De verloren zoon (Oep ze Mechels)

met categorie:  
Wist je dat Mechelen in de geschiedenis heel wat auteurs heeft voortgebracht.
Toevallig kwam ik terecht op een lijstje in de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

Ik vond er onder andere :

Een vertaling van de gelijkenis des verlorenen zoons, in den tongval van de stad Mechelen,

Medegedeeld door den heer Professor Th. Roucourt, leeraar aan het klein Seminarie te Mechelen. Februari 1873.

De tekst en informatie is te vinden op www.dbnl.org

11. D'r was 'ne kieë 'ne man, die twieë joenges a.

12. De joenkste van de twieë za oan ze voaider: voaider! gemme 't poat da' me toekompt. En de voaider verdieëlden eule poat.

13. Ieënige doaigen d'r noa, as em alles baai-j-ieën a, trok de joengste weg nor en veir land en dan verzoop em alle ze geld me' 't slecht fravolk, dor em me' leifde.

14. As em na alles oep a, kwamp er 'nen dieren taaid in da' land en a begost oenger te laaie.

15. A goenkt dan dor eweg en a veruurden em baai 'nen börger van dieë kant. Dieën zont em oep z'n oef oem de verkes gooi te sloaige.

16. En a kreeg me dor zoeë 'nen doanigen oenger dat em z'nen booik ot den troch van de verkes wel za wille vullen emme, mor a en kreeg 't niet.

17. Dan begost em 'ne kië te paaize: oe veul dinsbooie en zen d'r niet in 't oois van me voaider, die broeëd kraaigen zoeë veul as ze mor wille en 'k gaan ik ik hier van oenger kapot.

18. 'K zal oep stoain en nor me voaider goain en 'k zal em zegge: voaider! k'em gezondigd tege den emel en tegen a.

19. 'K en ben ni mieë weid oeë zoon genoempt te wödde. Mor nempt me toch oan as jeëne van ou dinsbooie.

20. A deed datte en a goenk nor ze voaider. En as em nog wa' van z'n oois was, zag ze voaider em al en a kreeg er kompasse me' en a was ieëlegans beweegd; a liep er nor toe, a viel em oem z'nen als en a küsten em.

21. En de joenge za: voaider! k'em gezondigd tege den emel en tegen a: k'en ben nie mieë weid oeë zoon genoempt te wödde.

22. Mo' de voaider za seffes tege z'ne knecht: geft al ga e klieëd en 't beste dat er is, geft em 'nen riink oan z'n and en schoenen oan z'n voete.

23. En oailt seffes 't vet kalf en doet 't doeëd; we zullen eten en vrooëlak zaain.

24. Want m'ne joenge was doeëd en a-j-is wee' leivetig gewörre; a was verloren en a-j-is wee' gevonne. En ze begonnen wel te smeiren.

25. Joa-mor den aadste zoon dieë was oep et veld as da' veur viel; en gelak em nor oois kwamp, oorden em dor e lawaait van ziingen en spriinge.

26. En de joenge was ieëlegans verwonderd; a rupt ieëne van de knechte en a vroeg wat-at da' wa zegge.

27. Dieë za em: oe bruur is trüg en oe voaider eit 't vet kalf doen doeëd doen, oem dat em nog wel te pas trüg gekomen is.

28. De joenge wied kwoaid en a wa ni binne goain. Doroep kwamp ze voaider booite en a begost em te bidden en te smieëke dat em toch za binne gekomen emme.

29. Mo' dan za de joenge tegen 'm: zie, voaider! 'k em oe al zoeë lank gedint, k' em van ze leive niikske tegen a gedoain en g' en et me nog noot g'nen boek gegeve, oem me' m'n vrinde 'ne kieë blaai te zaain.

30. Mo' na dieë sloebber die alle ze geld me' slecht volk eit oepgedoain, trüg is? na doede 't vet kalf doeëd doen.

31. Mo' de voaider dieë zee 'm: ge za gaai oemmes altaaid ba maai en al dat ik em, is oemmes oeëk van a!

32. Ge zodt moeite blaai zaain dat oe bruur dieë doeëd was wee' leivetig gewörren is: a was verloren en a is wee' gevonne.
Bedankt veu den tip.
dbnl.org is een geweldige site, ik kom er al een tijdje op ;o}
@Hanna:zeker een goeike dien dbnl.org,zeiker veu nen echte mecheleir.
Ik weet niet waar dit plaatsen,dus maar onder oepz'n Mecheles.Op de Flickr staat dat kappeleken,als je over de brug over de autostrade bent(aan de carrefour-Zemst)direct naar naar rechts.Daar kom aan de Zennendijk daar naar links en gewoon de zenne volgen.Deze kapel staat op grondgebied Zemst.Als kind ben ik dikwijls geweest.Vroeger was er elke eerste zondag van Mei een procesie daarnaar toe.Nu nog??
Bedankt voor deze commentaar 'Mecheleir'.
(je kan commentaar geven bij de foto's op Flickr, door de foto aan te klikken ('add your comment') en in het kadertje tikken wat je kwijt wil...('post your comment')).
Dank u Jans.
A ja, nog wat over 'Het hammeke' kapel.
Weten jullie dat dat vroeger op de linkeroever stond? Nee? Ga eens de hoogstraat in te Zemst en aan de 'vermassakreerde boerderij'HET HOF VAN BEIEREN ', tegenover het rusthuis Van Relegem wandel je rustig naar de Zenne.Weg genoemd HET SCHOM. Een prachtige knotwilgendreef (al ze al niet weggekapt is,) leidt je naar de kapel...maar de Zenne versperd je de weg! 't Ja in welk jaar weet ik niet maar na een stormachtig regenjaar verplaatste de Zenne haar loop. En rechteroever werd linkeroever. Maar de wilgendreef bleef bestaan.....
Rechtzetting:
De rivierloop is met mensenhanden verplaatst. Het enorme slip na de veelvuldige regenbuien, dat was de oorzaak, in het hammeke van de rivier , werd een hinder voor de schepen die er langs moesten. In 1899-1900 besloot men die 'hindernis' weg te werken door de Zenne recht te trekken. En zo kwam het kappeltje , genoemd naar de ham in de rivier, van oever te veranderen....
Ja 't is een schonn kapelleke op een rustige plaats. Ik heb het voor mezelf nog ontdekt vorig jaar. Jammer dat het gesloten was.
Ondertussen is er de laatste weken heel wat begankenis geweest in en rond deze kapel. In verband met aardstralen, leylijnen en dergelijke. Er zijn in mei 2006 met behulp van een lecherantenne nieuwe geheimzinnige historische vondsten gedaan. En er wordt een film over gemaakt. Een voorsmaakje kan je zien op http://www.innerspace.be/te... (kies "tussen heidendom en heiligdom")
Wat ik wou melden staat hier al....
...zou een Keltische 'heilige' plaats zijn geweest.
Volgens de laatste metingen zou de kapel op één lijn liggen met de Halvesteen in Zemst-Laar en... Stone hegge in Brittannië.....allemaal Keltische oudheden.
vervolgt wel....