Nieuws 22/09/2005

met categorie:  
* ProS-project in Mechelen werpt vruchten af

* handtasdief aan huis in Mechelen

* krotten verdwijnen in Mechelen

* Betoging tegen uitwijzing Rus

* Postkantoor op Brusselsesteenweg vandaag open

* Nieuw videoverhoorlokaal voor Mechelse recherche

* ProS-project in Mechelen werpt vruchten af


Ruim de helft van de Mechelse jongeren met probleemgedrag op school haalt opnieuw goede resultaten door het ProS-project. Dat is een project van de stad Mechelen dat jongeren begeleidt bij hun schoolproblemen.

Het initiatief richt zich tot tieners uit de Mechelse scholen die kampen met problematische schoolmoeheid. De stad heeft ruim 120.000 euro geïnvesteerd in het project.

Achttien van de dertig tieners die het voorbije schooljaar probleemgedrag vertoonden, zijn geholpen door het project. De andere jongeren hebben langer begeleiding nodig.

Het ProS-project wordt ook dit schooljaar voortgezet. Jongeren en ouders moeten toestemming geven om mee te doen in het project. (VRTnieuws.net)

* handtasdief aan huis in Mechelen


Aan De Hamer werd een 81-jarige vrouw in haar woning van haar handtas beroofd.

De dader belde aan bij de vrouw om zogezegd de weg te vragen. De bejaarde vrouw liet de kerel binnen, maar daar greep de dief de handtas van het slachtoffer. (RTV)

* krotten verdwijnen in Mechelen

Een aannemer is gestart met de afbraak van de bouwvallige panden op de hoek van de Goswin de Stassartstraat en de Jodenstraat.

Op deze plaats komen zoals bekend immers nieuwe woningen. Daarmee verdwijnt een sinds jaren bestaande kankerplek. (RTV)

* Betoging tegen uitwijzing Rus

Op de Mechelse Grote Markt is vanmiddag betoogd tegen de uitwijzing van Alexandr Kousourov. De 38-jarige Rus heeft na een verblijf van 5 jaar in Mechelen te horen gekregen dat z'n aanvraag tot regularisatie is afgewezen. Hij wacht in het gesloten centrum van Merkpslas op z'n uitwijzing.

Een 40-tal sympathisanten, waaronder nog vluchtelingen uit een aantal regio's in de vroegere Sovjet-Unie, eisen dat ie mag blijven om humanitaire redenen. (RTV)

* Postkantoor op Brusselsesteenweg vandaag open

Vandaag opent het postkantoor aan de Brusselsesteenweg in Mechelen opnieuw de deuren. Afgelopen maandagochtend werd het kantoor door twee daders overvallen, ze gingen aan de haal met iets meer dan 90.000 euro.
Sinds maandag zijn de speurders volop in de weer na te gaan hoe de daders maandag te werk zijn gegaan toen zij omstreeks half negen de toekomende bediende dwongen het geld te overhandigen. De overvallers lieten de vrouw gekneveld achter. (Radio Reflex)

* Nieuw videoverhoorlokaal voor Mechelse recherche

Een verhoogde aandacht voor minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven was, in de nasleep van de affaire Dutroux, een zeer belangrijk thema op de politieke en gerechtelijke agenda. Een omzendbrief van de minister van Justitie van 16 juli 2001 over de audiovisuele opname van het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven geeft een verdere invulling aan het kader dat reeds bepaald was door het wetboek van Strafvordering.

Binnen het gerechtelijk arrondissement Mechelen werd in mei 2003 een protocolakkoord afgesloten, dat gebaseerd is op de principes van solidariteit en het zoeken naar de meest werkbare oplossing. Dit akkoord regelt de werking van een arrondissementeel netwerk van politieambtenaren die een specifieke opleiding inzake het verhoren van minderjarigen hebben gevolgd.

Een gunstige evolutie in de historiek van het videoverhoor binnen ons arrondissement is dan ook het gisteren officiëel voorgestelde nieuw videoverhoorlokaal voor de Mechelse recherche.