Mechelen gaat terug naar school...

met categorie:  
rugzak
Morgen, aan menig schoolpoort: hier en daar wat huilende kindjes die voor het eerst naar school gaan, met moeders die hen pogen te troosten, juffen die de kindjes prima opvangen waarna zal blijken dat 'alles toch wel weer goed komt'.

Kinderen die voor het eerst naar het eerste studiejaar mogen; naar "de grote school', en dan de grote jongens en meisjes die naar het secundair mogen... En natuurlijk ook zij, groot en klein, die weer een klas(je) hoger mogen...

Op menig speelplaats wordt morgen honderduit gekletst over de toffe zomervakantie en het wordt wellicht een vrolijk weerzien met de vrienden en vriendinnen op school en ook zullen weer vele nieuwe geizchten verwelkomd worden...

Ja, morgen is het 1 september, dus... terug naar school!
Voor de leerlingen en leerkrachten is het 'schoon leven' dus voorbij, en de ene zal dat al wat erger vinden dan de andere...

boekentas
Vanaf morgen wordt het dan in menig gezin ook weer een beetje rustiger in huis - of net niet? Het wordt alleszins een andere drukte, of op andere momenten... Ook dàt zal weer even wennen zijn...

Voor ouders helaas toch weer even dure tijden, zeker de eerste schoolweken, als vanalles moet worden aangekocht. Gelukkig is men dààr op bestuursniveau alvast iets aan aan het doen...

Iedereen weer naar school morgen betekent ook, alertheid gevraagd van én voor de zwakke weggebruikers. Tussen acht en halfnegen, en tussen drie en halfvijf zijn er weer heel wat kinderen op de weg te voet en per fiets. Het zal voor alle weggebruikers weer even wennen worden. De politie zal naar goede gewoonte wellicht een oogje in het zeil houden en alles in goede banen leiden.

Morgen beginnen we er dus weer aan. Een nieuw schooljaar. Starten met een propere lei en vol goede voornemens. De batterijen zouden nu toch opgeladen moeten zijn voor zowel leerlingen als leerkrachten!

Aan alle leerlingen en leerkrachten, maar ook aan de papa's en mama's: een fijne, vlotte start met de eerste schooldag!

Enne... doe dat goed he !

Ha! Eindelijk eens niet op 1 september naar school moeten :p
Lekker lachen me de kleine broertjes en zusjes die naar school moeten of althans zo beslist mijn slecht karakter hierover :p
1 september: daar gaan we wéér...
als vader ben ik het nu al wel jaren gewoon...
M'n jongste dochter volgt nog middelbaar onderwijs, en de oudste krijgt nog 14 dagen respijt om te starten, met haar eerste jaar hoger onderwijs...
Mechelen wordt wéér een drukke fietsende stad tussen 8 uur en half 9..., want er zijn dan ook heelwat scholen gevestigd binnen de stadsmuren.
Bedankt voor de wensen Markec!
En herbegin vandaag ook maar met volle moed les te geven in jouw TSM!
Ha! de "rat race" van elke ochtend is weer van start gegaan! Junior, al iets enthousiaster dan vorig jaar, en de oudste, geladen als een ezel (ze had woensdag haar boeken al gekregen), en onzen Dré, al vloekend over die "zalige" klas van vorig jaar die hij weer toegewezen heeft gekregen...weg waren ze... en ik geniet nu van de eerste dag goe weer! Veel moed allemaal, en veel brave kindjes!
... en ondertussen is de 'kop er af'

Menig ouder kampt nu al met het "boeken kaften fenomeen" of staat voor allerlei kosten.. die kunnen jammer genoeg soms hoog oplopen, ik denk dat september toch voor veel gezinnen een dure maand moet zijn...

@Jans... inderdaad... there we go again ;-)

@Nadia... "Rat Race", ja kan me er wel iets bij voorstellen... Ja, en wat betreft leerkrachten, klassen en lessenroosters... ik ken het plaatje...

.. de leerlingen en ik ontvingen nu ons "eerste lessenrooster', voor mij is het vrij gunstig, maar ik roep nog niet te snel hoera, want die rooster verandert gegarandeerd nog een paar keer...

Maar mij hoor je niet klagen hoor, batterijtjes zijn opgeladen, en we gààn er weer voor... schooljaar 2006*2007, let's go!
Toen ik zaterdagmorgend stond aan te schuiven om mij in te schrijven in het CVO Crescendo viel mij het contrast op.

Vroeger enigszins met tegenzin op 1/9 terug naar het school, nu lang aanschuiven om je schaarse vrije tijd 1x per week te kunnen spenderen aan school.
Over dat boeken kaften, door menig ouder, dat hoor ik mijn collega's ook vertellen.
Vreemd, boeken kaften, dat deden wij vroeger toch zélf ?
Daar moest je je ouders niet mee lastigvallen. (jaren 70 en 80)
@ivo:in de jaren 40 en 50 moesten wij dat ook zelf doen,soms met bruin papier.
Ja broere , en misschien omdat je nog te jong waard weet je dat niet. Dat bruin papier bracht vader mee van de Marly, het was cementzakkenpapier!
Als aankomende kleermaker maakte ik daarvan ook patronen. Van recyclage gesproken, wij kenden er wat van hé man!
@jos van... da van de Marly wiste ikke nimie,ma das dan oek méér dan 60jaar geleie he !
Ja boeken kaften dat deden wij ook. in Amsterdam. ook met bruin papier. wij kochten dat in rollen van de boekhandel en dat kaften deden we natuurlijk zelf, net zoals punten slijpen. aan de nieuwe potloden.
Tegen woordig is dat bijna niet meer nodig veel schoolboeken hebben geplastificeerde omslagen die niet vuil worden en wordt er geschreven met een balpen..
Ha, Jane: je komt ons bezoeken op Mechelenblogt!
Tof!
(voor de 'onwetenden': Jane Fresco is Israëlische, -Amsterdamse van geboorte, en nu reeds vele jaren wonend in Isräël. Via de Mechelen-foto's op Flickr is zij, toevallig, een héle grote 'Mechelenfan' geworden..., en geeft ze regelmatig commentaar op mijn foto's, en op andere foto's van leden van de Mechelen-groep... Enne, ze liet me onlangs weten , ook gestemd te hebben voor ons horloge (!!) - of hoe Mechelenblogt de grenzen weet te overschrijden).
@jans:ONZE Louis uit de USA sukkeld nog altijd met zijne PC en kan dus niet meestemmen,hopelijk komt nog alles in orde voor 17 september.
Dat de scholen terug beginnen, prima. Dat dit wil zeggen dat ik als autochauffeur weer alle dagen moet proberen enkele horden "aliëns" op de fiets te ontwijken die geen weet hebben van welk verkeersreglement dan ook.... een gruwel.
Met de fiets leg ik dagelijks het parcours Oude Liersebaan - Station af, en ik moet zeggen dat het er iets hectischer aan toegaat dan tijdens de voorbije 2 maand (lacht). Jawatte... het lekker relaxed met de fiets door Mechelen bollen des ochtends en des avonds begin ik al heel erg te missen.
Zoals gisteren nog in de krant stond. De fietsers weten niet dat ze geen voorrang hebben om een fietsoversteekplaats op te rijden. Bovendien ween ze ook niet dat ze de voorrang van rechts moeten respecteren als ze al weten hoe die in elkaar zit. Oorzaak hiervan is een grove nalatigheid van het onderwijs en een verkeerde communicatie vanuit het beleid.
Dé fietsers (?)
Grove nalatigheid van het onderwijs (?)
verkeerde communicatie vanuit het beleid (?)

Ik denk niet graag zwart/wit.
Er zijn gedisciplineerde fietsers, en fietsers die onvoorzichtig zijn. Net zoals je deze categorieën aantreft bij voetgangers en automobilisten...
Dus: DE fietsers... ?

Nooit werd zovéél aandacht gegeven vanuit scholen voor verkeersopvoeding. Zo is er elk jaar (om maar 1 vb. te geven) een fietsexamen voor lagere-schoolkinderen in Mechelen. En dit wordt door de vele scholen, vrijwilligers, leerkrachten ernstig opgevat en uitgevoerd!
Maar een school kan niet ALLES. IEDEREEN dienst zijn verantwoordelijkheid op te nemen. (ouders, andere opvoeders, jeugdbeweging...) Niet alles moet op de scholen afgeschoven worden. Dat opvoedingspakket zit al overvol - en men kan hen niet de vinger wijzen dat men onvoldoende doet in het onderwijs, wat deze materie betreft.
Integendeel.

Verkeerde communicatie van het beleid?:
Zegt HET Beleid dan dat men voorrang van rechts niet hoeft te respecteren bvb?

Ik pleit toch wat méér begrip tussen ALLE weggebruikers.
Ik hoop dat ALLE weggebruikers wat attenter, hoffelijker, voorzichtiger worden en minder nonchalant omgaan met verkeersregels: zowel voetgangers; zowel automobilisten, zowel fietsers.
En hoor me nu niet pleiten om een vrijgeleide te geven aan jonge fietsers.
Integendeel.
Maar voorzichtigheid is nu wel geboden op momenten van de drukke verkeersstroom van en naar de school.... Of je het nu leuk vindt of niet.
Jeugdigen zijn nu éénmaal roekelozer, kennen minder gevaar...
Da's niet goed te keuren - dit dient zéker bijgestuurd - maar deze wetenschap maakt je misschien toch wel iets voorzichter als autobestuurder...
Ik hoop het alleszins.
'De jeugd van tegenwoordig' zijn de kinderen van 'de jeugd van tegenwoordig' van TOEN...
En daar... was IK ook bij...
En daaraan denkend, kan ik m'n standpunten niet anders dan nuanceren.
Allemaal goed en wel. Maar...
Wie brengt het gevaar op straat?

Voetgangers kunnen ook wel eens tegen elkaar lopen. En dat kan pijn doen.

Fietsers kunnen ook wel eens tegen een voetganger rijden. En dat zal dan nog meer pijn doen.

Maar wat als een automobilist een voetganger of fietser aanrijdt? Dan mag je blij zijn als je er alleen met pijn vanaf komt.

Wie met een moordwapen rondrijdt moet daarvoor de verantwoordelijkheid nemen en niet de schuld doorschuiven op anderen!
En kom niet af met het argument dat zwakke weggebruikers auto-ongelukken kunnen veroorzaken hé.
Automobilisten moeten ALTIJD kunnen stoppen bij gevaar!
Beste Germaine: dat is nu nét wat ik bedoel met zwart/wit-denken:
Ik begrijp wel wat je zegt over zwakke weggebruikers - en daarin herken ik grotendeels mijn standpunten; maar naar mijn gevoel ga je dan té ver:
auto's: moordwapens?
straf gezegd.
automobisten moeten ALTIJD kunnen stoppen bij gevaar?
fijn - maar hoe KAN dat nu ALTIJD?
Nee,
zolang weggebruikers mekaar blijven bekampen met slogan-taal, scherpe boutades en overdrijvingen,
zal het begrip voor mekaars situatie niet vermeerderen.
Ik pleit voor redelijkheid.
Ik ben meestal fietser en voetganger - ik ken de gevaren, en ken het (soms) roekeloze gedrag van (sommige) chauffeurs.
Maar als fietser draag ik ook mijn verantwoordelijkheid in het verkeer.
Als voetganger wéét ik dat ik me ook te houden heb aan verkeersregels.
Als vader wist ik dat ik mijn jonge kinderen hierin MEE moest opvoeden...
Als chauffeur weet men dat men voorzichtig dient te zijn net voor het schoolbegin-en einde...
Het gaat dan niet steeds om 'het Grote Gelijk' en 'het Recht aan je kant te hebben'...
Ook al gaan een aantal scholieren flink in de fout:
het gaat om kinderen-en jongerenlevens.
Attentie geboden dus.
En verder:
ALLEMAAL een steentje bijdragen voor een veiliger verkeer!
(en niet lukraak de zwarte piet doorspelen naar dé overheid en dé scholen!)
Daar gaan we weer. ;-(

Zoals ik ondertussen al méér dan eens heb gesteld: het verkeersregelement is er voor ALLE weggebruikers, ALLE weggebruikers dienen de wegcode te respecteren, en zo ze dit niet doen gesanctioneerd te worden !

Altijd weer dat zwart/wit denken! ;-(
Behalve Zwart en Wit is er ook héél veel grijs.. Maar dat is natuurlijk te moeilijk. Het is natuurlijk veel makkelijker om alles te veralgemenen, en ach ja waarom niet "het onderwijs" dan maar weer alle schuld te geven... uiteraard... in het onderwijs doen we - méé aan opvoeding van jonge mensen.. Ik zeg wel "mee": ook de ouders treft hierin een grote verantwoordelijkheid... of moet de school alles dan maar gaan overnemen (ja, wij heebben volgens sommigen wellicht anders toch niks te doen!)
JC: deze keer heb je je nog niet de grote onrechtvaardigheid en discriminatie tov de autobestuurder uitgeroepen. Dat was je vergeten zeker? Want ja, wij zwakke weggebruikers zijn toch o zo slecht, doen allemaal massaal grote overtredingen dat het een lieve lust is. En de automobilist doet natuurlijk NOOIT iets verkeerd en is altijd in zijn recht. En die vervelende fietsers toch die altijd maar in je weg rijden. Ocharme je kan niet door de stad sjeezen..

Gelukkig zijn er nog mensen die NIET zwart/wit denken en niet met de meest onzinnige veralgemeningen op de proppen komen...
HARTELIJK DANK, Jan en Germaine, voor jullie zinnige standpunt.

Ik sluit me daar grààg bij aan..
Beste Markec
Ook ik ben zeer blij met de genuanceerde antwoorden van sommigen. Ik vraag me wel af waarom je iemand (JC?) dan uitdaagt om met zwart/wit-standpunten te komen?
Ik rij al bijna 29 jaar met mijn "moordwapen"(zie ergens hoger)van en naar Mechelen. Altijd zeer voorzichtig omdat ik inderdaad weet dat fietsers ofwel de voorrangsregel niet kennen ofwel denken dat ze toch sowieso in hun recht zijn. En al rij ik traag, ik ben toch nog altijd bang mijn pensioen niet te halen zonder een zwakke weggebruiker eens te raken. Het hoeft toch niet gemeld dat ik mij ook dooderger aan automobilisten die denken dat ze in Zolder aan het rijden zijn!?
En er zullen wel verkeerslessen in de school worden gegeven. Praktijk is altijd iets anders dan theorie. En het is zeker niet alleen de taak van het onderwijs om hierop in te spelen. Ik was een gretige schoolganger en heb veel respect voor leerkrachten en hun inzet.
Als ik in de OLV-straat achter een groepje babbelende scholieren rij tegen -min 20 km/u herinner ik me inderdaad ook nog de tijd dat ik jong was. Ik zet de radio wat harder en glimlach vriendelijk als er arrogant naar mij wordt omgekeken van "ge denkt toch niet dat we u laten passeren".
Maar dat neemt dus niet weg dat ik elke fietser (jong of oud) de nodige discipline toewens en dat ik elke dag blij ben dat ik zonder ongelukken de stad uitkwam.
Een detail: in al die jaren heb ik 1 (één) fietser meegemaakt die stopte om mij voorrang te geven. Ik was zo verbouwereerd dat ik niet eens ben doorgereden.
Beste Jan.
Wanneer ik de situatie zwart/wit stel is dat omdat zo erg zwart/wit is.
Telkens je op straat gaat ondervindt je de terreur van het autoverkeer.

Een auto is een moordwapen!
Als ik regelmatig een geladen revolver in de hand heb - zonder de bedoeling iemand te kwetsen of te doden - dan moet ik als er "per ongeluk" toch gewonden of doden vallen ook niet komen vertellen dat het een "ongeluk" was.

Wanneer men teveel relativeerd blijft er geen enkele waarde over. Dan blijft er alleen nihilisme.
Beste Germaine
De terreur van het autoverkeer ligt volgens mij grotendeels aan het feit dat er bij de aanleg van de straten in een stad vroeger en zelf nu weinig of geen aandacht aan de fietsers werd/wordt besteed. Ieder weldenkend mens, om het even hoe hij/zij zich voortbeweegt, wil dit toch op een aangename manier kunnen doen. Het is erg om in sommige straten te zien hoe fietsers in "de goot" worden geduwd en dan hoeft dat nog niets met agressief gedrag te maken te hebben.
Maar dat sluit niet uit dat fietsers zich aan bepaalde regels moeten houden. En dat voetgangers gebruik moeten maken van het zebrapad (waarvoor ik stop) maar niet 2 meter daarvoor of daarna zomaar de straat mogen oversteken. Of dat voetgangers denken dat de OLV-straat een winkelwandelstraat is. Of dat ouders die met de kinderen van de school in de Louisastraat komen zonder kijken voor je neus opdoemen.
En ja hoor, ik ben er zeker van dat als je met een geladen pistool rondloopt dat per ongeluk afgaat (omdat je vergeten was dat er een kogel inzat?) je advocaat zeker zal pleiten voor een "ongeluk".
En wie zonder zonde is werpe natuurlijk de eerste steen. Om 7 u 's morgens rij ik ook wel eens iets sneller dan 30 km/uur, maar dan heb ik het nog niet over 60 km, he. En toch ben ik in de fout!
@An: ik begrijp heel goed jouw standpunt hoor..

Wat JC betreft: mijn reactie heeft alles te maken met grote ergernis omdat deze persoon steeds maar weer uit datzelfde eenzijdige vaatje tapt, en het ene na het andere argument genre 'de zwakke weggebruikers zijn altijd in fout, en "wij" automobilisten zijn in fout' spuwt. Nu dus ook in deze post. Ik wilde hem helpen met even die zaken op te noemen die ie er anders ook bijsleurt. (sic). O ja. Een ding is nieuw: zijn stelling dat het dan allemaal te weten is aan de grove nalatigheid van het onderwijs en de overheid. ach ja...

Als voetganger/fietser/openbaar vervoergebruiker erger ik mij evenzeer aan fietsers, autobestuurders of ook voetangers die de verkeerstregels overtreden. IK maak daarin géén onderscheid, ik beweer ten andere ook niet dat de ene groep meer in fout is dan de andere, ook wijs ik niet gemakshalve dan maar de overheid en het onderwijs met de vinger...

Wel stel ik vast dat bepaalde verkeerssituaties nu niet bepaald bevorderlijk zijn... fietspanden in dit land: het blijft helaas nog al te vaak dode letter... en dan zwijg ik nog over een verkeerssituatie zoals die aan het Station: onveilig, onduidelijk en onzinnig voor ELKE weggebruiker...
@An.. we hebben blijkbaar gelijtijdig gepost, enfin: so be it: ik kan me bij je recenste post volledig aansluiten; en heb dat zelf in mijn post hierboven (in de laatste paragraaf) ook verwoord....
Ik wil even toevoegen dat ik gemerkt heb dat veel van de jeugdige fietsers geen respect meer hebben voor andere fietsers of voetgangers.
Ik heb het al meegemaakt dat als je als voetganger aan een zebrapad staat en aanstalten maakt om over te steken en een fietser komt af, die gewoon zal doorrijden. Ik dacht dat het reglement dat zei dat je moet stoppen als een voetganger aanstalten maakt om over te steken op een zebrapad ook telt voor een fiets?
Als ik 's morgens naar mijn werk fiets en ik fiets langs de vaart, kom ik geregeld groepjes tegen van 3 fietsers die doodleuk naast elkaar fietsen. Enkel doordat ik dan gewoon op mijn lijn blijf doorfietsen, zullen ze dan even opzijgaan omdat anders een van de tegenliggers op mij zou fietsen. De blikken die ik soms van mijn fietsende tegenliggers krijg, spreekt boekdelen.
Ik vond dat dit ook wel even mocht gezegd worden.
Er zijn fietsers/voetgangers/bromfietsers/automobilisten/buschauffeurs/camionchauffeurs die zich aan de regels houden en al jaren rijden en geen enkel ongeval veroorzaakt hebben en goed opletten op zwakkere weggebruikers. Dit mag ook gezegd worden.
Dat de school zich moet gaan bezighouden met het verkeersreglement diets te maken aan z'n leerlingen... wat mij betreft is de school er in de eerste plaats om jongeren bepaalde dingen aan te leren zoals daar zijn: wiskunde, talen, geschiedenis, geografie, ... of jongeren wel of niet genoeg aan sport doen / van het verkeer kennen / buiten komen / etc is volgens mij de verantwoordelijkheid van de ouders. Hoe meer de scholen zich gaan moeten bezighouden met deze 'nevenevenementen' hoe minder tijd er is voor belangrijker zaken. Binnen enkele jaren zou het wel eens kunnen dat we 16 - jarigen krijgen die de 100 meter in 10 seconden lopen met daarbij het verkeersreglement in acht nemend, maar ondertussen wel dt-fouten schrijven in hun eigen adres en denken dat Frankrijk de hoofdstad van Parijs is... als ze al van iets anders dan de lotgevallen van Britney Spears gehoord hebben natuurlijk.
Als ik van de melaan richting vismarkt rijd s'ochtends, zo rond een uur of 8, dan is het altijd zowat Kamikaze rijden tussen de jeugdige fietsers! Ik ben op die moment ook dikwijls de enige die de andere kant op moet (de jeugd rijd vermoedelijk allemaal naar Scheppers of TSM)en ben in die 4 jaar op dat traject, "nog maar" 2 keer gebotst! Grote hilariteit altijd, en na het rechtwringen van dynamo's en sturen, kan er altijd wel gelachen worden, ondanks een zere knie of een geplette vinger!
Relativeren mensen! als iedereen een beetje uitkijkt en rekening houd met mekaar, kunnen we dat uurtje s'morgens en s'avonds wel veilig overbruggen mits een beetje geduld en begrip.
Hey Kristiaan, ik rij ook die richting uit (met de fiets) ... Maar wel iets vroeger. Woon jij daar in de buurt ?
Anyway, ik heb geen probleem met verkeer, zelfs niet aan het station.
Ik heb meer problemen met alle stoepranden die ik op en af moet met mijn fiets, dan met het verkeer op zich.
Hoe lang gaat mijn fiets dat nog volhouden, al dan gebonk ?
Natuurlijk rijden de jeugdige fietsers aan het Mercierplein liever op de rijweg dan op het fietspad (waar dan soms ook nog voetgangers op lopen en stilstaan aan het frietkot "Veemarkt").
Nooit kan je daar rustig fietsen. Overigens moet je na 50 meter, in de Egmontstraat, sowieso op de rijweg : wéér een gevaarlijke situatie !
dus dat is dan 150 meter uit u doppen zien? valt nog mee hé Jans (;>