16e eeuws paleis staat al jaren te verkrotten in de Mechelse Binnenstad

met categorie:  
Cortenbach (foto Roger Kokken


MECHELEN - Het Hof van Cortenbach, een prestigieus patriciërshof uit de zestiende eeuw op de Mechelse Korenmarkt, dreigt het slachtoffer te worden van de gerechtelijke traagheid. Het stadsbestuur zette al in 1995 een onteigeningsprocedure in omdat de eigenaar het gebouw, een beschermd monument, compleet verwaarloosde. Meer dan acht jaar later heeft de rechtbank nog steeds geen vonnis geveld in het dossier. Intussen raakt het pand onherstelbaar beschadigd.
Het Hof van Cortenbach is vermoedelijk een creatie van de Mechelse bouwkundige familie Keldermans, die ook meewerkte aan de bouw van de Sint- Romboutskathedraal. Het pand werd twintig jaar geleden opgekocht door de eigenaar van een resem aanpalende winkelpanden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De man liet het gebouw al die tijd leeg staan. Omdat het monument compleet verloederde, startte het stadsbestuur in 1995 een onteigeningsprocedure.

(bron: Het Nieuwsblad)
(foto: Roger Kokken)

Cortenbach (foto Roger Kokken)In 1998 leverde de bevoegde Vlaamse minister een machtiging af voor een gerechtelijke procedure bij de rechtbank van eerste aanleg. Sindsdien zit het dossier muurvast. Het stadsbestuur voorziet al jarenlang in een aankoopsom in de begroting, maar het vonnis van de rechtbank laat op zich wachten. De onteigening van een beschermd monument blijkt een zeer zeldzame procedure. In Vlaanderen zijn slechts twee gelijkaardige voorbeelden bekend.

,,Het probleem is dat voor de onteigening van een beschermd monument geen hoogdringendheid kan ingeroepen worden'', zegt Maarten Van den Mooter van de dienst Monumentenzorg. ,,De procedure is gebaseerd op de eerste wet op de monumentenzorg, die dateert van 1835. Dat maakt de zaak heel omslachtig en bovendien afhankelijk van de gerechtelijke traagheid.''

De stad hoopt dat het vonnis in de loop van dit jaar wordt uitgesproken, maar dat is allerminst zeker. Intussen valt het monument ten prooi aan vocht en ongure weersomstandigheden.

Catastrofe

,,We vrezen dat het een catastrofe wordt als we niet snel kunnen ingrijpen'', zegt Xavier de Clerck, diensthoofd Stadsvernieuwing. ,,Het gebouw vervalt zienderogen. Acht jaar geleden verkeerde het al in een lamentabele toestand door vochtinsijpeling. Sindsdien is de toestand alleen maar verergerd. De eigenaar belooft van alles maar doet niets om het verval te stoppen.''

Wat de stad met het pand gaat doen als ze het eenmaal verworven heeft, is nog niet duidelijk.

,,Na de uitvoering van de dringendste herstellingswerken kan het stadsbestuur het gebouw op eigen kracht renoveren of verkopen aan een particulier'', zegt Xavier De Clerck. ,,Het pand biedt heel wat mogelijkheden, bijvoorbeeld voor een horeca-functie, en kan perfect aansluiten bij de huidige herwaardering van de Lamotsite.''

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 6 juli 1998 wordt aan de stad Mechelen machtiging verleend tot onteigening ten algemenen nutte van het beschermde monument « Hof van Cortenbach », Korenmarkt 27-29, te Mechelen, bekend ten kadaster : Mechelen, sectie D, perceelnummers 602Y en 602 S en wordt het ministerieel besluit van 10 april 1997 houdende machtiging tot onteigening ten algemenen nutte van het « Hof van Cortenbach » te Mechelen ingetrokken.

(Bron: Belgisch Staatsblad 1998-09-09)
Ik vond nog wat over het 'Hof van Cortenbach' in de gids voor Mechelen van Marcel Kocken:
'Het behoorde in de 16de eeuw aan deze familie die volgens sommigen van de Berthouts zou afstamen.
In 1568 verbleef er Juliano Romero, een berucht trawant van de al even beruchte hertog van Alva.
In 1641 werd het gebouw eigendom van het Gilde van de Jonge of Kleine Voet-of Kruisboog.
Een gedeelte werd in 1648 verkocht aan Nicolaas van Gemen, die op zijn beurt het eigendom in 1673 aan Petrus Scheppers verkocht.
In 1818 werd deze huizing de afspanning 'Frankfort'; ook bij oude Mechelaars nog bekend daar ze tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog bestond.
In 'Frankfort' was in 1896 de werkbeurs van de meestermeubelmakersbond gevestigd.
Het gedeelte dat de kruisboogschutters in hun bezit hielden, kreeg in 166O op de puntgevel een 'Sint-Joris te paard', een werk van beeldhouwer Lucas Fayd'herbe.
In 1798 werd 'Sint-Joris' zowel van z'n paard als van de gevel gehaald en onze Franse bevrijders verkochten het gildehuis als nationaal goed.
In 1843 brandden dak en hoge gevel af.
Van dit oude Hof van Cortenbach blijft dus niet veel origineels over.
Wie de moed heeft om de poort onderdoor te wandelen, ontdekt toch nog oude resten'.

(voor zover Marcel Kocken, in deze uitgave van z'n gids, die toch al méér dan twintig jaar oud is...)

Hopelijk komt er toch schot in de zaak. Het zou spijtig zijn dat een gebouw met deze historische achtergrond hélemaal zou verdwijnen...
- Weet er iemand hier meer over ? Is er nog wat interessants en historisch over van het gebouw ?
- Over welke poort zou Marcel het hebben ?

Bij de laatste OpenMonumentenDag heb ik de JazzZolder bezocht en vanuit de aanpalende zolder had je een zicht op het verkommerde gebouw.
Mag deze topic aanleiding zijn voor een andere (wel aansluitende) discussie?
Moet "alles" koste wat kost bewaard worden? Gerestaureerd? Of moeten er grenzen getrokken worden? Wat zijn dan de criteria? Periode? Stijl? Bouwmeester? Eventueel nieuwe bestemming?
Er is in Mechelen al (te) veel moois verdwenen. Toch houden die vragen mij bezig. Zelf ben ik er nog niet uit.
@JaTo: Dit is eigenlijk een zeer interessante discussie. Wat moet bewaard blijven en ten koste waarvan ?

Enkele ingredienten om de discussie te kruiden:
(-) Vaak is met creatief duurzaam verbouwen veel mogelijk. Sommige bestaande elementen behouden, en duidelijk tonen, dat de nieuw toegevoegde elementen ook nieuw zijn.
Vaak is de aanwezigheid van de oude elementen een meerwaarde voor het vernieuwproject.
Vb. Dossinkazerne, Lamot site, ...

(-) Aan de andere kant, is het soms beter om tabula rasa alles neer te gooien ?
Vb. Varkensstraat, Oude hallen waar nu de Europarking is, ...
Op die manier kan er vlot een nieuwbouw project komen, zonder dat de beperkingen van de bestaande bouw spelen. Sommige knappe huizen aan de Dijlekant zijn op dat vlakke mooie positive voorbeelden.

(-) Is het de taak van de overheid om gebouwen te restaureren en voor het nageslacht te bewaren ? Ik weet het ook niet. Zo een 'Hof Van Cortenbach' restaureren kost natuurlijk handenvol geld, en daar een nieuwbouwproject neerpoten is veel makkelijker als het bestaande gebouw verdwenen is.
Maar ik verwed dat de cynische naam van het vernieuwbouwproject 'Cortenbach' zal zijn, naar het dan misschien wel afgebroken gebouw ...

Persoonlijk vind ik 10 jaar aanslepen van dit dossier wel erg lang ...
@peter : die poort is gewoon de ingangspoort naast (of aan) de vroegere ( want onlangs gesloten)wijnhandel Breckpot. Het gebouw was vroeger ook in handen van de toen bekende ijzerhandel Hertsens ( den Etser zoals ze in Mechelen zeggen) Die had zijn kantoren aan de overkant van de Korenmarkt in wat nu het mooie hof Schoofs ( of huis den Duytsch ) is -dat prachtige gebpouw met torentje. Opsalgplaatsen ware dan weer in het hof Cortenbach. Ik ben er ooit vogelkgas gaan kopen.
Als daar in gaat kom je op een binnenplein en dan kun je nog goed zien hoe het gebouw ingedeeld was. Het is nu ook zeker 15 jaar geleden dat ik daar nog eens was. Maar ik herinner me nog goed een nu gedeeltelijk dichtemaakte gaanderij ( denk dus aan Busleyden bijvoorbeeld). Een gebouw met potentie maar hopeloos verkrot. Rampzalig. Al is hier weer het probleem,zoals je zelf aanhaalt : wat doe je als stad in godsnaam met zulk een gebouw, je kan toch niet van alles een kantoor of weet ik wat maken.
Mechelen is (denk ik) de stad met de meest geklasseerde gebouwen in België. Ik vind dat er daar toch een (relatief) groot aantal, onterecht geklasseerd zijn. Weeral negatief natuurlijk ... maar zeg nu zelf, als je ze allemaal eens afloopt is toch de vraag of de gehanteerde normen niet eens zouden herzien moeten worden.
Wat cortenberch betreft; 't blijft tenslotte nog altijd een Keldermans ontwerp en dat afbreken vind ik géén goed idee.
rudi: gedeeltelijk dichtemaakte gaanderij denk dus aan Busleyden bijvoorbeeld

De heraangelegde tuin en gallerij van Busleyden is naar mijn gevoel, een miskleun van jewelste! Wat zeggen uw toeristen daar zoal van?
@Pier: Welke gebouwen zijn overdreven beschermd volgens jou ? Kan je er wat noemen ?

En ... ik heb al knappe reakties gehoord van toeristen over het Hof Van Busleyden ...
Ik zou er is graag binnengaan om te kijken wat er juist allemaal staat en de toestand.
Ik ken de gevel in de Ziekenliedenstraat en vind het spijtig dat het al zo slecht is.
Maar kunnen ze niet sommige stukken afbreken, opkuisen en terug heropbouwen zoals ze met de Pekton van plan zijn??
Of is dat kostenplaatje nog duurder dan gewoon restaureren??
@ peter Nee, niet voor de vuist weg, 't is alleen als je door Mechelen wandelt en soms zo'n monumentenplaatje ziet op een gebouw dat eigenlijk niet de moeite is om te bekijken, dat je je afvraagt ... Maar die gebouwen onthoud of noteer ik niet. Goed dan zal ik waarschijnlijk de enige zijn nietwaar?
Ook wat de tuin van Busleyden betreft is mijn persoonlijk gevoel, dat het gotische, het medicaal hofje beter bij zo'n gebouw past dan de nieuwe kale vlakte die er nu ligt. Maar ook hier: ik geloof gerust dat dat voor een aantal anderen mooi oogt ...
’t Zou wel plezant zijn moesten jullie hier zoals JaTo voorstelt, een topic openen met meningen over "de normen verreist voor classificatie".
@Pier,Peter en Rudi:Het zal allemaal wel een kwestie blijven van "goesting"...
De vernieuwde tuin van Busleyden vind in ook niet een geslaagde operatie. Op zich is het wel een fijn ontwerp maar,en dan komen we weer in een andere discussie,maakt een tuin integraal deel uit van een historisch bouwwerk of niet? Is het antwoord "ja" dan vind ik (persoonlijke goesting) de nieuwe tuin een miskleun.
@ pier : De meeste reacties van bezoekers zijn lovend over de nieuwe tuin van Busleyden. Voor zover ik weet is die tuin eigenlijk het begin van een verdere evolutie. Ik dacht dat men de ingang van het museum langs daar zal gaan leggen. De "doorsteek" onder de gaanderij is, denk ik, daarvan reeds een aanzet. Men gaat dus door de tuin en zo verder naar de ingang.
Maar over smaak valt moeilijk te redetwisten pier, echter zoals dikwijls, modern naast oud ( nu ja oud, want dit gebouw is ondertussen ook flink hersteld en gerestaureerd ) leidt soms tot een betere waardering en verheffing van het oude. Dus ook in Busleyden, vind ik. Je gaat de volgende vergelijking misschien belachelijk vinden, maar het moderne gebouw " de zeeridder" ( dat ik persoonlijk nogal geslaagd vind) in de Befferstraat, doet de mooie gevel van het huis "de vier emmers" ernaast veel beter tot zijn recht komen dan vroeger. De vlakke arduinen(?) gevel ernaast is m.i. door de architect met opzet gedaan, juist met dit idee voor ogen ( of anders was het een gelukkig toeval). Ik had eerlijk gezegd dat huis van de Mechelaar liever meer in de stijl van de "zeeridder" gezien. Dat had men tegelijkertijd een +/- eenheid in de "moderne" stijl. Nu wacht ik met gemengde gevoelens af wat het uiteindelijk wordt met dat glazen huis.
Verder valt er inderdaad wat te zeggen over de noodzaak al wat oud is klakkeloos te beschermen. Voor Cortenbach echter graag een actie, als het nog niet te laat is.
Waar blijft eigenlijk RIM in ditgeval?
@Jato : laat ons wat de tuin betreft de volgende maanden afwachten. Dat ijzeren gebinte zou moeten dienen voor affiches, aankondigingen etc... vertelde men ons. Dan wordt het geheel misschien beter ingekleed dan het nu is.
Persoonlijk vind ik het enige euvel aan de tuin dat ze kaal oogt. Maar net daardoor komt die historische gevel dan weer goed tot zijn recht. Eigenlijk een beetje zoals de grote markt. Ik heb het ook niet echt voor "stenen woestijnen", maar de gevels van de markt ogen mooier dan ooit door dit effect. Kwestie van wennen misschien?
rudi: De meeste reacties van bezoekers zijn lovend over de nieuwe tuin van Busleyden.

Misschien omdat wij (lees ik) die oude gewoon was; en misschien omdat die bezoekers niet kunnen vergelijken. Ik vraag mij wel af, indien ze moesten ondervraagt worden over hun voorkeur, na vergelijk, met de hof van 't gerechtshof en die van Busleyden, wat daar uit de bus zou komen?
Deze discussie kan natuurlijk heel ver uitdeinen. En zoals ik hierboven reeds schreef 'goesting' zal nooit ver af zijn. Aan het woord 'restaureren' geef ik volgende invulling:herstellen in zijn 'oorspronkelijke' toestand om te bewaren voor het nageslacht. Nu weet ik ook wel dat er aan vele historische bouwwerken in de loop der tijden veel is geprutst en dat het 'oorspronkelijke' met een flinke korrel zout moet worden genomen. Maar afgezien daarvan:in zijn boek 'Het Getemde Paradijs" (een reis door de geschiedenis van de tuinaanleg) stelt de auteur, Paul Beyl, dat in de geschiedkundige literatuur alle aandacht gaat naar de bouwkunst,schilderkunst,beeldhouwkunst en letteren, maar dat de 'tuinkunst' stiefmoederlijk wordt behandeld. Nochthans zijn bouwkunst en tuinkunst, in alle tijdperken, nauw met elkaar verbonden.
Vandaar ook mijn vraag:maakt de tuin deel uit van het historisch bouwwerk? Indien ja, moet de tuin dan niet met hetzelfde respect behandeld worden als het bouwwerk. Mag en kan men dan drastisch ingrijpen in de stijl?
Samen met Rudi zal ik de volgende maanden afwachten en misschien mijn persoonlijke mening moeten herzien. Tenslotte was de vorige tuin ook niet de originele...alleen toonde hij wat meer respect.
Persoonlijk vind ik de nieuwe tuin van Busleyden niet erg geslaagd en is er een deel van het historisch aspect verloren gegaan, maar..... coloribus et degustibus.....
Ik kan niet geloven dat RIM deze zaak niet ter harte neemt. Maar ik weet er niet genoeg over - Ik durf hopen dat ze hier evenveel ijver voor aan de dag legt als voor de gevoerde actie voor behoud van het 'architectonisch geheel' aan de Plaissancebrug (waar nu appartementen gebouwd worden), en voor het bewaren van de bouwvallige neogotische parochiekerk van Coloma...
Want volgens mij (maar wie ben ik) is men in deze dossiers toch wel iets te krampachtig bezig. Niet ALLES uit het verleden dient ten allen prijze bewaard te worden.
Dit is een moeilijke discussie - ik ben ook geen deskundige terzake; maar het is wel mijn aanvoelen.
Is er iemand die méér weet over het standpunt van RIM in het dossier 'Cortenbach', want tot hiertoe las ik nergens iets hierover. En ik geloof niet dat zij met hun gekende gedrevenheid hierrond niets plannen, of reeds gedaan hebben...
Wie kan méér info geven ?
Volgens mij is het behoud (zo mogelijk nog?) van Cortenbach zéker wél belangrijk. De historische en architecturale waarde is vrij groot.
Hopelijk is een grondig herstel nog mogelijk. Laat ons duimen voor een goeie afloop en een bevredigende oplossing...

Over de tuin van Busleyden: deze vind ik wél (redelijk) geslaagd. Alleen wacht ik ook nog wat om wat méér 'invulling'. Nu oogt het geheel iets té kaal. Maar het concept bevalt me wel.
Over de Zeeridder: ook dit gebouw vind ik mooi - en inderdaad: 'de vier emmers' komen door de kale aanpalende muur beter tot z'n recht.
Een mix tussen hoogwaardige moderne architectuur en oude historische elementen, is soms dansen op een slappe koord - maar in Mechelen op verscheidene plaatsen toch gelukt te noemen.
Over het Huis van de Mechelaar wacht ik toch nog om m'n oordeel uit te spreken. Tot hiertoe ben ik matig enthousiast...
Wat bewaard en wat niet? De dienst Monumentenzorg zou een inventaris moeten maken van alle gebouwen, al dan niet beschermd, bepaalde karakteristieken aan woningen die behouden moeten blijven, enz. Nu worden er per vergunningsaanvraag besluiten genomen zonder dat er, naar mijn gevoel, veel rekening gehouden wordt met het groter geheel. Een mooi voorbeeld daarvan is het nieuwe app.gebouw in de Schoutetstraat. Temidden van eeuwenoude beschermende gebouwen heeft men daar tot een nieuwbouw ingestemd met als resultaat dat een groot deel van de scharme van die straat en de buurt voorgoed verloren is gegaan. En dat zou men moeten vermijden. Als je niet beschikt over een langetermijnvisie, is het behoorlijk moeilijk vandaag de juiste beslissingen te nemen.
@Kris: Toeval wil dat ik daarnet nog langs die nieuwe appartementen van de Schoutetstraat ben gelopen, en tja ...
Ik vind het spijtig dat er niet iets meer kreatief is gewerkt. Maar dat is een persoonlijke mening natuurlijk.
ik weet dat ik over architectuur ni veel mag zeggen wegens ni veel van kennen, maar beton en gazon tot architectuur verheffen vind ik toch wat overdreven ja. tis wél proper, en waarschijnlijk makkelijk te onderhouden de volgende 250 jaar. (busleyden)
@Kris, Ik was er gisteren ook in Busleyden. De doorsteek nodigt uit om tenminste door het gebouw te stappen. Vroeger kon je alleen van een afstand genieten, nu ben je een beetje deel van het gebouw.
Ik hou ook van de zon op de witte stenen.
Verder natuurlijk veel steen ... Dat klopt.
Dit schreef ik op 18 november 2005 in Het Laatste Nieuws:
Schepen Lamon vreest voor voortbestaan Hof Van Cortenbach

Mechelen

De onteigening die stad Mechelen aanspande tegen de eigenaars van het zestiende-eeuwse Hof Van Cortenbach, lijkt maar niet te vlotten. Schepen van Ruimtelijke Ordening Jowan Lamon (Groen!) vreest nu zelfs dat de procedure vanwege de verouderde regelgeving niet zal lukken. «Dat betekent dat we mogelijk een nieuwe procedure moeten starten. De vraag is: gaat het gebouw er nog wel staan als het eindelijk van ons is?»
Het Hof van Cortenbach, het patriciërshof dat schuilgaat achter de gevels van onder andere de bekende drankenwinkel Breckpot op de Korenmarkt, werd zowat twintig jaar geleden gekocht door een particulier. Sindsdien staat het te verkommeren. Aangezien de eigenaar, ook na aandringen van de stad, niet startte met de nodige onderhoudswerken, besloot die om het beschermde monument te onteigenen. In 1998 verkreeg het stadsbestuur een machtiging van de Vlaamse overheid. Zeven jaar later is de stad echter nog altijd geen eigenaar.
vijf voor twaalf

«We geraken geen stap vooruit», zucht een pessimistisch gestemde Jowan Lamon. Als reden haalt hij de zeer verouderde regelgeving aan. «De procedures dateren uit de jaren 1830 en zijn dus compleet voorbijgestreefd.»

Voor het vervallen Hof Van Cortenbach is het anders wel vijf voor twaalf. De stad heeft een budget in de begroting vrijgemaakt voor dringende instandhoudingswerken, maar kan dat niet aanwenden zolang ze het gebouw niet bezit. «En dat terwijl de eigenaar ernaast woont en niets doet», zucht Lamon.

Bedoeling van de stad is om het gebouw, eens aangekocht, te renoveren en het met behulp van een privé-partner een nieuwe bestemming te geven.
@ Jans (beter laat dan nooit)

RIM nieuws 35 - 3/1996

Momenteel is het meest schrijnende voorbeeld het “Hof van Cortenbach” gelegen aan de Korenmarkt achter “Breckpot” en “Café Martinique”. Dit pand werd in opdracht van Ywein van Cortenbach of zijn zoon Jan IV in traditionele bak- en zandsteenstijl opgetrokken. Dit naar een ontwerp van Rombout II Keldermans. Reeds jaren maant de stad of de ambtenaar van het Vlaams Gewest bevoegd voor monumenten en landschappen de eigenaar aan om aan het gebouw minstens de elementaire instandhoudingswerken uit te voeren. Dit bleef steeds vruchteloos. Dan rest er de stad nog slechts één middel, dat is onteigening. Na een schatting van registratie en domeinen kan de stad de onteigening doorvoeren, met als doelstelling het pand terug te verkopen aan een nieuwe eigenaar. Momenteel loopt de onteigeningsprocedure. Spijtig dat deze stap zolang uitbleef. Waar echter nog wel overgewaakt kan worden, is dat de stad van de nieuwe eigenaar juridisch onderbouwde garantie-eisen stelt zodat de geschiedenis zich niet zou herhalen. Ten eerste een garantie dat de nieuwe eigenaar genoeg financiële draagkracht heeft voor een restauratie; ten tweede dat dit gebeurd binnen een vooraf bepaald redelijke termijn.

RIM nieuws 51 - 4/2000

De hoven van Cortenbach (Korenmarkt), Nassau (RMS) en Palermo (Zakstraat) zijn topmonumenten uit de glorie periode van Mechelen. Alle middelen moeten worden ingezet om deze monumenten van de ondergang te vrijwaren en ze een nieuwe functie te geven.
(test of ik foto's in een reply kan posten):

foto's van op beeldbank:
[IMG]http://i85.photobucket.com/...[/IMG]
[IMG]http://i85.photobucket.com/...[/IMG]
Leuke foto's geeft een onwezenlijk beeld. Zit een dergelijk pand werkelijk verstopt achter de gevels op de Korenmarkt ?
Bedankt voor deze info Kazamel - en ook voor de verwijzing naar de foto's op beeldbank.
Ik vraag me net als Peter af wat er nog rest van het Hof van Cortenbach...
Ik kan het me ook amper voorstellen, vooral ook omdat je nooit een goed zicht krijgt op dat pand doordat het helemaal ingesloten is. Op de eerste foto zie je de toren van de OLV-kerk, zodat je je kan oriënteren. Hopelijk kunnen we via Breckpot binnenkort een kijkje gaan nemen, nu dat door de stad gekocht is.
In het boek 'Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen - stad Mechelen 9n' staat een vergelijkbare foto van het binnenplein. Het boek is uitgekomen in 1984 en volgens mij heeft men daar toen nieuwe foto's voor gemaakt. Maar ja, dat is ook alweer een kwart eeuw geleden natuurlijk.
Vreemd eigenlijk dat die niet - zoals zovele andere foto's - ook op de Beeldbank terecht is gekomen.
Op deze foto is de Korenmarkt onderaan en zie je dat enkel het gebouw aan de kant van de Ziekeliedenstraat er nog staat. Kant OLVrouwestraat lijken allemaal magazijnen:
http://img224.imageshack.us...

En voor de die-hards nog deze: Een zeer sterk ingezoomde foto toont de voorgevel van Breckpot en daar schuin achter een deel van het Hof:

http://img174.imageshack.us...
Nieuwe, recentere foto gevonden van het verwaarloosde Hof van Cortenbach (ja, ik geef het niet op!) in een presentatie van Mechelen2020: http://www.flickr.com/photo...
Had hem ook al tegengekomen. Hoe recent zou hij zijn ?
GvA 22.11.2006: 'Wij dagen Somers uit'

Restauratie Integratie Mechelen (RIM) heeft een open brief gestuurd naar alle politieke partijen. Daarin vraagt de vereniging om dossiers van vervallen of bedreigde monumenten in de stad uit het slop te halen.

RIM confronteert de politiek met vier concrete dossiers: de Colomakerk, het Hof van Cortenbach aan de Korenmarkt, het oude zwembad aan het Rode Kruisplein en de Comet- gebouwen aan de Koningin Astridlaan.
Misschien een denkpiste. Gijbels, de shirtsponsor van de Malinwa is van plan in de oude panden van Breckpot een zaak in te richten. Ik denk dat die ook uitgeven op het hof van Cortenbach. Dus misschien is daar een oplossing. Het is m.i. namelijk zo dat je een toepassing moet vinden voor zulke panden en eerlijk gezegd in die hoek en met die oude indeling vrees ik dat niet te veel gegadigden zullen komen opdagen om daarmee iets aan te vangen.
Anderzijds. De omgeving is aan een revival toe. Zoals ik al dikwijls vertelde aan mijn toeristen en ook Maneblussers. De oude kern van Mechelen wordt stilletjesaan terug de nieuwe kern van Mechelen. De komst van delicatessenzaak Gijbels is weer een aanwinst voor de Korenmarkt.
Als ik het goed begrijp is de eigenaar van de interieurwinkel(rij) in de OLV-straat ook eigenaar van Cortenbach. Klopt dat? Heb dat 's op internet proberen uit te pluizen en kwam via Antwerpse firma bij hem uit.

Dus integratie in traiteurzaak (als feestzalen?) zou inderdaad een zeer geschikte bestemming zijn, maar dan moet de huidige eigenaar nog altijd eerst verkopen of onteigend worden... :-(
@ Kazamel

en moet de traiteur eerst geld hebben en willen investeren! Hij moet ook het pand waar 'Breckpot' in gehuisvest was nog betalen en laten renoveren/ombouwen.
@kazemel: Inderdaad, volgens mijn informatie heeft de eigenaar van Cortenbach deze winkels geinstalleerd om 'leegstandsbelasting' tegen te gaan.

En dat feestzaal-idee lijkt me mooi. Helaas is de meerwaarde van de lokatie veel meer waard als bouwgrond voor apartementen dan als feestzaal, lijkt me ...
Nieuws artikel GVA vandaag:

De restauratie van het zestiende-eeuwse Hof van Cortenbach aan de Korenmarkt is nog niet voor morgen. Eigenaar Gustaaf Min (76) geeft zichzelf nog een paar jaar de tijd om het vervallen monument op te knappen. Op termijn wil hij er een horecazaak openen die deel uitmaakt van zijn interieurwinkel, die uitbreidt.

De redding van het Hof van Cortenbach is een proces van lange adem. Min is al sinds 1984 eigenaar van het historisch gebouw. "Maar na al die jaren heeft hij er weinig mee aangevangen", zegt Karel Geys (sp.a), de schepen voor Monumentenzorg. "Het is een carrousel van minnelijke schikkingen en procedures."

Ook een nieuwe poging tot onteigening draaide op niets uit. "De advocaat van mijnheer Min haalde aan dat er te veel tijd was verlopen tussen de voorlopige en definitieve bescherming van het complex", weet schepen Geys. Daarop oordeelde de rechter dat de procedure die de stad Mechelen inzette onwettig is. "Een bizarre uitspraak", vindt Geys. "Toch gaan wij niet in beroep, want door de achterstand bij het Hof van Beroep in Antwerpen sleept de zaak dan gauw weer vijf jaar aan."

Gustaaf Min snapt de commotie rond het Hof van Cortenbach niet. "Wat dat monument betreft, gaat het over twee poorten. Willen ze misschien dat ik verkoop aan traiteur Gybels voor een hotel? Hij kocht onlangs ook al wijn- en likeurhandel Breckpot op, maar ik verkoop niet", zegt hij. Min kondigt aan dat hij Cortenbach stap voor stap restaureert. "Dat kan natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar wel in een paar jaar. Op een datum wil ik mij niet vastpinnen."

Subsidies

De stad is bereid hem daarbij te begeleiden. "Voor de restauratie kan Min veertig procent subsidies krijgen en voor de kosten van zijn architect maximum tien procent", legt schepen Geys uit.

Half maart zitten beide partijen opnieuw rond de tafel. Min kondigt alvast een uitbreiding van Minterior aan, de interieurzaak van zijn partner Sylvia Lam. "Vandaag beslaat de zaak in de O.L.Vrouwestraat zes winkelpanden, maar wij gaan ze nog tien keer groter maken. In de oude zetelfabriek en het ijzermagazijn is er plaats genoeg. Met 4.000 vierkante meter wordt dit de grootste interieurwinkel van de stad. Het Hof van Cortenbach wordt daar een onderdeel van en krijgt een horecafunctie."

Is er hier ondertussen nog nieuws van? Misschien staat dit in een ander item van mechelenblogt?

Is er iets extra in gang geschoten na november 2010?

www.gva.be/antwerpen/mechelen/gevel-hof-van-cortenbach-stort-deels-in-brokstukken-op-auto.aspx

mechelen.mapt.be/wiki/Hof_van_Cortenbach

peter ga je vastgoedmakelaar worden ;-)