Margareta in opspraak: Zestiende-eeuws portret of negentiende-eeuwse vervalsing?

met categorie:  
"Het portret van Margareta van Oostenrijk, hét beeld van de tentoonstelling Dames met klasse in Mechelen, staat ter discussie. Omdat kunstkenner Jean-Luc Pypaert twijfels heeft over de authenticiteit, gaat het doek voor onderzoek naar het Louvre in Parijs"

Margareta van Oostenrijk

Zo staat het vandaag te lezen in de Gazet van Antwerpen. Het portret van Margareta, uitgeleend door een Zwitserse stichting en vooralsnog niet aan een meester toegeschreven zou dus niet echt zijn. Kunstkenner Jean-Luc Pypaert meent er de hand in te zien van de vervalser Jef Van der Veken, waarover Pypaert een catalogus maakt. Het doek zou een "compilatie" zijn van portretten van Margareta die in het Louvre in Parijs en in het Metropolitan Museum in New York hangen. Gezicht, juweel rond hals en mantel zouden identiek zijn aan genoemde portretten. Maar volgens Kris Callens van Stad in Vrouwenhanden is het portret van Margareta wel degelijk authentiek.
Om aan het "welles-nietes-spelletje" een eind te maken en duidelijkheid te verschaffen, reist het doek nu naar het Louvre in Parijs waar de verflagen zullen worden onderzocht. Dan zal duidelijk worden hoe oud het doek is en of het nu ja dan neen een vervalsing is....

Als trotse Mechelaar hoop ik alvast stilletjes dat het zal blijken om een authentiek doek te gaan.

En... Wat denkt u? Gaat het hier om een vervalsing en zijn we met zijn allen goed beetgenomen? Of zou de heer Pypaert zich vergissen?
Ik ben alleszins benieuwd naar wat er uit de bus gaat komen...
Is een portret waarheidsgetrouw of fantasie?
Dat is het enige criteria dat telt, voor mij toch.
En de rest; gun die "kunstkenners" hun pleziertje.

Stel dat het een "vals schilderij " is, en dan? Ze is mooie, jong, elegant en naar men zegt en schrijft een slimme dame...

"Onze Dames" waren toch een succes of gaat men dat ook al betwisten?

Laat de zon toch maar voor iedereen schijnen, en ze doet dat nog gratis hoor!

Schol met een Margietje!
Het zou natuurlijk wel heel straf zijn, maar ik hoop, samen met Markec toch ook absoluut dat het niet om een vervalsing gaat, en dat het portret van Margareta wel degelijk audenthiek is !
Laten we toch even alles in de juiste verhoudingen bekijken: de expo in de Lamot is samengesteld door deskundige mensen die bijgestaan werden door ondermeer experten van het Louvre. Geen amateurs dus, mag ik hopen. En dat is mijnheer Pypaert nu nét wel: een verdienstelijke kunstliefhebber, ongetwijfeld, maar veel wetenschappelijke publicaties met zijn naam heb ik nog niet gezien. Hij heeft meegewerkt aan de expo Fake/Not fake in het Groeningenmuseum te Brugge, die handelde over restauraties en/of vervalsingen van Vlaamse Primitieven. Vervalsingen zijn dus zijn dada. Maar dat is nog geen reden om hem als een grote wetenschappelijke autoriteit te beschouwen.
En Markec, ik vermoed dat het schilderij géén authentiek 'doek', maar een 'paneel' is.
Tja, 't zou misschien spijtig zijn mocht dit schilderij een vervalsing blijken te zijn - Het doen niet af van de 'schoonheid' van het portret - en zéker niet van de schitterende tentoonstelling die onze Dijlestad deze maanden heeft mogen aanschouwen, en laten aanschouwen door ontelbare bezoekers van buiten Mechelen.
Het was gewoon prachtig - de schoonheidsfoutjes worden écht wel vergeten - Het was een cultureel najaar om trots op te zijn! Niet alleen daar in de Lamot, maar ook op al die andere locaties waar méér dan waardevolle dingen zijn doorgegaan!
Ik was deze maanden extra fier om Mechelaar te zijn.
Ik hoop dat deze opstoot van enthousiasme nieuwe moed mag geven om ook in de toekomst op dezelfde weg voort te gaan.
Proficat voor alle organisatoren!