Den Halsdoek

met categorie:  
Pelikaanstraatje
(c) Jan Smets - Pelikaanstraatje

Kent U het Wollebrandstraatje in de Mechelse binnenstad ? Al eens gewandeld door het Pelikaanstraatje ?

Beiden zijn zijstraatjes van de Befferstraat en eigenlijk waren ze vroeger met elkaar verbonden tot een steegje achter de Befferstraat die men de Halsdoek noemde.

De kans is erg klein dat u er gewandeld hebt, want het Wollebrandstraatje - naast de begrafenisondernemer in de Befferstraat - is afgesloten voor het publiek door een garagepoort, terwijl het Pelikaanstraatje - naast boekhandel Salvator - dood loopt.

Het Wollebrandstraatje heeft vroeger nog andere namen gehad 'Batenstraatje' of 'BatenBorchstraatje', 'Ytegmeestraatje' of 'Molemansstraatje', maar sinds 1854 is het resterende steegje ingelijfd bij het Klein Seminarie.

Weet iemand meer over deze straatjes ?
Wat blijft er nog over van het niet meer bereikbare Wollebrandstraatje ?

(bron: Bouwen door de Eeuwen heen in Vlaanderen, deel 9n)
(bron: Gids voor oud en groot Mechelen, Marcel Kocken, De Vries, Antwerpen-Rotterdam, 1989)


In 1269 werd het Pelikaanstraatje nog Berclemstrate genoemd (kan men in oude akten lezen).
In de 'Impostenboeken' van 1544 en 1578 staat dan voor het eerst: 'Pellicaenstraetken'; maar in dit van 1599 is 'Halsdoek' geschreven, en door die benaming was het Wollebrantstraatje mee bedoeld.
Immers, beide straatjes hadden hun ingang in de Befferstraat, en kwamen samen achter de huizen nr.5 tot 17.
Zij maakten alzo wezenlijk maar één straat uit.
Sedert de 17de eeuw is de naam Pelikaenstraetje alleen in gebruik.
Er was nog een watergang die van het verenigingspunt der beide straatjes tot aan de Melaan leidde. Deze gang werd in 1851 vernietigd bij toelating van het stadsbestuur.
Het Wollebrantstraatje noemde oorspronkelijk Baten-of Batenbochstrate naar de familie Baten of Batenborch, wier woning gelegen was op de hoek rechts als men het straatje uitgaat.
(nadien noemde het ook nog Ytegheemstraetken en Mollemansstraetken)
(info gehaald uit 'Namen der straten van Mechelen' (Van Caster)
Jan ,ik heb van die straatjes nooit van gehoord,mischien heb ik daar wel doorgelopen in mijn kinderjaren,want wij hebben door straatjes gelopen en gespeeld zonder de namen te kennen.
Het is het openbaar-toilet tijdens evenementen en weekends.
Wat weeral maar bewijst dat er te weinig openbare toiletten zijn ...
(zie ook huidige Minderbroedersgang)
Ach Peter, zet overal pissijnen zoals vroeger, ne zatlap of nen andere interessante zeikt toch waar het hem het best uitkomt...
Ik heb mij altijd afgevraagd of er ooit toelating gegeven is om van het Wollebrandstraatje een garage te maken. Het straatnaambordje hangt er toch nog …
ja, borden genoeg in Mechelen