Geweldloze krijgskunst in Mechelen

met categorie:  
Altijd al 's een Oosterse krijgskunst willen leren, maar nog nooit de kans gezien? Dan is er goed nieuws voor u: sinds vorige week is de Vereniging voor Geweldloze Krijgskunst (VVGK) in Hombeek van start gegaan met een basiscursus Aikido.

Het voordeel van een nieuwe club is precies dat iedereen van nul start. Een voordeel van deze club is dat de training wordt gegeven door Peter Van de Ven.

Peter groet de klas
Zelf omschrijft Peter Aikido zo: “Aikido is de kunst om energie (ki) in harmonie (ai) te brengen. Zoals de schilder schildert, en de schrijnwerker ramen of trappen maakt, schept de aikidoka harmonie. De beschikbare werkwijzen om harmonie te brengen leer je in aikido door middel van het trainen van de gevechtstechnieken in het kader van een dojo.”

Peter, in het dagelijkse leven leraar Wiskunde en Esthetica, ontving zijn vierde dan Aikido van de Aikikai so Honbu te Tokyo. Naast Aikido beoefent hij ook Iaido (de kunst van het zwaard-trekken), Tai Chi Chuan (Chinees schaduwboksen) en Qi Gong. Peter is ook de auteur van het erg leesbare ‘Aikido is een krijgskunst.’ In 1998 stichtte hij de Vereniging voor Geweldloze Krijgskunst.

Trainen bij de VVGK vertaalt zich in een paar concrete verschillen met andere clubs. Het meest frappante verschil is waarschijnlijk dat er geen gordels uitgereikt worden. Net zoals in het oorspronkelijke budo wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen beginners, beoefenaars, gevorderden en leraars. Daarnaast wordt er ook van in het begin aandacht besteed aan het spirituele karakter van Aikido en wordt de nadruk voortdurend gelegd op het vredeskarakter van Aikido.

Praktisch:
Basiscursus Aikido: op woensdag van 19.00 u tot 20.45 u, in de sportzaalzaal van de Sint-Maartenschool te Hombeek-Mechelen

Meer weten?
Peter Van de Ven - Dageraadstraat 9 - 2800 Mechelen
Tel: (015) 33.06.22 of mail: Peter Van de Ven