MECINA

met categorie:  
Mecina (Mechelse Ciné Amateurs) werd door verschillende amateur-smalfilmers (dubbel 8mm) in 1949 opgericht. De bezielers van het eerste uur waren: Gaston De Lafonteyne (Directeur Ingenieur van het toenmalige N.I.R.), Louis Van Belleghem van de bekende maar inmiddels verdwenen kledingzaak/atelier op de hoek van de Korenmarkt en de Guldenstraat, Frans Van Camp, Van Ausloos, de fotograaf Van Ursel uit de Egmontstraat, Frans Van Vaerenbergh van de kledingzaak "Londen House" in de Bruul.
De vergaderingen gingen steeds op donderdagavond door in een achterbouw van Notaris Lejeune in de Ziekeliedenstraat.

Het duurde niet lang voor andere smalfilmers tot de club toetraden, waaronder bakker Traen uit de Guldenstraat, Kleermaker Tony Pijpers, Victor Van Giesbergen (de bekende reclameschilder van cinemapanelen), Paul Schockaert van de kaashandel op de IJzerenleen, Tony Hermans van de toenmalige DKW garage vlak over Lamot in de Adegemstraat, Maurice Boneyns, de kunstschilder Gust Dierckx, Veruyck(?) ook een zee'r goed filmer, de glazenmaker Louis Kocken, mijn vader Corneel Kokken die er bijna 2 decennia penningmeester was en nog vele anderen waarvan ik mettertijd de namen vergeten ben. Jackie, "de echte Mecheleir" vervoegde in de jaren 60 ook de rangen.
Omdat het zaaltje van Notaris Lejeune veel te klein werd, werd midden in de eerste helft van de jaren 50 uitgekeken naar een ruimere locatie. Die werd gevonden in de Begijnenstraat in een eigendom van Maria Voet. Zij was eigenares van een groot autoboxencomplex dat van in de Begijnenstraat tot op de Melaan reikte. Dit complex werd later afgebroken en heeft ondertussen plaats gemaakt voor de burelen van de Volksmacht aan de Lindenpoort.
 Corneel Kokken, penningmeester, Voorzitter Gaston De Lafonteyne en Frans Van Camp, secretaris

20- jarig bestaan in 1970. Van l. naar r. Corneel Kokken, penningmeester, Gaston De Lafonteyne, voorzitter en Frans Van Camp, secretaris.

Mecina kon een zaal huren aan de straatkant van de Begijnenstraat en een binnenhuisarchitect die ook lid was, tekende de plannen voor een gezellige ontmoetingsruimte, met een mooie toog en een zo goed als geluidsdichte en ruime projectiekamer.
Alle filmgenres kwamen er aan bod en het was toen meestal nog "stomme" film alhoewel sommigen het in de jaren 50 toch al presteerden om met behulp van een bandopnemer hun films van muziek of commentaar te voorzien. Sommigen slaagden er zelfs in om op die manier hun films bijna feilloos te synchroniseren.
Mecina was in de provincie een begrip geworden en ontving dikwijls andere clubs. Wat mij hiervan het best bijgebleven is, waren de kluchtfilms van de Antwerpenaars Wouters en Wuyts. (schoonvader en schoonzoon). Wuyts was een filmkrak en zijn naam verscheen trouwens regelmatig in de eindgeneriek van één of ander TV programma. Die twee waren als filmduo geweldig en moesten niet onderdoen voor Laurel en Hardy.
De filmavonden werden behalve door de eigen leden of leden van andere clubs ook door veel sympathisanten bijgewoond zodat de zaal soms te klein was.
Een van de regelmatige buitensteedse bezoekers was dhr Lorridon, vader van de bekende basketter John Lorridon en grootvader van de huidige Lorridon.
1956 Aankomst fimrally te Zoersel. Vooraan Corneel Kokken, staande Paul Schockaert en Tony Hermans. Zittend Louis Kocken.
Flmrally Zoersel 1956. Vooraan Corneel Kokken, staande Paul Schockaert en Tony Hermans. Zittend Louis Kocken.

Vanaf midden jaren 50 organiseerde Mecina jaarlijks een filmrally. Deze gebeurde met de auto en voor het vertrek kreeg elke deelnemer een omslag waarin de opdracht stond die onderweg diende uitgevoerd te worden (lees: bepaalde onderwerpen filmen). Op een bepaalde plaats kwam men dan samen waar daarna dan lekker gegeten werd.
Trouwens, de leden lieten het niet aan hun hartje komen want er was ook een jaarlijks banket en na de vergaderingen werd steeds een afzakker genomen. Aanvankelijk was dat in "De Groene Lantaarn", daarna bij "Zwètte Maria" op de Grote Markt en nadien in "De Pelgrim" bij Jenny.
In samenwerking met kaashandel Schockaert en met de wijnen van "La Bonne Cave" van Louis van Breedam (baas van de brouwerij het Anker) werd een kaas en wijnavond georganiseerd enz...
Regelmatig werd er ook uitstappen gedaan. Van wat ik mij nog herinner: eerste helft jaren 50, een lange wandeling op de Kalmthoutse heide en in 1959 werd er er een week-end gekampeerd aan het Zilvermeer te Mol.
Tijdens de vergaderingen in het clublokaal was er zelfs een heuse "garçon" aanwezig, compleet met witte jas en gouden epauletten. Die taak werd waargenomen door Hubert Desmedt, een werknemer van het Arsenaal die, wegens zekere gelijkenissen met de Franse filmacteur, dan ook de bijnaam "Fernandel" kreeg.
Mettertijd werd de club professioneler en deed de 16mm film zijn intrede.
De bezielers van het eerste uur vielen één na één weg en de fakkel werd overgenomen door Herman Boneyns, eveneens een zeer begenadigd filmer.
En vanaf hier zal de "echte Mecheleir" wellicht verder willen aanvullen....

Schitterend stukje geschiedenis heb je hier gebracht Roger!
Het kan niet anders dan dat Jackie Maes, 'den echte Mecheleir' hier nog een stukje aan zal breien...
Ik wacht benieuwd...
Jadei jonges na hedde wa begonne,da kankikke ne boek over schreive.Maar eerst en vooral de eerste steen van Mecina werd gelegd in 1949 ! Want in 1974 hebbe we ons Zilvere jubileum gevierd.Toen heb ik als secretaris een boekje gemaakt over 25jaar Mecina.Als Roger dat niet mocht bezitten:ik heb er nog ééntje over.Daar staat ook een voorwoord in van De Lafonteyne én van Frans Van Camp. Historisch overzicht door F.Ceulemans.Een voorbeel:Vergadering van 20 November 1949 in de bovenzaal "De Groene Lantaarne".de eerste wedstijd werd gewonnen door Van Ausloos,met 18 punten op 20,met een SPEELFILM!! namelijk "Zaken zijn Zaken". En zo kunnen we uuuuren doorgaan. Zal nogwel eens wat opzoeken. Slaapwel nu.
Mea culpa Jackie, ik dacht aanvankelijk ook dat het 1949 was, maar ik heb me laten (mis)leiden door een krantenbericht van januari 1970 n.a.v. de 20e verjaardag . Ik heb het inmiddels aangepast. Het is jammer te moeten vaststellen dat nagenoeg alle mensen van toen inmiddels tot de geschiedenis behoren, met Van Ausloos en Louis Van Belleghem die als eersten zijn heengegaan....
Jackie jongen , wil je ook eens in je pampieren opzoeken wat onze Jan allemaal voor Mecina heeft gedaan....
neem desnoods contact op met Fernand die heeft heeft alle documenten van onze jan in bewaring.Als ik me niet vergis heeft onze Jan de volledige ombouw in de Hamerstraat uitgetekende en geleid.Zat die ook niet in het bestuur?

E-mail: fernand.maes@pandora.be

En nu...valies gaan pakken jos!
Zeg, een vraagje, hebben jullie ook geen ex-chemie leerkracht van het Atheneum Lier in jullie rangen ? Een zekere Buekenhout ? Dat is allicht een ex-leerkracht van mij. En verder hebben jullie ook iemand in jullie rangen die met een compilatie over Van Gogh rond trekt ... Maar ook daar ontgaat me nu alweer de naam (FOEI mij).
Robert Buekenhoudt, inderdaad, nu penningmeester van de club, en Bert Vanhoorenbeeck, PR; toffe vriendenkring trouwens, die Mecina-mannen....
Ha ... De Beuk, zoals we die toen noemde. Zeer goede leerkracht, was al met computer bezig in 87, Rutherford verstrooiing op een Apple IIc, nie slecht nie slecht is me nog altijd bijgebleven ... Bijkans 20 jaar geleden.

Doe Bert VHB een keer de groeten van mij ? Van hem heb ik geleerd hoe je een filmdoek maakt met een laken !
:-)
wel, elke donderdagavond komen de mannen (en vrouwen) van Mecina samen, films bekijken, beoordelen, en veel meer. ik ga er regelmatig naartoe, alhoewel ik zelf geen aktieve filmer ben. Van Peter "wie" doe ik Bert VH de groeten?
Josvandenhoek:ik wacht op verdere gegevens.Maar vondt bij wel,in het jaarverslag van 1974,terug de dag dat onze Jan voor de eerstemaal een film projecteerde in MECINA als GAST.Namelijk op 7 maart 1974 vertonde hij een film over Auvergne.
Hey,Bloggers en Flickers op GROOT SCHERM !!!
Dank zij MECINA kunnen we eindelijk onze Mechelse filmpjes bekijken in het lokaal van MECINA,O.L.Vrouwstraat 58.Op donderdag 18 januari 2007!!Men zegge het voort.
Gracias ... !
Ik noteer de datum Mecheleir/Jackie!
Hoe laat? Hoeveel volk kan er binnen...? Wie kan/mag komen?
@jans:deuren 19u30,start 20u. Er kan ongeveer een 50man zitten.Er komen natuurlijk ook leden van MECINA én alle bloggers én Flickers zijn welkom.
Programma:1-Welkom in Mechelen(11min).2-Bart Somers "oep z'n Mechels)(3min)-3-Torenbeklimming(10min)
4-Margeriet Verhuist+Inhuldiging(15min)
5-Plezante Wandeling(15min) PAUZE.
6-Help den Toren staat in Brand.(25min)
7-Bloggers oep de velou(4min).8-Flickerdag(19min)
THE END.
OK, genoteerd!
Ik zette het voor jou nog eens extra in de verf Jackie, door er een aparte topic van te maken...
Bedankt Jan,nen echte zalt au loene.

Hallo Roger,

weet je misschien in welke straat Victor Van Giesbergen z'n atelier had? En in welke tijd moet ik die kerel situeren? Leeft hij nog etc?.. 

@GOVERT:Victor zijn atelier was op de Leermarkt.En spijtig genoeg is hij reeds overleden,Victor was mijn beste medewerker(op film gebied) wij werkten onderhanden samen met het maken van de 16mm film "Help den Toren staat in brand" 1972-1974.

@  Roger Kokken

De man die ge helemaal bovenaan deze topic bedoeld met (?) is:

GUSTAAF VERHUYCK  (Stafke) wonende aan de Leuvensesteenweg en vriend

van LOUIS KOCKEN.

 

In "mijnen tijd" woonde hij (geloof ik) in de Lange Schipstraat en indien Alzheimer nog niet helemaal heeft toegeslagen dacht ik dat hij een zoon had die Christian heette.

Roger, wat me bijzonder plezier doet is dat zo'n blogartikel na enkele jaren nog zo actief kan zijn. Reeds meer dan 3000 lezers wil toch wel wat zeggen. Zou het veel moeite zijn om de originele foto's nog eens op te laden, want die zie ik niet meer. Bedankt..

Ik zal ze eens terug boven water  halen maar ik moet ze eerst terugvinden... 

@ rvp: ik heb de foto terug opgevist

van links naar rechts: Corneel Kokken (penningmeester), Gaston Delafonteyne (voorzitter), Frans Van Camp (secretaris)

foto genomen in januari 1970 n.a.v. het 20 jaar bestaan van Mecina (gesticht eind 1949)