'...dien sublieme titan'

met categorie:  
'Onze' toren - gedrenkt in chauvinisme... - neergeschreven trots...


(foto:Jan Smets)

'Het schoonste punt der aarde is de
Grote Markt te Mechelen, als de
schemering gulden achter dien
sublieme titan staat'

(Felix Timmermans)

''t Eerste dat ge nodig hebt voor een goede beiaard, dat is een toren,
Best een toren lijk die van Mechelen, geen flauw pitsig spitsje
van een toren lijk die van Antwerpen,
maar zo een machtige schoft lijk een zwaar, hoog
man met brede schouders die door de avond
naar huis gaat.'

(E.P.Fleerackers)


(foto:Jan Smets)

'Cette tour de Saint-Rombout
Se dressant dans la plaine flamande
comme un flambeau!'

(Emile Verhaeren)

(foto:Jan Smets


...en er is nog meer...
fierheid in dichtvorm gegoten...


'I hou van Mechelen om haar toren, haar juwelige huizen, om haar Dijle, om haar mooie boutjeskant, om haar verzorgde meubelen, om...haar bloemkolen en asperges...
Haar toren, het is geen toren... Hij fonteint niet op, dwars door de wolken de hemel in, lijk die van Antwerpen, hij hangt de dandy of nieuwe rijke niet uit,lijk die van Brussel, hij schreit niet lijk die van Brugge, maar hij staat daar, lijk een rots, uit graniet gehouwen. Hij staat daar, onroerbaar, onwrikbaar, groot en zwaar. Hij zegt: "Wees man!"'

(Robert van Passen)


(foto:Jan Smets)

'Daar rijst voor mijn oog, in het verre land,
een reus van graniet, op de Dijlekant;
hij steekt er vol trotsheid zijn ruigen kop
omhoog, met een krone van eeuwen
d'r op.
Hij schijnt er een schildwacht die overbleef,
te log en te loom en tot steen versteef,
en immer nog roerloos, moede en mat
Doch trouwevast, waakt op zijn
Bisschopsstad.
Nu dreunend, dan suizende galmt zijn
lied,
Zijn weerga en vindt gij in Vlaanderen
niet...'

(J.Muyldermans)

'De Sint-Romboutstoren is HET MEESTERWERK van de Brabantse torenbouw,
waarin het gotische principe van de oplossing der massa in haar actieve bestanddelen, zijn hoogste triomf viert.'

(J.De Keyzer - F.J.De Waele)

'...'t is misschien wel de mooiste gotische torenromp ter wereld.'

(Prof.Dr.ir.Stan Leurs)

'Noordwaart van Leuven, daar ligt Mechelen, en daar rijst onze reuzetoren, waarin Vlaanderens hertstocht, zijn torenbouwers, zijn hoogtepunt bereikt.
Alle oude gebouwen, lakenhal en gildehuizen hebben een uitgesproken Vlaams karakter... (...)
Mechelen biedt een rijke garve eenvoudige, strenge, stemmige architectuur: bruggen, poortjes, straatjes en steegjes, hoekjes met de stille vloed van de Dijle, innig verbonden.
Heeft men echter , waar men ook sta, de toren van de kathedraal in 't oog gevat, dan verdwijnen huizen en straten en de kathedraal zelf.
De toren staat zo machtig in de ruimte, dat hij ze heel beheerst.
Hij is zo gevaartig en zo rijzig, zo naakt met alle zwaartemacht,een omhoogwillen en streven.
Deze toren 'toren', hij rijst, hij doet niets anders: massa's stapelen op massa's, al zijn lijnen in de hoogte uitrekken, ze immer hoger in immer opnieuw spanen opbeuren en uitlopen, immer opnieuw rijzen en reiken, krachtbundels opstuwen en onverminderd bewaren.'

(Cyriel Verschaeve)

'Indrukwekkend heft de toren
in het stille avonduur
Zijn geweldige gedaante
als een waakgeest, stoer en stuur

Luide galmt het lied der klokken
Als een openbaring rond
In betoverende sprake
uit den lofgewijden mond.

Helder klaatren vreugdeklokjes
Tintlend door de wijdte heen,
Innig suizen weemoedstonen
Zacht verklinkend achtereen

En de speler in de hoogte
Wordt somwijlen dan voor hem
Die daar ingetogen luister
Enkel geest en enkel stem...'

(anoniem)

'Gegroet o toren, Mech'lens hart
Gij spreekt mijn taal in vreugd en smart!
Gij zijt ons 'stem, onz'ziel, ons volk!
Blijf eeuwen nog onz'fiere tolk!
Spreek voort uw taal en vreugd en smart!
Gegroet o toren, Mechlens hart!

(Jozef van Balberghe)


Indrukwekkend staat de toren
Stoer en trouwig op de wacht.
Bij de stille huizen zingend,
Godsspraak zendend in den nacht.'

(Siska Van Daelen)

'Gij staat daar als een reus
Zo groots, zo machtig,
Verheft uw stoere kruin
zo hoog, zo prachtig
boven alle torens uit
van Mechelen, de oude std
die prat gaat op haar
middeleeuwse schat.

Wanneer de zon ter kimme neigt
en stil ten onder gaat,
de volle ronde maan
ons toont haar vaal gelaat,
dan klampt zich vast aan uwe flanken
die rosse maneschijn
zij kleurt en warmt uw kille lichaam
o God! en waar festijn.'

(Marc Van Bets)

En nu...
de 'horleuge'...
Laat ons maar even chauvinistisch zijn als al de vorige schrijvers... ;-)

I like die quote van Felix Timmermans. Heb hem meteen doorgestuurd naar mijn broer die in Lier woont.
Die toren blijft imposant! Pracht plaat, Jan!
Zitten jullie nog in de race...voor de klok?
Ik ben benieuwd!
Jawel Irma: de tweede ronde komt er aan!
We gaan in de provincie Antwerpen in het strijdperk met Duffel, die de 'ouwe cinema Plaza' willen doen herleven...
Mark Uytterhoeven en Roos Van Acker hebben het peterschap voor dit project willen aanvaarden.
Tof dat jij vanuit Nederland onze monumentenstrijd opvolgt! Duim voor ons hé Irma!
Zal ik zeker doen...dan heeft het tot nu toe toch al geholpen...dat duimen van mij vanaf 30 september ;-)
Houd je me op de hoogte, Jan?
Als de tweede ronde komt doen we zeker mee.Proficiat voor zoveel geestrift Jan.
Peter: het citaat van Timmermans komt uit diens boek 'Naar waar de appelsienen groeien'.
De uitspraak komt uit de mond van een fictieve Engelsman, die de ganse wereld heeft rondgereisd, maar verbluft stond van de Mechelse Grote Markt en de Sint-Romboutstoren...
Mooi toch dat de grote Lierenaar Fé, deze regels neerpende over een naburige stad...
Ij denk dat ik het citaat van Fleerackers over die mannelijke toren ga gebruiken in de heruitgave van mijn boek "Mechelen, kunst van de middeleeuwen tot heden". In de eerste uitgave snoefde ik al eens over die stoere St.Rombouts en dat tegenover de dat vrouwelijke trekjes van de alom geprezen OLVr toren. Maar dit citaat is een prachtig steuntje in de rug. Ik zal wel eens zien hoe ik dat in de tekst verwerk... Ik heb al een idee sè
En wie is die EP Fleerackers dan wel Jans?
Ik zie hem al door den avond naar huis gaan ... onzen toren, als breedgeschouderde bonkige man, als door Permeke gezet ...
echte mooie foto,Jan.
@ Rudi: wie E.P.Fleerackers was weet ik niet - ik haalde het citaat uit het boek van Frans Vermoortel: 'Mechelen, Sint-Romboutstoren en zijn beiaarden'.
Het stukje poëzie stond in Fleerackers 'Opinies van Proke Plebs'; maar vraag me aub niet méér, want ik blijf het antwoord schuldig...
Maar ik vond het wel een mooi stukje...
Dat wel.
Emiel Fleerackers
S.J., 1877-1948, Vlaamse Jezuiet, schreef eenvoudige, humoristische en schilderachtige prozastukjes, alsook geestige gedichtjes.

Emiel Fleerackers werd geboren te Turnhout op 17 april 1877.
Na de klassieke humaniora trad hij in 1899 te Aarlen binnen in de "Societeit van Jezus" (Jezuietenorde). In 1904 werd hij surveillant en leraar Nederlands in het college te Aalst. Tijdens die periode schreef en publiceerde hij reeds verzen. Van 1908 tot 1910 was hij klastitularis in het college te Turnhout.
In 1910 verscheen als feuilleton in het weekblad "De Kempenaar" de eerste versie van "Reineke Vos in de Kempen".
Van 1910 tot 1914 studeerde hij te Dublin (Ierland) theologie. Hij werd er priester gewijd op 27 juli 1913. Tijdens het begin van de eerste wereldoorlog (1914-1915) verbleef hij in Nederland.
Ondertussen was hij medewerker geworden van "De Bode van het Heilig Hart", waarin hij zijn hele leven lang zou blijven publiceren en waarin het meeste van zijn werk verscheen.
Hij werd terug leraar te Turnhout, later te Antwerpen. Op het einde van zijn leven verhuisde hij opnieuw naar zijn geboortestad, waar hij op 1 juli 1948 overleed.

Naast zijn ontelbare gedichten en verhalen schreef Emiel Fleerackers nog toneelstukken, stelde hij schoolboeken samen en vertaalde hij anderstalig werk.
Het thans bijna vergeten oeuvre van deze fijnzinnige humoristische moralist was indertijd zeer populair bij het katholieke Vlaamse lezerspubliek.

Bibliografie

Reineke Vos in de Kempen (1910)
Kijkkast (1922)
Opinies van Proke Plebs (1925)
Uit de oude speeldoos (1926)
Kronijken (1926)
Voor de priesters. Sacerdos Christi patientis imago (1928)
Luther in de buurt (1928)
Baveloo-Boetjes (1933)
Proke vertelt (1934)
Brieven van nonkel pastoor (1935)
Heiruiker (1935)
Stille mensen (1935)
De verhandeling (1940)
Reyneke Vos in de Kempen (1942)
Stijlleer en opstel (z.j.)
Algemene stijlleer (z.j)
Rhetoriek (1946)
Humor en hart (bloemlezing, 1977)
Verzameld werk (z.j)
merciekes Germaine
Ik vind dat niks overdreven! Toen ik nog niet in Mechelen woonde maar nog af en toe een weekend naar hier treinde kreeg ik na die saaie reis meteen een grote glimlach op mijn gezicht van zodra de St. Romboutstoren in zicht was!
Ik ben geen "Mecheles", maar qua fierheid moet zeker en vast niet onderdoen!