoolbanken gezeten. Het is weliswaar nog niet zolang geleden als bij sommige andere bloggers maar toch, waar is de tijd? :-)
Bedankt Mecheleir om deze vraag op die bijeenkomst van de 'oldtimers' door te willen geven! (Ikvermoed dat deze groep mensen, oud-inwoners van Coloma, of den 'Hanswijkenhoek' zijn? Wie organiseert deze bijeenkomsten? Hoeveel old-timers komen hier zowat op af? En over welke generatie gaat dit hoofdzakelijk? ...)
Ik hoop op wat foto-oogst!
Enne, blijkbaar hebben toch een aantal bloggers enige connecties met deze school...
Vraag dat nog is na nieuwjaar. Ga morgen binnen.

Die spiegelfoto heb ik bij Willy Van de Vijver (stadarchief) onmiddelijke herkend. Heb die omgekeerd, sterk uitvergroot en bemerkt dat er een stort was waar vrouwen aan het zoeken waren en een beek, die nu ingebuisd is.

De 'stomme' fotograaf heeft de glasplaat gewoon verkeerd afgedrukt!
Evenwel begrijpelijk als je niet met wat je bezig zijt. 't Is hem vergeven.
Knappe vergroting hoor, in de juiste stand!
@jans;gewoonlijk zijn we met een 20tal inderdaad allemaal inwoners v/d hoek,de voorzitter is Louis(ni v/d USA)Van Ingelgem,zoon van den bakker geweest op de Tervuursestw,zelf heeft hij jaren een garage gehad(BP)op de steenweg .Bel me even op en ik geef u het adres en telefoon door.0476-489283
@jos: veel van de glasplaten zijn gespiegeld Jos. Gewoon een mailke naar de beeeldbank en ze draaien die wel om ...
Meestal staat het op de beeldbank zelfs vermeld dat de foto in spiegelbeeld staat. Maar als ze dat toch weten... waarom ze dan niet juist afdrukken..???
En gij geloofd dat....ik weet wel beter hoor. Beroepsgeheim noem ik dat, waarom zou anders die foto gespiegeld blijven staan in de beeldbank?
't Is lijk een negatiefje dat je per ongeluk omgedraaid belicht.
Maar, nee 'k mag dat niet zeggen waarom dat niet veranderd wordt in de collectie......
En doe ik mijn valies dicht, hopelijk tot halverwege december.....
Dag Peter en alle anderen.
en zeker Roger die me heel wat postkaarten bezorgde. Dank hoor.
En morgen staat deze oproep ook in Gazet Van Antwerpen...
Mooi hoe deze krant kort op de (Mechelse) bal speelt...
De 'Gazet van Mechelen' lijkt terug...
Bedankt Sven!
Graag gedaan hoor!

Dat is mijn job hé Jan. Je weet het, alle Mechelse tips welkom via e-mail op svh@concentra.be

Bellen kan uiteraard ook: 0479-97 20 90

Groetjes beste Bloggers!
Sven
Artikel GVA:
http://www.gva.be/Antwerpen...{0FBA047E-FC02-4E5B-85FD-BDFBB96D10AB}
Bedankt voor deze link Peter!
Hopelijk komen er toch wat reacties van oudleerlingen op de oproep...
jonges jonges,nog wa geduld tot na den 9januari 007.!
Ik wil graag iedereen al bedanken voor de reacties tot nu toe. Er is nog niet echt een vloedgolf binnengekomen, maar we blijven proberen. Elke foto is er één gewonnen. Bovendien wordt alles ingescand en krijgt iedereen al het materiaal ook opnieuw terug. Wij zullen alleen de ingescande materialen tentoonstellen met misschien nog oude schoolspullen.
Alle reacties blijven welkom!
...'t is een begin - hetloopt wel los!
Publiciteit is alvast gemaakt!
De zoektocht naar fotomateriaal is van start gegaan...
GOE NIEUWS !!De jos/enz maakt het redelijk hij ligt nog op intensive maar zit al recht en zijn mondje staat niet stil,alhoewel het nog wartaal is,vanwege de verdoving.Maar het gaat de goede kant op,ook voor zijn echtgenote (tante Paula) is er licht aan het einde van de tunnnel.
laat ons duimen voor uw broer, 'Mecheleir'! Maak hem binnenkort maar de groeten over!
Goe bezig mannen !
Hopelijk wil de directie de foto's ook delen via internet.
Als oud leerling zou ik toch graag mijn klasfoto's van toen, die ik kwijt ben, terugzien.
Ik herinner mij nog dat achteraan de koer een muur stond, met achteraan rechts een soort afgebakene hoek.
@ jan goovaerts : De directie kan ze bijv sturen naar Mechelen Mapt en er direct een nieuwe rubriek van maken.
De Vredestraat was toch een onderdeel van het SintRomboutscollege, niet ? Hier was toch een lagere school gevestigd die gelinkt was aan het College, dacht ik. Ik heb de eerste 4 schooljaren van het Lager Onderwijs nog gedaan in het Olivetenhof. En dat was een onderdeel van het College !
Bestaan daar ook nog foto's van ? Ik heb nog de schoolfotos van de eerste 3 leerjaren onder Dhr Van den Eynde, Schroons en Van Cauwenberg. Van het 4e leerjaar olv dhr Verbeeck heb ik geen foto...
Correctie gimyko: Sint-Jozef-Coloma, Vredestraat, is nooit een onderdeel geweest van het Sint-Romboutscollege, maar was een autonome school...
Sinds ook al weer heel wat jaren, vormt ze samen met de vroegere meisjesschool in het 'Colomabos', de Basisschool Sint-Jozef-Coloma...
@ jans : Sorry, ik ben inderdaad mis. Nog es effe op Google Maps gekeken. Ik vergiste mij met de Veldenstraat (Zijstraat van de Brusselse Steenweg)

Excuseer,
Ik was abuus,
Neem het me niet kwalijk
Je m'excuse...
Vredestraat gevonden (Google Maps) - Zoals ik dacht : Colomaparochie tussen Tervuursesteenweg en Kruisveldstraat. Straat vlak tegenover Tandarts Piessens (Mijn Tandarts).
Ik moet dringend nog eens in Coloma komen - Ben er veel te lang weg...
Is er nog wat te beleven in Coloma ?
Weeral spam ? ^
Da's regelmatig Gil...
Maar die kan jij, als blogger, wél wegklikken - zoals ik nu net ook deed met deze twee spamberichten...
Dank voor de inlichting Jan ... Ik vermoed dat jij je vandaag naar Posse-Leest begeeft ... veel plezier gewenst.
Jongens jongens, wat beleefde ik daar een mooie tijd. Blog toevallig gevonden. Ik blijf hem zeker bezoeken!
(oud-leerling 1967-1973)
Georges Lheureux??
Da's geleden van de lagere school dat we mekaar nog zagen denk ik...
Ooit zaten we samen op de zelfde schoolbanken in de Vredestraat!
Jouw naam deed dadelijk een belletje rinkelen!
Waarvoor een blog niet goed is! ;-)
(jans op deze blog is Jan Smets...)