Het schooltje in de Lange Nieuwstraat

met categorie:  
klasfoto
Zij die (zoals ik) de kaap van de 60 overschreden hebben en die ooit de Rijksmiddelbare Jongensschool (of zoals mijn vader zei: "den Ecole Moyenne" hebben doorlopen, herinneren zich vast nog het oude schooltje in de Lange Nieuwstraat.
Immers, de eerste steen voor de nieuwe school op de Zandpoortvest werd pas in 1948 gelegd en het duurde nog tot na het midden van de jaren vijftig alvorens de infrastructuur het toeliet om alle voorbereidende afdelingen in dit nieuwe complex onder te brengen. Bijgevolg waren verschillende klassen van de R.M.S; OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN Mechelen te vinden. Voor sommige eerste tot vierde studiejaren was dit in de Lange Nieuwstraat en enkele vijfden en zesden vonden hun onderkomen in de O.L. Vrouwstraat, rechtover de kerk, in het groot herenhuis waar jaren later het Centrum voor Middenstandsopleiding was gevestigd. Voor de kindertuin, die destijds in de Kruidtuin in een bijgebouw van het Atheneum was ondergebracht, duurde het zelfs tot eind jaren zestig voor die naar de Zandpoortvest kon verhuizen.
Vermits ik toen aan de Brusselpoort woonde, was het schooltje in de Lange Nieuwstraat voor mijn ouders bijgevolg een logische keuze. Dit schooltje ademde nog echte de sfeer uit van het einde van de 19e eeuw: het was oud en waarschijnlijk behoorden de speelplaatsen oorspronkelijk tot de Gemeenteschool in de Louisastraat, want op de kleine speelplaats konden wij door het sleutelgat van een deurtje (dat steeds op slot was) de kinderen van de naburige school zien spelen. Dit deurtje, samen met een twee meter hoog gebouwd muurtje, vormde de afscheiding tussen beide scholen. Naar toenmalig gebruik waren de muren op deze kleine speelplaats onderaan tot op een halve meter hoog "gegoudronneerd" en daarboven wit gekalkt. Een krakende houten trap naar de eerste verdieping en de klassieke houten schoolbanken, die af en toe voor splinters in mijn billen zorgden, vervolledigden het beeld van vergane glorie. Er was ook een "grote" speelplaats met deels een afdak waaronder het schoolvolkje bij regen kon schuilen. De grote en de kleine speelplaats stonden met elkaar in verbinding via een overwelving waaronder zich het "sanitair" bevond. Nu, bijna 60 jaar later, is de penetrante pissijnenwalm waarin die ruimte was gehuld nog steeds in mijn geheugen gegrift. Of de bouwheer van dit wellicht ooit sjieke burgerhuis ooit zelf kinderen heeft gehad is weinig waarschijnlijk, zoniet zou hij nooit op de idee zijn gekomen om de koer te laten plaveien met tegels met een wafelijzerstructuur. Immers, het schoolvolkje bestond uitsluitend uit kinderen van 6 tot 10 jaar en vermits deze al eens vielen of bij ruw spel werden omvergeduwd, zag men regelmatig kinderen rondlopen met "pleusters" op hun knieën, die dan mooi afstaken tegen de royale dosis mercurochroom die de behulpzame meneer Diedens van het 4de studiejaar op het beschadigde lichaamsdeel had aangebracht.. De auteur van dit stukje was destijds wat men noemt een levendig jongetje en was dan ook een regelmatige klant bij bovenvernoemde leerkracht. Gelukkig droegen de kinderen van toen nog geen lange broek, zoniet zou dit de moeders van destijds ettelijke uren verstelwerk hebben opgeleverd. Een kapotte knie daarentegen genas vanzelf.

Waar thans een sirene of een elektrische bel het leergierig volkje er op attent maakt dat de speelplaats mag worden bestormd of het tijd is om naar huis te gaan, werd deze taak in de Lange Nieuwstraat toevertrouwd aan twee ongehuwde zussen die in het schooltje hun woonvertrekken hadden. In de letterlijke betekenis van het woord luidden deze dames, gewapend met een heuse bel met steel, zowel het begin als het einde van de lesuren en de speeltijd in. In de ogen van een 8-jarige waren deze twee oude vrijsters indertijd reeds niet meer van de jongsten (tenminste zo zagen ze er alleszins uit) doch in 1992, dus 40 jaar later, vernam ik dat één van hen toen nog steeds in leven was. Die moet toen werkelijk stokoud zijn geweest.

En evenals zij waren sommige leerkrachten werkelijk met dit schooltje vergroeid want enkelen onder hen hadden nog aan mijn vader les gegeven.

Tijdens de vier jaren die ik er school liep, werd de rust er slechts éénmaal verstoord. Ik meen dat het in 1953 was, toen bij bouwwerken in de nabije Ravenbergstraat een niet ontplofte bom uit WO II werd gevonden. Op de tonen van een sirene (zo een ding waaraan men moest zwengelen en dat een hels lawaai maakte), maanden de respectievelijke onderwijzers hun leerlingen aan om netjes in rijen van 2 op de speelplaats te gaan staan met het oog op een eventuele evacuatie. Maar ik kan me niet meer herinneren of we het gebouw daadwerkelijk hebben moeten verlaten. Ik meen van niet.

Om de herinneringen op te rakelen bij sommigen onder u die er ooit hun eerste onderricht hebben genoten, breng ik (in de meeste gevallen een postume) hulde aan hen meer dan een halve eeuw geleden hun uiterste best hebben gedaan om ons op te leiden tot waardige burgers. Dat waren voor:
het eerste studiejaar : de heren Barry, Schevenals en Desideer Bellon (de Nestor van het plaatselijke lerarenkorps)
het tweede studiejaar : de heren Antoon Windels, Vyncke (toen pas afgestudeerd) en Van Heck
het derde studiejaar : de heren Ponsaerts, Peeters en Struyven (een prima klarinettist)
het vierde studiejaar : de heren Robert Schwartz, Diedens, Rogiers en oud KV internationaal Bert De Cleyn
Deze laatste kon ontegensprekelijk bogen op een prima benenwerk, maar met zijn handen liet hij zich evenmin onbetuigd. Dat heb ik op de speelplaats meermaals aan den lijve mogen ervaren.
De heer Aloïs Vanderauwera was de herder die de taak had om onze jonge zieltjes te redden. Hij woonde in de Milsenstraat en was onmiskenbaar het type van het echte pastoorke, met de klassieke soutane en het bolvormige hoedje.
De lezer zal er waarschijnlijk geen moeite mee hebben om te raden welke bijnaam
deze brave borst kreeg na het verschijnen van de eerste Don Camillofilm.
Begin jaren vijftig was het nog de maandelijkse gewoonte dat mijnheer Driessens, directeur van de voorbereidende afdelingen, in elke klas persoonlijk de rapporten kwam uitreiken. Dit corpulente heertje kleefde nog de goede oude pedagogische middelen aan en liet zich qua fysiek geweld niet onbetuigd. Het feit dat iemand een 7 voor gedrag had gekregen, waar dit de maand voordien nog een 9 was, volstond voor deze beul om na een hysterische tirade de ongelukkige leerling enkele flinke oorvijgen toe te dienen. Ik weet er alles van....

De foto die op het blog kan bekeken worden werd genomen tijdens het schooljaar 1950-1951 en toont de heer Antoon WINDELS met zijn klas. Van links naar rechts:
Boven: Luc WOUTERS - Francis WYNANTS - Martin VAN DE VEN - Johnny VAN BUYTEN - Mon CREMIE - Leonard DE BLAUW - Donald COOPMANS - Julien KERREMANS - Jean-Pierre PEPERMANS
Midden: Tony LINSEN - ??? - WILLIAMS - Maurice VAN DER PLUYM - Walter CAUWENBERGHS - COREMANS - Roger MAURER - Hubert JACOBS - Jean LAMBERT
Onder: Jean VAN HOOP - Johnny VANDERAUWERMEULEN - Jos GEYS - Johnny BECKERS - François DICTUS - Eddy VERBERCKMOES - Roger KOKKEN - Robert BORREMANS - Harry MAES(?) - Frank DEGANCK


Sommigen onder hen zullen voor de lezer geen onbekenden zijn zoals bvb. de heren Leonard DE BLAUW en Hubert JACOBS (beiden gewezen politieagent) en Maurice VAN DER PLUYM (brandweerman)
Eddy VERBERCKMOES vervoegde zijn vader in diens vishandel op de vismarkt.
En voor degenen onder jullie die modelbouw als hobby hadden zal Tony LINSEN evenmin een onbekende zijn. In het complex aan de Veemarkt waar vroeger Cinema Flora was, baatte hij met zijn echtgenote verschillende jaren een speelgoedzaak uit.
Jean VAN HOOP, die zijn vader Thomas opvolgde in de vleesindustrie Van Hoop te Bonheiden (of Rijmenam) is jammerlijk omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Oost Europa.
Allez Roger, zijde gij al 60 jaar geworden? Da zoude ni zeggen zenne.
( Krijg ik nu geen pintje?)
Over de RMS kan ik niet veel vertellen omdat ik daar niet naartoe geweest ben, ik was namelijk ne "schepzak"

Wat me daar wel van bijstaat zijn van die heel vroege herinneringen en namelijk aan de turnzaal, waarvan ik de bovenkant zag vanop straat. Ik was altijd onder de indruk van die scheef staande sportramen waarvan je van op straat de bovenkant kon zien. En vermits ik geen goeie turner was, bibberde ik al bij de gedachte dat je daar op moest turnen. Wat was ik blij met de ouderwetse sportramen in Scheppers.
Pas vele tientallen jaren later ben ik een paar keer in de RMS geweest en ik was toen onder de indruk van de grootte van het gebouw. En in de turnzaal heb ik ooit een kwis meegedaan ( waaraan Ben Crabbé ook deelnam met zijn team) Om nog maar te zwijgen van het prachtige Hof van Nassau ( hopelijk wordt dat gerestaureerd)
Mersee Rudi, mag het oek ne Caroulus zààn?
In het Hof van Nassau heb ik in 1957 ooit nog even knutselles gehad, maar voor de rest werd dit in verval rakende gebouwtje ingepalmd door de tuinbouwklassen van "Boer Louis".
Toen men in 1958-1959 de RMS gevoelig uitbreidde (de poort van de oude artilleriekazerne is toen ook verdwenen)is er geloof ik nog sprake geweest om het "kasteeltje" af te breken.
Maar voor éénmaal heeft het gezond verstand dan toch gezegevierd.
Ik ben geboren in 1949. De eerste twee studiejaren doorliep ik in de Victor Van de Walleschool op de Brusselse Steenweg.
De rest van de lagere school ging ik naar de RMS in de Lange Nieuwstraat. Derde studiejaar bij de heer Windels, vierde bij de heer Schartz (of Schwartz) die goed kon voorlezen uit Jan zonder Vrees, vijfde studiejaar bij de heer Stevens.
De infrastructuur in het gebouw was zeer oud. Vooral de "sanitaire installaties" lieten een desolate indruk na: zwartgeschilderde (geteerde ?) muren van urinoirs en "gemakken" met halfopen deuren.
In de klassen stonden potkachels op metalen platen op de plankenvloer.
Het pleisterwerk was fel beschadigd ook door het wild springen van sommige leerlingen op de trappen, die maar al te graag op die manier mee de verdere beschadiging van het gebouw in de hand werkten.
In het zesde studiejaar ( de heer Timmermans) verhuisden alle klassen naar de Zandpoortvest.
Wij kwamen terecht in het Hof van Nassau waar het zeer muf en schimmelig rook. Ik kan me niet voorstellen dat men heden ten dage nog leerlingen in een dergelijk gebouw zou durven onderbrengen.
Ik herinner me ook dat in de O.L. Vrouwstraat een afdeling was gevestigd van de RMS (het huidige gebouw van de Kamer van Koophandel?)
Inderdaad M. Grosjean, in het gebouw van ee Kamer van Koophandel waren de klassen ondergebracht van de heren Stevens, Vanderstappen en Caluy die de 5den onderwezen en van Wouters, Knaebe en de toen nog jonge Timmermans die de 6den gaven. De man die ons lichaamsbeweging bijbracht was kinesist Janssens. Raar, maar ik heb nooit geweten dat Windels ooit het 3e heeft gegeven en inderdaad Roger, Robert Schwartz uit de Eeuwfeestlaan te Lier heeft tijdens het schooljaar 1952-1953 ook voor ons voorgelezen uit Jan Zonder Vrees van C.De Kinder. Alleen had ik het toen al gelezen (nog in oude spelling).
Na het 5e en 6e in de OLV straat, deed in 1955 4 middelbaren op de Zandpoortvest. Ik kan nog alle leerkrachten opnoemen, maar ik beperk me hier tot de leukste bijnamen:
de King Kong, Dik Trom (van deze twee heb ik echter nooit les gekregen), de stoemp (M. Franckx), de keffer (M. Verhaegen), de Zjang (Jan Smets), de koperenbol (M. Van Compernolle), den rosse (M. Vandeneynden) en een juffrouw die dactylo gaf en die ik bedacht heb met de bijnaam "Mistinguette" (Mej. Swaelens).
Amai, dat is ook 't een en t'ander die namen. Al goed dat die 'Zjang' onze Blogger Jan Smets niet kan zijn , hé.
Nee Garda, da's wel een héél andere generatie - de vernoemde leerkracht is ook geen familie. Maar 'Smetsen' zijn wel héél breed gezaaid - aldus... (en als je dan ook nog een courante voornaam als 'Jan' hebt, is het helemaal niet eigenaardig om in Mechelen nog wat naamgenoten te vinden...)
Dames en heren , ik ben van 1953 en heb ook in den RMS op de zandpoortvest naar het school gegaan.
1ste studiejaar Serré , 4de jaar de oud-internationaal van KVM de Kleyn , 5de jaar een filmmaker (kaalhoofdig met bril) de naam ontsnapt mij. Wouters 6 de studiejaar , bekend in basketbalmiddens. Verschoren en 2 verlindens , alle 3 afkomstig van Lier denk ik. Turnleraar ? wiskunde Frans ( ja niet het vak maar zijn familienaam. Hulptrainer van FC antwerpen en zijn vrouw was kleuterleidster ? Bourguinon, studiemeester en basketbalspeler .Directeur A Antone , metaalbewerking ? Wie geeft aanvullingen?
Ludo,
Je bent dan tien jaar jonger dan ik maar ik ken er nog wel enkele van. De filmmaker zie ik nog voor mij, maar zijn naam ontsnapt mij ook (Van Maele??, neen die had geloof ik een broske) En die Verschoren, was dat niet 'Dik Trom'?
Gustaaf Frans van wiskunde is enkele jaren geleden overleden. Ik heb les gekregen van een Pieter Verlinden (handel, steno en dactylo) en die had als bijnaam "de Jos". In mijn tijd waren er drie turnleraars: Jos Van Buggenhout (ook econoom dacht ik), Van Petegem en Verhaegen (de keffer).
En dan waren ook nog Louis Contreyn (zedenleer en nederlands), Stynen (duits en nederlands en in het 1e middelbaar gaf hij ons ook aardrijkskunde), Landuyt voor geschiedenis, Kerremans voor aardrijkskunde, Huysmans voor tekenen, Spruyt voor wiskunde en voor warenkennis hadden wij Van Langenhoven. En het laatste jaar (4e handel) kreeg ik ook nog les van Jean Bogaerts (handel) en die zou later ook wiskunde hebben gegeven.
Antone was ook mijn directeur en Omer Van Boxelaar en Billen waren studiemeesters.
Ludo,
Ineens was het daar.... die filmmaker heette Renaat Van Dessel. Oef, Alzheimer heeft me nog niet helemaal in zijn macht.
En dan zou ik nog een regent zedenleer van de RMS vergeten. Ik heb er echter alleen maar in 1955 les heb van gekregen want het jaar nadien werd hij ergens inspecteur.
Het was de heer Marys(sen??) die de gewoonte had regelmatig in zijn kruis te krabben, wat hem de flaterende bijnaam "den ollekrabber" opleverde.
Een andere werkelijke prachtmens was Lucien De Backer (regent Frans) die in de tweede helft van de jaren 50 inspecteur werd te Bornem.
We aten in de RMS in de jaren zestig smiddag aan 12.50 Belgische Frank een volledige warme maaltijd. Ik herinner mij de ijskreem-machine die altijd stond te draaien voor de ijskreem van de volgende dag. Als de studiemeester niet keek schepten we met onze blote handen de ijskreem er uit en vlogen zo met een berg lekkers in onze handen naar de nabijgelegen wc-hokjes voor een lekkere manuele schepijs-maaltijd. Ik heb er o.a. nog les gekregen van den Apache (Frans), de Gori (hout), den Brulle (metaal) en de Kingkong
Marc...gaat eens naar de koningen van de straat blog want ik denk dat uw moeder nog met Mr. Louis gespeelt heeft op het oud oefenplein.
Heeft er nog iemand oude Mechelse klasfoto's? Ik heb er een paar. Herkent iemand hier zich? http://klasfoto.punt.nl/
Roger,
Het vierde lesjaar van Bert De Cleyn en het vijfde lesjaar van Nauwelaerts hebben les gekregen in het kasteeltje op de Berthoudersplein. Achteraf zijn wij naar het nieuwe gebouw verhuisd om les te krijgen van den basketarbitter de Wouters. Daarna is het kasteeltje veranderd en werd daar les in houtbewerking en metaal voor de tuinbouwafdeling gegeven.
Roger,
Effen vergist. Jij kan misschien mijn eerste verzending wissen. Ik krijg het er niet meer uit.
@Maurice VDP:Heel lang geleden dat ik nog eens iets van u hoorde. Langs deze weg de beste groeten.
Ik ben toevallig op deze website gevallen. Ik ben ook 60 en ging ook naar deze school en voor de 5de en zesde naar een andere afdeling van de RMS in de Onze lievevrouw straat over de kerk.
Ik woonde toen ook op de Brusselpoortstraat. Mijn ouders hadden een 'Cremerie?' nast Cafee Plaisance.
Ik ben er bijna 100% zeker van dat ik nog bij jou thuis geweest ben. Woonde jij niet op de Astrid laan?
Ik ben ondertussen al bijna 30 jaar uit Belgie weg.
Robert Vandevelde
Beste Rogier,
Het klopt dat Dirk van Peteghem turnles heeft gegeven op de RMS. Ik ben namelijk zijn kleindochter en heb daar ook op school gezeten. (helaas is hij al lang geleden overleden)
Mvg, Ingeborg van Peteghem
RMS vooraan de jaren zestig:
- Mijnheer Van Maele gaf les in het zesde studiejaar; Hij had inderdaad een ‘bros’, hij woonde in Walem. (in het andere zesde was er Mijnheer Nauwelaerts, die woonde in Putte)
- Mijnheer Verschoren (Dik Trom) gaf Nederlands. (Hij leerde zijn volk (lees: mij) naar de bibliotheek gaan)
- Mijnheer Louis Contreyn (’t Kornijn) gaf zedenleer, en werkte (toen al) in het poppentheater.
- Bij ‘kweddelen’ in de klas, en indien hij niet onmiddellijk een schuldige kon aanwijzen, stond Mijnheer Verhaert (Scheikunde) altijd met één hand in z’n broekzak te wroeten al mompelend : “Als ik ‘m vind, smijt ik hem buiten” Hetgeen natuurlijk (achter zijn rug) voor imitatie en hilariteit zorgde.
- De ‘zjang’ kon je lijmen met (bij het beging van zijn franse les) een ‘toevallige’ (!) vraag te stellen over een of ander landsdeel in Frankrijk. Dan begon hij onveranderlijk uit te wijden over zijn ervaring daar ter plaatse, van lesgeven kwam er dan niks in huis …
- Den ‘Apache’ (‘k kan ook niet onmiddellijk op zijn naam komen) gaf Frans. Zijn ‘entrada’ in de klas begon altijd met zijn beroemde zin: ‘Qui suis je?’ Hetgeen hem de bijnaam ‘den kisweeje’ opleverde.
- En van Mijnheer Van Boxelaar (studiemeester) ben ik nog altijd niet te spreken, hij was een goede vriend van mijn vader ergo: ik kon mijn ‘fratsen’ onder géén voorwaarde verborgen houden thuis!
- Mijnheer Spruyt (wiskunde) zei op mijn laatste examen: “Verhoeven, gij zit tussen twee boeven” Ik fluisterde terug “Mijnheer Spruyt, gij hangt mijn k****n uit” Helaas, iets te hard zoadat ik onmiddellijk m’n (examen)papier moest afgeven en ik buiten vloog wegens ‘praten tijdens het examen’
- Mijnheer Verhaegen (turnen) was praktiserend kinesist op het Gebr. Verhaegenplein.
- En Roger Kokken heeft mij, ‘in den tijd’ nog op mijn smikkel geslagen …
Ingeborg, dan ben jij de dochter van Wilf. Van Peteghem en heb je wellicht nog in de Hoveniersstraat 19 gewoond. Ik woonde destijds in nr 11 en heb je grootvader regelmatig ontmoet toen hij je vader kwam bezoeken (of was het je oom?)
In welk jaar is je grootvader overleden?
Eddy, inderdaad, ik heb je op de speelplaats ooit op je smikkel geslagen maar even rap kreeg ik er een terug (hahaha). Het zal 1958-1959 geweest zijn.
En hoeveel bladzijden Straf hebt ge moeten schrijven, Roger ?
Gimycko, het was een "gentlemen's agreement" en bovendien liep studiemeester Van Boxelaer op dat ogenblik niet rond....
Roger, dat klopt helemaal. We hebben inderdaad in de Hovenierstraat gewoond, en W.v.P. is mijn vader. Mijn grootvader is overleden in 1994.
Mijn vader en ik kunnen jouw naam niet plaasten, kan je meer vertellen?
Mvg, Ingeborg
IIngeborg, ik zal dat op je e-mail adres doen
Groetjes,
Roger
Eddy, ik dacht dat Isidoor Verhaegen ("de keffer") op de Van Benedenlei woonde (halverwege de Groenstraat en de Louisastraat)
@ I.v.P.
Ook ik heb les gehad van uw grootvader. In Westende, met Vacarsa, was hij meerdere malen een van de "monitoren". Ik heb hem jàààren nadien enkele malen mogen ontmoeten, maar ik weet niet juist meer ter welke gelegenheid! Ik denk dat het iets cultureel was. Achteraf vernam ik van Maddy Thirionet, dat hij overleden was. Ik herinner mij ook nog uw tante, Hilda(?)
@ Roger.
Juist de "Keffer" woonde op de Van Benedenlaan, tussen de Groen- en de Louisastraat. Zijn zoon Oscar, gaf les in het K.A. en was tevens free-lance cameraman voor de toenmalige BRT.
@ Roger.
Lucien De Backer werd "DIRECTEUR" in Bornem en achteraf "INSPECTEUR" voor het Rijksonderwijs. Hij was de schoonvader van Georges Lauwers "den Doc" (dokter) van op de Van Benedenlaan.
Juist Jos, we zijn er nog met de klas naar toe geweest. Was in 1957 of 58 dacht ik. "Den Doc" heeft ook nog op enkele keren op mijn klas gezeten.
Toen ik (in de jaren zeventig) beroep moest doen op een podoloog, kwam ik in de Gebroeders Verhaegenstraat (over de kerk) terecht. Toen bleek ‘de keffer’ de betrokken podoloog te zijn. Ook hij herkende mij nog. Dus ofwel was hij verhuist, ofwel heeft hij daar zijn (neven)praktijk gehad.
Dat van zijn zoon klop ook; Die heeft ooit, tijdens het maken van een reportage op de Sint Romboutstoren, slechts vastgehouden bij zijn benen, met zijn camera op de leuning van de hoogste trans gezeten om er te filmen. Ik stond erbij en keek ernaar …
Zelf heb ik ook van 1954 tot 1963 school gelopen in den RMS. Achtereen
volgens bij Meester Barry, Vyncke, Ponsaerts, Bert De Cleyn, Van Maele (?), Wouters.
"Sooi Wouters" en zijn echtgenote Mariëtte hadden ieder jaar de leiding van de Vacarsa vakanties in Waulsort.
Oudleerling Eddy Verberckmoes was ook
altijd van de partij als onze "leider".
Bert, de zoon van mijnheer van Boxelaer,was al die jaren mijn klasgenoot.

In het middelbaar heb ik les gekregen
van onderandere de heren :
Frans "Franske" : wiskunde
Landuyt "Jef Pedal ?" : geschiedenis
Kerremans : aardrijkskunde
? "Den Teddy" : nederlands
Huysmans "den blekdoefer" : tekenen
Van Doren "de spekpater" : latijn en grieks
Ik heb nog klasfoto's van het derde en
het vierde studiejaar en het eerste
middelbaar voor wie het mocht intresseren.

Roger, jannie hier, ik woonde over u op de Astridlaan, en het enige wa ik nog herinner is da gij mij veel gepest hebt vroeger, en da gij een grote ruit aan het dingelen gesmeten hebt door ne steen naar mij te gooien vanuit het stukgebombardeerd huis op den hoek van de Ganzendries. Uw mama was boos op mij omda ik gebukt had toen dien steen der aankwam. Ben ook naar het school geweest in de Lange Nieuwstraat, en heb eerst bij Mr Bellon gezeten en dan Windels enz...Herinner mij nog dat de stoof gloeiend rood stond ´s morgens in de winter en da we verplicht waren van verse melk van Inza te drinken. beneden in de refter kregen we kommekes met koffie aangelengd met Chicorei. Een oud madameke deed de bel rinkelen, met de hand als het speeltijd was...

@Jannie: dikke lol!!!

Wie is Jokke?

Wie is Jokke?

@anoniem: die blijft voor U even anoniem als jij voor ons!

En ik hoop dat de medebloggers dit ook respecteren!

 

Ja Jannie, café Caruso had fameus grote ruiten :-)  Die ruit heeft mijn pa toen nog 5000 ballen gekost (we spreken dan van 1954-1955).  Tiens, ik wist niet dat ik die steen naar jou gegooid had, ik dacht dat die magistrale beoeld was voor ene Decorte  (zijn ouders hielden café naast het speelgoedwinkeltje van Maria op de Hoogstraat). 

Dat "beneden in de kelder" was dan wellicht de refter van de RMS school in de O.L.V straat waar de kinderen 's middags naartoe moesten om hun bokes op te eten onder het waakzaam oog van studiemeester M. Vlekken.

@ Armand Doms, of Landuyt een bijnaam had kan ik niet zeggen, wel heb ik enkele keren de naam "Charlie pijp" gehoord.  Waar dat op sloeg weet ik niet, want de man heette André.  Ooit zat er een Robin Doms op mijn klas.  Zijn moeder had een parfumeriewinkeltje in de Spiegelstraat.  Familie?

 Roger, ik lees het al, gij waard ook gene gewone in uwe jongen tijd. Maar a propos die M.Vlekken laat bij mij ook nog een belleke rinkelen. Was dat geen groot mager ventje kort bij zijn pensioen ? De Sooi Wouters die heeft mij ook nog veel wijs gemaakt destijds.

  • G.L.  Ik denk dat jij wel enkele jaren ouder bent dan ik (bijna 66), maar ik heb Vlekken toch nog enkele jaren in de RMS gekend? Tot 1953 misschien?? Bijgaand een foto van die man uit 1948.

Ik herinner me nog dat hij heel mooi op't bord kon tekenen.  Hij woonde in de Hoveniersstraat.

Ja Roger, dat is Vlekken. Als alz nu niet komt storen zat ik in 1950 bij de Sooi in het zesde. Ge kunt nu beginnen rekenen als ge wilt.Maar niet voort vertellen hé.

G.L., en ik zat tijdens het schooljaar 1949-1950 bij Bellon.  Dus, reken jij nu maar :-)

En ikke bij Belon in 1952. En dan Windels en dan Peeters denk ik, en dan ben ik den tel kwijt. Wat ik mij afvraag is vanaf welk jaar de lessen zedenleer begonnen in de lange Nieuwstraat.

 

Janny,  bij mijn weten werd er in de Lange Nieuwstraat nog geen zedenleer gegeven.  Leerlingen die geen godsdienst volgden, gingen gewoon uit de klas.  Zedenleer werd pas gegeven vanaf het 5e studiejaar.  In mijn geval was dat in de O.L.Vrouwtstraat door de heer Knabe (die tegelijkertijd aan het 5e en het 6e zedenleer gaf.)

En als dit je geheugen kan opfrissen:  de leraars in de Lange Nieuwstraat:

1e Bellon en Schevenels

2e Windels en Vinckx

3e Peeters, Ponsaerts en Struyven

4e De Cleyn, Schwartz , Diddens en Rogiers ook nog even.

Turnen: eerst Guldentops (vertrok rond 1951-1952 naar de Congo en volgde in de jaren '80 Van Maele op als directeur van de voorbereidende afdeling)  en daarna Van Buggenhout

Muziek: Robbens

Dus, kies maar uit  :-)

 

 

Ik kreeg zedenleer in de Lange Nieuwstraat van Contrijn, herinner me niet meer welk jaar. Kan zijn da ik verschrikkelijk fout ben, want de kleine Alzheimer valt mij soms aan. Had trouwens in het eerste schooljaar een incident met de toenmalige leraar godsdienst. In dien tijd was da ne pastoor gekleed in zo een lang zwart gewaad, en met nen belachelijke bolhoed op zijnen kop, precies den hoed van nen imker, maar dan in het zwart. Ik had iets mispeuterd, wat weet ik nie meer, wel dat ik onder de pupiter aan zijn voeten moest gaan zitten, en dat hoe mij af en toe ne schop gaf met zijn blinkende zwarte schoenen, en dat gedurende de ganse les. Traumatisch moet da wel geweest zijn, want van die heilige drievuldigheid en andere verhaaltjes heb ik nooit geen ballen van willen verstaan. Zedenleer was dan ook een "blessing". Was nog vroeger al in aanvaring geweest met de nonnekes bij de Urselinen waar ik in de kindertuin was.

 

Janny, ofwel was dat nog pastoorke Van der Auwera (woonde in de Milsenstraat) of den dikke Everaet , maar ik veronderstel dat het wel die laatste zal zijn want Van der Auwera was een braaf pastoorke.  Die bierbuik daarentegen gedroeg zich echter  niet bepaald volgens de leer die hij onderwees (doe niet aan een ander enz...)

Nu, even op een rijtje, jij zat bij Bellon in 1952, zodat het mogelijk was dat je in 1955 van Louis Contryn zedenleer kreeg.  Het is geloof ik dat  jaar dat hij in de RMS les begon te geven.  Er was toen misschien verandering in het lessenpakket gekomen....  in elk geval, ik kreeg pas zedenleer in het 5e studiejaar.

Hieronder de enige afbeelding die ik van Edward Everaet heb en het zal wellicht hij geweest zijn die je "traumatiseerde".

Roger,

Ik denk niet dat Everaet nog les gaf in de RMS vanaf 1955-1956. Dat jaar deed Famaey (de oom van Luc en Betty  Famaey)  zijn intrede in de RMS en het Atheneum. De man was ook proost van de plaatselijke afdeling van het NCMV

Gianni

Gianni,

Ik weet niet hoe lang Everaet les gegeven heeft (ik volgde zedenleer) maar ik denk toch dat hij daar in 1957 nog was.  Ik ben er tot het IVe handel in 1959 gebleven en ik kan mij geen pastoor Famaey  in de RMS herinneren.

Ex-klasgenoot Jos Nys kan misschien meer verheldering brengen ..??

Gianni,

Het toeval wou dat ik tijdens de open monumentendag in het huis Cadix  een ex school- en leeftijdgenoot ontmoette.  Hij kreeg in 1957 in de RMS nog les van dikke pastoor Everaet.  Hij voegde er nog aan toe dat hij van die christelijke ziel ooit een oorveeg kreeg die hij nu nog altijd voelt.  Everaet  was er dus nog in 1957 en ik vermoed zelfs nog later. 

Roger,

Ge hebt gelijk en ik ook. Een kennis van mij heeft dik tegen zijn goesting dat toch is gecontroleerd. Willem Famaey is in 54-55 in de Lievrouwstraat opgedoken in de plaats van ene vanderauwera. Die kennis beweert dat Everaet nog lang op de Zandpoortvest is gebleven en er ook de Latijnse in den Athenee bijnam. En Famaey deed de Lievrouwstraat en de moderne van pitzenburg

 

gianni

Gianni,

Ja, pastoorke Aloïs Vanderauwera zal toen wel zijn pensioengerechtigde leeftijd gehad hebben, want ik heb hier nog een foto van het lerarenkorps in1937 (genomen op de trappen van het atheneum) en daar staat hij ook bij. 

Hieronder een duidelijkere foto van E.H. Vanderauwera in 1948.

Jannie hier weer.

Vanderauwera klinkt bij mij bekend, dezelfde pastoor heeft ook een klasgenoot van mij, George Van Hiel een oorveeg gegeven die nog dagenlang in zijn gezicht duidelijk te zien was, de vingers stonden er namelijk in afgedrukt.

Als maneblusser geboren te Mechelen in mei 1947 (enig kind) zat ik vanaf 1954 gedurende 4 jaar in de lagere school in de RMS in de Lange Nieuwstraat en aansluitend 2 jaar in de RMS in de O.L.V. straat. Het was de tijd van 'de melkbrigade' en in de winter stonden de flesjes tegen de speeltijd van 10u ijskoud in houten bakken voor ons klaar. We kregen toen Frans van in het eerste leerjaar, de politie droeg nog een witte helm, de rijkswachters hadden nog een zwarte tenue en een hoge kepie; je zag nog overal nonnetjes en pastoors in hun specifiek tenue, er reden nog trams in Mechelen en aan de spoorwegbrug over de vaart kon je nog de dampende stoomlocomotieven bewonderen. We beleefden toen ook even de rage van de hoela-hoep en op de grote markt regelde een agent nog het tweerichtingsverkeer door de Kleine Bruul.
Vanaf 1959 volgde ik 3 jaar lager middelbaar in de RMS op de zandpoortvest, het laatste jaar 'handel' waarbij we ook steno-dactylo en Duits kregen, maar ook hout- en metaalbewerking. In de keuzevakken had ik dat laatste jaar voor latijn gekozen; achteraf gezien een foutieve keuze want ik ben eerder technisch gericht, toch spreek ik thans vlot meerdere talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans). Ik was bij de Sint Jan scouts (wolfje & jong verkenner) en was ook bij de Mechelse turners (Turnzaal Atheneum); maar een aantal jaartjes was ik ook terug te vinden in de socialistische jeugdkampen (vooral in de Ardennen) en werd ook ABBV-kadet. Het was tijd voor kennismaking met het andere geslacht en voor diverse jeugdliefdes. We woonden toen in de St Katelijnestraat waar mijn moeder een winkel van dameskledij had. We woonden nadien ook korte tijd in De Kanunnik de Deckerstraat, vlak voor het pleintje aan de kleine Bogaert (begijnhof). In die tijd telde Mechelen nog een 7-tal cinemazalen en in de Bruul waren nog de Sarma... en den Bazaar met op het hoogste verdiep een grote speelgoedafdeling waar ook jaarlijks de Sint zat. De verkoopsters droegen nog een uniform en hadden nog elk hun eigen 'rayon'.
Tijdens mijn jeugdjaren was er al heel wat gebeurd:
- 1948: Ontstaan BeNeLux
- 1949: Oprichting BRD (Bondsrepubliek Duitsland), DDR en NATO
- 1950: Begin koude oorlog (Nato < - > Sovjet-Unie)
- 1950: Oorlog In Korea (de mensen hamsterden terug, 40-45 nog - indachtig).
- 1952: Ontstaan van de EGKS (Europese Gemeenschap Kolen en Staal), voorloper van de EEG
- 1953: Eerste zwart-wit TV-uitzending in België door het NIR
- 1955: Oprichting Warschaupact
- 1956: Crisis rond Suez-kanaal - Mijnramp in Marcinelle - Sovjets vallen Hongarije binnen
- 1957: eerste kunstmaan: de RussischeSputnik1; en Sputnik2 met hond Laika
- 1958: Wereldtentoonstelling in Brussel
- 1960: Congo onafhankelijk (30 juni)
- 1961: Eerste FM-uitzendingen - oprichting Berlijnse muur
- 1962 Telstar (eerste telefoon-communicatie sateliet)
- 1963: President Kennedy vermoord- Beatlemania (defiinitieve droorbraak van The Beatles)
- 1964: Early Bird (eerste US TV sateliet) - The Beatles veroveren de VS, Australië en Europa
In 1963 volgde ik in de SITO het voorbereidingsjaar A2 en daarna 3 jaar A2-electronica. Toen woonden we al op de Brusselsestwg waar mijn vader een garnierderij had; mijn grootouders woonden in de St. Jan Berchmansstr. Tijdens mijn kindertijd speelde ik er vaak in 'den berkenhof' aan de Leuvense vaart, daar was toen nog een overzetbootje naar de Willem Rosiersstraat; later kwam er 'de passerelle' over de vaart aan de Dijkstraat, die ben ik minstens 1.000 maal overgestoken op weg naar de SITO. In een aantal scholen werd toen nog één maal in de week 's avonds een 16mm-film gedraaid voor de buurt, daar was in het donker soms ook wel een liefje op te pikken.
Mijn eerste GROTE liefde kwam uit Walem, maar nadat het na 18 maanden afsprong ging ik meestal uit in Willebroek.... we zaten in The Golden Sixties !
In sept 1966 begon ik nog het specialisatiejaar TV- en radartechniek in de SITO maar werd begin 67 opgeroepen voor de militaire dienst (een beetje gewild vergeten uitstel aan te vragen) en werd KRO (Kandidaat Reserve Officier). Na mijn militaire opleiding in Doornik vertrok ik naar Probsteierwald nabij Aachen in de BSD in W-Duitsland (werd toen onze tiende provincie genoemd). De onbezorgde jeugdjaren waren voor goed voorbij. Ik bleef na mijn verplichte legerdienst bij het leger en deed examens aan de Koninklijke Militaire School en werd Officier in het aanvullingskader. Ik ben in 1968 gehuwd met een meisje uit Willebroek. We woonden 10 jaar in Duitsland, in Stolberg, Siegen, Spich, Arolsen en Lüdenscheid en sedert 1978 terug in België in Hever-Schiplaken. We zijn nog steeds samen gelukkig. We hebben één zoon, een schoondochter en één kleinzoon.
Door in Duitsland gewoond te hebben zijn veel kontakten met vrienden, kennissen en schoolkammeraden gezien de afstand helaas verwaterd.
In 1998 op rust gesteld... tempus fugit... de tijd vliegt. Pensioen; de laatste faze uit een mensenleven kondigt zich al aan.

Op Schoolbord  http://www.schoolbord.be/  heb ik een foto van onze klas in de RMS in de Lange Nieuwstraat geplaatst. Vriendelijke groeten vanwege Eric Van Berghen.

Ik ben ooit ook nog naar die RMS in Mechelen geweest als ik dat zo lees.

Ik moet zeggen dat ik het geen al te beste school  vond. Ik kwam uit het Stedelijk Onderwijs van Mechelen en ik heb na enkele schooljaren in het toenmalige rijksonderwijs gezien dat het Stedelijk  in Mechelen toch beter was.  Ik was heel vlug terug in de scholen van de Stad Mechelen en misschien maar goed ook.

 

 

 

 

Ik heb ook in 1952 bij Belon gezeten in de Lange Nieuwstraat. Wij zaten daar toen met 40 in de klas.

Daarna: Windels, Peeters, Schwarz.

Vervolgens naar de O.L.Vrouwstraat. Daar bij Van Maele en Wouters.

Zedenleer werd er in de Lange Nieuwstraat, bij mijn weten, helemaal niet gegeven. Ik was door mijn ouders in het eerste studiejaar ingeschreven voor zedenleer en werd, als Vanderauwera kwam, eenvoudig de klas uitgestuurd en moest dan bij Windels, langs de muur op een laag bankje gaan zitten. Om die vernedering te besparen hebben mijn ouders mij, vanaf het tweede studiejaar, dan maar godsdienst laten volgen.

Vanderauwera was inderdaad nogal een figuur. Op een warme dag zei hij tegen een groepje moeders (waaronder de mijne): "Jullie kunnen er licht gekleed bijlopen. Ik zou ook dat kleed en die stijve col willen uitlaten maar de 'Voddemet' (sic) wil dat niet."

 

@ Eric Van Berghen:

Zonet even op  http://www.schoolbord.be/  gaan kijken. 

De foto (klas van Vanderstappen) werd niet in de Lange Nieuwstraat genomen, maar in de OLV straat. (de zuilen die de vroegere turnzaal schraagden staan er nog steeds)

@  Geert, dan hebben we in dat schooltje net dezelfde leraars gehad, zij het dan met 3 jaar verschil. En idd, in die tijd werd in de Lange Nieuwstraat geen zedenleer gegeven.  Dat kregen we pas vanaf het 5e.  Leerlingen die geen godsdienst wensten te volgen, dienden de eerste vier leerjaren tijdens de godsdienstles naar een andere klas te gaan. 

In de OLV straat werd de les zedenleer gegeven door Antoon Knabe en kregen de "niet tjeven" van het 5e van Vanderstappen samen les met die van Knabe's 6e.

En om de herinnering aan een schitterend leraar als Bellon levendig te houden...

(met dank aan zijn kleinzoon Marc Bellon voor deze foto)

Beste heer Swinnen en Kokken

Ik heb in 'den RMS' schoolgelopen van 1968 tot 1975.

Vanaf het tweede studiejaar, 2- Vinckx/ 3- Marien/ 4 Schwartz ( hevige Lierse supporter)/ 5-Nauwelaerts( later directeur van een school in Putte, denk ik)/ 6- Verelst

De hulptrainer en zijn vrouw waren meneer en mevrouw Carleer, hij gaf metaal. 

@ Marc Ghys

 

Inderdaad Georges Carleer was de naam.

Was ooit nog trainer van "The Great Old" dus van FC Antwerp als ik mij niet vergis 

@ Marc Ghys

 

Studiemeester Van Boxelaer heeft, als ik me goed herinner, tot de trainingstaff van "Den Beerschot" behoord.

Geboren in Putte in 1949. De eerste 3 studiejaren heb ik schoolgelopen in de gemeenteschool van Putte, en in de daaropvolgende vakantie kwam Marcel Nauwelaerts (in 't dorp beter gekend als Marcel van Polle Baf) eens met mijn vader klappen. Of hij wel besefte dat hij de toekomst van zijn zoon hypotekeerde als hij hem verder in Putte naar 't school liet gaan. Vanaf het 4de studiejaar zou hij in den RMS van Mechelen véél meer leren, zeker talen, enz. Ook de ouders van Edwin Barri (neef van meester Louis Barri) en Tony van Looy (wij waren de eerste drie van de klas hier in Putte), kregen bezoek van "Cellen Baf". Wij dus in 't vierde studiejaar met knikkende kniën met de bus naar den RMS in Mechelen. Ook Emiel Frederickx van de broederschool hier in Putte kwam met ons mee.

In het 4de studiejaar bij Jan Vallaeys gezeten. Wel een cultuurschok. Wij, mannekes van den boerenbuiten werden geconfronteerd met de grote stad en hun kinderen.

In het 5de studiejaar met alle Puttenaars bij Marcel Nauwelaerts natuurlijk. Nooit in mijn leven meer straf geschreven. Ik zat naast Mille Frederickx, en wij konden het niet laten om den Tony Van Looy, die voor ons zat, te plagen. Uiteindelijk zijn we dan uiteen gevlogen en toen was 't strafschrijven gedaan. Meester Nauwelaerts is enkel jaren geleden overleden, volgens zijn broer Jos die een buur van mij is, ten gevolge van een tekenbeet.

In het 6de leerjaar bij Calluy. Met Vacarsa naar Westende geweest. Daar was ook de hierboven vermelde Eddy Verberckmoes van de partij. Eddy heeft later nog in Putte gewoond, maar zou, naar ik vernomen heb, enkele jaren geleden overleden zijn.

In het middelbaar bij de meeste leraars gezeten die in deze blog ter sprake gekomen zijn. André Gullentops (den Apache of de Kiezwies) is nog steeds "alive and kicking". In de zomermaanden kunt ge hem praktisch elke zondag terugvinden in het heemmuseum "Het Molenijzer " op den heuvel hier in Putte, waarvan hij bestuurslid is. Dit museum is zeker een bezoek waard. Ge kunt er ook iets eten en drinken.

Mijnheer Verschoren (Dik Trom) noemden wij meestal "den tomaat".

Jan Patteet, ik heb in de klas gezeten met Hans Patteet. Familie? Ik herinner mij dat we geregeld met de klas naar den ouden dok gingen zwemmen. Ik kon toen nog niet zwemmen, en Hans was een echte waterrat. Ik had schrik van hem, want hij duwde me altijd onder.

Roger Grosjean, ik denk dat wij samen het Atheneum doorlopen hebben, gij in de Lat-Wet, ik in de Lat-Wisk.

 

@ Jozef Sleeckx,

Hans Patteet was inderdaad de jongere broer van Jan (Jannie).  Dat hij goed kon zwemmen was niet zo verwonderljk.  Zijn vader Georges, die op jonge leeftijd in 1955 schielijk overleed, was directeur van het zwemdok en liet het moderniseren zodat alle "belle époque" ijzerwerk en de kabientjes aan weerszijden van het zwembad verdwenen.  En Hans' oudere zus Edmonde  zwom bij Racing swimming club

Hans Patteet overleed in de jaren 70.

Dat Eddy Verberckmoes zou overleden zijn, verwonderd mij. Eind 2009 met hem en o.a. Roger Kokken een reunie gehad tijdens de basketbalwedstrijd Pitzemburg - Kangoeroes Willebroek. Kom nog regelmatig zijn vriend Dresselaers tegen en die heeft hierover niets gezegd. Het kan natuurlijk. Zal even navraag doen.

Vacarsa in Westende. Daar moet ik ook bijgeweest zijn samen met Eddy en Roger. Ik heb daar nog ergens foto's van. Zoek ik even op.

Heb ook bij Marcel Nauwelaerts gezeten in" ' Kasteeltje".

Ik ben slechts één maal in Vacarsa te Westende geweest.  Dat was in 1953 en Indien ik het mij nog goed herinner was Eddy Verberckmoes daar toen ook en sliep hij wellicht op mijn kamer, samen met Leonard De Blauw en Monne Cremie.

Jos, indien gij foto's uit die tijd moest hebben, mail ze me dan aub eens door.  Waarvoor alvast bedankt

Rechtzetting: spijtig misverstand, het is niet Eddy Verberckmoes, maar zijn eerste vrouw, van wie hij gescheiden was, die enkele jaren geleden overleden is. Zij woonde nog in Putte.

@ Jos Nys: Jos, als ge foto's hebt van Vacarsa te Westende, kunt ge me die dan doorsturen aub?

Vacarsa/Westende was veel leuker dan dito te Waulsort, waar ik in 1954 als 11-jarige steeds lange wandelingen bergop en bergaf moest maken aan de overkant van de Maas.   Ik herinner me nog levendig de "Colibri" en de "Cascatellen"

Om er te geraken dienden we met de ganse hoop kostgangers in een grote overzet plaats te nemen.  Ik meen dat de ganse kliek kostgangers er in kon.  De veerman die ons de Maas overzette en gebruik maakt van een ingekerfd stuk hout om ons aldus via een stalen kabel (systeem overzetjes aan de Leuvense vaart te Mechelen) naar de overzijde van de Maas te "trekken", was wellicht  geen beetje blij dat vele kinderhanden mee aan die rijkelijk met vet ingesmeerde kabel trokken om aldus zijn taak aanzienlijk te verlichten. Ik meen dat "Soe" Wouters, het "Franske" en turnleraar Janssens in Waulsort de monitoren waren, vergezeld van hun echtgenotes.

In Westende daarentegen konden we 10 dagen lang steeds vrij in de duinen spelen, inzonder in de vele bunkers die er toen nog stonden en waar we nog patroonhulzen en stukken van gasmaskers uit W.O II vonden.  Van de leerkrachten die ons toen begeleidden herinner ik me nog alleen Van Hecke en de turnleraars  Paul Swinnen en Dirk Van Peteghem.  Aan de rand van het strand met de duinen werd dagelijks het vieruurtje uitgedeeld: boterhammen met speculaas en koffie die door hun echtgenotes werden aangebracht in een grote rieten mand.  Toen ik er was (1953)  maakten we ook een uitstap naar Duinkerke.  Bij het middagmaal kregen we er tafelbier, waar dat in Waulsort kraantjeswater was.  Dagelijks was er 's ochtends op het terras een korte turnoefening en werd "de groet aan de vlag" gebracht.  Het patriotisme bestond toen nog :-)

Zowat 15 jaar geleden bracht een motoritje Mia en mij ons tot Westende.  Het "Vacarsacomplex" bestond nog steeds maar de duinenvlakte in de onmiddellijke omgeving was toen inmiddels gedeeltelijk verkaveld en dus ook bebouwd.  Van de bunkers (opgeblazen in de eerste helft van de jaren 60) was er uiteraard niets meer te vinden en van de gangen onder de duinen waarin we toen speelden, werd het gewelf verwijderd en ze waren volledig verzand..

Tijdens ons Vacarsaverblijf in 1953 stond er tussen de duinen en het strand nog een groot stuk van de "Atlantic wall" en op het einde was die zowat 4m hoog.  Deze 9 1/2 jarige zou er eens afspringen in het zand, met als gevolg dat ik bij mij het neerkomen met mijn knieën tegen mijn kin klopte en ik enkele tellen groggy was.

Met de toen 4-5 jarige thans bekende Mechelaar Patrick Swinnen (zoon van turnleraar en later LIberaal provincieraadslid Paul Swinnen) heb ik op mijn schouders nog aan het strand nog rondgehost.

@ Roger,

                  Soe Wouters, die zegt me nog wat. Ik heb er bij gezeten in de Onze Lieve Vrouwstraat. Soe kwam van Lier en kon goed basketten. Jaren later heb ik met zijn zuster nog samen gewerkt op den ATEA in Berchem en dan spraken we nog wel eens over haar broer. Nu een eeuwigheid later niets meer van gehoord. Zo zie je maar hoe mensenwegen uit mekaar kunnen lopen.

Is inderdaad de dikke Everaert die tot zijn grote spijt zijn soetane moest aflaten in 1963 (in Pitzemburg).

 

Een weetje is dat Mr. Bellon, die in de Elzestraat op de Hoge Velden woonde, jaarlijks Sinterklaas speelde voor het plaatselijke feestcomité.

 

Roger,

Een van de vaste begeleiders in die tijd was Omer Van Boxelaer, toen studiemeester n de RMS en gekend voetbaltrainer. Hij had ook steeds zijn kinderen mee, die iets jonger dan wij waren.

Verder mogen we niet vergeten dat buiten Mariette, echtgenote van de Sooi Wouters er ook begeleiders uit Boom meekwamen. Ik heb nog weet van een De Vos uit Lazernij (op de Antwerpse stenweg) ? turnleraar ? in Boom met zijn zoon Luc en dochter Ria.

Dirk Van Peteghem, weduwnaar in die tijd, was ook steeds vergezeld door zijn dochter (enkele jaren ouder dan wij, maar de naam ben ik kwijt).

 

 

 

We vergeten nog "den Teddy" van opo de Kerkhoflei, die ons Nederlands trachtte bij te bregen. De Gepts  (voorloper van de zeer voorzichtige pedofielen-hij zat meestal aan ons te prutsen als we aan het bord onze les moesten opzeggen-) trachtte ons engels aan te leren: Gordon en Winnifred, weet je nog?

Louis Leyers, gij schijnt de Sooi redelijk goed te kennen. Ik durf het bijna niet vragen maar....en zijn zuster ? Agnes ? 

Haha ja, Gordon and Winifred,  Mr and Mrs Wood,  Elsie the maidservant en Polly the parrot... wie zou het ooit kunnen vergeten??  Ze werden ons voorgesteld in het eerste lesje uit de "Shortest Way": "Who is who?"

Inderdaaad Louis,  Gepts had de neiging om al eens aan de billekens van de adolescenten in wording te zitten als ze op "den tree" hun les moesten opzeggen.  Wat  van ene Tambuyser de reactie "Jeannet, blijf van mijn lijf" uitlokte.

Wij zaten wel steeds op het zelfde leerjaar, maar nooit in dezelfde klas.

Hierboven een foto die ik in mijn archieven terugvond uit het schooljaar 1953-1954, toen je bij Van Dessel zat. Jij de derde van links en geflankeerd door François Dictus, Eric Cluytens, Willy Van Eeckhout en Robert Borremans.

En als ik me niet vergis had je wegens je kracht de bijnaam "Jerommeke"  :-)

Waa is den toad ??

Roger, wa bleukes.-))) Inderdaad waa is den toad en zeggen dat ik daar toen al enkele jaren weg was. 

@ G.L. Sooi Wouters is op 82-jarige leeftijd overleden op 21 mei 2007. Hij was al geruime tijd ziek en wist dat hij de strijd niet kon winnen. Hij was onderwijzer van het 6de studiejaar in de RMS. Hij begon zijn basketbalcarrière bij Lierse (speelde daar nog met Bob Geuens), later bij Pitzemburg. Maakte naam als coach bij Pitzemburg, Crossing Schaarbeek en ook een tijd bij stadsgenoot Racing. Was ook zeer aktief bij de K.B.B.B., hij was geruime tijd secretaris van het nationale damesteam. In zijn periode bij de Basketbalbond heeft hij voor de Mechelse clubs aan positief dienstbetoon gedaan. "Zijn Mariette" is na zijn dood terug naar Lier uitgeweken. @ Louis Leyers Wij hebben ook nog samen op de klas gezeten, en samen op vakantie geweest met VACARSA. De dochter van Dirk Van Peteghem noemde Hilda en Dhr. De Vos woonde inderdaad op de Antwerpsesteenweg in Rumst, juist over de brug, een beetje voorbij de Antwerpse Water Werken. Hij was een fervent supporter van Racing Mechelen. Vergeten wij ook niet Dhr. Schwartz en zijn echtgenote en dochter Christiane (samen met Gilberte Segers van de Senam) en Dht Van Neck, echtgenote en dochter (naam ???) Ook steed mee op vakantie was Fons Ceusters uit St Kat Waver. Samen met hem veel opgetrokken. Heeft destijds, na "De Schipper" de Fregat in de Hanswijkstraat nog opengehouden. Toevallig stond in de Gazet van Antwerpen eergisteren een artikel over hem i.v.m. het opvangen van zwerfkatten e.d..

Jos en Roger, het is duidelijk dat jullie van een generatie voor mij zijn.

Vacarsa in Westende en Waulsort... Dat zegt mij anders ook nog iets. Omstreeks 1970 ben ik met het atheneum Pitzemburg ( de zesdes en vijfdes, ze telden toen nog achteruit) op schoolreis geweest in Westende. Of ik ooit als gewone deelnemer naar Waulsort geweest ben herinner ik me niet meer, maar toen ik 18 of 19 jaar was ben ik een keer als versterking meegegaan voor de begeleiding, waar mijn zus Walda, onderwijzeres, afgestudeerd in Lier, toen al enkele jaren in meedraaide.Zij heeft dat nog vele jaren gedaan.

Ik herinner me nog dat er tijdens een lange dagmars (Falmignoul?) een "ingangsproef" voor nieuwe begeleiders was, nl. een niet bekend gemaakt minimum aantal glazen "Copères", een koppig streekbiertje, drinken, en toch binnen de tijd het home bereiken. Blijkbaar was ik bij enkele piepjonge meisjes zo populair, dat ze mij samen bij de hand genomen hebben en mij met de groep thuisgebracht hebben, wat naar het schijnt nog nooit was voorgevallen. Eerlijk gezegd, dat weet ik enkel van horen zeggen, want ik herinner me van die terugtocht niets meer. Wat ik me nog wel herinner zijn kleine flesjes cider, die vaak de inzet vormden van het kaartspel "boere boere" - maar uiteraard enkel voor het kader, als de deelnemers sliepen.

Bedankt Jos voor de informatie. Ik heb bij de Sooi nog in de klas gezeten, ik dacht in 49 of 50. Eigenlijk doet het niet veel meer ter zake. Ik dacht dat de Sooi een degelijk mens was voor zover ik het mij nog herinner. Hij rust in vrede. 

@Roger Kokken.

We zaten later -denk ik toch- ooit in dezelfde klas bij de een of andere les scheikunde; Kan het zijn bij de  "Stoemp" uit Lier? Ik meen mij te herinneren dat jij marmer moest meebrengen om de een of andere reactie te laten  demonstreren. Je vader had- denk ik tenminste - iets met namen natuursteen te maken (op de K. Astridlaan) kan dat? De foto klopt inderdaad en de namen eveneens. Van Dessel sprak ons toen steeds over zijn (toendertijd onwaarschijnlijk verre en avontuurlijke) reis naar Spanje en vertoonde (nog een wereldwonder) dia's in zwart-wit.

LL

 

@ Louis Leyers,

In het 1e middelbaar zat je in 1B (waar je de trouwens eerste van de klas was). Ik zat  in 1C en Jos Nys zat in 1D.

Noch in de 2e, noch in de 3e middelbare zaten we samen want ik zat in de klas zedenleer. 

Mijn vader had inderdaad een marmerzaak aan de Astridlaan en het is dus best mogelijk dat ik ooit wat afval heb meegebracht voor "de Stoemp" zijn proeven.
Om dat wij destijds in de derde middelbare 's woensdags nog een ganse dag school hadden en die dag in de voormiddag 5 uren les, bleef ik "ineten" en ging "de Stoemp" daarna helpen door o.a. fotokopies te gaan halen en die op de zitplaatsen te leggen.  Misschien was jij ook vrijwilliger en hebben we elkaar zo in die klas ontmoet?

Van "de Stoemp" herinner ik me nog dat hij absoluut niet te genieten was wanneer Lierse had verloren (en anders trouwens ook niet haha) en dat hij een verschrikkelijk stinkende adem had.  En het grappige: mijn vader heeft er ook ooit nog les van gekregen en toen reeds was zijn bijnaam "'t Stoempeke".
Mijn vader heeft trouwens nog les gekregen van meer van onze leerkrachten zoals: Bellon, Windels, Peeters, Tyskens, Gepts.

"De Stoemp"  tijdens het schooljaar 1956-1957 (2e middelbare) naast een 13-jarige. 
Ik denk dat hij hooguit rond de 1,60 m groot was.

M. Franckx  in 1948. 

R.K.

In 1961 kreeg ik les van

-Landuyt van geschiedenis was Charles Pipe (schrijfwijze weet ik niet)

-De Grauwe was "Den Teddy"

-Voor metaalbewerking hadden we Carleer

-Jean Bogaerts had ik voor wiskunde

-Turnen was voor Van Peteghem

In 1961-1962 heb ik in de RMS op de Zandpoortvest, les gekregen van

De Grauwe  "den teddy "  Nederlands

Jean Bogaerts  Wiskunde

Landuyt  "Charles Pipe" (schrijfwijze weet ik niet)  Geschiedenis

Carleer  Metaalbewerking

Liekens  (Later nog burgemeester van Boortmeerbeek)  Aardrijkskunde

Van Peteghem  Turnen

Deze heren kan ik mij nu  herinneren.

 

 

Ik heb nooit geweten waarom men tegen M. Landuyt "Charly pijp" zei. Ik heb hem nooit een pijp zien roken en zijn voornaam was André...

Jean Bogaerts en Karel Stijnen waren mijn lievelinsregenten. Beiden zijn inmiddels ook geschiedenis,  zoals vele anderen die ooit voor de klas stonden.

En ik mag zeker Louis Contryn die Nederlands en zedenleer gaf niet vergeten op te hemelen : een heel minzaam regent. 

"Den Teddy" was een oersaai figuur en ik heb feitelijk nooit geweten of hij kon lachen.

En in tegenstelling tot Isidoor Verhaege (aka "de Keffer") waren Dirk Van Peteghem en Jos Van Buggenhout heel fijne turnleraars.

André Landuyt (° Gentbrugge, 5 april 1926) is op 26 december 2011 overleden te Bonheiden.

Hij was van 1952 tot 1986 leraar geschiedenis aan de toenmalige Rijksmiddelbare Jongensschool (RMS) in Mechelen.

@Jos, beter laat dan nooit ^_^

Correct, tante Hilda, helaas ook al lang overleden (nog voor Dirk zelfs)

Cultureel? Zou kunnen? Rafael de Smedt (zijn vader is Jan de Smedt) is familie. Mogelijk iets daarmee? Of op gebied van fotografie?

Hilda van Peteghem zal dat zijn geweest, mijn (al overleden) tante.

Voor diegenen die ooit naar Vacarsa in Westende geweest zijn... Ik ben er éénmaal geweest, tijdens de vakantie van 1953 .

In 1954 was ik in Waulsort.

In elk geval, Westende met zijn bunkers en gangen onder de duinen sprak mij veel meer aan dan de lange berg-op berg-af wandelingen naar de "Colibri" en de Cascatellen" in de bossen van Waulsort.

Vacarsa Westende

 

Vacarsa Waulsort

Al grasduinend op deze site terecht gekomen.  Leuk !

Dag Armand,

Het is lang geleden, maar ik herinner me toch ook nog een en ander.

Hierboven staat een commentaartje van E Verhoeven over "mijnheer Van Boxelaer" die met zijn vader bevriend was.  Reden waarom hij nauwelijks wat kon uitsteken zonder dat het uitkwam,,,

Wat zal ik dan zeggen ?  "Mijnheer Van Boxelaer" was mijn pa ! Wat heb ik dan kunnen uitsteken denkt iedereen dan !

(Later toch lekker ingehaald !)

Bert, gij waart in elk geval toch ook gene gewone :-)

Van je vader heb ik wel mijn portie oorvegen gekregen.

En had ge er dan ook om gevraagd Roger ;-)

Misschien, maar Van Boxelaar had toch nogal losse handjes. 

Ik verneem via de website van begrafenissen Verwilt uit Putte het overlijden van ene Paul Calluy. Ik vermoed dat dit mijn leraar van het 6de leerjaar 1960-1961 in de RMS van Mechelen was. Het lukt mij niet om zijn foto in deze blog te plaatsen. Kan iemand mij helpen?

Aub Jozef Sleeckx.

Paul Caluy uit Hoboken gaf idd les aan het 6e leerjaar (in mijn tijd was dat in de OLV straat).   Hij schreef jarenlang sporadisch bijdragen voor Humo's "Open Venster" .  

Indien jij klasfoto's "uit den tijd" zou hebben,; mag je die met een goede resolutie steeds doorsturen:   erkaa(apenstaart)telenet.be

 

                                                      Paul Caluy (12-10-1925 - 05-12-2013)

 

De filmmaker was Renaat Van Dessel 5de studiejaar

 

de filmmaker was Renaat Van Dessel

bij de Caluy mochten we niet geeuwen

 

Paul Caluy leerde ik in de jaren 90 kennen. We waren allebedi actief in het crematorium van Wilrijk als spreker op vrijzinnige uitvaarten. Paul was onze specialist voor de Rupelstreek: vaak kende hij de overledene, of minstens iemand van de familie, ook echt. Schat van een man. Droevig nieuws...

Soms een idee of Gustaaf Frans nog in leven is.

(zijn huis op de Grote Nieuwendijk is verkocht)

En zou Roger Vanderleyden nog in leven zijn.

Louis Contryn is onlangs overleden.

 

Ik verneem het overlijden van Roger Verhaert, mijn vroegere leraar natuurwetenschappen.

Ik herinner me nog hoe hij zich bij het begin van het schooljaar aan de klas voorstelde:

"Ik ben Roger Verhaert, en ik heb tenminste mijn naam niet gestolen want ik ben verhaard".

Terwijl wreef hij over zijn kale knikker.

 

Roger Verhaert is mij in 1955 bij ons thuis nog komen inschrijven om naar de 1e middelbare van de RMS te gaan.

In de 1e en 2e middelbare kregen we van hem biologie en in de 2e werd hij ook onze klastitularis nadat er onder de leerlingen protest gerezen was dat  "de Zjang"  (Jan Smets) dat zou worden. 

M. Verhaert was ontegenzeggenlijk iemand die zijn vak verstond, maar hij werd zeker niet tot de populairste regenten van de RMS gerekend.

Wat ik me nog levendig herinner was de dissectie van de haring in de klas voor biologie en natuurkunde.  Iedereen diende een haring mee te brengen en nadat het dier tijdens de biologieles grondig gefileerd was dienden we het terug mee te nemen.  Wat er in resulteerde dat er zowat twintig verhakselde haringen in de papierkorf aan het bord van onze feitelijke klas belandden.  De "Zjang", een eerder onaangenaam type die we het volgend lesuur hadden om ons de taal van Molière bij te brengen, kon de visgeur die het ganse lesuur uit die papierbak opsteeg echter weinig appreciëren :-)

De "Zjang"

 

@ Daniël Van Praet.  Ik herlas nog eens alle commentaren bij dit blog en daarom deze rechtzetting:

Gustaaf Frans woonde niet op de Grote Nieuwendijk maar net achter de hoek in de Caputsteenstraat nr 168.

Ik weet niet of hij nog leeft.  Wat ik wel weet is dat hij in 1948 te Lier als regent afstudeerde en in de veronderstelling dat hij toen 20 jaar was zou hij er nu dus minstens 90 zijn.