Jan Kadodder

met categorie:  
Mechelaars hebben zeker al horen spreken van de Kadodderstraat, maar of ze ook weten waar die ergens is ?? De straat dankt haar naam aan Jan Kadodder, een stoere boerenzoon die in de 17e eeuw in St. Katelijne Waver woonde. Volgens Kanunnik Willem-Jan De Bury ( Guillielmus Burius -1618-1700- ) heette Jan Kadodder in feite Jan Van den Eynde, maar in de archieven werd niemand met die naam terug gevonden.
De beeldengroep
Foto Roger Kokken
De periode waarin Jan Kadodder leefde werd gekenschetst door woelige politieke strubbelingen waaraan in 1648 met de vrede van Münster een einde kwam. Dit verdrag maakte een einde aan twee oorlogen: de tachtigjarige oorlog tussen de opstandelingen in de Nederlanden en Spanje en de dertigjarige oorlog tussen een groot aantal Europese landen.
Na het beëindigen van de vijandelijkheden zwierven nog bendes huurlingen in onze contreien rond en om in hun levensonderhoud te voorzien onderhielden die strooptochten bij de plaatselijke boeren. Eén van die roversbenden werd geleid door Kolonel Clinchamps die het voetvolk van Lorreinen leidde en de boeren rond Mechelen bestal en brandschatte. Nadat voor de zoveelste keer een boer zich had beklaagd dat zijn vee was gestolen of afgemaakt, besloot Jan Kadodder hiertegen in opstand te komen en kon hij een handvol boeren overtuigen om Clinchamps te bestrijden. De bewapening van zijn boerenmilitie bestond echter slechts uit pieken, rieken, houwelen en bijlen en bijgevolg waren zij niet opgewassen tegen de manschappen van Clinchamps. Aan de oevers van de Pasbeek (de huidige Vrouwvliet) werden ze onder musketvuur genomen en vielen de eerste gewonden. Jan's "leger" koos het hazenpad en liet hun hoofdman in de steek. Om het vege lijf te redden, vluchtte Kadodder, achtervolgd door de mannen van Clinchamps, naar de Nekkerspoel. Volgens een ordonnantie uit 1556 moesten de boeren van Nekkerspoel hun mest buiten de stad op hopen storten en om te ontsnappen aan zijn belagers, verschool Jan zich onder één van die mesthopen. Jan Kadodder overleed in 1651.

In de Kadodderstraat (in de omgeving van Montreal) werd op 11 september 1998 de beeldengroep "Kadodder en zijn Maats" ingehuldigd. De beeldengroep werd gemaakt door de beeldhouwer Karel Sterckx en de kunstenaar vertrouwde me ooit toe dat de gezichten van de "maats" gebeeldhouwd werden naar echte bewoners uit de wijk.
Aan de achterzijde van het beeld ontwaart men Jan Kadodder, die zijn hoofd uit de mesthoop steekt.
Jan Kadodder onder de mesthoop
Foto Roger Kokken

Marc Van den Eynde gaf in 2000 een door hem getekend stripverhaal over Jan Kadodder uit.Bedankt voor dit mooie, historische verhaal Roger!
Ik heb pas de kans gehad (met nog een aantal andere tekenaars) om te mogen meewerken aan een stripverhaal met legendes en verhalen over Aarschot.
Elke tekenaar werkte op enkele pagina's een ander verhaal uit. Het boekje is pas verschenen, en werd vorige week voorgesteld op de stripbeurs in diezelfde stad.
Met een andere tekenaar aan de praat geraakt, en m'n wens uitgesproken dat zoiets ook tof zou zijn om te realiseren in Mechelen...
Ik denk dat ik hier en daar nog eens een visje moet uitwerpen...
Misschien komt het er dan ooit wel van...
Wie weet...
Zo'n verhaal als dit van Jan Kadodder zou perfekt passen in zo'n strip!
...
Jan, over Jan Kadodder is in 2000 reeds een strip verschenen van de hand van Marc Van den Eynde en ze werd geloof ik in eigen beheer uitgegeven. De auteur voegde er ook nog enkele pagina's aan toe met foto's en de beschrijving van een schilderij dat Jan Verhoeven van Jan Kadodder maakte en dat in het Busleydenmuseum te bezichtigen is.
Hartelijk dank voor dit enorm interessante artikeltje, Roger.... goed gedocumenteerd en heel erg boeiende en vooral leerrijk !

Jan Kadodder: in grote lijnen kende ik min of meer het verhaal wel, maar nu isme toch weer veel veel duidelijker geworden ;-)
het zal wel door uw connectie met een wandelclub uit Katelijne zijn vermoed ik Markec, daar hebt ge de klepel al is horen luiden ;-)
Marc VC: uiteraard ken ik die connectie, maar serieus ook het verhaal achter Jan Kadodder was mij NIET geheel onbekend.
Markec heeft wellicht de klok horen luiden... :-)
Inderdaad, Roger, en ik weet de klepel zelfs hangen ;-)
Maar dankzij jou ken ik nu veel meer details....
van klokken klepels kadodders onderdrukking en mesthopen,
mede door roger is de geschiedenis
eer aangedaan
Dina, de echtgenote van de beeldhouwer Karel Sterckx??
Tja Roger, dat zijn zo van die verhalen die meestal in de vergeethoek geraken.
Tof van dat hier eens uit de doeken te doen. En...al goed dat een blog geen geuren, verspreid.............
@Jos... ja ik ga akkoord zenne! Ben dan ook blij dat de Roger dit hier gepost heeft.. superinteressant ;-)

En inderdaad: goed van de 'afwezigheid' van die geur :-D

Zo zie je maar Roger. De geschiedenis herhaald zich. Met heel veel aandacht heb ik in de gazet het verhaal gelezen over de oprichting van één BIN ( burgerwacht ) in de Lievekensbossen. Is de kanker al zover uitgezaaid in die anders " toen " zo vredevolle buurt. 

Ja... het Schengenakkoord was weer een hele verrijking .....  Een paar maanden geleden stond een van de campings te Schiplaken afgeladen vol met Oost-Europeanen en toevallig steeg toen ook het aantal inbraken.  Maar zoals gezegd, dat zal wel toeval geweest zijn...........

Pas ontdekt www.jankadodderspreekt.be  Een nieuwe politieke blog uit Sint-Katelijne-Waver. Een eigenzinnige kijk op de lokale politiek .

op de wijk kadodders had mijn grootvader vlak naast de vijver van Montreal, een grote boomgaard en een grote moestuin, nu de prinsenstraat en co.

mijn moeder vertelde honderduit over de deugnietreij die zij en haar companen daar tussen de twee wereldoorlogen hebben uitgespookt 

plezant om te weten waarom de kadodders kadodders heet

 

 

@ Malenie :

Vertel eens wat meer over die deugnieterijen !

:-)